autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

BIV op basis van de milieukenmerken van het voertuig

 

Voor wagens ingeschreven in Vlaanderen wordt de belasting op inverkeerstelling berekend volgens een nieuwe berekeningsmethode die rekening houdt met diverse milieukenmerken van het voertuig, waaronder C0²-uitstoot, brandstoftype en euronorm.

De belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt voor alle personenwagens, auto's voor dubbel gebruik en minibussen berekend (ontdek de formule) op basis van diverse milieukenmerken van het voertuig waaronder C0²-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype, euronorm en aanwezigheid roetfilter. Ook houdt men rekening met de leeftijd van het voertuig (volgens datum eerste inschrijving).

  • Milieukenmerken

Deze kenmerken bepalen hoe milieuvriendelijk een wagen is. Het gaat over bijvoorbeeld de C0²-uitstoot, de uitstoot van fijn stof, het brandstoftype, de euronorm en aanwezigheid van een roetfilter

  • Euronorm

De euronorm van een voertuig bepaalt hoeveel hij mag uitstoten. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.

  • Aanmoedigen aankoop milieuvriendelijke wagens

De Vlaamse Regering wil graag de aankoop van milieuvriendelijke wagens in het Vlaamse Gewest stimuleren. Via een ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de belasting op inverkeerstelling (BIV) wil de Vlaamse Regering overtuigen om voor een milieuvriendelijke wagen-nieuw of tweedehands- te kiezen.

De hervorming van de BIV is de eerste concrete maatregel op het vlak van een algemene vergroening van de autofiscaliteit voor alle voertuigen.

Naast de volledige hervorming van de belastbare grondslag, wordt ook de aankoop van elektrische voertuigen en plug-in hybride wagens gestimuleerd door geen BIV te innen voor deze voertuigen.

  • Nieuwe en propere technologieën stimuleren

De Vlaamse Regering wil voluit gaan voor nieuwe en propere technologieën. Daarom wordt de aankoop van wagens op aardgas (CNG) gestimuleerd. Dat geldt ook voor LPG-wagens. Er wordt een correctiefactor op de C0²-uitstoot toegepast, zodat hiervoor minder BIV moet betaald worden. Wagens op LPG en aardgas stoten immers minder schadelijke stoffen uit. Met het oop op de lokale luchtkwaliteit, is in stedelijke omgevingen het gebruik van benzine, LPG of aardgas te verkiezen.

Tenslotte stimuleert de nieuwe BIV-regeling de aankoop van tweedehands dieselwagens uitgerust met een roetfilter (nieuwe dieselwagens hebben sedert 2011 een gesloten roetfilter). Zowel wagens nieuws uitgerust met een roetfilter als tweedehands wagens waarop achteraf een roetfilter werd geïnstalleerd, genieten van een korting bij een volgende inschrijving van dat voertuig bij de DIV.

  • Betere luchtkwaliteit

De vergroende BIV is een nieuwe belangrijke hefboom die moet leiden tot een betere, gezonde luchtkwaliteit en minder fijn stof.

Korte weg naar de BIV tarieven voor Vlaanderen
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit