Argenta

Argenta
Info en prijs van de autoverzekering van Argenta

Argenta (Argenta)

1 van de 3 online procedures via Argenta.be

 • 1. Berekenen
  Ja
 • 2. Offerte
  Via agentschap
 • 3. Intekenen
  Via agentschap

De autoverzekering Argenta: samengevat

 • Voordelige prijzen in BA en Omnium.
 • Tot -10% korting voor veilige wagens.
 • -15% korting als u rijdt -12.500 Km/jaar.
 • Omnium Confort (optie): tot 30 maanden vergoeding bij totaalverlies.
 • Maandelijks betalen mogelijk (extra kosten).

Actuele promotie van een van onze partners (Publiciteiten)

Autoverzekering prijzen bij Argenta
Automerken Model & versie Prijs BA zelf legaal
Citroen Citroen C3 - 50 Kw van 12.000 € BTW 282 €
Renault Renault Clio 1.5 DCI (essence) - 55 Kw van 14.938 € BTW 288 €
Dacia Dacia Duster - 70 Kw van 17.590 € BTW 317 €
Volkswagen Volkswagen Golf 1.6 TDI (diesel) - 85 Kw van 24.714 € BTW 324 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. Het voertuig moet uitgerust zijn met ten minste 2 veiligheidskenmerken, dan geniet u van 10% korting op de permie BA (Parkeerhulp, dode hoeksignalisatie, remhulp, adaptive cruise control, rijstrookondersteuning, vermoeidheidsherkenning).

Sterke en zwakke punten van Argenta's autoverzekering

Hoogtepunten van Argenta's autoverzekering
Sterke punten
10% korting op de premie BA bij minstens 2 veiligheidskenmerken
10% korting bij een volledige bescherming
Module BA auto aan voordelige prijs
Geen franchise bij diefstal, verlies van sleutels, vervanging sloten of glasbreuk
Gratis bijstand (ongeval België)
Persoonlijk advies van uw kantoorhouder
Zwakke punten van Argenta's autoverzekering
Zwakke punten
Buitensporige tarieven en dubbele malus voor jongeren onder 26 jjaar
Niet verzekerd als u Bob bent of een Bob laat rijden (buiten Omnium)

Kortingen

Argenta: kortingen op autoverzekeringen

10% korting bij een volledige bescherming

U geniet een korting van 10% op de premie volledige omnium (exclusief BA) als u kiest voor de module volledige omnium in combinatie met de opties Rechtsbijstand Safe en Bestuurder+ .

Als uw auto minstens twee van de volgende veiligheidskenmerken heeft, kunt u 10% korting krijgen op uw premie voor de module BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

Parkeerhulp

Parkeerhulp

Door middel van geluid of visuele signalisatie wordt schade vermeden bij het parkeren of tijdens manoeuvres. Sommige systemen kunnen een vrije parkeerplaats zoeken of autonoom manoeuvres uitvoeren. Komen in aanmerking: parkeersensoren, parkeerradar, hindernissendetector, vooruitrijcamera of achteruitrijcamera, automatisch inparkeren, systeem dat de grootte van een parkeerplaats meet en andere gelijkaardige systemen.

Dode hoeksignalisatie

Dode hoeksignalisatie

Via een camera of radar wordt de bestuurder verwittigd als er zich een voertuig in de dode hoek bevindt. Zo kan hij veilig van rijstrook veranderen. Komen in aanmerking: dode hoeksignalisatie blind spot system, blind spot warning en andere gelijkaardige systemen

Remhulp

Remhulp

Dit systeem zorgt ervoor dat de auto automatisch vertraagt of eventueel zelfs een noodstop uitvoert om een aanrijding te voorkomen. Sommige systemen detecteren ook voetgangers, fietsers en dieren. Komen in aanmerking: automatic emergency braking, automatisch noodstopsysteem, brake assist, en andere gelijkaardige systemen.

Adaptive cruise control

Adaptive cruise control

Dit is een snelheidsregelaar die de snelheid van de wagen automatisch aanpast aan die van de voorganger. Met behulp van een afstandsradar detecteert hij de auto voor u en zorgt hij ervoor dat u automatisch afstand houdt. Komen in aanmerking: adaptive cruise control, adoptive of advanced cruise control, file assistent en andere gelijkaardige systemen.

Rijstrookondersteuning

Rijstrookondersteuning

Als u afwijkt van uw rijstrook waarschuwt dit systeem u. Sommige systemen corrigeren u zelfs automatisch. Komen in aanmerking: lane support, lane assist, lane departure warning en andere gelijkaardige systemen.

Vermoeidheidsherkenning

Vermoeidheidsherkenning

Dit systeem meet uw alertheid en vermoeidheid op basis van uw rijgedrag en de knipperfrequentie van uw ogen. Het systeem waarschuwt u en raadt eventueel een rustpauze aan. Komen in aanmerking: attention assist, driver drowsiness detection, drowsiness alert en andere gelijkaardige systemen.


Omnium

Argenta : Prijs Omnium Auto

Prijs Omnium + BA autoverzekering bij Argenta
Automerken Model & versie Prijzen BA + Omnium
Citroen Citroen C3 - 50 Kw de 12.000 € HTVA 359 €
Renault Renault Clio 1.5 DCI (essence) - 55 Kw de 14.938 € HTVA 498 €
Dacia Dacia Duster - 70 Kw de 17.590 € HTVA 564 €
Volkswagen Volkswagen Golf 1.6 TDI (diesel) - 85 Kw de 24.714 € HTVA 729 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt.

Korting mogelijk

10% korting op de premie Volledige Omnium (excl.BA) ... indien u de Volledige Omnium en de opties Rechtsbijstand Safe en Bestuurder+ heeft.

10% korting op de premie BA ... indien uw auto 2 veiligheidskenmerken heeft.

Financiële bescherming bij totaal verlies of diefstal

Nieuwe auto :

Onder "nieuwe auto's" verstaat Argenta auto's die minder dan 2 jaar oud zijn, gerekend vanaf de datum van de eerste inschrijving.

