autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

kbc autoverzekering

Hoe verhoogt uw premie na een ongeval in fout?

Zoals u weet leidt een schadegeval in fout tot een verhoging van uw bonus-malus! En dus ook tot een verhoging van uw verzekeringspremie… Hoe gebeurt dat bij KBC?

Hoe beloont KBC schadevrij rijden in deze verzekering ?

Voordelen :

  • Een korting op uw premie van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering (korting schadevrij rijden);
  • Een joker waardoor een eerste schadegeval 'in fout' geen gevolgen heeft voor uw premie.
Korting op uw premie BA autoverzekering
Goede bestuurders beloont KBC met voordelen voor schadevrij rijden. Zo kunt u al na 1 jaar zonder schadegeval 'in fout' een korting schadevrij rijden op de premie van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering verdienen

Een joker

Na 5 opeenvolgende jaren bij KBC zonder schadegeval in fout krijgt u bovendien een joker. De voordelen worden toegekend op de jaarlijkse premievervaldag.

KBC houdt rekening met het jaar dat loop tot aan de 15de van de maand vůůr de jaarlijkse premievervaldag. Is die periode korter dan 9,5 maanden, dan telt die periode niet en wordt ze bij het volgende jaar gevoegd.

Per verzekeringsovereenkomst kan slechts één joker en één korting schadevrij rijden van toepassing zijn. Zolang u over een korting schadevrij rijden van toepassing zijn. Zolang u over een korting schadevrij rijden beschikt, wordt er dus geen tweede korting schadevrij rijden toegekend. Hetzelfde geldt voor een joker.

Onder schadegeval 'in fout' verstaat KBC een schadegeval waarvoor u of een andere bestuurder van het verzekerde voertuig, geheel of gedeeltelijk aansprakelijk wordt gesteld. KBC houdt enkel rekening met die schadegevallen in fout waarvoor de aansprakelijkheid tijdens het betrokken jaar duidelijk wordt.

Vervangt u het verzekerde voertuig door een andere personenauto, dan behoudt u de reeds verkregen joker en/of korting schadevrij rijden. Hetzelfde geldt wanneer na een tijdelijke shorsing de verzekering hervat.

Wat gebeurt er bij een schadegeval ?

1. Als u beschikt over een joker

Hebt u een joker, dan behoudt u de korting schadevrij rijden en wijzigt uw premie daardoor niet. Uw joker kunt u terugverdienen na 5 opeenvolgende jaren bij KBC zonder schadegeval 'in fout'.

2. Als u beschikt over een korting schadevrij rijden

Hebt u geen joker, dan verliest u uw korting schadevrij rijden vanaf de jaarlijkse premievervaldag volgend op het schadegeval in fout. U kunt die korting terugverdienen na ten minste 1 jaar zonder schadegeval 'in fout'.

3. Als u niet beschikt over een joker noch over een korting schadevrij rijden

Hebt u geen joker en geen korting schadevrij rijden of vervalt die korting op de de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag door een eerder schadegeval, dan passen we bij een schadegeval 'in fout' een franchise van 250 euro toe. KBC verhoogt uw premie niet ten gevolge van dat schadegeval

 
  Publiciteit
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Aedes (50 jaar)
270 €
705
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022