autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

biv nieuwe wagens

Tarieven : Belasting op inverkeerstelling voor nieuwe wagen

Nieuwe Diesel wagen (inschrijving datum 2017 / eerste inverkeerstelling 2017 en voor tweedehandsauto na 01.03.2016)

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
1.189,94
149 g/km
6
980,70
158 g/km
6
1.166,27
148 g/km
6
962,88
157 g/km
6
1.143,25
147 g/km
6
945,58
156 g/km
6
1.120,86
146 g/km
6
928,79
155 g/km
6
1.099,09
145 g/km
6
912,48
154 g/km
6
1.077,92
144 g/km
6
896,66
153 g/km
6
1.057,35
143 g/km
6
881,30
152 g/km
6
1.037,35
142 g/km
6
866,40
151 g/km
6
1.017,92
141 g/km
6
851,95
150 g/km
6
999,04
140 g/km
6
837,93
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
824,34
129 g/km
6
709,58
138 g/km
6
811,16
128 g/km
6
700,01
137 g/km
6
798,38
127 g/km
6
690,76
136 g/km
6
786,00
126 g/km
6
681,81
135 g/km
6
774,01
125 g/km
6
673,16
134 g/km
6
762,38
124 g/km
6
664,80
133 g/km
6
751,13
123 g/km
6
656,71
132 g/km
6
740,23
122 g/km
6
648,90
131 g/km
6
729,68
121 g/km
6
641,36
130 g/km
6
719,46
120 g/km
6
634,08
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
627,04
109 g/km
6
569,05
118 g/km
6
620,25
108 g/km
6
564,35
117 g/km
6
613,70
107 g/km
6
559,83
116 g/km
6
607,38
106 g/km
6
555,48
115 g/km
6
601,28
105 g/km
6
551,29
114 g/km
6
595,40
104 g/km
6
547,26
113 g/km
6
589,73
103 g/km
6
543,40
112 g/km
6
584,27
102 g/km
6
539,68
111 g/km
6
579,00
101 g/km
6
536,11
110 g/km
6
573,93
100 g/km
6
532,68
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
529,38
89 g/km
6
503,08
98 g/km
6
526,22
88 g/km
6
501,02
97 g/km
6
523,19
87 g/km
6
499,06
96 g/km
6
520,28
86 g/km
6
497,19
95 g/km
6
517,50
85 g/km
6
495,40
94 g/km
6
514,82
84 g/km
6
493,69
93 g/km
6
512,27
83 g/km
6
492,06
92 g/km
6
509,81
82 g/km
6
490,50
91 g/km
6
507,47
81 g/km
6
489,02
90 g/km
6
505,22
80 g/km
6
487,61

Nieuwe Benzine wagen (inschrijving datum 2017 / eerste inverkeerstelling 2017 en voor tweedehandsauto na 01.03.2016)

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
746,94
149 g/km
6
537,70
158 g/km
6
723,27
148 g/km
6
519,88
157 g/km
6
700,25
147 g/km
6
502,58
156 g/km
6
677,86
146 g/km
6
485,79
155 g/km
6
656,09
145 g/km
6
469,48
154 g/km
6
634,92
144 g/km
6
453,66
153 g/km
6
614,35
143 g/km
6
438,30
152 g/km
6
594,35
142 g/km
6
423,40
151 g/km
6
574,92
141 g/km
6
408,95
150 g/km
6
556,04
140 g/km
6
394,93
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
381,34
129 g/km
6
266,58
138 g/km
6
368,16
128 g/km
6
257,01
137 g/km
6
355,38
127 g/km
6
247,76
136 g/km
6
343,00
126 g/km
6
238,81
135 g/km
6
331,01
125 g/km
6
230,16
134 g/km
6
319,38
124 g/km
6
221,80
133 g/km
6
308,13
123 g/km
6
213,71
132 g/km
6
297,23
122 g/km
6
205,90
131 g/km
6
286,68
121 g/km
6
198,36
130 g/km
6
276,46
120 g/km
6
191,08
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
184,04
109 g/km
6
126,05
118 g/km
6
184,04
108 g/km
6
121,35
117 g/km
6
170,70
107 g/km
6
116,83
116 g/km
6
164,38
106 g/km
6
112,48
115 g/km
6
158,28
105 g/km
6
108,29
114 g/km
6
152,40
104 g/km
6
104,26
113 g/km
6
146,73
103 g/km
6
100,40
112 g/km
6
141,27
102 g/km
6
96,68
111 g/km
6
136,00
101 g/km
6
93,11
110 g/km
6
130,93
100 g/km
6
89,68
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
86,38
89 g/km
6
60,08
98 g/km
6
83,22
88 g/km
6
58,02
97 g/km
6
80,19
87 g/km
6
56,06
96 g/km
6
77,28
86 g/km
6
54,19
95 g/km
6
74,50
85 g/km
6
52,40
94 g/km
6
71,82
84 g/km
6
50,69
93 g/km
6
69,27
83 g/km
6
49,06
92 g/km
6
66,81
82 g/km
6
47,50
91 g/km
6
64,47
81 g/km
6
46,02
90 g/km
6
62,22
80 g/km
6
44,61
 
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

Een folder "Tarieven van de verkeersbelasting vanaf 2016"
  1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting
  2. Belasting op de inverkeerstelling
  3. Accijnscompenserende belasting

    >> PDF Brochure downloaden
 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit