autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Omnium zonder franchise, echt? En tegen welke prijs?


We stelden een tabel op met de verschillende mogelijkheden voor de Omnium garanties en materiële schade zonder vrijstelling bij een twaalftal autoverzekeraars.


We stelden grote onderlinge verschillen vast.

Van zij die de mogelijkheid niet voorzien in het contract, over zij die een beloning in welbepaalde omstandigheden bieden, tot zelfs een financiële flexibiliteit voor de verzekerde die kiest voor een hogere Omnium premie.

Het principe van de franchise is eenvoudig. De franchise of vrijstelling is het gedeelte van de schade dat de verzekerde zelf moet dragen.

Laten we eerst herhalen dat er twee grote types franchises bestaan. De vrijstelling kan reeds vooraf met een bedrag bepaald zijn: dat is de forfaitaire franchise.

Ze bestaat ofwel uit een vaststaand bedrag in euro, wat verrassingen voorkomt. Ofwel uit een percentage van de verzekerde waarde van uw auto. Vraag daarom het exacte bedrag van deze franchise bij uw verzekeraar om beter op de hoogte te zijn wat voor uw rekening blijft.

De tweede franchise is de zogenaamde Engelse franchise die als drempel functioneert.

Als de schade hoger uitvalt dan het bedrag van de franchise, dan wordt de schade integraal terugbetaald, zodat u geen euro moet uitgeven.

Als het schadebedrag daarentegen gelijk of lager is dan het bedrag van de vrijstelling, moet u zelf volledig opdraaien voor de herstellingskosten.

Ethias: een franchise 0€ als één eenvoudige voorwaarde wordt nageleefd:
Bij Ethias is de franchise 0€ de algemene regel. U moet dus nooit een euro uit uw portemonnee betalen.

Er is slechts één eenvoudige voorwaarde die iedereen kan naleven: de Omnium materiële schade is zonder franchise als u de wagen laat herstellen bij één van de 2.200 door Ethias erkende garages.

Hier geen verhoogde premie, maar een voorwaarde die iedereen kan naleven. Ethias motiveert u enkel om naar een partner-garage te gaan, waardoor de administratieve behandeling van uw schadedossier vlotter verloopt.

U kan na een uitdrukkelijk verklaring afzien van de franchise 0€ en op die manier uw Omnium premie drukken bijvoorbeeld.
>> Ethias Omnium

Een Engelse franchise in een formule Volledige Omnium 0% bij Touring Verzekeringen Voor elk schadegeval “Materiële Schade met franchise van 2,5%” geldt echter een vrijstelling van 0€ als de kosten hoger uitvallen dan 2,5% van de verzekerde waarde van het voertuig. Dit type franchise is enkel van toepassing als u kiest voor de formule “Volledige Omnium 0%”.
>> Touring Verzekeringen Omnium

Een franchise 0€ bij ING d.m.v. een hogere premie
Bij ING heeft u de keuze uit verschillende franchises: 0, 400, 800 en 1.200 euro. En die keuze beïnvloedt uw premie. Hoe hoger de franchise, hoe lager uw premie, en vice versa.
>> ING Omnium

Een commercieel gebaar beloont uw getrouwheid bij Corona Direct:
Corona Direct biedt u de “Full Omnium zonder franchise” aan in een bijzondere situatie: na totaalschade neemt Corona alle kosten zonder franchise voor zijn rekening, als u eveneens deze wagen met een Omnium bij Corona Direct verzekert voor minimum 1 jaar. Het is de enige situatie waarin u bij Corona Direct kunt genieten van een franchise van 0€.
>> Corona Direct Omnium

Keuze tussen vaste of Engelse franchise bij Axa Belgium:
Bij Axa Belgium heeft u de keuze tussen een lage, vaste franchise of een Engelse franchise. In dat laatste geval vervalt het bedrag te uwen laste bij totaalschade of als de reparatiekosten hoger uitvallen dan het vooraf bepaalde bedrag van de vrijstelling.

De mogelijke franchises zijn 450, 750 en 1.050 euro. De vaste franchise wordt met 75€ verlaagd als u uw wagen laat herstellen in een door Axa erkende garage.

Een “Engelse” franchise van 0€ bij Federale Verzekering als 3 voorwaarden tegelijk vervuld worden:

Bij Federale Verzekering is de franchise materiële schade van 0€ “Engels”: ze wordt toegekend op voorwaarde dat:

1) het bedrag van de uit te voeren herstellingen hoger is dan de verzekerde waarde of 1.250€

2) uw wagen wordt hersteld in een erkende garage

3) de bestuurder ouder is dan 30 jaar op het moment van het schadegeval

Bij de formule franchise 0€, wordt de formule franchise 2,5% (met een maximum van 1.250€) een franchise van 1,25% (max. 625€) als de bonus-malus lager is dan 4 en de bestuurder minstens 30 jaar is. De mogelijkheid bestaat ook te kiezen voor een vrijstelling van 5 of 10%.
>> Federale Verzekering Omnium

  Franchise 0€ na een beperking van de franchise (onder voorwaarde) bij Belfius.

Bij Belfius geen franchise materiële schade te uwen laste als u gekozen heeft voor een franchise van 2,5%, u de wagen laat herstellen in een erkende garage, en dat na een aanrijding met een voertuig met een geïdentificeerde bestuurder.

In dat geval wordt uw franchise verlaagd met 2,5% en vervalt ze dus volledig. (Als u in hetzelfde geval gekozen had voor een franchise van 5%, zakt deze tot 2,5%).

Bij een ongeval dat niet te wijten is aan uw nalatigheid – of overmacht – en waarbij geen ander voertuig is betrokken, zoals een aanrijding met een boom of in de berm verzeild raken, is de franchise van 2,5% wel van toepassing.

Als ik ouder ben dan 30 jaar, wel in fout ben verklaard in een ongeval met een geïdentificeerd voertuig en mijn auto laat herstellen in een erkende garage, betaal ik de franchise niet.

Schade aan de wagen na een glijpartij op ijzel, een aanrijding met een dier of glasbreuk: u betaalt de franchise. De franchise 0 “aanrijdingsrisico” van DVV:

Bij DVV betaalt u enkel een franchise op de garantie “materiële schade”. U bepaalt zelf of die 2,5, 5 of 7,5% van de cataloguswaarde bedraagt. U kan eveneens uw Omnium franchise afkopen met uw DVV Stars (tot maximum 750€).

U kan ook opteren voor een franchise 0 “aanrijdingsrisico” (0% bij een aanrijding met derde geïdentificeerd voertuig. In de andere gevallen is een franchise van 2,5% van toepassing) of voor een franchise 0 met een drempel van 750€.

Deze laatste houdt in dat indien de materiële schade lager is dan 750€, u opdraait voor de kosten. Als de kosten hoger zijn, neemt de verzekeraar alles voor zijn rekening.

Generali, Corona Direct, Argenta, KBC, … bieden niet de mogelijkheid van een Omnium dekking materiële schade zonder franchise.

Bij deze verzekeraars is wel een grote waaier aan franchises mogelijk, maar nergens wordt de mogelijkheid vermeld van een franchise 0 materiële schade.

Een franchise 0€ is goed omdat u zelf niets moet uitgeven. Uw verzekering betaalt de herstellingen vanaf de eerste euro.

Een franchise 0 is slecht omdat vanaf het kleinste bedrag uw schadegeval wordt geregistreerd en zo uw bonus-malus stijgt als u in fout bent.

 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.

 

 
   
 
 Publiciteit