autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

 
Partners autoverzekeringen

Omnium

Kantoren

Wat is een Omnium?

In tegenstelling tot de BA Auto die verplicht is, is de Omnium een bijkomende dekking die u toevoegt aan uw autoverzekering. Ze is nooit verplicht, maar kan wel nuttig zijn want ze komt tussen om uw eigen schade te vergoeden bij een ongeval waarbij u in fout bent, alsook bij diefstal.

 
Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

Partners Verzekeringen biedt 3 Omnium formules aan: de Volledige Omnium - Mini Omnium en Mini-Omnium Plus Diefstal is inbegrepen in de Omnium en Mini Omnium Plus.

Sterk punt: met de Omnium behoudt uw wagen 100% van zijn waarde gedurende minimum 24 maanden, een termijn die u tot 5 jaar kan uitbreiden. In onze vergelijking Omnium was duidelijk dat kiezen voor een vrijstelling van 0 of 375€ nutteloos bleek, omdat het gevraagde supplement op de premie hoger is dan de vrijstelling. Het is daarom beter te kiezen voor een vrijstelling van 500€.

Partners Verzekeringen stelde 3 packs samen die zich onderscheiden door het bedrag van de vrijstelling dat een directe impact heeft op de premie van uw autoverzekering.

 

Volledige Omnium

Deze complete dekking is ideaal voor elk nieuw voertuig en dekt u voor materiële schade aan het voertuig ten gevolge van:
 • een ongeval
 • transport van het voertuig (inbegrepen op- en afladen)
  Andere gedekte schade indien vermeld in de specifieke voorwaarden
 • boos opzet en vandalisme
 • schade aan uitrusting buiten serie
 • schade aan privéinhoud en uitrusting buiten serie
 • schade aan professionele inhoud
 • schade aan de aangekoppelde aanhangwagen tot 750 kg
 • schade aan enkel wielen en banden
 • kosten van takeling en recuperatie
 • kosten van stalling
De vrijstelling voor de materiële schade varieert naargelang uw verzekeringsformule, voor
 • de formule Acces is ze vastgesteld op 440€
 • de formule Vrijheid varieert ze tussen 220€ en 330€
 • de formule Privilege is er ofwel geen vrijstelling, ofwel 110€, 220€ of 330€

Mini - Omnium

Deze aanvullende verzekeringsformule dekt u voor schadegevallen zoals:
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Brand
 • Natuurgeweld
 • Aanrijding met dieren
Aan deze dekking kan u bijkomende opties toevoegen zoals:

voor diefstal:
  • diefstal van de aangekoppelde aanhangwagen
  • diefstal van uitrusting buiten serie
  • diefstal van privéinhoud en uitrusting buiten serie
  • afzonderlijke diefstal van wielen en banden buiten een privé, afgesloten garage
  • diefstal van professionele inhoud
  • kosten van takeling en recuperatie
  • kosten van stalling
De vrijstelling voor de dekking diefstal varieert naargelang uw verzekeringsformule voor
 • de formule Acces is ze vastgesteld op 440€
 • de formule Vrijheid varieert ze tussen 220€ en 330€ - de formule Privilege is er ofwel geen vrijstelling, ofwel 110€, 220€ of 330€
voor brand
  • schade aan elektrisch apparaten en bedrading
  • brand van uitrusting buiten serie
  • brand van privéinhoud en uitrusting buiten serie
  • brand van professionele inhoud
  • brand van de aangekoppelde aanhangwagen
  • brand van enkel wielen en banden buiten serie
  • kosten van takeling en recuperatie
  • kosten van stalling
De vrijstelling voor de dekking brand varieert naargelang uw verzekeringsformule voor

 • de formule Acces is ze vastgesteld op 440€
 • de formule Vrijheid varieert ze tussen 220€ en 330€
 • de formule Privilege is er ofwel geen vrijstelling, ofwel 110€, 220€ of 330€

voor natuurgeweld
De vrijstelling voor de dekking natuurgeweld varieert naargelang uw verzekeringsformule voor

 • de formule Acces is ze vastgesteld op 440€
 • de formule Vrijheid is ze vastgesteld op 220€
 • de formule Privilege is ze vastgesteld op 0€

voor aanrijding met dieren
De vrijstelling voor de dekking natuurgeweld varieert naargelang uw verzekeringsformule voor

 • de formule Acces is ze vastgesteld op 440€
 • de formule Vrijheid is ze vastgesteld op 220€
 • de formule Privilege is ze vastgesteld op 0€

voor glasbreuk
De vrijstelling voor de dekking glasbreuk varieert naargelang uw verzekeringsformule voor

 • de formule Acces is ze vastgesteld op 70€ tot 20€ bij herstelling
 • de formule Vrijheid is ze ofwel zonder vrijstelling, ofwel vastgesteld op 70€ tot 20€ bij herstelling
 • de formule Privilege is ze ofwel zonder vrijstelling, ofwel vastgesteld op 70€ tot 20€ bij herstelling

Welke vergoeding na een schadegeval?

