autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

 
Ethias
 

Wat gebeurt na een schadegeval?

 

Als uw niveau 0 was voor het ongeval waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld, verhoogt uw premie met 13% bij Ethias. Behalve als u reeds 5 jaar op het niveau 0 stond. In dat geval verhoogt de premie niet, want dan treedt de Joker in actie! Dit is een vrij gebruikelijke en redelijke politiek. Interessant bij Ethias is dat hoe langer uw niveau op 0 blijft, hoe verder uw premie daalt. In theorie is niveau 0 de minimum prijs bij de concurrentie.

De premie wordt bepaald op basis van tariefparameters. Bij wijziging van die parameters wordt de premie aangepast aan de nieuwe toestand.

 

Goed om weten :

5 opeenvolgende jaren aan BM-graad 0 En zonder aansprakelijk schadegeval geven recht op een JOKER.

Bonus-malus schaal van Ethias

Graden Premieniveau vergeleken met de basis handelspremie uitgedrukt aan 100%
0 45
1 47
2 49
3 54
4 60
5 66
6 69
7 72
8 77
9 81
10 85
11 89
12 95
13 100
14 105
15 116
16 122
17 128
18 135
19 143
20 153
21 175
22 219

Korting toegekend op basis van het aantal jaren dat de verzekeringsnemer verzekerd is aan bonus-malusgraad 0

Overeenkomstig het aantal jaren dat u verzekert bent aan bonus-malusgraad 0 bekomt u een korting volgens het hieronder vermeld mechanisme.

Enkel het aantal jaren dat u verzekerd was aan bonus-malusgraad 0 bij Ethias wordt in aanmerking genomen.
De korting is u persoonlijk verworven als verzekeringsnemer en geldt enkel in het kader van deze verzekeringsovereenkomst.

 1. Toetredingsmechanisme
  Vanaf het ogenblik dat u de minimum bonus-malusgraad 0 bereikt, wordt de aanwezigheid in deze graad in rekening gebracht.
 2. Verschuivingsmechanisme
  Op de jaarlijkse vervaldag en per geobserveerde verzekeringsperiode van temninste negen maanden en half aan bonus-malusgraad 0, wordt één jaar aanwezigheid in deze graad in aanmerking genomen op voorwaarde dat er zich dat jaar geen aansprakelijk schadegeval heeft voorgedaan.
 3. Korting op de premie
  Na drie jaren aanwezigheid in bonus-malusgraad 0, geniet u een korting van 5 % op de jaarpremie.

  Na acht jaren aanwezigheid in bonus-malusgraad 0, geniet u een korting van 10 % op de jaarpremie.

  Wanneer u echter de bonus-malusgraad 0 verlaat en op voorwaarde dat u de bonus-malusgraad 4 niet overschrijft, komen de jaren dat u aan bonus-malusgraad 0 verzekerd was niet te vervallen en blijft de toegekende korting verder verworven.

  Indien u terug op bonus-malusgraad 0 belandt, zullen de jaren dat u nadien opnieuw aan deze bonus-malusgraad verzekerd bent,toegevoegd worden aan de jaren die u in het verleden heeft opgebouwd.

  Wanneer u echter de bonus-malusgraad 4 overschrijdt, komen de jaren verzekerd aan bonus-malusgraad 0 en de bijbehorende korting definitief en volledig te vervallen.

Joker

Vanaf de jaarlijkse vervaldag van dit contract en na 5 opéénvolgende jaren zonder aansprakelijk schadegeval aan bonus-malusgraad 0, waarvan ekl jaar tenminste met een verzekerde periode van 9 maanden en half overeenkomt, bekomt u een joker. Het eerste schadegeval waarvoor u aansprakelijk bent, zal geen stijging van de bonus-malusschaal veroorzaken. U zal bijgevolg in bonus-malusgraad 0 blijven.

Enkel het aantal jaren dat u verzekerd was aan bonus-malusgraad 0 bij Ethias wordt in aanmerking genomen.

De joker is u persoonlijk verworven als verzekeringsnemer en geldt enkel in het kader van deze verzekeringsovereenkomst.

De joker wordt automatisch toegepast bij het eerste schadegeval waarvoor de verzekeraar vergoedingen betalen en is niet overdraagbaar op een ander schadegeval.

Bij gebruik van de joker bekomt u na een nieuwe periode van vijf opeenvolgende jaren zonder schadegeval aan bonus-malusgraad 0 opnieuw een joker. Per verzekeringsovereenkomst kan maximaal slechts 1 joker actief zijn. De joker is m.a.w. niet cumuleerbaar voor opeenvolgende periodes van 5 jaren zonder schadegeval aan bonus-malusgraad 0.

Diverse bepalingen :

 1. Verbetering van de graad
  Indien blijkt dat uw positie bij de persoonlijke premiebepaling a posteriori ((bonus-malusgraad, de korting toegekend op basis van het aantal jaren dat u verzekerd is aan bonus-malusgraad 0 en de joker) verkeerdelijk werd bepaald of gewijzigd, wordt dit verbeterd met een terugwerkende kracht van maximaal drie jaren.
 2. Berekening van het aantal jaren verzekerd aan bonus-malusgraad 0
  Zowel voor de korting als voor de joker, worden enkel de jaren verzekerd aan bonus-malusgraad 0 vanaf de leeftijd van 29 jaar in aanmerking genomen.
 3. Schorsing
  Indien een geschorste overeenkomst opnieuw van kracht wordt,blijft de persoonlijke premiebepaling a posteriori, zoals hierboven beschreven, dezelfde als op het ogenblik van de shorsing.
 4. Opzegging
  Wanneer het contract opgezegd wordt en niet opnieuw in werking gesteld wordt binnen een termijn van 9 maanden en half, zal de korting die toegekend werd op basis van het aantal jaren dat de verzekeringsnemer verzekerd is aan bonus-malusgraad 0 en/of de joker komen te vervallen.
 5. Verandering van motorrijtuig
  De verandering van motorrijtuig heeft geen enkele invloed op de persoonlijke premiebepaling a posteriori, zoals hierboven beschreven, op voorwaarde dat de wijziging gebeurt ten voordele van een motorrijtuig bestemd voor toerisme en zaken, gemengd gebruik of minibus.
 6. Attest schadeverleden
  Binnen de 15 dagen na het einde van de verzekeringsovereenkomst, bezorgt Ethias u een "attestschadeverleden".
Aantal jaren met bonus-malus 0
Korting op de premie
Begin
0 %
Na 1 jaar
Na 2 jaren
Na 3 jaren
5 %
Na 4 jaren
Na 5 jaren
Na 6 jaren
Na 7 jaren
Na 8 jaren
10 %
Na 9 jaren
Na 10 jaren

Bij een schadegeval zal uw premie ook automatisch herberekend worden. Deze berekening is in verhouding tot de vrijstelling die u koos. Hoe hoger de franchise, hoe meer uw verzekeringspremie zal verlagen. En omgekeerd, hoe kleiner de franchise, hoe hoger uw verzekeringspremie zal uitvallen.
 
 
 
 
 
 
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Aedes (50 jaar)
270 €
705
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022