autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Nieuws over het motorrijbewijs sinds 1 mei 2013

 
   

Sinds 1 mei 2013 bestaan er 3 categorieën voor het motorrijbewijs : hoe werkt dat ?

 
België voldoet zo aan de Europese normen op vlak van de reglementering van rijbewijzen voor motoren en auto’s.
Het verkrijgen van de verschillende rijbewijzen A1, A2 en A hangt af van de leeftijd en de ervaring van de toekomstige bestuurder en het vermogen van de motor.
 
   

Theoretisch rijbewijs :

 
De kandidaat kan het theoretisch examen ten vroegste afleggen als hij 17 jaar en 9 maanden is.
Het blijft 3 jaar geldig, en eens het rijbewijs in de categorie A behaald, moet het theoretisch examen niet meer worden afgelegd om naar een hogere categorie over te gaan.
 
   

Hoe overgaan van rijbewijs A1 naar rijbewijs A ?

 
Het is mogelijk over te gaan van categorie A1 naar A2 en van A2 naar A als de vereiste leeftijd is bereikt en voldaan wordt aan de volgende voorwaarden :

* 2 jaar ervaring hebben in de lagere categorie,

* 4 uur basiscursus gevolgd hebben (in plaats van 9 uur),

* slagen in het volledige praktische examen van deze categorie.

Om over te gaan van rijbewijs A1 naar rijbewijs A moet bijkomend een volledige opleiding van minstens 9 uur in de rijschool gevolgd worden.

 
   

Praktisch rijbewijs :

 
Eerst en vooral voorziet de praktische vorming in 9u basisopleiding (voor manœuvres op een privéterrein). Verder als voorbereiding op het praktisch rijexamen op de openbare weg moet men kiezen uit:

* ofwel de vrije opleiding,

* ofwel 3 bijkomende lesuren.

 
Rijbewijs AM
(bromfiets/scooter)
Rijbewijs A1 Rijbewijs A2 Rijbewijs A
Maximum
vermogen
50 cc/4kw en 45 km/u
125 cc/11kw en 0,1 kW per kg
Minder dan 35 kW of minder dan 0,2 kW/kg.
Onbeperkt vermogen vanaf 35 kW
Minimum
leeftijd
16 jaar
18 jaar
20 jaar
24 jaar 22 jaar als u reeds 2 jaar een A2 rijbewijs hebt
Minimum aantal lesuren
4u waarvan minimum 2 op de openbare weg
9u om het praktisch examen op privéterrein af te leggen en het voorlopig rijbewijs te halen dat 1 jaar geldig is. Met 3 bijkomende uren is het mogelijk direct daarna al het examen op de openbare weg af te leggen.
9u (idem). Of 4 u indien u het rijbewijs A1 al minstens 2 jaar hebt. (idem)
9u (idem). Of 4 u indien u het rijbewijs A2 al minstens 2 jaar hebt. (idem)
Theoretisch
examen
Mogelijk vanaf 15 jaar en 9 maanden, 40 vragen, geslaagd: 33/40 minimum.

15 €
Mogelijk vanaf 17 jaar en 9 maanden, 50 vragen, geslaagd : 41/50 minimum.
15 €
15 €
15 €
Praktisch
examen
10 €
36 €
36 €
36 €
 
Bijkomen lesuren  

Hoeveel kost het behalen van een motorrijbewijs ?

 
Voor het klassieke rijbewijs A moet u een budget tussen 1.200 € en 1.700 € voorzien. De forfaits variëren tussen 500 € en 1.000 € afhankelijk van de gekozen formule.
Het is ook aangewezen voor de aankoop van de uitrusting (helm, jas, handschoenen, schoeisel, …) een bedrag van 400 € à 500 € te voorzien.
 

De nieuwe regelgeving geldt enkel voor de toekomst :

 
* Wie zijn autorijbewijs behaalde voor eind 1988 mag elke motor besturen, zonder beperking op cilinderinhoud of vermogen. Het is echter voor uw veiligheid aangeraden een opleiding in een rijschool te volgen;

* Wie zijn autorijbewijs behaalde voor 1 mei 2011 mag een motor categorie A1 besturen en is niet verplicht een opleiding te volgen;

* Wie zijn autorijbewijs behaalde na 1 mei 2011 mag twee jaar later een motor categorie A1 besturen, nadat hij 4 uur les volgde in een rijschool. Er moet echter geen theoretisch of praktisch examen worden afgelegd.

 
   
Uitgebreidere informatie vindt u op www.motorrijbewijs.be  
 

Dossier motorvezekering

>> Motorverzekering
>> Nieuws over het motorrijbewijs sinds 1 mei 2013
>> Prijs motorverzekering
 
Publiciteit
 

>> Terug naar de nieuws

 
 
 
 
Meest gelezen news
 
De groene verzekeringskaart wordt wit en elektronisch vanaf 1 juli 2020
 
Crashform: Wist u dat uw aanrijdingsformulier vanaf smartphone of tablet kunt melden?
 
Omnium zonder franchise, echt? En tegen welke prijsverschil?
 
Een goedkope autoverzekering in België Waar kan ik dat vinden?
 
Uw autoverzekering berekenen, gratis en in enkele clicks via Internet
 
Schade aan uw motor veroorzaakt door een steenmarter: komt uw omnium tussen?
  Een sterretje laten herstellen en niet verzekerd. Vergelijk de prijzen.
  Car@ttest.be : uw schade attest (gevraagd voor de bonus malus) online raadplegen
 
Waarom de prijzen van de Omnium autoverzekering vergelijken?
 
Waarom de prijzen van de contracten BA autoverzekering vergelijken?
  Voorruit vervangen : de prijzen kunnen oplopen tot het ... drievoudige in België
  Bereken uw autoverzekering bij AG Insurance met enkele clicks
     
   
 
 
 
Publiciteit