autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

 
argenta autoverzekering

Argenta: Omnium Auto

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

De verzekering Omnium Auto is vrij klassiek: uw nieuwe auto behoudt 100% van zijn waarde gedurende de eerste 6 maanden, vervolgens vermindert de waarde met 1% per maand tot het 3de jaar (dus 12% per jaar), dan zakt de waarde met 1,5% per maand of 18% op jaarbasis. Argenta heeft geen Omnium zonder franchise. U moet kiezen of u 248€, 496€ of 1.240€ voor uw rekening neemt na een ongeval. De prijs van de Omnium bij Argenta behoort de goedkoopste op de markt voor goede bestuurders.

 

Prijzen voorbeelden Full - Omnium

Enkele prijsvoorbeelden voor BA + Full-Omnium autoverzekering bij Argenta
Automerken Model Versie
Verplichte
BA auto
Full-Omnium
496€ franchise

C3 1.0 Pure Tech
Attraction 50 kw van 10.971€ excl. btw

276 €
359€

Corsa 1.0 Turbo ecoFlex
66 kw van 13.595 € excl. btw

286 €
423 €
Clio 1.5 dCi
55 Kw van 15.041 €
excl. btw
282 €
498 €
Golf VII -
85 Kw van 20.165 € excl. btw
317 €
617 €
Duster 1.5 dCi 4x2 Prestige
80 kw van 14.793 € excl. btw
310 €
477 €
Focus 1.5 TDCi Titanium
88 kw van 19.421 € excl. btw
321 €
617 €
320 d Diesel
135 Kw van 31.570€
excl. btw
382 €
650 €
**Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. De 10% korting is al verrekend. -- Simulatie volgens het tarief geldig op 18.06.2018

Prijzen voorbeelden Gedeeltelijke - Omnium

Voor één Volkswagen Golf VII (2017) van 24.440€ met BTW / 85 Kw :
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Gedeeltelijke Omnium Total
Vergoedingsbasis Alle risico's : aangenomen waarde
 
317€
234€
552€
Vergoedingsbasis Alle risico's : werkelijken waarde
 
317€
195€
513€
Vergoedingsbasis Alle risico's : aangenomen waarde +
 
317€
254€
572€
*Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe GolF VII (2017) diesel 1.6 CRTDI met een vermogen van 85kw/115 pk met een waarde van 20.165€ excl.btw. , die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. -- Simulatie volgens het tarief geldig op 18.06.2018

Argenta stelt 3 formules Omnium verzekering voor:

 • Materiële schade
 • Brand en diefstal
 • Gedeeltelijke Omnium
 • Omnium alle risico's
 • Passagier
 • Bestuurder+
 • Rechtsbijstand
 • Rechtsbijstand Safe

1. Omnium alle risico's

De Omnium dekt alle materiële schade aan uw wagen na een schadegeval zelfs als u zelf verantwoordelijk bent.

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Natuurkrachten
 • Materiële schade

Materiële schade houdt in: Argenta dekt alle schade veroorzaakt aan het vermelde voertuig tengevolge van een ongeval na een botsing, een aanrijding of een val. In het kader van de huidige garantie is bij Argenta eveneens verzekerd:
 1. De schade aan het voertuig ten belope van de cataloguswaarde en de te verzekeren waarde
 2. De opties aan het voertuig (en vermeld op de originele factuur)
 3. Accessoires zijn alle elementen die niet bestempeld kunnen worden als opties met een maximum van 1.250€.
 4. De terugbetaling van gedane kosten voor de reiniging of de herstelling van het interieur van het vermelde voertuig met een maximum van 247,89€
 5. De kosten van slepen of repatriëring tot 790€
 6. De kosten van het opstellen van een bestek, inclusief demontage, tot 790€
 7. De kosten van tijdelijke stalling tot het afsluiten van de expertise tot 790€
 8. Douanerechten als het onmogelijk is het voertuig opnieuw in te voeren na een totaal verlies
 9. De kosten van technische controle die nodig is na een zware beschadiging van het voertuig, tot 130€

  Hier geldt een franchise, met hier de details

2. Gedeeltelijke Omnium

De Gedeeltelijke Omnium verzekert uw wagen voor alle schade waarvoor u zelf niet verantwoordelijk bent en die veroorzaakt werd door de natuur.

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Natuurkrachten

De Gedeeltelijke Omnium is zonder vrijstelling bij diefstal van uw wagen, of wanneer de sloten moeten worden vervangen bij verlies van de sleutels.

