autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

biv nieuwe wagens

Tarieven : Belasting op inverkeerstelling voor nieuwe wagen
(2017 / 2018)

Nieuwe Diesel wagen (inschrijving datum 2017 / eerste inverkeerstelling 2017 en voor tweedehandsauto na 01.08.2016)

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
1.198,57
149 g/km
6
989,33
158 g/km
6
1.174,90
148 g/km
6
971,51
157 g/km
6
1.151,88
147 g/km
6
954,21
156 g/km
6
1.129,49
146 g/km
6
937,42
155 g/km
6
1.107,72
145 g/km
6
921,11
154 g/km
6
1.086,55
144 g/km
6
905,29
153 g/km
6
1.065,98
143 g/km
6
889,93
152 g/km
6
1.045,98
142 g/km
6
875,03
151 g/km
6
1.026,55
141 g/km
6
860,58
150 g/km
6
1.007,67
140 g/km
6
846,56
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
832,97
129 g/km
6
718,21
138 g/km
6
819,79
128 g/km
6
708,64
137 g/km
6
807,01
127 g/km
6
699,39
136 g/km
6
794,63
126 g/km
6
690,44
135 g/km
6
782,64
125 g/km
6
681,79
134 g/km
6
771,01
124 g/km
6
673,43
133 g/km
6
759,76
123 g/km
6
665,34
132 g/km
6
748,86
122 g/km
6
657,53
131 g/km
6
738,31
121 g/km
6
649,99
130 g/km
6
728,09
120 g/km
6
642,71
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
635,67
109 g/km
6
577,68
118 g/km
6
628,88
108 g/km
6
572,98
117 g/km
6
622,33
107 g/km
6
568,46
116 g/km
6
616,01
106 g/km
6
564,11
115 g/km
6
609,91
105 g/km
6
559,92
114 g/km
6
604,03
104 g/km
6
555,89
113 g/km
6
598,36
103 g/km
6
552,03
112 g/km
6
592,90
102 g/km
6
548,31
111 g/km
6
587,63
101 g/km
6
544,74
110 g/km
6
582,56
100 g/km
6
541,31
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
538,01
89 g/km
6
511,71
98 g/km
6
534,85
88 g/km
6
509,65
97 g/km
6
531,82
87 g/km
6
507,69
96 g/km
6
528,91
86 g/km
6
505,82
95 g/km
6
526,13
85 g/km
6
504,03
94 g/km
6
523,45
84 g/km
6
502,32
93 g/km
6
520,90
83 g/km
6
500,69
92 g/km
6
518,44
82 g/km
6
499,13
91 g/km
6
516,10
81 g/km
6
497,65
90 g/km
6
513,85
80 g/km
6
496,24

Nieuwe Benzine wagen (inschrijving datum 2017 / eerste inverkeerstelling 2017 en voor tweedehandsauto na 01.08.2016)

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
747,34
149 g/km
6
538,10
158 g/km
6
723,67
148 g/km
6
520,28
157 g/km
6
700,65
147 g/km
6
502,98
156 g/km
6
678,26
146 g/km
6
486,19
155 g/km
6
656,49
145 g/km
6
469,88
154 g/km
6
635,32
144 g/km
6
454,06
153 g/km
6
614,75
143 g/km
6
438,70
152 g/km
6
594,75
142 g/km
6
423,80
151 g/km
6
575,32
141 g/km
6
409,35
150 g/km
6
556,44
140 g/km
6
395,33
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
381,74
129 g/km
6
266,98
138 g/km
6
368,56
128 g/km
6
257,41
137 g/km
6
355,78
127 g/km
6
248,16
136 g/km
6
343,40
126 g/km
6
239,21
135 g/km
6
331,41
125 g/km
6
230,56
134 g/km
6
319,78
124 g/km
6
222,20
133 g/km
6
308,53
123 g/km
6
214,11
132 g/km
6
297,63
122 g/km
6
206,30
131 g/km
6
287,08
121 g/km
6
198,76
130 g/km
6
276,86
120 g/km
6
191,48
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
184,44
109 g/km
6
126,45
118 g/km
6
177,65
108 g/km
6
121,75
117 g/km
6
171,10
107 g/km
6
117,23
116 g/km
6
164,78
106 g/km
6
112,88
115 g/km
6
158,68
105 g/km
6
108,69
114 g/km
6
152,80
104 g/km
6
104,66
113 g/km
6
147,13
103 g/km
6
100,80
112 g/km
6
141,67
102 g/km
6
97,08
111 g/km
6
136,40
101 g/km
6
93,51
110 g/km
6
131,33
100 g/km
6
90,08
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
86,78
89 g/km
6
60,48
98 g/km
6
83,62
88 g/km
6
58,42
97 g/km
6
80,59
87 g/km
6
56,46
96 g/km
6
77,68
86 g/km
6
54,59
95 g/km
6
74,90
85 g/km
6
52,80
94 g/km
6
72,22
84 g/km
6
51,09
93 g/km
6
69,67
83 g/km
6
49,46
92 g/km
6
67,21
82 g/km
6
47,90
91 g/km
6
64,87
81 g/km
6
46,42
90 g/km
6
62,62
80 g/km
6
45,01
 
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

Een folder "Tarieven van de verkeersbelasting vanaf 2017 / 2018 "
  1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting
  2. Belasting op de inverkeerstelling
  3. Accijnscompenserende belasting

    >> PDF Brochure downloaden
 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit