autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

 
Partners omnium auto prijs

Omnium : details en prijzen

Kantoren

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

Omnium: geen waardevermindering gedurende 24 maanden
Bij Full Omnium behouden nieuwe wagens 100% van hun waarde gedurende de eerste 24 maanden. Uw terugbetaling bij totaalverlies of diefstal van uw auto is optimaal, in tegenstelling tot sommige andere maatschappijen die reeds een waardevermindering toepassen na 6 maanden of 1 jaar.

Joker +: 2 jokers i.p.v. 1 enkele
Met de Omnium formule beschikt u over 2 jokers bij een ongeval in fout. Uw bonus-malus blijft op 0 en uw premie verhoogt niet tot het 3e ongeval in fout, zolang u het bonus-malus niveau -3 niet hebt bereikt (minstens 3 jaar op bonus-malus 0 zonder ongeval).

Omnium zonder franchise iets duurder
Bij Partners Verzekeringen is de Omnium zonder franchise niet veel duurder dan de klassieke Omnium en geldt er geen minimum bedrag om tussen te komen. Handig om weten.

Mini-Omnium +: vergoeding bij totaalverlies
In de kleine Omnium is ook het totaalverlies van uw voertuig inbegrepen met een vergoeding tegen cataloguswaarde, ook als u verantwoordelijk bent of de tegenpartij onbekend is.

Omnium formule

Mini-Omnium

De verzekering Mini Omnium is de ideale formule als uw wagen ouder is dan 3 jaar, ze beschermt u tegen schade aan uw wagen veroorzaakt door een onverwachte gebeurtenis :

 • Natuurkrachten: inclusief storm, hagel, sneeuwval, ovrerstroming
 • Aanrijding met dieren : als uw wagen daardoor schade oploopt
 • Diefstal en poging tot diefstal: inclusief de beschadiging van interne en externe onderdelen tijdens een diefstal of poging tot diefstal
 • Brand: inclusief blikseminslag, explosie . . .
 • Glasbreuk: dekt alle glazen onderdelen van de wagen, zijspiegels, zij- en achterruiten, zonne- en schuifdak.Sterke punten van de Mini Omnium

 • u geniet van een schadevergoeding in cataloguswaarde, uitgebreid tot 12 maanden
 • de niet-standaarduitrusting van uw wagen is beschermd tot 1.000 euro
 • met de BOB SCHADE waarborg is uw wagen verzekerd als die bestuurd wordt door een BOB.

Mini-Omnium-Plus

De verzekering Mini Omnium + is een uitbreiding van de Mini Omnium. Bovenop alle waarborgen van de Mini Omnium bent u verzekerd tegen een totaal verlies van uw wagen bij een ongeval.

Sterke punten van de Mini Omnium +

 • u geniet van een schadevergoeding in cataloguswaarde, uitgebreid tot 18 maanden na de aankoop
 • u geniet van de waarborgen BOB BA en BOB SCHADE. Partners vergoedt de materiële schade, veroorzaakt ten gevolge van een ongeval, aan het rijtuig omschreven in de bijzondere voorwaarden, bestuurd door een derde, voor zover dat hij persoonlijk geheel of gedeeltelijk aansprakelijk wordt gesteld wanneer hij optreedt als BOB.
 • u geniet ook van de waarborg PREMIUM met Mini Omnium +, wordt uw voertuig bij totaal verlies vergoed in cataloguswaarde zelfs indien u verantwoordelijk wordt gesteld of indien de tegenpartij onbekend blijft.

Full Omnium

De verzekering Full Omnium is speciaal ontwikkeld voor uw nieuwe wagen. Bij een ongeval vergoedt de Full Omnium u voor alle schade aan uw auto, inclusief de schade aan de wielen en aan de inhoud.

Sterke punten van de Full Omnium

 • met de formule Full Omnium beschikt u over 2 jokers bij een ongeval
 • de niet-standaarduitrusting van uw wagen is beschermd tot 3.000 euro
 • u geniet van Maxi assistance.
Joker +
Met de formule Full Omnium beschikt u over 2 jokers bij een ongeval. Bijgevolg blijft uw bonus/malus ongewijzigd op -3 tot het derde aansprakelijk ongeval.
Maxi assistance

De Maxi assistance is inbegrepen in de verzekering Full Omnium. U kunt ze ook als optie kiezen in de formules BA, Mini Omnium en Mini Omnium +

 • Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke bank of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangwagen gedurende maximaal 10 dagen
 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.

Opties

Maxi + assistance

 1. Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke band of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme.
 2. Een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen.
 3. Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.
 4. Dekking van de kosten van een taxi naar uw woning of van de takeldienst (als uw voertuig wordt gesleept).


  De Maxi + assistance is een optie in de verzekering Full Omnium.

Voorbeelden prijzen Full Omnium

Prijs omniumverzekering Partners met +/500 € vrijstelling voor een goede bestuurder op 06.02.2019
Automerken Model en versie Verplichte
BA auto
Omnium Totaal
Renault
Clio 1.5 dCi Energy Limited
55 Kw van 15.041€
excl. btw
401 €
854 €
1.256 €
VW
Golf VII - 85 Kw van 20.165€ excl. btw
422 €
888 €
1.310 €
Nissan
Qashqai Tekna+ 1.6 dCi
96 kw/130 cc van 28.974 € excl. btw
468 €
961 €
1.430 €
**Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. Franchise van +/-500 €. Simulatie volgens het tarief geldig op 06.02.2019

De waarborg UITRUSTINGEN BUITEN SERIE

Het betreft uitrustingen, in overeenstemming met de regelgeving, die niet voorkomen in de catalogus voor doe nieuwe wagen van de fabrikant.

Die uitrustigen zijn samengesteld uit onderdelen ter verbetering (uitzicht, comfort of veiligheid), vastgehecht en integraal deel uitmakend van het omschreven rijtuig, met inbegrip van schilderwerk en reclamenopschriften, aangekoppelde aanhangwagens en dakkoffers.

Ten laste genomen schade :

De financiële vergoeding ten gevolge van de beschadiging, vernietiging of het verdwijnen van de uitrustingen buiten serie, wanneer één van de waarborgen Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade, verworven is en van toepassing is, als uitbreiding hiervan.

De niet ten laste genomen schade:

 • schade aan uitrusting die niet in overeenstemming is met de van kracht zijnde reglementering.
 • diefstal van schilderwerk en verplaatsbare reclamenopschriften
 • diefstal en schade aan nomadische apparatuur
De UITRUSTING BUITEN SERIE is inbegrepen met mini omnium, mini omnium + en full omnium formules.

De waarborg UITGEBREIDE SCHADEVERGOEDING

De waarborg komt tussen
 • wanneer het verzekerde rijtuig totaal verlies verklaard wordt door de deskundige, op voorwaarde dat één van de waarborgen van uw contract verworven is en van toepassing is ten gevolge van een schadegeval Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade
  OF
 • in geval van schadegeval dat voor toepassing zorgt van de waarborg Diefstal, indien het gestolen rijtuig niet werd teruggevonden binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de melding van de diefstal.

Modaliteiten van schaderegeling

De schadevergoeding wordt vastgesteld op basis van een berekeningsgrondslag samengesteld uit de volgende bedragen:

 • de cataloguswaarde van het rijtuig, of de verzekeringswaarde omschreven  in de bijzondere voorwaarden
 • het bedrag van bijkomende opties genomen op het rijtuig, zoals ze omschreven staan in de bijzondere voorwaarden
 • de belasting op de inverkeerstelling die van toepassing was op het moment van de eerste inverkeerstelling van het rijtuig.

Het bedrag van de toegekende schadevergoeding wordt bekomen door op deze berekeningsgrondslag afschrijvingscoefficiënten toe te passen en dit naar verhouding  van de leeftijd  van het verzekerde rijtuig, op basis van de hiernavolgnde tabel:

 
Mini Omnium
Mini Omnium
Plus
Full Omnium
tot de 12e maand
0%
0%
0%
van de 13e tot de 18e maand
1,25%
0%
0%
van de 19e tot de 24e maand
1,25%
1,50%
0%
van de 25e tot de 36e maand
1%
1,50%
2,25%
van de 37e tot de 48e maand
1%
1%
1%
van de 49e tot de 60e maand
0,75%
0,75%
0,75%
van de 61e tot de 72e maand
0,50%
0,50%
0,50%

De aanvangsdatum die in rekening dient te worden genomen is deze van de eerste dag van de maand van de eerste inschrijving van het verzekerde rijtuig. De einddatum stemt overeen met het schadegeval. Elke begonnen kalendermaand wordt gerekend als een hele maand. Vanaf de 73e maand, stemt de toegekende schadevergoeding overeen met de vervangingswaarde (minder de eventuele vooraf bestaande schade en vrijstellingen alsook  met de wrakwaarde, indien u het wrak bewaart.

De waarborg komt niet tussen :

 • aan aanhangwagens en caravans, zelfs aangekoppelde
 • aan tijdelijke vervangingsrijtuigen
 • aan speciale uitrusting, aan ombouwingen en aanpassingn en aan priv√©bezittingen
 • aan schade ten laste genomen door een BOB-waarborg.

De UITGEBREIDE SCHADEVERGOEDING is inbegrepen met mini omnium, mini omnium + en full omnium formules.

WAARBORG PREMIUM

Partners vergoedt de schade aan het verzekerde rijtuig ten gevolge van een ongeval dat verroorzaakt is door een aanrijding met een vaststaand of bewegend voorwerp, of het omkantelen zonder voorafgaande aanrijding, wanneer het verzekerde rijtuig totaal verlies wordt verklaard

De toegekende schadevergoeding zal bepaald worden volgens de berekeningswijze voorheen gedefineerd bij de WAARBORG UITGEBREIDE SCHADEVERGOEDING. De aanvangsdatum die in rekening dient te worden genomen is deze de van de eerste dag van de maand van de eerste inschrijving van het verzekerde rijtuig. De einddatum stemt overeen met het schadegeval. Eleke begonnen kalendermaand wordt gerekend als een hele maand. Vanaf de 73ste maand, zal de toegekende schadevergoeding overeenstemmen met de vervanginsgswaarde.

Materiële schade en vandalisme

De ten laste genomen schade :

 • Materiële schade als gevolg van de totale verdwijning van het verzekerde rijtuig door :
  • gewelddaden tegen de bestuurder of de houder
  • inbraak in het verzekerde rijtuig die gekenmerkt wordt door materiële sporen vastgesteld bij expertise, dit wil zeggen, cumulatief: inbraak in de cabine of in de bagageruimte en forceren van de stuurkolom, beschadiging van de startkabel  of van een diefstalbeveiliging in werking; materieel vastegestelde sporen van het feit dat de daders de motor hebben kunnen starten en dat het rijtuig zich op eigen kracht heeft kunnen voortbewegen.
  • inbraak in de privé-garage die gesloten en vergrendeld is en waarin het rijtuig geplaatst is.
 • De materiële schade  aan het verzekerde rijtuig die rechtstreeks verband houdt met een poging tot diefstal van het rijtuig die gebeurt door inbraak
  • inbraak in de cabine, de bagageruimte
  • inbraak in de privé-garage die gesloten en vergrendeld is en waarin het rijtuig geplaatst is.
 • Diefstal of beschadiging  ten gevolge van poging tot diefstal van de interne elementen wanneer ze aan het verzekerde rijtuig bevestigd zijn, zelfs zonder dat het rijtuig zelf gestolen is. Deze waarborg geldt op voorwaarde dat de inbraak in de cabine van het rijtuig degelijk bewezen is, of wanneer de diefstal gepleegd wordt met inbraak in een priv√©-garage die gesloten en vergrendeld is en waarin het rijtuig geplaatst is
 • Diefstal of beschadiging ten gevolge van poging tot diefstal van de interne of externe elementen wanneer de diefstal gepleegd wordt door geweldpleging tegenover de bestuurder of de houder van het rijtuig.
 • Diefstal van enkel de sleutels van het omschreven rijtuig van zodra een omniddelijk gevaar op diefstal dient te worden gevreesd. Partners neemt derhalve ten laste de vervangingskost van sloten en/of de herprogrammering van de code van het antidiefstalsysteem.
 • Diefstal van enkel  de banden en wielen, gepleegd buiten de priv√©garage, op voorwaarde dat u de aankoopfactuur voorlegt ter staving dat de wielen voorzien zijn van anti-diefstal moeren of bouten.

