autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

ING autoverzekering

De Omnium

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

ING biedt complete Omnium formules aan met vervangwagen van 6 dagen tot 30 dagen. Een mobiliteitsservice is inbegrepen als u beroep doet op het netwerk van herstellers van ING die de levering van het herstelde voertuig bij u thuis voorzien .

U voertuig behoudt zijn waarde met de Omnium autoverzekering van ING aangezien het 100% van zijn waarde behoudt gedurende de eerste 18 maanden. Wil u nog minder betalen? Dat is mogelijk door een franchise van 400€, 800€ of 1200€ te aanvaarden, maar niets verplicht u daartoe. ING Verzekeringen laat u toe uw Omnium aan te vullen met de opties rechtsbijstand en bestuurdersverzekering.

 

Prijsvoorbeelden bij ING in Omnium

Prijs autoverzekering BA + Omnium bij ING op 15.07.2021
Auto Prijs BA + Omnium
(met 400 ‚ā¨ vrijstelling)

Clio (benzine)
49KW/66PK 1461cc

€15.702 excl.btw
€19.000 btwi

936 €
Golf (diesel)
85KW/115PK 1668cc

€23.425 excl.btw
€28.345 btwi
1.154 €
BMW X3 2.0d 120 kw:
40.123€
excl.BTW
1.370 €
**Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000km of minder dan 10.000km aflegt. . De prijs is inclusief de volgende waarborgen : BA (verpliche autovervezekering)+ volledige Omnium. U kunt de volgende facultatieve garanties toevoegen : de Rechtsbijstand voor 48,06 €/jaar, de bestuurdersverzekering voor 73,42 €/jaar, de Bijstand Pech en buitenland voor 95,13 €/jaar of de Premiebescherming na schade voor 131,00 €/jaar. Simulaties volgens het tarief geldig op 20.08.2021 via www.ing.be

Enkele prijsvoorbeelden voor mini - omnium bij ING

ING autoverzekering
BA Mini - Omnium Totaal
 
348 €
202 €
550
*Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe GolF VIII diesel (2021)1.6 CRTDI met een vermogen van 85kw/115 pk met een waarde van 23.425€ excl.btw. , die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. -- Simulatie volgens het tarief geldig op 19.08.2021
 

Ing stelt 2 formules Omnium formules en andere optionele garanties op de BA voor:

 • Mini-Omnium
 • Omnium
 • Service bij schadegeval
 • Rechtsbijstand
 • Bestuurdersverzekering
 • Pechverhelping in België en het buitenland

Omnium

De ING Omnium dekt de materiële schade aan uw wagen na een ongeval, zelfs als u verantwoordelijk bent, alsook alle dekkingen voorzien in de Mini-Omnium.

Materiële schade: ING dekt de schade veroorzaakt aan het beschreven voertuig bij een ongeval tengevolge van een impact, een val of een aanrijding. In het kader van de huidige dekking verzekert ING eveneens:

1. De kosten van de vervanging van een nummerplaat

2. De sleepkosten en stallingskosten gedurende maximum 30 dagen. De kosten van demontage en bestek, kosten van de autoinspectie indien dit nodig blijkt. Het totaal van deze extra’s wordt door ING gedragen tot een maximum van 1.000€ excl. BTW.

3. Dringende herstellingen die aan het verzekerde voertuig werden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de maatschappij, indien ze niet hoger uitvallen dan 1.000€ excl. BTW (factuur geldt als bewijs).

4. Kosten van reiniging en opknapping van het voertuig, inbegrepen de kleren van de verzekerde en inzittenden na transport van gewonden.

5. Kosten van materiële schade aan het voertuig na een ongeval of tijdens het laden of lossen ervan.

6. Daden van vandalisme
Een vrijstelling is van toepassing onder voorwaarden – zie hiervoor verder Een bijkomende franchise van 250€ wordt aangerekend bij elk schadegeval met materiële schade als het voertuig werd bestuurd door een persoon jonger dan 23 jaar die niet de gewone bestuurder is.

Hoe berekent ING de waardevermindering van uw wagen?

Bij een perte totale is het bedrag van de schadevergoeding gebaseerd op de overeengekomen waarde van het verzekerde voertuig.

Deze overeengekomen waarde is de aangegeven waarde van het verzekerde voertuig, rekening houdend met de volgende waardevermindering:

BA - Mini-Omniums - Omnium
Maand   Waardever
mindering
0 tot 18
0%
18 tot 60
1,1%

 • Tijdens de 18 maanden na de inschrijving wordt er nog geen waardevermindering toegepast
 • Na de 18de maand wordt maandelijks een waardervermindering van 1,10% toegepast, dit tot de 60ste maand.
Na de 61ste maand volgend op de eerste inschrijving, zal de schadevergoeding bij een ongeval berekend worden op de reële waarde van het voertuig voor het ongeval.

Deze waarde wordt bepaald door een expert. Hij berekent de waarde (excl. BTW) van de wagen op de dag van het ongeval, plus de waarde van de accessoires (met vermindering van 1% per maand te beginnen van de aankoopdatum).

