autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

 
PROMO AUTOSALON 2018
16.01.2018


Federale Verzekering: nu 3 maand gratis* op uw omnium !

Speciale actie Autosalon 2018 van Federale verzekering tot 30.04.2018

Voorwerp en modaliteiten van de actie :

De actie 'Autosalon 2018" bestaat uit het toekennen van korting gedurende het eerste verzekeringsjaar "omnium". Deze zal enkel worden toegepast voor elk voertuig waarvan het verzekeringsvoorstel of de verzekeringsaanvraag werd ondertekend door de deelnemer en ontvangen door Federale Verzekering gedurende de duur van de actie.

De actie loopt van 16.01.23018 tot en met 30.04.2018.

Modaliteiten van de korting :

Federale Verzekering verbindt er zich toe om een korting toe te kennen, die overeenstemt met 3 maanden jaarlijkse premie "Omnium" (wat overeenkomt met een korting van 25% op de jaarlijkse premie "Omnium"). De korting wordt het eerste jaar van het contract omnium aangeboden, op de totale jaarlijkse premie, per onderschreven polis voor een personenwagen, lichte vrachtwagen of vrachtwagen.

Deze korting van 3 maanden zal meteen geïntegreerd worden in de berekening van de jaarlijkse netto-premie van het eerste jaar en herrekend worden pro rata de effectieve duur van het contract in het geval van een dekking van minder dan een jaar.

Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen voor hetzelfde contract.

Federale verzekering : de verzekeraar die zijn winst met u deelt op uw bankrekening.
Inderdaad, aan het begin van de zomer krijgen onze verzekerden een deel van hun premie terugbetaald in de vorm van restorno’s**. Deze restorno’s vertegenwoordigen hun deel van de winst van Federale Verzekering.

Federale Verzekering is immers samengesteld uit onderlinge en coöperatieve maatschappijen, zodat er geen externe aandeelhouders zijn die hun deel van de winst opeisen. Ons doel is dan ook niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar wel om onze verzekerden een optimale bescherming te bieden. Voor de meeste van onze klanten levert deze restorno enkele honderden euro’s op.

Onze klanten die een levensverzekering, een groepsverzekering of een andere spaar- of beleggingsformule afgesloten hebben, genieten van een hoger rendement, dankzij de aanzienlijke jaarlijkse winstdeelname.

* Korting geldig vanaf het eerste jaar van de overeenkomst onderschreven tijdens de actie, rechtstreeks verwerkt in de berekening van de premie en pro rata herberekend bij verzekeringsduur van minder dan één jaar. Raadpleeg hier het reglement van onze actie.

** De restorno's evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, die deel uitmaakt van de groep Federale Verzekering. De toekenning van restorno's in de toekomst is niet gewaarborgd

 
Publiciteit
 
 
 
Autosalon promo's op 19.06.2019
Belfius : Geniet van 2 maanden gratis op uw 1ste jaarpremie