De volgende waarden zijn de limieten van de tussenkomst van Partners Verzekeringen bij een schadegeval waarbij de garanties diefstal, brand, natuurgeweld, aanrijdingen en materiële schade gelden.

Nieuwaarden

De nieuwwaarde dekt de terugbetaling van de aankoopprijs van de wagen. Als u de nieuwwaarde over 5 jaar afsluit en het gaat bij een schadegeval om de garantie diefstal na de eerste twee jaren van inverkeersstelling, gebeurt de vergoeding op basis van de verhoogde waarde.

Als het geaccidenteerde voertuig perte totale (totaalverlies) werd verklaard door de schade-expert van Partners Verzekeringen, dan krijgt u:
 • als u een factuur levert: de prijs die u betaalde bij de aankoop, niet-recupereerbare taksen inbegrepen
 • als u geen factuur levert: de officiële cataloguswaarde van de wagen op de eerste dag van zijn inverkeersstelling, niet-recupereerbare taksen inbegrepen, maar na aftrek van een forfait van 12%.
Noteer dat voor omgebouwde wagens (tuning) de schadevergoeding wordt bepaald o.b.v. de cataloguswaarde van het originele model, niet-recupereerbare taksen inbegrepen.
 • U wagen is jonger dan 2 jaar: wat er ook gebeurt, u krijgt de nieuwwaarde terugbetaald.
Van de berekende schadevergoeding worden de vrijstellingen afgetrokken, evenals de waarde van het wrak als u het behoudt. Raadpleeg de degressiviteitstabel van Partners.

Verhoogde waarde

Verhoogde waarde: Partners geeft tot 20% van de waarde van uw wagen op dag van het ongeval.
 • Als uw wagen tussen 2 en 5 jaar is, werd gestolen en niet teruggevonden, zal hij volgens de verhoogde waarde worden terugbetaald.
 • Als uw wagen ouder dan 5 jaar is, werd gestolen of vernield, zal hij volgens de verhoogde waarde worden terugbetaald

Franchise uitlenen voertuig

Deze aanvullende garantie is beschikbaar met de drie formules Acces, Vrijheid en Privilege.

Deze dekking laat toe bij het uitlenen van het voertuig en bij een ongeval veroorzaakt door een andere dan de gebruikelijke bestuurder een vrijstelling te betalen voor alle schade aan uw voertuig of aan een derde.

Deze vrijstelling varieert naargelang de verzekeringsformule:

Privilege Vrijheid Acces
375€ 375€ -
250€ 250€ -
125€   500€

Noteer dat als de andere niet-vermelde bestuurder eveneens bij Partners is verzekerd, de vrijstelling niet geldt.

Franchise uitlenen voertuig aan beginnende bestuurder

Deze aanvullende garantie is eveneens beschikbaar met de drie formules Acces, Vrijheid en Privilege.

Deze optie biedt dezelfde garanties als het ‘uitlenen van het voertuig’, maar is van toepassing als u uw wagen uitleent aan een bestuurder die zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft.

Deze vrijstelling varieert naargelang de verzekeringsformule:

Privilege Vrijheid Acces
570€ - -
1.070€ 1.070€ -
1.145€ 1.445€ 2.000€

Cumul van de vrijstellingen: De vrijstellingen ‘uitlenen van het voertuig’ en ‘uitlenen van het voertuig aan beginnende bestuurder’ zijn onderling cumuleerbaar en worden toegepast na aftrek van een eventuele vrijstelling schade.
 
  Publiciteit
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
Omnium alleen
  ING
231 €
469 €
  Touring
312 €
532 €
  Generali
283 €
520 €
  Ethias
310 €
567 €
  Corona Direct
336 €
634 €
  P&V
346 €
584 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0 voor een VW Golf VII diesel (2017) 1.6 CRTDI. 85 KW, 20.165€ excl. BTW in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. Vrijstelling van 500€ in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 23.02.2018