autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

athora autoverzekering

Prijs Omniumverzekering van Athora en infos

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

Voor de bestuurders met een bonus-malus 0 die rijden met een voertuig van meer dan 20.000 euro, kan de Omnium van Athora Belgium bij de goedkoopste op de Belgische markt uitvallen.

Athora Belgium biedt 3 manieren voor de “waardevermindering” van uw auto. Ofwel verliest uw wagen jaarlijks 15% (formule 2), ofwel niets gedurende 6 maand en dan 12% per jaar (formule 1), ofwel niets gedurende 2 jaar en dan 12% per jaar (formule +). De prijs van de Omnium in formule + zal uiteraard duurder zijn dan in formule 1.

Bij Athora Belgium bedraagt de franchise of vrijstelling (het deel dat u zelf moet betalen) naar keuze 2,5%, 3% of 5%, maar loopt nooit hoger op dan 750€, 900€ of 1.500€. Bij de kleine Omnium daarentegen is er geen franchise.

 

Voorbeelden prijzen Full Omnium

Prijs autoverzekering BA + Omnium bij Athora Belgium op 30.10.2019
Automerken Model en versie Prijs
BA auto
Prijs
Omnium
Totaal
Citroen

Citroën C3 50 kw:
12.000€ excl.BTW
15.020€ BTWi

186 €
359 €
545 €
Renault
Renault Clio 1.5DCI55:
14.938€ excl.BTW
18.075€ BTWi
218 €
435 €
653 €
VW
Volkswagen Golf VII
85 KW:
20.479€ excl.BTW
24.780€ BTWi
237 €
468 €
705 €
Dacia
Dacia Duster 70 KW:
14.049€ excl.BTW
17.000€ BTWi
237 €
429 €
666 €
Ford
Ford Focus 88 kw:
23.677€ excl.BTW
28.650€ BTWi
237 €
490 €
726 €
BMW
BMW X3 2.0d 120 kw:
40.950€
excl.BTW
44.541€
BTWi
282 €
725 €
1.007 €
**Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. Franchise van +/-500. €. Simulatie volgens het tarief geldig op 30.10.2019.

 

Athora Belgium volledige omnium

De Omnium dekt de materiële schade aan uw wagen die voortvloeit uit een schadegeval, zelfs al bent u daarvoor verantwoordelijk, of als het gaat om vandalisme.

Bij een schadegeval is de waarde van het verzekerde voertuig op het moment van het ongeval gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage volgens de formule die Athora Belgium in uw contract bepaalt.
Aangenomen waarde
formule 1
  Aangenomen waarde
formule 2
  Aangenomen waarde
formule +
De toegekende te vergoeden waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval is gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van:
 • 0 % gedurende de eerste 6 maand
 • 1 % van de 7 de tot de 36ste maand
 • 1,5 % na deze periode.
 • Vanaf de 61ste maand geldt voor de vergoeding de reëlle waarde.
 

De toegekende te vergoeden waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval is gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met een maandelijks.

afschrijvingspercentage van 1,25% van de eerste tot 60ste maand.

Vanaf de 61ste maand geldt voor de vergoeding de reëlle waarde.

  De toegekende te vergoeden waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval is gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met een mandelijks afschrijvingspercentage van:
 • 0 % gedurende de eerste 24 maand
 • 1 % van de 25ste tot de 60ste maand
 • Vanaf de 61ste maand geldt voor de vergoeding de reële waarde.
Commentaar   Commentaar   Commentaar
De online berekening van uw premie Omnium auto is gebaseerd op deze formule bij Athora Belgium.   Kan toegekend worden zelfs als uw wagen ouder dan 1 jaar is. Ze is minder duur dan de 2 andere formules.   Misschien iets duurder (6% verhoging premie) aangezien u gedurende de eerste 2 jaren vergoed zal worden aan de nieuwwaarde van uw wagen.

