autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

DVV verzekeringen

De autoverzekering Omnium

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

De Omnium is een aanvullende autoverzekering die u kan afsluiten bovenop uw verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA).

Met een Omnium verzekering vergoedt DVV alle schade aan uw voertuig, buiten een mogelijke vrijstelling of franchise.

DVV devalueert de waarde van uw nieuwe wagen naargelang u gekozen hebt voor:

1) behoud van de nieuwwaarde gedurende 12 maanden, vervolgens verliest hij 9% per jaar
2) behoud van de nieuwwaarde gedurende 6 maanden, vervolgens verliest hij 9% per jaar
3) verlies van 0,75% elke maand of dus 9% per jaar

Er zijn 3 vrijstellingen mogelijk: 0%, 2,5% en 5%

 

DVV biedt 2 Omnium formules aan:

 • Omnium
 • Beperkte Omnium

Omnium

Als u een nieuwe wagen of een recente tweedehandsauto koopt, is de Omnium verzekering van DVV een ideale formule om uw voertuig te beschermen tegen:
 • Brand
 • Diefstal, met inbegrip van ‘home jacking’
 • Glasbreuk
 • Natuurgeweld
 • Materiële schade

Deze verzekering dekt het verzekerde voertuig tegen alle risico’s, om het even of u in fout bent.
Een autobijstandsformule is mogelijk in deze Omnium verzekering:
 • deze dienst biedt de verzekerde deze voordelen als hij beroep doet op de erkende herstellers
 • takelen van uw voertuig van de plaats van het ongeval naar de garage van de erkende hersteller
 • een vervangwagen gedurende de herstelperiode
 • een vervangwagen gedurende 6 dagen bij totaalverlies (perte totale)
 • een volledige expertise
 • gratis stalling van het voertuig
 • de nodige herstelling

Enkele bijkomende garanties inbegrepen in de Omnium
 • bluskosten
 • takelkosten
 • kosten van demontage van het voertuig
 • kosten voor autokeuring
 • douanekosten
 • fiscale zegels voor een nieuwe inschrijvingsaanvraag
 • voorlopige garagekosten

En dit voor een bedrag van maximum 2.000€ per gedekt schadegeval en na voorlegging van een gedetailleerde factuur. Vergoeding bij totaalschade: De vergoeding stemt overeen met de waarde van het betrokken voertuig op het moment van het schadegeval en wordt bepaald in functie van het gekozen systeem van schadevergoeding dat bij het ondertekenen van het contract werd vastgelegd:
 • De nieuwwaarde wordt bepaald in functie van het bedrag dat, op het moment van het schadegeval, nodig is om hetzelfde nieuwe voertuig aan te kopen, verminderd met:
  • 1% per maand vanaf de 13de maand tot de 48ste maand
  • 0,75% per maand vanaf de 49ste maand tot de 60ste maand
  • Na de 60ste maand is de schadevergoeding gelijk aan de reële waarde, vermeerderd met 20%
 • De reële waarde wordt bekomen door de verzekerde waarde te verminderen met:
  • 1% per maand vanaf de 7de maand tot de 48ste maand
  • 0,75% per maand vanaf de 49ste maand tot de 60ste maand
  • Na de 60ste maand is de schadevergoeding gelijk aan de reële waarde, vermeerderd met 10%
 • De functionele waarde wordt bekomen door de verzekerde waarde te verminderen met:
  • 1,25% per maand vanaf de 1ste maand tot de 36ste maand
  • 0,75% per maand vanaf de 37ste maand tot de 60ste maand
  • Na de 60ste maand is de schadevergoeding gelijk aan de reële waarde

De vrijstelling

De schadevergoeding wordt verminderd met de vrijstelling of franchise bepaald in de specifieke voorwaarden.
Bij onderverzekering wordt de evenredigheidsregel toegepast na toepassing van de vrijstelling. De vrijstelling is het bedrag dat voor uw rekening blijft.

Het kan gaan om een vast bedrag, maar vaak is de vrijstelling uitgedrukt in een percentage van de verzekerde waarde. Het doel van de vrijstelling is dubbel: enerzijds de verzekerden aanzetten tot voorzichtig rijden, en anderzijds ervoor zorgen dat de Omnium verzekeringspremie betaalbaar blijft, want zonder de vrijstelling zou de Omnium veel duurder uitvallen.

Beperkte Omnium

De Beperkte Omnium van DVV Verzekeringen is een aanvullende verzekering voor een tweedehandsauto die uw voertuig beschermt tegen:
 • Diefstal
 • Natuurgeweld
 • Glasbreuk
 • Brand

Welke garanties zijn exact gedekt door de Beperkte Omnium

 • Garantie Brand
  • vuur
  • explosie
  • steekvlam
  • bliksem
  • bluswerken na een brand
  • schade na een kortsluiting
 • Garantie diefstal
  • diefstal van het voertuig
  • schade toegebracht aan het voertuig
  • inschrijvingskosten indien nodig
  • kosten herprogrammering van vergrendelingssysteem
 • Garantie Glasbreuk
  • breuk in de voorruit
  • zijruiten
  • achterruit
  • het glasdeel van een opendak
 • Garantie Natuurgeweld
  • schade veroorzaakt door een aanrijding met wild of andere dieren
  • vallende stenen of rotsen, aardverschuivingen, lawine
  • schade door een kettingbotsing