autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

 
AG Insurance

Wat gebeurt na een schadegeval?

Bij AG Insurance worden de zeer goede bestuurders ‘voor het leven’ beschermd tegen een verhoging van de premie van hun autoverzekering na 1 of 2 ongevallen in fout. AG Insurance garandeert hen de bonus-malus-graad te behouden wanneer ze het graad -2 hebben bereikt. Opgepast: vanaf het 3de ongeval in fout met BA Auto wordt u verzocht zich elders te verzekeren… En voor zij die bijna dit doel hadden bereikt en zich op 0 bevinden, merken we dat de autoverzekeringspremie niet verhoogt na het eerste ongeval. Na een 2de ongeval stijgt de premie met de helft, wat nog zeer redelijk is.

Bonus - malus schaal van AG Insurance

Graad Percentage van de premie  

Startmechanisme in het systeem bij AG Insurance

De start in het systeem gebeurt op klassieke wijze: op graad 11 bij privégebruik + werkverkeer of graad 14 bij professioneel gebruik


Mechanisme van verschuiving op schaal van graden bij AG Insurance

Om de graad van personalisatie aan te passen, worden de schadegevallen in rekening gebracht waarvoor de maatschappij, die het risico dekte ten tijde van het schadegeval, schadevergoeding heeft betaald of zal moeten betalen aan de personen die schade hebben geleden.


Per ongeval waarvoor de maatschappij schadevergoeding heeft moeten betalen

+5 graden per schadegeval


Per jaar verzekering (met of zonder ongeval)

- 1 graad


- 2
54
 
- 1
54
 
  0
54
 
  1
54
 
  2
54
 
  3
54
 
  4
54
 
  5
63
 
  6
66
 
  7
69
 
  8
73
 
  9
77
 
 10
81
 
 11
85
 
 12
90
 
 13
95
 
 14
100
 
 15
105
 
 16
111
 
 17
117
 
 18
123
 
 19
130
 
 20
140
 
 21
160
 
 22
200
 
 
Bonus-malus -2 voor het leven of bijna…
Als de graad -2 is bereikt, geldt de stijging van 5 graden per schadegeval niet meer

Bovendien engageert de maatschappij zich geen maatregelen te nemen na een ongeval(len), behalve:

  • na het derde schadegeval in fout dat heeft geleid tot een betaling van schadevergoedingen in het kader van de garantie Burgerlijke Aansprakelijkheid
  • bij een schadegeval in fout met een dronken bestuurder
  • of een vergelijkbare toestand met andere producten
  • bij een opzettelijk schadegeval
  • bij een schadegeval met vluchtmisdrijf als na een schadegeval in fout een ongeschiktheid tot rijden blijkt of de bestuurder ouder dan 75 jaar ongeschikt tot rijden werd verklaard door een onafhankelijk gespecialiseerd organisme
 
Publiciteit
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  Corona Direct
Voor 4.000 Km/jaar
168 €
591 €
  Optimco Optimco
243 €
679
  Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  Aedes
303 €
708 €
  Ethias
276 €
866 €
  Corona Direct
Klassieke Formule
302 €
895 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 23.425 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 10.03.2021