Het bedrag van de franchise en de Omnium:De franchise of vrijstelling is het resterende deel dat u dient te betalen na een schadegeval. Dus het bedrag dat de verzekeraar niet voor zijn rekening neemt als er zich een ongeval voordoet.

Bij ING kan u zelf het bedrag van de vrijstelling kiezen dat u moet ophoesten op het moment van een schadegeval. De vrijstelling speelt ook bij de berekening van uw verzekeringspremie. Samengevat komt het erop neer hoe hoger de franchise, hoe lager de premie, en omgekeerd, hoe geringer de vrijstelling, hoe hoger de premie uitvalt.

U kan kiezen tussen 3 mogelijkheden:
 • 400€
 • 800€
 • 1.200€

Mini - Omnium

De Mini-Omnium verzekert uw voertuig tegen alle schade waarvoor u niet verantwoordelijk bent.

De Mini-Omnium is niet verplicht maar wel nuttig voor elke wagen jonger dan 6 jaar. Noteer dat de dekking voor diefstal automatisch is inbegrepen in de Mini-Omnium.
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Brand
 • Natuurgeweld

Bestuurdersverzekering

De verplichte BA verzekering komt niet tussen in uw medische kosten als die het gevolg zijn van een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent als bestuurder. De bestuurdersverzekering is dus een aanvulling op uw autoverzekering.

Bij ING kost de bestuurdersverzekering 73,42€ per jaar (voor een voertuig op 4 wielen) en dekt:
 • alle prestaties voor gezondheidszorg verschuldigd aan de mutualiteit of de verzekeraar
 • schadevergoedingen van primaire werkongeschiktheid of invaliditeit verschuldigd aan de mutualiteit
 • wettelijke overlevingspensioenen
 • alle andere betalingen met een aard van schadeloosstelling of een karakter van vervangingsinkomen gedaan door de werkgever of zijn verzekeraar
 • bij permanente gedeeltelijke of gehele ongeschiktheid
Toch zal een invaliditeit kleiner of gelijk aan 5% geen recht geven op schadevergoeding; invaliditeit groter of gelijk aan 10% zal volledig vergoed worden; invaliditeit tussen 5% en 10% zal vergoed worden volgens de formule: permanente invaliditeit te vergoeden = (X% x 5%) x 2, X is de graad van permanente invaliditeit.
 • Als de invaliditeit moet worden berekend op basis van het arbeidsinkomen, is het inkomen dat in rekening moet worden gebracht dat van de 12 maanden voor het ongeval. Er zal geen rekening gehouden worden met een eventueel monetair waardeverlies of een indexatie tussen de datum van het ongeval en de afhandeling.
 • Bij niet-respecteren van de verplichte veiligheidsgordeldracht zal de verschuldigde schadevergoeding teruggebracht worden in verhouding met de band die bestaat tussen de omvang van de schade die het slachtoffer zou hebben bij het dragen van de gordel en de werkelijk opgelopen schade.
 • Het totaal van de schade is beperkt tot 1.500.000€ per ongeval, interesten inbegrepen.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand komt tussen als de verzekerde in een rechtszaak is verwikkeld. De maatschappij verdedigt de belangen van zijn klant en vertegenwoordigt hem op de rechtbank. Bij ING kost de rechtsbijstand 48,06€ en dekt u voor:
 • Kosten van onderzoek, expertise, advocaat en de procedure voor het Belgische en buitenlandse gerecht
 • De verzekerde kan zelf een advocaat aanwijzen of eenieder met de juiste, wettelijke vereiste kwalificaties voor de procedure, voor de verdediging en de vrijwaring van zijn rechten en zijn vertegenwoordiging voor het gerecht
 • Insolvabiliteit van derden Voorschot bij een schadegeval gegarandeerd in België
 • Geschillen met verkopers, herstellers, andere verzekeringsmaatschappijen
De maatschappij komt tussen tot een bedrag van 50.000€ per schadegeval, zonder toepassing van de franchise.

Bescherming van de premie na een schadegeval

Als verantwoordelijk bent voor een schadegeval of u materiële schade had, wordt het bedrag van de premie die u het volgende jaar moet betalen verhoogd.

Bij ING kan u deze verzekering afsluiten als u 5 jaar zonder ongeval hebt gereden. Ze dekt u bij uw eerste ongeval of uw eerste schadegeval met materiële schade. Dankzij deze dekking heeft het schadegeval geen invloed op uw toekomstige premie.

Pechverhelping in België en het buitenland

Elke verzekerde bij ING geniet van een uitgebreide bijstand na een ongeval in België. Als u ook van bijstand na een ongeval in het buitenland wil genieten of pechverhelping bij een panne in België of het buitenland, is het zeer interessant deze bijkomende dekking af te sluiten. Zij geeft dekking bij een ongeval (verkeer, diefstal of poging tot, brand, …):
 • als het voertuig niet ouder dan 10 jaar is
 • voor alle mechanische pannes
 • brandstofproblemen
 • lekke bank
 • verlies of diefstal van de wagensleutels
 • opsturen van onderdelen naar het buitenland
 • transport van inzittenden

FR

 
 
 
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Aedes (50 jaar)
270 €
705
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022