autoverzekering berekenen
prijs omnium auto zonder franchise  / vrijstelling

Prijzen van Omniumverzekeringen zonder franchise voor een VW Golf

Vergelijk in een oogwenk de tarieven voor de omniumverzekering auto zonder franchise.

laatste actualisering 26 October 2022

Prijzen gebaseerd op een vrijstelling van 0€ voor een goede bestuurder van een Volkswagen Golf op 26.01.2022
Maatschappij
Details van de Omnium
Omnium + BA
Zonder
vermindering
gedurende
Offerte
Sponsor
Yuzzu verzekeringen
Yuzzu, de nieuwe naam van Touring Verzekeringen
Details

Yuzzu Verzekeringen : volledige omnium GLX 0% vrijstelling: Geen franchise te betalen als de herstelkosten hoger zijn dan 2,5% van de waarde van uw voertuig.

BA = 219,81 €/jaar
Full Omnium (franchise 0%) = 604,76 €/jaar

Omnium van Yuzzu : details en mogelijkheden

825 €


12 maanden
Gesponsord


Sponsor
Ethias
Details

Ethias : biedt een omnium zonder franchise (van 0€) enkel : voor bestuurders ouder dan 30 jaar bij herstelling bij één Ethias erkende herstellers.

PROMO: -25% op alle waarborgen als u ONLINE afsluit tot 31.12.2022

BA = 301,21 €/jaar
Omnium (0€ franchise) = 699,46 €/jaar

Omnium van Ethias : details en mogelijkheden

1.002 €

12 maanden
Gesponsord


Sponsor
Federale
Details

Federale Verzekeringen : 0€ franchise
indien de herstelling gebeurt bij een geconventioneerde hersteller
indien de bestuurder ouder dan 30 jaar
indien de herstellingskosten hoger dan 2,5% van de verzekerde waarde bedragen.

BA = 325,62 €/jaar
Omnium (0€ franchise) = 708,77 €/jaar

Omnium van Federale : details en mogelijkheden

1.034


12 maanden
Gesponsord


* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 53 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van € 27.433 excl. btw (€ 33.193 btwi), die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt..
- simulatie volgens het tarief geldig op 26.01.2022
 
Wat is een franchise?

De franchise of vrijstelling van de autoverzekering is dat deel van het bedrag van het schadegeval dat u zelf moet betalen. Meestal gaat het om een vast bedrag of een percentage van het totale schadebedrag. Wanneer u de verzekeringspolis afsluit, bepaalt u dat bedrag of het percentage van de franchise. Zij is vooral van toepassing bij de Omnium autoverzekering.

 
Algemene regels franchise

Weet dat in het algemeen de franchise van toepassing is voor elk aangegeven en door uw verzekeringsmaatschappij vergoed schadegeval, ongeacht het type franchise dat u hebt gekozen. Zij wordt automatisch afgetrokken van de uitgekeerde schadevergoeding. Dat betekent dus dat de schade die niet hoger uitvalt dan het bedrag van de franchise, geen recht geeft op een schadevergoeding.

Er bestaan meerdere vormen van franchises:

  • de vaste franchise
  • de franchise in de vorm van een percentage
  • de Engelse franchise
De vaste franchise

De vaste franchise is een vast bedrag dat vooraf werd vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij. Wel kan u bij het afsluiten van uw contract het bedrag van deze franchise kiezen. Als u voor een hogere franchise kiest, zal uw risicopremie dalen, en omgekeerd.

De franchise als percentage

De franchise als percentage wordt berekend in verhouding tot de waarde van uw voertuig. Dus hoe duurder uw wagen is, hoe hoger de franchise zal uitvallen. Meestal spreekt men van 2,5% tot 3%. Dat betekent dat de verzekeringsnemer aanvaardt dat dit percentage (vastgesteld bij het afsluiten van het contract) van de waarde van zijn voertuig voor zijn rekening zal zijn bij een herstelling, behalve als de kosten hoger zijn dan het overeengekomen percentage van de verzekerde waarde van het voertuig.

Bijvoorbeeld: U koopt een nieuw voertuig van 20.000€ (catalogusprijs ex.BTW opties inbegrepen). Op een dag rijdt u tegen een boom en lopen de herstelkosten op tot 2.500€:

Franchise 2,5%
Franchise 5%
Herstelkosten = 2.500 €
2,5 % van 20.000€ = 500 €
In dit geval: moet u 500€ betalen uit eigen zak en betaalt uw maatschappij de resterende 2.000€.

Herstelkosten = 2.500 €
5 % van 20.000€ = 1.000 €
In dit geval: moet u 1.000€ betalen uit eigen zak en betaalt uw maatschappij de resterende 1.500€.


Franchise 7,5%
Franchise 10%

Herstelkosten = 2.500 €
7,5 % van 20.000€ = 1.750 €
In dit geval: moet u 1.750€ betalen uit eigen zak en betaalt uw maatschappij de resterende 750€.


