autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

biv nieuwe wagens

Tarieven : Belasting op inverkeerstelling voor tweedehandsauto's)
(2018 / 2019)

Nieuwe Diesel wagen (inschrijving datum 2018 / eerste inverkeerstelling 2018) vanaf 01 juli 2018 geldig tot 30 juni 2019

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
1.322,05
149 g/km
6
1.084,77
158 g/km
6
1.295,29
148 g/km
6
1.064,49
157 g/km
6
1.269,24
147 g/km
6
1.044,77
156 g/km
6
1.243,89
146 g/km
6
1.025,62
155 g/km
6
1.219,22
145 g/km
6
1.007,01
154 g/km
6
1.195,23
144 g/km
6
988,94
153 g/km
6
1.171,88
143 g/km
6
971,38
152 g/km
6
1.149,18
142 g/km
6
954,34
151 g/km
6
1.127,10
141 g/km
6
937,79
150 g/km
6
1.105,64
140 g/km
6
921,72
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
906,14
129 g/km
6
773,92
138 g/km
6
891,01
128 g/km
6
762,84
137 g/km
6
876,33
127 g/km
6
752,12
136 g/km
6
862,10
126 g/km
6
741,74
135 g/km
6
848,29
125 g/km
6
731,69
134 g/km
6
834,91
124 g/km
6
721,96
133 g/km
6
821,93
123 g/km
6
712,56
132 g/km
6
809,36
122 g/km
6
703,46
131 g/km
6
797,16
121 g/km
6
694,66
130 g/km
6
785,36
120 g/km
6
686,15
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
677,93
109 g/km
6
609,75
118 g/km
6
669,99
108 g/km
6
604,19
117 g/km
6
662,31
107 g/km
6
598,82
116 g/km
6
654,90
106 g/km
6
593,66
115 g/km
6
647,74
105 g/km
6
588,68
114 g/km
6
640,83
104 g/km
6
583,89
113 g/km
6
634,16
103 g/km
6
579,28
112 g/km
6
627,72
102 g/km
6
574,84
111 g/km
6
621,51
101 g/km
6
570,57
110 g/km
6
615,52
100 g/km
6
566,47
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
562,52
89 g/km
6
530,74
98 g/km
6
558,73
88 g/km
6
528,24
97 g/km
6
555,08
87 g/km
6
525,84
96 g/km
6
551,58
86 g/km
6
523,54
95 g/km
6
548,22
85 g/km
6
521,35
94 g/km
6
545,00
84 g/km
6
519,25
93 g/km
6
541,90
83 g/km
6
517,24
92 g/km
6
538,93
82 g/km
6
515,32
91 g/km
6
536,08
81 g/km
6
513,49
90 g/km
6
533,36
80 g/km
6
511,74

Nieuwe Benzine wagen (inschrijving datum 2018 / eerste inverkeerstelling 2018) vanaf 01 juli 2018 geldig tot 30 juni 2019

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
862,62
149 g/km
6
625,34
158 g/km
6
835,86
148 g/km
6
605,06
157 g/km
6
809,81
147 g/km
6
585,34
156 g/km
6
784,46
146 g/km
6
566,19
155 g/km
6
759,79
145 g/km
6
547,58
154 g/km
6
735,80
144 g/km
6
529,51
153 g/km
6
712,45
143 g/km
6
511,95
152 g/km
6
689,75
142 g/km
6
494,91
151 g/km
6
667,67
141 g/km
6
478,36
150 g/km
6
646,21
140 g/km
6
462,29
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
446,71
129 g/km
6
314,49
138 g/km
6
431,58
128 g/km
6
303,41
137 g/km
6
416,90
127 g/km
6
292,69
136 g/km
6
402,67
126 g/km
6
282,31
135 g/km
6
388,86
125 g/km
6
272,26
134 g/km
6
375,48
124 g/km
6
262,53
133 g/km
6
362,50
123 g/km
6
253,13
132 g/km
6
349,93
122 g/km
6
244,03
131 g/km
6
337,73
121 g/km
6
235,23
130 g/km
6
325,93
120 g/km
6
226,72
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
218,50
109 g/km
6
150,32
118 g/km
6
210,56
108 g/km
6
144,76
117 g/km
6
202,88
107 g/km
6
139,39
116 g/km
6
195,47
106 g/km
6
134,23
115 g/km
6
188,31
105 g/km
6
129,25
114 g/km
6
181,40
104 g/km
6
124,46
113 g/km
6
174,73
103 g/km
6
119,85
112 g/km
6
168,29
102 g/km
6
115,41
111 g/km
6
162,08
101 g/km
6
111,14
110 g/km
6
156,09
100 g/km
6
107,04
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
103,09
89 g/km
6
71,31
98 g/km
6
99,30
88 g/km
6
68,81
97 g/km
6
95,65
87 g/km
6
66,41
96 g/km
6
92,15
86 g/km
6
64,11
95 g/km
6
88,79
85 g/km
6
61,92
94 g/km
6
85,57
84 g/km
6
59,82
93 g/km
6
82,47
83 g/km
6
57,81
92 g/km
6
79,50
82 g/km
6
55,89
91 g/km
6
76,65
81 g/km
6
54,06
90 g/km
6
73,93
80 g/km
6
52,31
 
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

Een folder "Tarieven van de verkeersbelasting vanaf 2017 / 2018 "
  1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting
  2. Belasting op de inverkeerstelling
  3. Accijnscompenserende belasting

    >> PDF Brochure downloaden
 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit