autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

biv nieuwe wagens

Tarieven : Belasting op inverkeerstelling voor nieuwe wagen
(2020 / 2021)

Nieuwe Diesel wagen (inschrijving datum 2020 / eerste inverkeerstelling 2020) vanaf 01 juli 2020 geldig tot 30 juni 2021

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
1.609,08
149 g/km
6
1.306,73
158 g/km
6
1.575,17
148 g/km
6
1.280,68
157 g/km
6
1.542,12
147 g/km
6
1.255,33
156 g/km
6
1.509,92
146 g/km
6
1.230,66
155 g/km
6
1.478,54
145 g/km
6
1.206,67
154 g/km
6
1.447,98
144 g/km
6
1.183,32
153 g/km
6
1.418,20
143 g/km
6
1.160,62
152 g/km
6
1.389,21
142 g/km
6
1.138,54
151 g/km
6
1.360,98
141 g/km
6
1.117,08
150 g/km
6
1.333,49
140 g/km
6
1.096,21
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
1.075,93
129 g/km
6
902,45
138 g/km
6
1.056,21
128 g/km
6
887,77
137 g/km
6
1.037,06
127 g/km
6
873,54
136 g/km
6
1.018,45
126 g/km
6
859,73
135 g/km
6
1.000,38
125 g/km
6
846,35
134 g/km
6
982,82
124 g/km
6
833,37
133 g/km
6
965,78
123 g/km
6
820,80
132 g/km
6
949,23
122 g/km
6
808,60
131 g/km
6
933,16
121 g/km
6
130 g/km
6
917,58
120 g/km
6
735,87
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
726,30
109 g/km
6
646,54
118 g/km
6
717,05
108 g/km
6
639,99
117 g/km
6
708,10
107 g/km
6
633,67
116 g/km
6
699,45
106 g/km
6
627,57
115 g/km
6
691,09
105 g/km
6
621,69
114 g/km
6
683
104 g/km
6
616,02
113 g/km
6
675,19
103 g/km
6
610,56
112 g/km
6
667,65
102 g/km
6
605,29
111 g/km
6
660,37
101 g/km
6
600,22
110 g/km
6
653,33
100 g/km
6
595,34
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
590,64
89 g/km
6
552,51
98 g/km
6
586,12
88 g/km
6
549,48
97 g/km
6
581,77
87 g/km
6
546,57
96 g/km
6
577,58
86 g/km
6
543,79
95 g/km
6
573,55
85 g/km
6
541,11
94 g/km
6
569,69
84 g/km
6
538,56
93 g/km
6
565,97
83 g/km
6
536,10
92 g/km
6
562,40
82 g/km
6
533,76
91 g/km
6
558,97
81 g/km
6
531,51
90 g/km
6
555,67
80 g/km
6
529,37

Nieuwe Benzine wagen (inschrijving datum 2019 / eerste inverkeerstelling 2019) vanaf 01 juli 2019 geldig tot 30 juni 2020

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
992,71
149 g/km
6
724,47
158 g/km
6
962,54
148 g/km
6
701,45
157 g/km
6
933,16
147 g/km
6
679,06
156 g/km
6
904,55
146 g/km
6
657,29
155 g/km
6
876,69
145 g/km
6
636,12
154 g/km
6
849,56
144 g/km
6
615,55
153 g/km
6
823,16
143 g/km
6
595,55
152 g/km
6
797,47
142 g/km
6
576,12
151 g/km
6
772,46
141 g/km
6
557,24
150 g/km
6
748,14
140 g/km
6
538,90
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
521,08
129 g/km
6
369,36
138 g/km
6
503,78
128 g/km
6
356,58
137 g/km
6
486,99
127 g/km
6
344,20
136 g/km
6
470,68
126 g/km
6
332,21
135 g/km
6
454,86
125 g/km
6
320,58
134 g/km
6
439,50
124 g/km
6
309,33
133 g/km
6
424,60
123 g/km
6
298,43
132 g/km
6
410,15
122 g/km
6
287,88
131 g/km
6
396,13
121 g/km
6
277,66
130 g/km
6
382,54
120 g/km
6
267,78
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
258,21
109 g/km
6
178,45
118 g/km
6
248,96
108 g/km
6
171,90
117 g/km
6
240,01
107 g/km
6
165,58
116 g/km
6
231,36
106 g/km
6
159,48
115 g/km
6
223,00
105 g/km
6
153,60
114 g/km
6
214,91
104 g/km
6
147,93
113 g/km
6
207,10
103 g/km
6
142,47
112 g/km
6
199,56
102 g/km
6
137,20
111 g/km
6
192,28
101 g/km
6
132,13
110 g/km
6
185,24
100 g/km
6
127,25
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
122,55
89 g/km
6
84,42
98 g/km
6
118,03
88 g/km
6
81,39
97 g/km
6
113,68
87 g/km
6
78,48
96 g/km
6
109,49
86 g/km
6
75,70
95 g/km
6
105,46
85 g/km
6
75,70
94 g/km
6
101,60
84 g/km
6
70,47
93 g/km
6
97,88
83 g/km
6
68,01
92 g/km
6
94,31
82 g/km
6
65,67
91 g/km
6
90,88
81 g/km
6
63,42
90 g/km
6
87,58
80 g/km
6
61,28
20
 
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

Een folder "Tarieven van de verkeersbelasting vanaf 2017 / 2018 "
  1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting
  2. Belasting op de inverkeerstelling
  3. Accijnscompenserende belasting

    >> PDF Brochure downloaden
 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit