autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Federale Verzekering : Omnium auto

Wat is een Omnium?

In tegenstelling tot de BA Auto die verplicht is, is de Omnium een bijkomende dekking die u toevoegt aan uw autoverzekering . Ze is nooit verplicht, maar kan wel nuttig zijn want ze komt tussen om uw eigen schade te vergoeden bij een ongeval waarbij u in fout bent, alsook bij diefstal.

 

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

Omnium - FixValue 24: Forfaitaire vergoedingsformule in Omnium die, in geval van totaal verlies, een schadevergoeding geeft die beperkt is tot de factuurwaarde van het voertuig (= bedrag vermeld op de aankoopfactuur van het voertuig, inclusief opties en accessoires - exclusief btw) en zonder degressiviteit gedurende de 24 maanden volgend op de datum van de eerste ingebruikname (van de 25e tot de 60e maand: maandelijkse afschrijving van 1% per begonnen maand; vanaf de 61e maand: vergoeding op basis van de reële waarde van het voertuig vóór het ongeval verhoogd met 15% )..

Franchise Omnium (het deel dat u moet betalen): Federale Verzekering komt slechts tussen, ongeacht de hoogte van uw vrijstelling, als de herstellingskosten hoger zijn dan 2,5% van de cataloguswaarde excl. BTW. Als de kosten hoger uitvallen dan 2,5%, dan moet u de franchise van 2,5% betalen, of 1,25% als u ouder bent dan 30 jaar met een bonus-malus lager dan 3, of 0€ als u het kleine supplement op de premie heeft betaald (onder voorwaarden). Kortom, de kleine deuken en krassen betaalt u uit eigen zak.
 

Prijzen voorbeelden :

Enkele prijsvoorbeelden voor BA + FixValue- 24 omniumverzekering
Automerken Model Versie
Verplichte
BA auto
Full-Omnium
2,5% franchise
Totaal
Renault
Clio (benzine)
49KW/67PK
€14.421 excl.btw
€17.450 btwi
274 €
345 €
619 €
VW
Golf (diesel)
85KW/115PK
€27.433 excl.btw
€33.193 btwi
326 €
597 €
923 €
* *Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 53 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto's, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. - Simulatie volgens het tarief geldig op 26.01.2022
Voor één Volkswagen Golf VIII (2022) waarde € 33.193 btwi / 85Kw met en zonder franchise :
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Omnium Totaal
franchise van 2,5 %
326 €
597 €
923 €
zonder franchise
326 €
709 €
1.035 €
*Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 53 jaar bestuurster met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe GolF VII (2022) 85kw/115 pk met een waarde van 27.433 excl.btw. , die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. . -- Simulatie volgens het tarief geldig op 26.01.2022

Omnium :

De Omniumverzekering vergoedt de materiŽle schade aan je personenauto-ongeacht of je in fout bent of niet.

Wat houdt dit in voor u?

 • Soepele formule : je kiest het soort vergoeding
 • Je kan rekenen op een vervangvoertuig
 • Sommige waarborgen zonder vrijstelling (glasbreuk, brand, hagel,...)
 • Je gaat niet akkoord met het bedrag van de vergoeding? Federale Verezekering betaalt tot Ä 150 voor de kosten van een tegenexpert naar keuze
 • Een lagere premie als je een restorno krijgt... jouw deel van hun winst

De voordelen van de Federale-omniumverzekering:

De omniumverzekering biedt je de best mogelijke schadevergoeding, ongeacht of al je al dan niet in fout was. De verzekering kant tot 100% van de waarde van je voertuig vergoeden en biedt meerdere voordelen.

Soepele formule

 • Jij kiest mits het betalen van een aangepaste premie, het soort schadevergoeding op basis van de reŽle waarde (waarde van je voertuig onmiddellijk voor het ongeval, die door een expert wordt vastgesteld) of op basis van de formule FixValue 24*
 • Je maakt een keuze uit meerdere vrijstellingsniveaus of je opteert voor een intrekking van de vrijstelling

Diensten inclusief in je waarborgen, zonder premietoeslag

 • De (niet-terugvorderbare) btw, de belasting op inverkeerstelling en je anti-diefstalsysteem worden gratis verzekerd.
 • Je krijgt een vervanwagen ter beschikking terwijl je eigen voertuig wordt hersteld.

Waarborgen zonder vrijstellling

Voor een hele reeks risico's geniet je bescherming zonder vrijstelling.

 • Schade veroorzaakt door brand, diefstal (of poging tot diefstal) of natuurkrachten (hagel, overstroming, storm,...)
 • MateriŽle schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier, als je hiervoor binnen de 3 dagen een klacht indient.
 • Vergoeding van glasbreuk als je de ruit door een erkende hersteller laat herstellen

Federale waakt over uw belangen

Ben je het niet eens met het bedrag van de schadevergoeding? Federale betaalt de kosten van een tegenexpertise door een expert van jouw keuze (maximaal Ä 150).

Welke schade wordt wel vergoed door Federale-omniumverzekering?

Een omniumverzekering is volgens de verzekeringsmaatschappij onmisbaar voor nieuwe voertuigen en voor wie zich wil beschermen tegen verlies door eigen schade. De Federale-omniumverzekering beschermt uw investering, vooral gezien de prijs van nieuwe auto's!

De omniumverzekering vergoedt de materiŽle schade aan je auto ten gevolge van een ongeval (of je nu in fout bent of niet), vandalisme, aanrijden met dieren en natuurkrachten (hagel, overstromming, storm,...) en schade veroorzaakt door glasbreuk, (poging tot) diefstal en brand.

Federale adviseert nog steeds om de mini omnium uit te schakelen voor voertuigen die al een paar jaar oud zijn.

Verzekeringsformule FixValue 24

De FixValue 24-vergoedingsformule is forfaitair en heeft de volgende kenmerken:

 • Tijdens de eerste 24 maanden behoudt uw voertuig zijn nieuwwaarbe bij totaal verlies. Uw schadevergoeding bedraagt 100% van de factuurwaarde van het voertuig (opties en de accessoires inbegrepen).
 • De volgende 3 jaren daalt de waarde met slechts 1 % per maand.
 • Vanaf het 6de jaar wordt de schadevergoeding berekend op basis van de werkelijke waarde van het voertuig vůůr het schadegeval, vermeerderd met 15 %.

Merk op dat tweedehandswagens die maximaal 12 maanden oud zijn, onder bepaalde voorwaarden ook met de verzekeringsformule FixValue 24 verzekerd kunnen worden.

 • Geen enkel waardeverlies gedurende de eerste 12 maanden (100% + waarde opties en accessoires)
 • Na de 13de en tot de 60ste maand daalt de waarde met 1 % per maand
 • Na de 61 ste maand geldt de werkelijke waarde
Werkelijke waarde

De schadevergoeding gebeurt op basis van een expertise berekend op de waarde voor het schadegeval vermeerderd met 15%

Kies de vrijstelling die het best bij u past:

Kies voor de vrijstelling (uitgedrukt in percentage van de verzekerde waarde) die best bij u past: 2,5% tot Ä 1.250, 5 %, 7,5% of 10%.

Franchise Omnium
In welk geval?
2,5% Als u opteert voor een vrijstelling van 2,5 %, wordt deze automatisch en zonder premietoeslag met de helft verminderd (1,25 % tot Ä 625) als u aan bepaalde voorwaarden voldoet*
0% U kunt ook opteren voor een intrekking van de vrijstelling (0 %) middels een premietoeslag en als u aan bepaalde voorwaarden voldoet
Bij een beperkte vrijstelling of bij een intrekking van de vrijstelling moeten de kosten voor de herstelling minstens Ä 500 bedragen om aanleiding te kunnen geven tot een tussenkomst van uw verzekering.
5%
7,5%

Op het moment dat u de omnium-waarborg onderschrijft, bent u minstens 30 jaar oud en bedraagt uw bonus-malus uw bonus-malus = 3. Op het moment van het ongeval laat u uw voertuig herstellen bij een hersteller die door Federale Verzekering erkend is. Deze voorwaarden zijn geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme en zaken).

FR

 
  Publiciteit
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Aedes (50 jaar)
270 €
705
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022