Athora Belgium mini omnium

De Mini Omnium verzekert uw voertuig voor alle schade waarvoor u niet verantwoordelijk bent.
 • Diefstal en poging tot diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Natuurgeweld
 • Aanrijding met dieren
De Mini Omnium is zonder vrijstelling bij een schadegeval behalve als u voor een breuk, barst of springen van de ruiten niet naar Carglass gaat. In dat geval blijft steeds 75€ voor uw rekening.

Concreet betekent dit dat uw schadevergoeding na een ongeval overeenstemt met:
 • 1 jaar = 85%
 • 2 jaar = 70%
 • 3 jaar = 55%
 • 4 jaar = 40%
 • 5 jaar = 25%
Bij een schadegeval geniet u van de bijstand ‘Athora First Assistance Plus’.

BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid)

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is de enige verplichte verzekering in België. Aan deze basis maar verplichte verzekering kunnen nog tal van opties worden toegevoegd zoals Omnium, bijstandverzekering … De BA Auto van Athora Belgium omvat:
 • Materiële en lichamelijke schade veroorzaakt door een derde bij een ongeval
 • Depannage na een ongeval
 • Vervangwagen (zie voorwaarden)
 • Basis rechtsbijstand
 • Bestuurdersverzekering

Vervangwagen

Er kunnen zich twee situaties voordoen .

 • u bent gedekt door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA).U kunt gedurende 10 dagen (15 dagen als de auto niet meer te herstellen is) grebuikmaken van een vervangwagen als u een beroep hebt gedaan op de pechverhelpingsdients van Europ Assistance en als uw eigen wagen gedurende meer dan 24 uur vanaf het ogenblik van het ongeval niet beschikbaar is.
 • u bent gedekt door een gedeeltelijke of volledige omniumverzekering.Als u uw auto naar een erkende garage brengt of laat brengen, beschikt u gedurende de hele periode van de herstelling over een vervangwagen, vanaf het ogenblik dat uw auto bij de garage is achtergelaten. Heeft de garage geen vervangwagen beschikbaar, dan zal Europ Assistance er u een lenen gedurende 10 dagen (15 dagen als de auto niet meer herstellen is), in afwachting dat er in uw erkende garage een vervangwagen vrijkomt.

Kortom, uw mobiliteit is op elk moment gegarandeerd, zelfs als u het ongeval hebt veroorzaakt.

Franchise

De vergoeding gebeurt steeds na aftrek van de in de overeenkomst vermelde vrijstellingen (2,5%, 3% of 5%).Als u een autoverzekering hebt, dan zal de maatschappij u vraagt het franchisebedrag te betalen bij schadegevallen waarvoor u verantwoordelijk bent, bij schadegevallen zonder tegenpartij, maar ook in geval van vandalisme of vluchtmisdrijf. Als u geen schuld hebt aan het schadegeval betaalt u geen franchise. Wanneer op het ogenblik van het schadegeval de bestuurder, die niet de gewoonlijke bestuurder van het rijtuig is, geen 23 jaar is bedraagt de vrijstelling per schadegeval voor de waarborg stoffelijke schade de in de overeenkomst vermelde vrijstelling verhoogd met een bijkomende forfaitair bedrag van 300 EUR. Er is eveneens een vrijstelling van 75 EUR per schadegeval voorzien in glasbraak. Zij is echter niet van toepassing indien de herstelling wordt uitgevoerd bij een door de maatschappij erkend hersteller voor de waarborg "Glasbreuk".
 
 
 
  Publiciteit
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
Omnium alleen
  Corona Direct
Voor 4.000 Km/jaar
159 €
401 €
  Yuzzu
209 €
495 €
  Ethias
276 €
578 €
  Corona Direct
Klassieke Formule
285 €
533 €
  P&V
355 €
467 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0 voor een VW Golf VII diesel 85 KW, 22.037€ excl. btw. die 2 rijhulpsystemen hebbent (Adaptive Cruise Control en Autonoom noodstopsysteem) in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. Vrijstelling van +/* 500€ in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 10.02.2020