autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

axa autoverzekering

Hoe stijgt uw premie na een ongeval?

Zoals u weet leidt een schadegeval tot een stijging van uw bonus-malus! En dat leidt op zijn beurt dan weer tot een verhoging van uw verzekeringspremie . . . Hoe gaat dat bij Axa ?

Hier de schaal van Axa

aantal jaren zonder schadegeval
Niveau premie
aantal jaren zonder schadegeval
Niveau premie
5 of meer
100
2
120
4
110
1
125
3
115
0
130


aantal schadegevallen in de laatste 5 jaren
Niveau premie
aantal schadegevallen in de laatste 5 jaren
Niveau premie
0
100
3
330
1
100
4
412,5
2
135
5 of meer
412,5

Axa werkt niet met de bonus-malus, maar houdt rekening met het aantal schadegevallen in de laatste 5 jaren. Per schadegeval in fout tijdens de verzekeringsperiode wordt het aantal schadegevallen met een eenheid verhoogd, en per verzekeringsperiode zonder schadegeval stijgt het aantal jaren zonder schadegeval eveneens met één eenheid.

Concreet betekent dit dat als u de impact van een ongeval in fout op de premie wil berekenen, u die moet vermenigvuldigen met de twee percentages die in de twee tabellen vermeld staan.

Start van uw contract: 1 februari 2013
U had geen ongeval in fout gedurende de laatste 5 jaar:

 • Situatie bij de start
  Aantal jaar zonder schadegeval: 5 --> 100%
  Aantal schadegevallen gedurende de laatste 5 jaar: 0 --> 100%
  Uw premie - basispremie x 100% x 100%
 • Situatie op 1 februari 2014 na een schadegeval op 1 september 2013 waarvoor een schadevergoeding werd uitgekeerd:
  Aantal jaar zonder schadegeval: 0 --> 130%
  Aantal schadegevallen gedurende de laatste 5 jaar: 1 --> 100%
 

Laten we de evolutie van uw premie in de tijd volgen

situatie op 1 februari
van het jaar
aantal jaren zonder schadegeval
aantal schadegevallen in de laatste 5 jaren
basispremie te vermenigvuldigen
met
evolutie van uw premie vrgeleken met uw vorige premie
2014
0
1
130% x 100%
+ 30 %
2015
1
1
125% x 100%
- 4%
2016
2
1
120% x 100%
- 4%
2017
3
1
115% x 100%
- 4%
2018
4
1
110% x 100%
- 4%
2019
5
0
100% x 100%
- 9%

Bij Axa bestaat er toch een uitzondering op de regel:

Hierdoor worden uw 2 eerste ongevallen in fout niet aangerekend en moet u dus geen verhoging van uw autoverzekeringspremie verwachten !
Deze Joker neutraliseert de premieverhogingen,zowel voor de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en de Omnium (bij een ongeval), voor de 2 eerste ongevallen in fout waarvoor één van deze twee dekkingen of beide van toepassing zijn.

Hoe bekomt u deze Joker?
U krijgt een Joker wanneer u 5 opeenvolgende jaren, geen ongeval in fout veroorzaakte, noch voor de BA of de Omnium, te vellen vanaf het einde van de geobserveerde periode.
   
 
  Publiciteit