autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

allianz autoverzekering

Allianz premie na ongeval

Bij Allianz, net als elders trouwens, leidt een ongeval waarvoor u verantwoordelijk was tot een verhoging van uw premie voor de autoverzekering.

Allianz gebruikt een zeer klassiek systeem waarop we geen commentaar hebben en biedt de volgende 2 sterke punten:

GOEDE BESTUURDERS starten op het laagste niveau: als u de laatste 5 jaar geen schadegeval had, en u bent ouder dan 30 jaar, geniet u meteen van de laagst mogelijke bonus - malus BM - 2 en dus het beste tarief.

BETALENDE DUBBELE JOKER: de"Safety Card" dubbele joker : u beschermt voortreffelijk uw bonus-malus en uw voordelig tarief bij een ongeval in fout. U kan dit voordeel aanwenden voor 2 schadegevallen en zo een verhoging van uw premie vermijden.

 

Schaal van graden en overeenstemmende premies

Startmechanisme in het systeem bij ALIANZ: 11 voor particulieren en 14 voor professionals.

Graden
Niveau premie in
verhouding tot
basisniveau 100
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
210
170
145
135
125
120
115
105
100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
60
57
54
52
50
48
46

De premie varieert bij elk jaarlijkse vervaldag volgens de schaal hierboven in functie van het aantal schadegevallen.

De schadegevallen waarvoor de maatschappij, die het risico dekte op het moment van de feiten, een schadevergoeding heeft betaald of zal moeten betalen voor geblesseerde personen, worden in rekening gebracht om de persoonlijke graadbepaling aan te passen.

De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten, ten laatste de 15de van de maand die de jaarlijkse vervaldatum van de premie voorafgaat. Als die echter om één of andere reden minder dan 9,5 maanden bedraagt, wordt ze gehecht aan de vorige geobserveerde periode.

Werking van het mechanisme:

De verschuivingen gebeuren volgens volgend mechanisme:

a) per geobserveerde verzekeringsperiode: onvoorwaardelijke daling van één graad

b) per geobserveerde verzekeringsperiode met één of meerdere schadegevallen: stijging van 5 graden per schadegeval

Beperking van het mechanisme:

  • Wat ook het aantal jaren zonder schadegeval of het aantal schadegevallen was, de graden -2 of +22 worden nooit overschreden
  • De verzekerde die geen schadegeval had gedurende vier geobserveerde, opeenvolgende verzekeringsperioden en die zich desondanks toch op een graad hoger dan 14 bevindt, wordt automatisch op de basisgraad 14 gezet

Correctie van de graad:

Als blijkt dat de persoonlijke graad van een verzekeringsnemer verkeerdelijk was gezet of aangepast, wordt de graad gecorrigeerd en het verschil aan premies die daaruit voortvloeien teruggestort aan de nemer of kunnen ze van hem terug geëist worden door de maatschappij.

Het door de maatschappij terugbetaalde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke interest in het geval de correctie gebeurde meer dan één jaar na de toekenning van de foutieve graad. Deze interest begint te lopen op het moment dat de foutieve interest werd toegepast.

 
 
 
Ontvang een gratis berekening voor uw autoverzekering
Sponsor
Allianz autoverzekering

Allianz : Jouw autoverzekering…
stel jij samen!


dit gebeurd via de online makelaar Hopala