De niet ten laste genomen schade :

 • Diefsal van enkel de aangekoppelde aanhangwagen
 • Diefstal of pogigen tot diefstal die gepleegd werden:
  • door of met de medeplichtigheid van de begunstigden van een verzekerde, van hun echtgeno(o)t(e), hun samenwonende partner, hun descendenten of ascendenten alsook de echtgenoten van deze laatsten of van de personen die in hun gezin wonen
  • door uw aangestelden tijdens hun dienst
  • terwijl het rijtuig ongebruikt is en de noodzakelijke voorzorgen verwaarloosd werden, met name : niet vergrendelde portieren en/of bagageruimten en motorkap, niet gesloten ruiten, kap en/of schuifdak, sleutels en/of inrichting voor het uitschakelen van de diefstalbeveiliging die in, op of onder het rijtuig achtergelaten zijn, tenzij de diefstal gepleegd wordt door inbraak in de priv√©-garage die gesloten en vergrendekt is en waarin het rijtuig geplaatst is, of door typische daden van geweldpleging.
 • Diefstal van enkel de sleutels van het rijtuig,neergelegd of achtergelaten in een plaats toegankelijk voor het publiek of ook bij verlies
 • Schade door vandalisme
 • Schade die het gevolg is van glasbreuk
 • De diefstal van enkel de wielen en banden,gepleegd buiten de priv√©garage die afgesloten en vergrendeld was, zonder voorzien te zijn van anti-diefstal moeren en bouten, behoudens andersluidend beding bepaald in de bijzondere voorwaarden
 • Uw schade
  • wanneer een persoon zich ovan uw rijtuig meester maakt door uw vertrouwen te misbruiken
  • die het gevolg is van oplichterij met betrekking tot de betaling bij de verkoop van het rijtuig.

De waarborg OMBOUWINGEN en APPASSINGEN

Het betreft ombouwingen en aanpassingen van het rijtuig om tegemoet te komen aan een gebruik aangepast aan persoonlijke of professionele noden. De ombouwingen en aanpassingen aan het verzekerde rijtuig, dienen het voorwerp uit te maken van een homologatie.

De ten laste genomen schade:

 • de financiële vergoeding ten gevolge van de beschadiging, vernietiging of het verdwijnen van de ombouwingen, wanneer één van de waarborgen Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade, verworven is en van toepassing is, als uitbreiding hiervan

De niet ten laste genomen schade:

 • aan ombouwingen en aanpassingen die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een homologatie.

Dewaarborg PRIVE-INHOUD

De ten laste genomen schade :

 • de financiële vergoeding ten gevolge van de beschadiging, vernietiging of het verdwijnen van de privé-inhoud vervoerd in het verzekerde rijtuig of in de dakkoffer bevestigd aan het rijtuig, wanneer één van de waarborgen Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade, verworven is en van toepassing is, als uitbreiding hiervan.

De niet ten laste genomen schade :

 • aan motorrijtuigen
 • aan dieren
 • aan contant geld, bankbiljetten, effecten en waarden, betalingsmiddelen, verzamel-of kunstobjecten, alle objecten waarvan het bewaren ervan onwettig is, alsook alle professionele goederen en materieel
 • aan de inhoud van caravans en aanhangwagens.

 

 
  Publiciteit
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Optimco
243 €
799
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022