3. Brand en diefstal

De dekking brand en diefstal verzekert uw voertuig voor alle schade waarvoor u niet verantwoordelijk bent.

 • Diefstal
 • Brand

De dekking brand en diefstal is zonder vrijstelling als uw wagen werd gestolen of als de sloten moesten worden vervangen bij verlies van de sleutels. Anders varieert het bedrag van de schadeloosstelling naargelang het bedrag van de vrijstelling en de manier van vergoeding, die de reële waarde, de aangenomen waarde of de aangenomen waarde+ kan zijn.

4. Coëfficiënten van waardevermindering

Bij totaalverlies is het bedrag van de schadeloosstelling gebaseerd op de reële waarde (waarde van het voertuig voor het schadegeval vastgesteld door een expert) of de aangenomen waarde die wordt bekomen door de toepassing van de volgende coëfficiënten van waardevermindering.

Aangenomen waarde Aangenomen waarde +
Maand
Waardevermindering
Maand
Waardeverrmindeing
0 tot 6
0%
0 tot 6
0%
7 tot 36
1% per maand
7 tot 36
1 % per maand
37 tot 60
1,5% per maand
37 tot 60
1,5% per maand

Vanaf de 61e maand wordt rekening gehouden met de reële waarde. Als het voertuig gemiddeld meer dan 18.000 km per jaar aflegt, stemt de aangenomen waarde overeen met de waarde zoals ze door de verzekeringsnemer moet aangegeven worden, verminderd met:
 • de eventuele afschrijving zoals hierboven aangegeven
 • 0,25% per jaar en per volledig schijf van 1.000 km boven het jaarlijks gemiddelde van 18.000 km te tellen vanaf de eerste toelating in het verkeer. De schadevergoeding in aangenomen waarde zal nooit lager zijn dan de schadevergoeding op basis van de reële waarde.

  Voor de aangenomen waarde+ als het model van het beschreven voertuig niet meer in nieuwstaat in de handel verkrijgbaar is, neemt de oorspronkelijke cataloguswaarde met 0,5% toe per begonnen maand.

5. Verzekering Bestuurder+

Uw verplichte BA autoverzekering komt niet tussen in uw medische kosten als die het gevolg zijn van een schadegeval waarvoor u verantwoordelijk bent als bestuurder. De Verzekering Bestuurder+ is dus een aanvulling op uw autoverzekering .

Bij Argenta dekt de Verzekering Bestuurder+ elke persoon die in België gedomicilieerd is en het voertuig bestuurt, behalve een bestuurder jonger dan 23 jaar. Er bestaan ook 3 formules. Hier vindt u wat de dekking vergoedt.

6. Rechtsbijstand Auto

De rechtsbijstand van de bestuurder staat in voor uw verdediging en kosten van een rechtsprocedure indien dat nodig blijkt na een schadegeval.

De rechtsbijstand kost 56,40€ per jaar
.

Argenta
stelt 2 formules voor:Basis Rechtsbijstand en Rechtsbijstand Safe Basis Rechtsbijstand dekt u voor
 1. kosten van alle onderhandelingen, onderzoek of expertise; kosten en honoraria van experts die de belangen van de verzekerde verdedigen; kosten en honoraria van een advocaat; kosten van de reis en het verblijf als de verzekerde persoonlijk voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen; kosten van een gerechtelijke procedure

  Dit voor een maximum bedrag van 25.000€
Rechtsbijstand Safe dekt u voor
Alle garanties van de Basis Rechtsbijstand plus
   1. Rechtsbijstand tengevolge van een geschil i.v.m.:
    - interpretatie of toepassing van een verzekeringscontract
    - verkoop of aankoop van een voertuig
    - huur of verhuur
    - herstelling en onderhoud
    - takeling
   2. Administratieve bijstand in het kader van een geschil in België m.b.t. de inschrijving, de rijtaks of de keuring.
   3. Burgerlijke verdediging ten belope van 5.000€
Dit voor een maximum bedrag van 40.000€

FR

 
  Publiciteit
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
Omnium alleen
  ING
231 €
469 €
  Touring
312 €
532 €
  Generali
283 €
520 €
  Ethias
310 €
567 €
  Corona Direct
336 €
634 €
  P&V
346 €
584 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0 voor een VW Golf VII diesel (2017) 1.6 CRTDI. 85 KW, 20.165€ excl. BTW in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. Vrijstelling van 500€ in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 20.06.2018