autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

 
argenta autoverzekering omnium

Argenta: Prijs Omnium Auto

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

Met Argenta module volledige omnium, bent u ook verzekerd voor de stoffelijke schade aan uw eigen auto! Sterk aanbeloven voor nieuwe wagen deze waarborg blijft zoals de module gedeeltelijke omnium een facultatieve verzekeringen. Sterke punt van module volledige omnium is de financiële bescherming bij totaalverlies, tot 30 maanden na de aankoop vergoedt Argenta bij totaalverlies de cataloguswaarde van uw auto.

Prijzen voorbeelden Full - Omnium

Prijs Omnium + BA autoverzekering bij Argenta
Automerken Model Versie
Verplichte
BA auto
Full-Omnium
Citroen

C3 1.0 Pure Tech
Attraction 50 kw van 10.971€ excl. btw

276 €
359 €
Renault
Clio 1.5 dCi
55 Kw van 15.041 €
excl. btw
282 €
498 €
VW
Golf VII 1.6 TDi
85 Kw van 20.165€
excl. btw
324 €
729 €
Dacia
Duster 1.5 dCi 4x2 Prestige
80 kw van 14.793 € excl. btw
317 €
564 €
BMW
320 d Diesel
135 Kw van 31.570€
excl. btw
390 €
769 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt.

Korting mogelijk:
10% korting op de premie Volledige Omnium (excl.BA)
... indien u de Volledige Omnium en de opties Rechtsbijstand Safe en Bestuurder+ heeft.
10% korting op de premie BA
... indien uw auto 2 veiligheidskenmerken heeft.

Prijzen voorbeelden Module gedeeltelijke - Omnium

Argenta autoverzekering
BA gedeeltelijke - Omnium Totaal
 
324
198 €
522
*Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe GolF VII diesel (2018)1.6 CRTDI met een vermogen van 85kw/115 pk met een waarde van 20.429,75€ excl.btw. , die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt.

Financiële bescherming bij totaal verlies of diefstal

Nieuwe auto :
Onder "nieuwe auto's" verstaat Argenta auto's die minder dan 2 jaar oud zijn, gerekend vanaf de datum van de eerste inschrijving.

>> Tot 30 maanden na de aankoop vergoedt Argenta bij totaalverlies de cataloguswaarde van uw auto.

Opgelet :

 • de periode van 30 maanden start bij de eerste inverkeerstelling
 • na afloop van die eerste 30 maanden worden afschrijvingen wel verrekend in de vergoeding voor schadegevallen.

Tweedehandsauto :
Onder "tweedehands auto's" verstaat Argenta auto's die minstens 2 jaar oud zijn.

>> Bij totaalverlies vergoedt Argenta de cataloguswaarde van uw auto vóór het moment van schade zoals vastgesteld door een expert.

Uitzonderingen :

Argenta komt mogelijk niet tussen in onder andere de volgende gevallen

 • als het voertuig werd verhuurd
 • bij schade die opzettelijk werd veroorzaakt
 • als de bestuurder van het voertuig op het moment van het ongeval dronken of onder invloed van verdovende middelen was
 • als er geen geldig keuringsbewijs voor het voertuig kan worden voorgelegd

Module volledige Omnium

De Module volledige omnium dekt alle materiële schade aan uw wagen na een schadegeval zelfs als u zelf verantwoordelijk bent !

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Natuurkrachten
 • Stoffelijke schade aan het voertuig

Argenta Assuranties nv verzekert het voertuig en zijn verzekerde toebehoren en opties tegen schade voortvloeiend uit ieder feit dat schade, vernieling of verdwijning veroorzaakt.

De verzekering in werkelijke waarde :
Argenta Assuranties nv betaalt een vergoeding die gelijk is aan de waarde van het voertuig voor de schade zoals vastgesteld door een expert aangesteld door Argenta Assuranties nv.

De verzekering in aangenomen waarde+:
Argenta Assuranties nv betaalt een vergoeding die gelijk is aan de cataloguswaarde op het moment van het totaal verlies of de diestal van het voertuig, verminderd met het maandelijks afschrijvingspercentage (vanaf de datum waarop het voertuig voor het eerst in het verkeer werd gebracht, zoals aangeduid o het inschrijvingsbewijs) van :

 • 0% de eerste 30 maanden
 • 1% van de 31ste tot de 36ste maand
 • 1,5% vanaf de 37ste maand
 • Vanaf de 61ste maand wordt de werkelijke waarde in aanmerking genomen.

De vergoeding in aangenomen waarde+ zal nooit minder bedragen dan de vergoeding op basis van de werkelijke waarde.

Berperkting van de vergoeding in aangenomen waarde+: Als het voertuig niet in nieuwe staat in het verkeer werd gebracht, is de vergoeding in aangenomen waarde + beperkt tot het nettobedrag van de aankoopfactuur van het voertuig.

Vergoeding in geval van totaal verlies : Argenta Assuranties nv betaalt de verzekerde waarde verminderd met de eventuele waarden van het wrak, vermeerderd met de btw. De btw wordt berekend op de verzkerde waarde van het beschadigde voertuig, rekening houdend met het btw-percentage dat van toepassing was bij de aankoop van het beschadigde voertuig en beperkt tot de werkelijk betaalde en niet-recupereerbare btw.

In geval van verzkering in aangenomen waarde+, mag de verzekeringsnemer bij gedeeltelijke schade het voertuig laten herstellen of de vergoeding kiezen die hij zou krijgen bien een totaal verlies als de herstellingskosten tweederden van de oorspronkelijke cataloguswaarde bedragen.

Vergoeding in geval van gedeeltelijke schade : Argenta Assuranties nv betaalt de herstellingkosten. De btw wordt vergoed in de mate dat deze niet recupereerbaar is en werkelijk werd voldaan. De vergoeding wordt uitbetaald na bewijs van herstelling van de opgelopen schade. De vervanging van het voertuig wordt gelijkgesteld met de herstelling.

Vergoeding bij diefstal : Argenta Assuranties nv betaalt de vergoeding die is voorzien in geval van totale of gedeeltelijke schade als het verzekerde voertuig wordt teruggevonden binnen de 30 dagen vanaf de datum waarop de klacht werd neergelegd bij de bevoegde overheid.

Module gedeeltelijke omnium

Met de module gedeeltelijke omnium is de BA inbegrepen. Daarnaast bent u verzekerd bij brand, glasbraak, natuurrampen en aanrijdingen met dieren.

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Natuurkrachten

Brand : het voertuig is verzekerde tegen beschadiging en vernieling door vuur, ontploffing en bliksem. De verzekeringsmaatschappij betaalt bovendien de eventuele kosten voor het blussen.

Diefstal : het voertuig is verzekerd tegen :

 • diefstal van het voertuig en zijn verzekerde toebehoren en opties
 • diefstal van de verzekerde toebehoren en opties alleen, door inbraak of door gebruik van valse sleutels of geweld
 • de beschadiging of vernieling van het voertuig en/of van zijn verzekerde toebehoren en opties door diefstal of een poging tot diefstal

Glasbreuk : zijn gedekt :

 • de voorruit
 • de zij- en achterruiten
 • de ruit van een panoramisch dak
 • de beschermkappen van de koplampen, de standlichten, de achterlichten en de richtingaangwijzers of hun equivalent in kunststof.

Voor de vervanging en/of herstelling van voor- zij- en achterruiten geldt dat maximaal het tarief van Carglass dat geldt voor de verzekeringsmaatschappijen, wordt vergoed. Als uit het inspectie- of expertiserapport blijkt dat herstelling mogelijk is en de verzekeringnemer besluit tot vervanging, worden alleen de kosten voor herstelling vergoed.

Stoffelijke schade : met module gedeeltelijke omnium het voertuig is verzekerd tegen schade voortvloeiend uit :

 • de werking van natuurkrachten
 • schade veroorzaakt door aanraking met dieren
 • het knagen van een dier aan leidingen, kabels en isolatie in de motorruimte
 • het neerstorten van luchtvaartuigen.

Vrijstellingen

Het bedrag dat de verzekeringnemer voor zijn rekening neemt bij een schade, staat in de bijzondere voorwaarden vermeld. Die vrijstelling is van toepassing op het bedrag van de schade dat voor vergoeding in aanmerking komt.

Brand: 0€ > Er is geen vrijstelling van toepassing op schade verzekerd onder de waarborg brand

Diesfat : 0€ > Er is geen vrijstelling van toepassing op schade verzekerd onder de waarborg diefstal

Glasbreuk : 0€ > Er is geen vrijstelling van toepassing op schade verzekerd onder de waarborg glasbreuk.

Stoffelijke schade : 250€ > De vrijstelling is niet van toepassing voor schade veroorzaakt door de werking van natuurkrachten, door aanraking met dieren, door het knagen van een dier aan leidigen, kabels en isolatie in de motorruimte en het neerstorten van luchtvaartuigen.

De vrijstelling is niet van toepassing in geval van totaal verlies van het voertuig.

FR

 
  Publiciteit
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Aedes (50 jaar)
270 €
705
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022