Herstelkosten = 2.500 €
10 % van 20.000€ = 2.000 €
Dans ce cas : vous devez payer 2.000 € de votre poche et votre compagnie paie les 500 € restants.

De basisfranchise die de verzekeringsmaatschappijen hanteren is 2,5%, en die wordt ook toegepast als u een online simulatie uitvoert voor een autoverzekeringscontract . De andere bedragen kan u enkel onderhandelen met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij bij de ondertekening van het contract. Weet dat wanneer u kiest voor een hogere franchise, uw premie voor de autoverzekering in verhouding zal dalen.

 
Wat is een Engelse franchise?

Bij een Engelse franchise geldt dat wanneer de herstelkosten hoger uitvallen dan het bedrag van deze befaamde franchise, uw verzekeraar tussenkomt en u zelf niets moet betalen uit eigen zak. Maar als dat bedrag lager is dan de franchise, komt uw verzekeraar helemaal niet tussen.

Dit is ook vaak zo met de Nul-franchises. Dit type vrijstelling voorkomt eigenlijk dat de verzekeringsmaatschappijen te veel schadedossiers moeten openen voor kleine, banale ongevallen. Maar het is ook voordeliger voor de verzekeringsnemer, want als u uw omnium autoverzekering aanspreekt, heeft dat meestal tot gevolg dat de premie van uw omnium autoverzekering zal stijgen bij de volgende vervaldatum van uw contract.

U hebt er dus alle belang bij een klein schadegeval niet aan te geven, als u weet dat de herstelkosten niet hoog zullen zijn, en dit enkel te doen als het bedrag van de herstelkosten hoger zal uitvallen.

* Voorbeeld 1: U koopt een nieuw voertuig van 20.000€ (catalogusprijs ex.BTW opties inbegrepen). Op een dag rijdt u tegen een boom en lopen de herstelkosten op tot 2.500€:

Franchise 0 %
Herstelkosten = 2.500
2,5 % van 20.000€ = 500
In dit geval: moet u niets uit uw eigen zak betalen, want het bedrag van de herstelkosten is hoger dan de (basisfranchise) van 2,5% van de waarde van het voertuig (20.000€).

* Voorbeeld 2: U koopt een nieuw voertuig van 20.000€ (catalogusprijs ex.BTW opties inbegrepen). Op een dag rijdt u tegen een boom en lopen de herstelkosten op tot 2.500€:

Franchise 0 %
Herstelkosten = 490
2,5 % van 20.000€ = 500
In dit geval: het bedrag van de herstelkosten is lager dan de (basisfranchise) van 2,5% van de waarde van het voertuig
( 20.000€). U moet dus alles uit eigen zak betalen. Uw verzekeringsmaatschappij komt niet tussen.

Wat is het verschil tussen de ENGELSE franchise en de omnium ZONDER franchise?

In werkelijkheid is er eigenlijk geen echt verschil. Wat ook al bieden de verzekeringsmaatschappijen een Omnium met een Nul-franchise aan, toch zullen in de meeste gevallen de voorwaarden om van dat voordeel te genieten dezelfde zijn als wanneer men van een Engelse franchise spreekt, omdat er een minimumbedrag is vereist vooraleer de maatschappij 100% van de kosten voor haar rekening neemt.

Slechts één maatschappij eist geen minimumbedrag voor de herstellingen: Ethias.

 
Geldt de franchise enkel voor de Omnium?

Normaal betaalt u enkel een franchise voor de Omnium autoverzekering, maar niet voor de BA autoverzekering. Maar er bestaan ook uitzonderingen:

  • het is mogelijk dat uw verzekeraar uw BA niet meer wil verzekeren na vele schadegevallen, en dat u een vrijstelling zal moeten betalen bij een ongeval in fout
  • een verzekeraar kan ook een jonge bestuurder aanvaarden, maar onder voorwaarde dat hij een franchise wil betalen als motivatie om voorzichtig te rijden
 
Verhoging van de Omnium premie?
Zoals u wellicht weet zal elk schadegeval dat het voorbije jaar heeft geleid tot een tussenkomst van de garantie materiële schade, een verhoging van de Omnium premie op de jaarlijkse vervaldag opleveren. Uiteraard verhoogt uw bonus-malus daarmee niet, maar u loopt wel het risico dat uw premie zal stijgen op de volgende vervaldag van uw contract.
 
Verhoging van de franchise?

Bijna alle maatschappijen zullen de franchise in een welbepaald geval verhogen:

Als op het moment van het schadegeval, de bestuurder – die niet de gebruikelijke bestuurder is – nog geen 23 jaar was, kan de contractuele franchise voor de garantie materiële schade, zoals vermeld in het contract, verhoogd worden met een forfaitair bedrag dat kan gaan van 125€ tot 500€ per schadegeval.

 
Afschaffing van de franchise
Het is echter mogelijk te vermijden een franchise te moeten betalen, ook al voldoet u niet aan de voorwaarden die de maatschappijen hiervoor opleggen. Verscheidene maatschappijen bieden u de kosten van de franchise aan als u verscheidene contracten bij dezelfde maatschappij combineert.