>> Tot 30 maanden na de aankoop vergoedt Argenta bij totaalverlies de cataloguswaarde van uw auto.

Opgelet :

 • de periode van 30 maanden start bij de eerste inverkeerstelling.
 • na afloop van die eerste 30 maanden worden afschrijvingen wel verrekend in de vergoeding voor schadegevallen.

Tweedehandsauto

Onder "tweedehands auto's" verstaat Argenta auto's die minstens 2 jaar oud zijn.

>> Bij totaalverlies vergoedt Argenta de cataloguswaarde van uw auto vóór het moment van schade zoals vastgesteld door een expert.

Uitzonderingen :

Argenta komt mogelijk niet tussen in onder andere de volgende gevallen.

 • als het voertuig werd verhuurd
 • bij schade die opzettelijk werd veroorzaakt
 • als de bestuurder van het voertuig op het moment van het ongeval dronken of onder invloed van verdovende middelen was
 • als er geen geldig keuringsbewijs voor het voertuig kan worden voorgelegd
 • Module volledige Omnium

  De Module volledige omnium dekt alle materiële schade aan uw wagen na een schadegeval zelfs als u zelf verantwoordelijk bent !

  • Diefstal
  • Brand
  • Glasbreuk
  • Aanrijding met dieren
  • Natuurkrachten
  • Stoffelijke schade aan het voertuig

  Argenta Assuranties nv verzekert het voertuig en zijn verzekerde toebehoren en opties tegen schade voortvloeiend uit ieder feit dat schade, vernieling of verdwijning veroorzaakt.

  De verzekering in werkelijke waarde :

  Argenta Assuranties nv betaalt een vergoeding die gelijk is aan de waarde van het voertuig voor de schade zoals vastgesteld door een expert aangesteld door Argenta Assuranties nv.

  De verzekering in aangenomen waarde+ :

  Argenta Assuranties nv betaalt een vergoeding die gelijk is aan de cataloguswaarde op het moment van het totaal verlies of de diestal van het voertuig, verminderd met het maandelijks afschrijvingspercentage (vanaf de datum waarop het voertuig voor het eerst in het verkeer werd gebracht, zoals aangeduid o het inschrijvingsbewijs) van :

  • 0% de eerste 30 maanden
  • 1% van de 31ste tot de 36ste maand
  • 1,5% vanaf de 37ste maand
  • Vanaf de 61ste maand wordt de werkelijke waarde in aanmerking genomen

  De vergoeding in aangenomen waarde+ zal nooit minder bedragen dan de vergoeding op basis van de werkelijke waarde.

  Berperkting van de vergoeding in aangenomen waarde+ : Als het voertuig niet in nieuwe staat in het verkeer werd gebracht, is de vergoeding in aangenomen waarde + beperkt tot het nettobedrag van de aankoopfactuur van het voertuig.

  Vergoeding in geval van totaal verlies : Argenta Assuranties nv betaalt de verzekerde waarde verminderd met de eventuele waarden van het wrak, vermeerderd met de btw. De btw wordt berekend op de verzkerde waarde van het beschadigde voertuig, rekening houdend met het btw-percentage dat van toepassing was bij de aankoop van het beschadigde voertuig en beperkt tot de werkelijk betaalde en niet-recupereerbare btw.

  In geval van verzkering in aangenomen waarde+, mag de verzekeringsnemer bij gedeeltelijke schade het voertuig laten herstellen of de vergoeding kiezen die hij zou krijgen bien een totaal verlies als de herstellingskosten tweederden van de oorspronkelijke cataloguswaarde bedragen.

  Vergoeding in geval van gedeeltelijke schade : Argenta Assuranties nv betaalt de herstellingkosten. De btw wordt vergoed in de mate dat deze niet recupereerbaar is en werkelijk werd voldaan. De vergoeding wordt uitbetaald na bewijs van herstelling van de opgelopen schade. De vervanging van het voertuig wordt gelijkgesteld met de herstelling.

  Vergoeding bij diefstal : Argenta Assuranties nv betaalt de vergoeding die is voorzien in geval van totale of gedeeltelijke schade als het verzekerde voertuig wordt teruggevonden binnen de 30 dagen vanaf de datum waarop de klacht werd neergelegd bij de bevoegde overheid.

 • Module gedeeltelijke omnium

  Met de module gedeeltelijke omnium is de BA inbegrepen. Daarnaast bent u verzekerd bij brand, glasbraak, natuurrampen en aanrijdingen met dieren.

  • Diefstal
  • Brand
  • Glasbreuk
  • Aanrijding met dieren
  • Natuurkrachten

  Brand : het voertuig is verzekerde tegen beschadiging en vernieling door vuur, ontploffing en bliksem. De verzekeringsmaatschappij betaalt bovendien de eventuele kosten voor het blussen.

  Diefstal : het voertuig is verzekerd tegen :

  • diefstal van het voertuig en zijn verzekerde toebehoren en opties
  • diefstal van de verzekerde toebehoren en opties alleen, door inbraak of door gebruik van valse sleutels of geweld
  • de beschadiging of vernieling van het voertuig en/of van zijn verzekerde toebehoren en opties door diefstal of een poging tot diefstal

  Glasbreuk : zijn gedekt :

  • de voorruit
  • de zij- en achterruiten
  • de ruit van een panoramisch dak
  • de beschermkappen van de koplampen, de standlichten, de achterlichten en de richtingaangwijzers of hun equivalent in kunststof

  Voor de vervanging en/of herstelling van voor- zij- en achterruiten geldt dat maximaal het tarief van Carglass dat geldt voor de verzekeringsmaatschappijen, wordt vergoed. Als uit het inspectie- of expertiserapport blijkt dat herstelling mogelijk is en de verzekeringnemer besluit tot vervanging, worden alleen de kosten voor herstelling vergoed.

  Stoffelijke schade : met module gedeeltelijke omnium het voertuig is verzekerd tegen schade voortvloeiend uit :

  • de werking van natuurkrachten
  • schade veroorzaakt door aanraking met dieren
  • het knagen van een dier aan leidingen, kabels en isolatie in de motorruimte
  • het neerstorten van luchtvaartuigen
 • Vrijstellingen

  Het bedrag dat de verzekeringnemer voor zijn rekening neemt bij een schade, staat in de bijzondere voorwaarden vermeld. Die vrijstelling is van toepassing op het bedrag van de schade dat voor vergoeding in aanmerking komt.

  Brand : 0€ > Er is geen vrijstelling van toepassing op schade verzekerd onder de waarborg brand.

  Diesfat : 0€ > Er is geen vrijstelling van toepassing op schade verzekerd onder de waarborg diefstal.

  Glasbreuk : 0€ > Er is geen vrijstelling van toepassing op schade verzekerd onder de waarborg glasbreuk.

  Stoffelijke schade : 250€ > De vrijstelling is niet van toepassing voor schade veroorzaakt door de werking van natuurkrachten, door aanraking met dieren, door het knagen van een dier aan leidigen, kabels en isolatie in de motorruimte en het neerstorten van luchtvaartuigen.

  De vrijstelling is niet van toepassing in geval van totaal verlies van het voertuig.Jongeren

Argenta en jonge bestuurders

! Geen online berekening van uw autoverzekering meer sinds begin 2019

Argenta aanvaardt jonge bestuurders maar de aangeboden tarieven zijn zeer hoog, zodat dit een vriendelijke manier lijkt om hen aan te zetten elders hun autoverzekering te nemen.

Bovendien zien jongeren onder 26 jaar hun bonus-malus met 9 graden (i.p.v. 4) stijgen vanaf het tweede ongeval in fout.

We hebben een offerte voor een autoverzekering aangevraagd bij Argenta. Hier een overzicht van de verkregen tarieven voor een jongere die met een Renault Clio 1.100 cc (55 kW) rijdt.

Voor een jongere van 21 jaar die zijn rijbewijs reeds 3 jaar heeft
Zone Brussel (1140) Zone Wallonië (1400)
2.021 €/jaar 1.147 €/jaar
Voor een jongere van 18 jaar die net zijn rijbewijs heeft behaald:
Zone Brussel (1140) Zone Wallonië (1400)
2.161 €/jaar 1.226 €/jaar

Dit is een voorbeeld, maar de premie kan sterk kan variëren naargelang uw woonplaats of het vermogen van uw wagen.

U vindt autoverzekeringsmaatschappijen die u een scherp tarief aanbieden in ons vergelijkend dossier “ Autoverzekering voor jongeren ”.

Gellukig zijn er nog maatschappijen die de jeugd wel genegen zijn er een scherp tarief aanbieden, soms onder bepaalde voorwaarden. Lees ons dossier "Autoverzekering voor jongeren".


Wat is jouw profiel ben je eerder?

Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald
Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Jurgen

Zie prijzen en voorwaarden
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Bart

Zie prijzen en voorwaarden

Bonus-Malus

Wat gebeurt na een schadegeval ?

De bonus - malus schaal van Argenta
Graden Premieniveau ten opzichte van het basisniveau 100
0 42,5%
1 49,3%
2 49,5%
3 55,8%
4 59,5%
5 63,8%
6 68%
7 72,3%
8 76,5%
9 79,5%
10 82%
11 85%
12 88,5%
13 95%
14 100%
15 105%
16 110%
17 117%
18 123%
19 130%
20 140%
21 160%
22 200%

Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal

De premie wijzigt op ekle jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal in functie van het aantal schadegevallen en overeenkomstig de hier onschreven regelen.

 1. per geobserveerde verzekeringsperiode zonder shuldschade: daling met één graad
 2. per geobserveerde verzekeringsperiode met één of meer schuldschades; stijging met 4 graden per schuldschade.

Kantoren

De lijst van Argenta agentschappen

Zoek een agentschap in uw gemeenschap

Alle Argenta kantoren in Vlaanderen en Brussel
Kantoor Adres Postcode / Stad
Argenta Antwerpen (Finalix) Belgielei 94 2018 Antwerpen
Argenta Berchem (Jorda) Driekoningenstraat 83 2600 Berchem
Argenta Antwerpen (Neirinckx) Kloosterstraat 136 2000 Antwerpen
Argenta Berchem (Rasker) Gitschotellei 173-175 2600 Berchem
Argenta Berchem (Van Roy ) Filip Williotstraat 32 2600 Berchem
Argenta Borgerhout Stenenbrug 140 2140 Borgerhout
Argenta Antwerpen (Kathleen) Londenstraat 15 2000 Antwerpen
Argenta Antwerpen (Vermeiren) Frederik Van Eedenplein 8 2050 Antwerpen
Argenta Wilrijk (Chantal) Prins Boudewijnlaan 86 2610 Wilrijk
Argenta Deurne (Jennes) Boekenberglei 31 2100 Deurne
Argenta Deurne (Osselaer) Frank Craeybeckxlaan 63 2100 Deurne
Argenta Deurne (Dens) Ter Rivierenlaan 27 2100 Deurne
Argenta Deurne (Co) Ter Rivierenlaan 10 2100 Deurne
Argenta Wilrijk (Dirkx) Kleinesteenweg 19 2610 Wilrijk
Argenta Mortsel (Steyaert) Statielei 7-9 2640 Mortsel
Argenta Edegem (Geens) Hazeschransstraat 37 2650 Edegem
Argenta Deurne (Danklo) August Van De Wielelei 157 2100 Deurne
Argenta Borsbeek Herentalsebaan 123 2150 Borsbeek
Argenta Mortsel (Herpoel) Liersesteenweg 104 2640 Mortsel
Argenta Merksem (Dijck) Lambrechtshoekenlaan 248 2170 Merksem
Argenta Schoten (Christiaensen) Deuzeldlaan 122 2900 Schoten
Argenta Hoboken (Verlinden) Kapelstraat 8 2660 Hoboken
Argenta Merksem (Borger) Bredabaan 820 2170 Merksem
Argenta Edegem (Moonen) Hovestraat 36 2650 Edegem
Argenta Zwijndrecht (Mertens) Statiestraat 106 2070 Zwijndrecht
Argenta Hove (Inkofin) Kapelstraat 81 2540 Hove
Argenta Boechout (Goole) Jan Frans Willemsstraat 12 2530 Boechout
Argenta Wommelgem (Lenssens) Sint-damiaanstraat 42 2160 Wommelgem
Argenta Kontich (Vukon) Antwerpsesteenweg 116 2550 Kontich
Argenta Wijnegem (Peeters) Marktplein 12 2110 Wijnegem
Argenta Schoten (Paulussen) Rodeborgstraat 61 2900 Schoten
Argenta Ekeren (Smits) Dorpstraat 13 2180 Ekeren
Argenta Aartselaar (Swinnen) Laar 30 2620 Aartselaar
Argenta Hemiksem (Smolders) Heiligstraat 1 2620 Hemiksem
Argenta Schoten (Marynissen) Villerslei 84 2900 Schoten
Argenta Ekeren (Picard) Kapelsesteenweg 321 2180 Ekeren
Argenta Brasschaat (Wouter) Kapelsesteenweg 352 2930 Brasschaat
Argenta Ranst (Andira) Gasthuisstraat 27 2520 Ranst
Argenta Lint Statiestraat 2 2547 Lint
Argenta Bazel (Heyrman) Rupelmondestraat 109 9150 Bazel
Argenta Schelle Provinciale Steenweg 358 2627 Schelle
Argenta Reet (Lambrechts) Eikenstraat 53 2840 Reet
Argenta 's Gravenwezel (Moeyens) Kerkstraat 9 2970 's Gravenwezel
Argenta Brasschaat (Versavel) Bredabaan 460 2930 Brasschaat
Argenta Beveren (Hoste) Oude Zandstraat 87 9120 Beveren
Argenta Brasschaat (Rust) Lage Kaart 342 2930 Brasschaat
Argenta Niel (Stevens) Jozef Wauterslaan 86 2845 Niel
Argenta Kapellen ( Loock) Vredestraat 10 2950 Kapellen
Argenta Oelegem (Patrick) Torenplein 12 2520 Oelegem
Argenta Schilde (Wuyts) Turnhoutsebaan 281 2970 Schilde
Argenta Lier (Clm) Lispersteenweg 269 2500 Lier
Argenta Boom (Tommy) Blauwstraat 61 2850 Boom
Argenta Lier (Mertens) Rechtestraat 42 2500 Lier
Argenta Duffel (Belder) Hondiuslaan 61 2570 Duffel
Argenta Duffel (Kvh) Kapelstraat 123 2570 Duffel
Argenta Stabroek (Somers) Dorpsstraat 70 2940 Stabroek
Argenta Brasschaat (Emenes) Bredabaan 995 2930 Brasschaat
Argenta Sint-Job-in-'t-Goor (Mervo) Brugstraat 39 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Argenta Puurs-sint-amands ( Borght) Sint-katharinastraat 53 2870 Puurs-sint-amands
Argenta Kessel Stationssteenweg 138 2560 Kessel
Argenta Kapellen (Loock) Ertbrandstraat 180 2950 Kapellen
Argenta Zandhoven (Somers) Liersebaan 48 2240 Zandhoven
Argenta Temse (Marijke) Akkerstraat 6 9140 Temse
Argenta Blaasveld (Vermant) Mechelsesteenweg 125 2830 Blaasveld
Argenta Zoersel (Steen) Handelslei 123 2980 Zoersel
Argenta Willebroek Overwinningsstraat 101 2830 Willebroek
Argenta Berendrecht (Look) Monnikenhofstraat 94 2040 Berendrecht
Argenta Puurs-sint-amands (Koen) Hoogstraat 13 2870 Puurs-sint-amands
Argenta Bornem (Debehets) Kapelstraat 51 2880 Bornem
Argenta Kalmthout (Stein) Heidestatiestraat 55A 2920 Kalmthout
Argenta Nijlen (Morre) Gemeentestraat 14a 2560 Nijlen
Argenta Sint-Niklaas (Mertens) Vijfstraten 157 9100 Sint-Niklaas
Argenta Sint-Katelijne-Waver (Vcr) Mechelsesteenweg 307 2860 Sint-Katelijne-Waver
Argenta Berlaar (Lauwers) Dorpsstraat 48 2590 Berlaar
Argenta Leest (Jocra) Dorpstraat 19 2811 Leest
Argenta Onze-Lieve-Vrouw-Waver ( Beeck) Dorp 12 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Argenta Sint-Gillis (Paepe) Nieuwstraat 10 9170 Sint-Gillis
Argenta Mechelen (Feyter) Keizerstraat 6 2800 Mechelen
Argenta Sint-Niklaas (Arga) Prinses Josephine-charlotteln 106 9100 Sint-Niklaas
Argenta Mechelen (Janssens) Hoogstraat 14 2800 Mechelen
Argenta Hombeek (Arghom) Frans Reyniersstraat 12 2811 Hombeek
Argenta Zoersel (Raf) Zandstraat 12 2980 Zoersel
Argenta Brecht (Symens) Molenstraat 30 2960 Brecht
Argenta Kalmthout (Warmoeskerken) Schooldreef 2 2920 Kalmthout
Argenta Kapelle-Op-Den-Bos ( Jongh) Marktplein 19 1880 Kapelle-Op-Den-Bos
Argenta Malle (Aelst) Antwerpsesteenweg 139 2390 Malle
Argenta Bonheiden (Hendrickx) Dorp 39 2820 Bonheiden
Argenta Putte (Damen) Mechelbaan 376 2580 Putte
Argenta Grobbendonk (Blommaert) Astridplein 9 2280 Grobbendonk
Argenta Puurs-sint-amands (Pauwels) Romain Steppestraat 99 2890 Puurs-sint-amands
Argenta Mechelen (Pauwels) Tervuursesteenweg 404 2800 Mechelen
Argenta Hamme (Baere) Kaaiplein 1 9220 Hamme
Argenta Londerzeel (Smedts) Populierenstraat 4 1840 Londerzeel
Argenta Wuustwezel (Mertens) Bredabaan 495 2990 Wuustwezel
Argenta Malderen (Mertens) Leopold Van Hoeymissenstraat 53 1840 Malderen
Argenta Belsele (Danberg ) Kleemstraat 2 9111 Belsele
Argenta Itegem (Hove) Schoolstraat 1 2222 Itegem
Argenta Herenthout (Cambre) Markt 27 2270 Herenthout
Argenta Zemst (Haute) Brusselsesteenweg 132 1980 Zemst
Argenta Heist-Op-Den-Berg (Wim) Bergstraat 134 2220 Heist-Op-Den-Berg
Argenta Rijmenam (Hendrickx) Lange Dreef 19 2820 Rijmenam
Argenta Steenhuffel (Booghmans) Jozef Van Doorslaerstraat 39 1840 Steenhuffel
Argenta Buggenhout (Advisur) Kerkstraat 87 9255 Buggenhout
Argenta Humbeek (Selleslagh) Kerkstraat 117 1851 Humbeek
Argenta Stekene (Voet) Dorpsstraat 33 9190 Stekene
Argenta Keerbergen (Majona) Gemeenteplein 18 3140 Keerbergen
Argenta Boortmeerbeek (Finance) Mouterij 2001 3190 Boortmeerbeek
Argenta Heist-Op-Den-Berg (Meys) Pastoor Mellaertsstraat 29 2220 Heist-Op-Den-Berg
Argenta Grembergen (Wilde) Leugestraat 2 9200 Grembergen
Argenta Rijkevorsel (Sysmans) Sint-lenaartsesteenweg 46 2310 Rijkevorsel
Argenta Essen (Backx) Spijker 26 2910 Essen
Argenta Lille (Kumeco) Rechtestraat 31 2275 Lille
Argenta Vilvoorde (Haute) Kluitingstraat 115 1800 Vilvoorde
Argenta Herentals (Nooten) Lierseweg 6 2200 Herentals
Argenta Wolvertem (Tilburghs) Merchtemsesteenweg 20 1861 Wolvertem
Argenta Herentals (Hannes) Bovenrij 48 2200 Herentals
Argenta Morkhoven (Biermans) Molenstraat 94 2200 Morkhoven
Argenta Dendermonde (Ethifin) Noordlaan 124 9200 Dendermonde
Argenta Hulshout (Meuris) Booischotseweg 11 2235 Hulshout
Argenta Haacht (Verduyckt) Markt 20 3150 Haacht
Argenta Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Fincoaching) Heirbaan 35 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde
Argenta Merchtem (Joos) Dendermondestraat 68 1785 Merchtem
Argenta Lebbeke (Heyvaert) Koningin Astridplein 13 9280 Lebbeke
Argenta Booischot (Lemahieu) Dorpsstraat 64 2221 Booischot
Argenta Grimbergen (Dierckx) Lagesteenweg 96 1850 Grimbergen
Argenta Zele (Verberckmoes) Markt 41 9240 Zele
Argenta Kampenhout (Nuyts) Van Beethovenlaan 2 1910 Kampenhout
Argenta Tremelo Baalsebaan 6 3120 Tremelo
Argenta Vilvoorde (Lommelen) Leuvensestraat 93 1800 Vilvoorde
Argenta Opwijk (Joos) Heiveld 31 1745 Opwijk
Argenta Lokeren (Lokarg) Poststraat 2 9160 Lokeren
Argenta Machelen (Haesendonck) Kerklaan 2 1830 Machelen
Argenta Hoogstraten (Verboven) Vrijheid 64 2320 Hoogstraten
Argenta Begijnendijk (Nys) Dorpsstraat 8 3130 Begijnendijk
Argenta Eksaarde (Cadero) Eksaarde-dorp 32 9160 Eksaarde
Argenta Beerse (Wouters) Bisschopslaan 34 2340 Beerse
Argenta Strombeek-Bever (Looy) Hendrik Drapsstraat 33 1853 Strombeek-Bever
Argenta Steenokkerzeel (Dehaes) Fuerisonplaats 7 1820 Steenokkerzeel
Argenta Olen (Veraghtert) Lichtaartseweg 95 2250 Olen
Argenta Lichtaart (Dijck) Leistraat 118 2460 Lichtaart
Argenta Rotselaar (Leeman) Dorpsplein 19 3110 Rotselaar
Argenta Wemmel (Fimahy) Chaussée De Bruxelles 200 1780 Wemmel
Argenta Vosselaar (Bartels) Antwerpsesteenweg 149 2350 Vosselaar
Argenta Ramsel (Pauwels) Gustaaf Vandenheuvelstraat 114 2230 Ramsel
Argenta Merksplas (Schoenmakers) Leopoldstraat 44 2330 Merksplas
Argenta Berlare (Guelluy) Emiel Hertecantlaan 3 9290 Berlare
Argenta Moorsel (Pieters) Leirekenstraat 54 9310 Moorsel
Argenta Zaventem (Fidelfin) Spoorwegstraat 11 1930 Zaventem
Argenta Asse (Loecker) Kalkoven 32 1730 Asse
Argenta Asse (Couck) Stationsstraat 23 1730 Asse
Argenta Tongerlo (Overbergh) Tongerlodorp 31 2260 Tongerlo
Argenta Zellik (Storme) Vliegwezenlaan 57 1731 Zellik
Argenta Kortenberg (Dejaegher) Dokter Victor De Walsplein 37 3070 Kortenberg
Argenta Herselt (Pauwels) Dorp 53 2230 Herselt
Argenta Westerlo (Heylen) De Merodedreef 53 2260 Westerlo
Argenta Jette (Fimahy) Laneauplein 2 1090 Jette
Argenta Herent (Vadima) Winkselsesteenweg 20 3020 Herent
Argenta Ganshoren (Dujo) Guido Gezelleplein 1-4 1083 Ganshoren
Argenta Aarschot (Pauwels) Jan Van Ophemstraat 11 3200 Aarschot
Argenta Aarschot (Geyskens) Langdorpsesteenweg 80 3200 Aarschot
Argenta Turnhout (Wijnants) De Merodelei 103 2300 Turnhout
Argenta Kasterlee ( Dijck) Geelsebaan 63 2460 Kasterlee
Argenta Aalst (Derieuw) Leopoldlaan 170 9300 Aalst
Argenta Wilsele (Wertoy) Aarschotsesteenweg 145 3012 Wilsele
Argenta Groot-Bijgaarden (Vandemeerssche) Brusselstraat 308 1702 Groot-Bijgaarden
Argenta Turnhout (Vanpoucke) Graatakker 142 2300 Turnhout
Argenta Wachtebeke (Lavaert) Dokter Jules Persynplein 10 9185 Wachtebeke
Argenta Turnhout (Smeyers) Patersstraat 40 2300 Turnhout
Argenta Schaerbeek (Charper) Brabanconnelaan 119-121 1030 Schaerbeek
Argenta Kalken ( Vervaet) Nerenweg 6 9270 Kalken
Argenta Wezembeek-Oppem (Weert) Rue Gergel 1-3 1970 Wezembeek-Oppem
Argenta Geel (Luijbregts) Pas 5 2440 Geel
Argenta Anderlecht Aristide Briandlaan 44 1070 Anderlecht
Argenta Erembodegem Erembodegem-dorp 101 9320 Erembodegem
Argenta Lede (Heck) Wichelsesteenweg 24 9340 Lede
Argenta Geel (Stroo) Katersberg 105 2440 Geel
Argenta Aalst (Schepens) Leo De Bethunelaan 95 9300 Aalst
Argenta Ternat (Appelmans) Statiestraat 113 1740 Ternat
Argenta Bertem (Wertoy) Dorpstraat 151 3060 Bertem
Argenta Leuven (Terbus) Brusselsestraat 95 3000 Leuven
Argenta Oud-Turnhout (Schoenmakers) Dorp 7 2360 Oud-Turnhout
Argenta Dilbeek (Hanks) Sint-alenalaan 107 1700 Dilbeek
Argenta Teralfene (Vanderhoeven) Driesstraat 64 1790 Teralfene
Argenta Etterbeek Steenweg Op Waver 683 1040 Etterbeek
Argenta Kessel-Lo (Histofin) Diestsesteenweg 322 3010 Kessel-Lo
Argenta Veerle (Breugelmans) Oude Geelsebaan 9 2431 Veerle
Argenta Leuven (Dvb) Tiensevest 188 3000 Leuven
Argenta Itterbeek (Prinsen) Itterbeeksebaan 226 1701 Itterbeek
Argenta Denderleeuw (Allaer) Guido Gezellestraat 82 9470 Denderleeuw
Argenta Nieuwerkerken (Decra) Tolstraat 12 9320 Nieuwerkerken
Argenta Elsene (Trust) Waterloosesteenweg 363 Bus C 1050 Elsene
Argenta Heverlee (Pedes) Naamsesteenweg 190 3001 Heverlee
Argenta Tervuren (Vanoost) Brusselsesteenweg 18 3080 Tervuren
Argenta Oudergem (Herinckx) Waverse Steenweg 1510 1160 Oudergem
Argenta Wetteren (Braeckman) Molenstraat 19 9230 Wetteren
Argenta Lochristi (Baetslé) Dorp-west 99 9080 Lochristi
Argenta Ravels (Bartels) Grote Baan 134 2380 Ravels
Argenta Liedekerke (Barbe) Gravenbosstraat 110 1770 Liedekerke
Argenta Averbode (Gelder) Westelsebaan 103 3271 Averbode
Argenta Vorst (Helsen) Markt 16 2430 Vorst
Argenta Mere (Finarpa) Bosstraat 14 9420 Mere
Argenta Lubbeek (Scheys) Staatsbaan 211 3210 Lubbeek
Argenta Bierbeek (Sempels) Tiensesteenweg 115 3360 Bierbeek
Argenta Tielt (Vos) Kruisstraat 1 3390 Tielt
Argenta Haaltert ( Bogaert) Kerkskenhoek 39 9450 Haaltert
Argenta Scherpenheuvel-Zichem (Smolders) Noordervest 38 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Argenta Destelbergen (Laere) Dendermondesteenweg 447 9070 Destelbergen
Argenta Pamel (Goubert) Lombeekstraat 22 1760 Pamel
Argenta Arendonk (Thielemans) Vrijheid 52 2370 Arendonk
Argenta Meerhout (Noels) Molenstraat 3 2450 Meerhout
Argenta Oostakker (Koen) Bredestraat 2 9041 Oostakker
Argenta Ertvelde (Bebr) Eeklostraat 4 9940 Ertvelde
Argenta Heusden (Cock) Meersstraat 13 9070 Heusden
Argenta Sint-Pieters-Leeuw (Oycke) Arthur Quintusstraat 18 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Argenta Huldenberg (Wijnants) Gemeenteplein 20 3040 Huldenberg
Argenta Mol (Carg) Martelarenstraat 80 2400 Mol
Argenta Sint-Kwintens-Lennik (Meulepas) Alfred Algoetstraat 17 1750 Sint-Kwintens-Lennik
Argenta Arendonk Vrijheid 52 2370 Arendonk
Argenta Dessel (Campfort) Molsebaan 54 2480 Dessel
Argenta Mol (Cuyvers) Turnhoutsebaan 88 2400 Mol
Argenta Hoeilaart (Vandersteen) Jan-baptist Charlierlaan 15 1560 Hoeilaart
Argenta Sint-Pieters-Leeuw (Baerdemaeker) Rink 48 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Argenta Sint-Amandsberg (Beeuwsaert) Antwerpsesteenweg 462 9040 Sint-Amandsberg
Argenta Gentbrugge ( Porrez) Emanuel Hielstraat 30 9050 Gentbrugge
Argenta Tessenderlo (Geens) Diesterstraat 79 3980 Tessenderlo
Argenta Boutersem (Donatus) Leuvensesteenweg 309 3370 Boutersem
Argenta Ninove (Martens) Brusselstraat 61 9400 Ninove
Argenta Sint-lievens-Houtem (Dhondt) Edgard Tinelstraat 11 9520 Sint-lievens-Houtem
Argenta Gooik (Mossevelde) Edingsesteenweg 131 1755 Gooik
Argenta Gent (Glorieux) Brusselsesteenweg 167-171 9050 Gent
Argenta Wondelgem (Tratsaert) Morekstraat 490 9032 Wondelgem
Argenta Gent (Haspeslagh) Sint-annaplein 73 9000 Gent
Argenta Overijse Terhulpensesteenweg 360 3090 Overijse
Argenta Evergem (Graux) Hoeksken 86 9940 Evergem
Argenta Diest (Dyck) Hasseltsestraat 94 3290 Diest
Argenta Herzele (Cottenie) Groenlaan 26 9550 Herzele
Argenta Oosterzele (Dhondt) Windekekouter 16 9860 Oosterzele
Argenta Alsemberg (Swaelens) Winderickxplein 4 1652 Alsemberg
Argenta Balen (Drooghmans) Vaartstraat 48 2490 Balen
Argenta Gent (Roel) Martelaarslaan 92 9000 Gent
Argenta Kwaadmechelen (Matfon) Dorpsstraat 15 3945 Kwaadmechelen
Argenta Gent (Finatics) Kortrijksesteenweg 222 9000 Gent
Argenta Merelbeke (Bogaert) Hundelgemsesteenweg 594 9820 Merelbeke
Argenta Pepingen (Mossevelde) Ninoofsesteenweg 98 1670 Pepingen
Argenta Mariakerke (Clepkens) Kollebloemstraat 37 9030 Mariakerke
Argenta Glabbeek (Theunis) Tiensesteenweg 160 3380 Glabbeek
Argenta Dworp (Swaelens) Alsembergsesteenweg 632 1653 Dworp
Argenta Ninove (Renata) Geraardsbergsesteenweg 515 9400 Ninove
Argenta Halle (Brichau) Basiliekstraat 132 1500 Halle
Argenta Drongen (Bakeland) Drongenplein 19 9031 Drongen
Argenta Mol (Claes) Sint-jozefslaan 53 2400 Mol
Argenta Meldert (Hulshagen) Pastorijstraat 9 3560 Meldert
Argenta Paal (Vandormael) Pater Carremansstraat 24 3583 Paal
Argenta Sint-Denijs-Westrem (Bruyne) Sint-dionysiusstraat 39 9051 Sint-Denijs-Westrem
Argenta Kaprijke (Bartels) Voorstraat 76 9970 Kaprijke
Argenta Zottegem (Geerts) Godveerdegemstraat 200 9620 Zottegem
Argenta Halen (Vlasselaer) Markt 7 3545 Halen
Argenta Idegem (Boeck) Ankerstraat 23 9506 Idegem
Argenta Zottegem (Christleven) Hoogstraat 76 9620 Zottegem
Argenta Lievegem (Roels) Bredestraat Kouter 19 9920 Lievegem
Argenta Lievegem (Katleen) Hendrik Consciencelaan 43 9950 Lievegem
Argenta Tienen (Boone) Hennemarkt 15 3300 Tienen
Argenta Beverlo (Jaru) Burgemeester Heymansplein 6 3581 Beverlo
Argenta De Pinte (Bruyne) Europaplein 1 9840 De Pinte
Argenta Galmaarden (Deblander) Vollezelestraat 31 1570 Galmaarden
Argenta Sint-Martens-Latem (Mercier) Vijverhoflaan 2 9830 Sint-Martens-Latem
Argenta Beringen (Plees) Koerselsesteenweg 13 3580 Beringen
Argenta Lummen (Jokra) Dorpsstraat 2 3560 Lummen
Argenta Eeklo (Boelens) Boelare 108 9900 Eeklo
Argenta Leopoldsburg (Marelja) Koningsstraat 32-34 3970 Leopoldsburg
Argenta Zwalm (Martens) Zuidlaan 2 9630 Zwalm
Argenta Herk-de-Stad (Vandenborne) Zoutbrugstraat 11 3540 Herk-de-Stad
Argenta Lievegem (Depauw) Zomerlaan 5 9930 Lievegem
Argenta Gavere (Goetgebuer) Onderstraat 106 9890 Gavere
Argenta Sint-Martens-Lierde (Martens) Tempel 20 9572 Sint-Martens-Lierde
Argenta Geraardsbergen (Willems) Stationsplein 28 9500 Geraardsbergen
Argenta Lommel Kapittelhof 24 3920 Lommel
Argenta Koersel (Elcey) Pieter Vanhoudtstraat 47 3582 Koersel
Argenta Lommel (Bosmans) Kloosterstraat 66 3920 Lommel
Argenta Viane (Marquant) Trapstraat 76 9500 Viane
Argenta Nazareth (Mercier) Drapstraat 63 9810 Nazareth
Argenta Brakel (Marten) Lepelstraat 74 9660 Brakel
Argenta Kruisem (Wauters) Alfred Amelotstraat 39 9750 Kruisem
Argenta Heusden (Plees) Sint-willibrordusplein 19 3550 Heusden
Argenta Zoutleeuw (Schepers) Sint-truidensesteenweg 28 3440 Zoutleeuw
Argenta Nederbrakel (Nederbrakel) Hoogstraat 1 9660 Nederbrakel
Argenta Kermt (Grouwels) Diestersteenweg 206 3510 Kermt
Argenta Zolder (Tielens) Dorpsstraat 79 3550 Zolder
Argenta Nieuwekerken (Kenis) Kerkstraat 112 3850 Nieuwekerken
Argenta Hechtel (Deckers) Kamperbaan 30 3940 Hechtel
Argenta Deinze (Maebe) Markt 101 9800 Deinze
Argenta Maldegem (Vandenbon) Marktstraat 24 9990 Maldegem
Argenta Maldegem (Colpaert) Gidsenlaan 80 9990 Maldegem
Argenta Oudenaarde (Voet) Broekstraat 232 9700 Oudenaarde
Argenta Eksel (Deckers) Kerkstraat 18 3940 Eksel
Argenta Schorisse (Clement) Hofveldstraat 13 9688 Schorisse
Argenta Kuringen Grote Baan 99 3511 Kuringen
Argenta Landen Stationsstraat 23 3400 Landen
Argenta Sint-Truiden Tiensesteenweg 60 3800 Sint-Truiden
Argenta Houthalen Dorpsstraat 18 3530 Houthalen
Argenta Aalter Brouwerijstraat 11 9880 Aalter
Argenta Oudenaarde Markt 54 9700 Oudenaarde
Argenta Sint-Truiden Luikersteenweg 84 3800 Sint-Truiden
Argenta Pelt Oude Markt 32 3900 Pelt
Argenta Aalter Veldstraat 31 9910 Aalter
Argenta Hasselt Sint-hubertusplein 18 3500 Hasselt
Argenta Pelt Kloosterstraat 11 3910 Pelt
Argenta Zonhoven Genkerbaan 39 3520 Zonhoven
Argenta Kruisem Nieuw Plein 2 9770 Kruisem
Argenta Hasselt Banneuxstraat 23 3500 Hasselt
Argenta Hasselt Maastrichtersteenweg 13 3500 Hasselt
Argenta Zepperen Dekkenstraat 2 3800 Zepperen
Argenta Alken Hoogdorpsstraat 25 3570 Alken
Argenta Peer Markt 42 3990 Peer
Argenta Olsene Grote Steenweg 99 9870 Olsene
Argenta Ruiselede Aalterstraat 43 8755 Ruiselede
Argenta Dentergem Statiestraat 15 8720 Dentergem
Argenta Oedelem Marcel Matthysstraat 5 8730 Oedelem
Argenta Wellen Dorpsstraat 49 3830 Wellen
Argenta Sijsele Dorpsstraat 109 8340 Sijsele
Argenta Beernem Stationsstraat 63 8730 Beernem
Argenta Renaix Rue Jean-Baptiste Dekeyser 25 9600 Renaix
Argenta Genk Landwaartslaan 19 3600 Genk
Argenta Waregem Holstraat 35 8790 Waregem
Argenta Waregem Stationsstraat 131 8790 Waregem
Argenta Diepenbeek Wijkstraat 3 3590 Diepenbeek
Argenta Anzegem Kerkstraat 52 8570 Anzegem
Argenta Oudsbergen Dorpsstraat 57 3670 Oudsbergen
Argenta Waregem Westerlaan 29 8790 Waregem
Argenta Kortessem Kerkplein 5 3720 Kortessem
Argenta Hamont Hoogstraat 7 3930 Hamont
Argenta Tielt Oude Stationstraat 30 8700 Tielt
Argenta Heers Nieuwe Steenweg 16 3870 Heers
Argenta Genk Winterslagstraat 16 3600 Genk
Argenta Knokke Lippenslaan 1 8300 Knokke
Argenta Bocholt Kerkplein 3 3950 Bocholt
Argenta Sint-Kruis Moerkerkse Steenweg 232-234 8310 Sint-Kruis
Argenta Wingene Kerkplein 9 8750 Wingene
Argenta Assebroek Generaal Lemanlaan 182 8310 Assebroek
Argenta Vichte Vichteplaats 45 8570 Vichte
Argenta Oostrozebeke Kerkstraat 1 8780 Oostrozebeke
Argenta Desselgem Nieuwstraat 150 8792 Desselgem
Argenta Bree Witte Torenwal 36 3960 Bree
Argenta Oudsbergen Pastoriestraat 13 3670 Oudsbergen
Argenta Oostkamp Schooldreef 7 8020 Oostkamp
Argenta Brugge Krommestraat 18 8000 Brugge
Argenta Heist-aan-Zee Knokkestraat 56 8301 Heist-aan-Zee
Argenta Oudsbergen Gildenstraat 9 3660 Oudsbergen
Argenta Beveren Kortrijkseweg 153 8791 Beveren
Argenta Avelgem Doorniksesteenweg 68 8580 Avelgem
Argenta Brugge Scheepsdalelaan 22 8000 Brugge
Argenta Meulebeke Nieuwstraat 2 8760 Meulebeke
Argenta Sint-Michiels Rijselstraat 43 8200 Sint-Michiels
Argenta Pittem Koolskampstraat 9 8740 Pittem
Argenta Deerlijk Harelbekestraat 24 8540 Deerlijk
Argenta Hoeselt Lambrecht Lambrechtsstraat 2 3730 Hoeselt
Argenta Brugge Torhoutse Steenweg 315 8200 Brugge
Argenta Loppem Steenbrugsestraat 31 8210 Loppem
Argenta Bilzen Stationlaan 8 3740 Bilzen
Argenta Ruddervoorde Sint-elooisstraat 5 8020 Ruddervoorde
Argenta Harelbeke Vlietestraat 202 8531 Harelbeke
Argenta Sint-Andries Pastoriestraat 18 8200 Sint-Andries
Argenta Zutendaal Vijftien Augustusstraat 28 3690 Zutendaal
Argenta Harelbeke Marktplein 1 8530 Harelbeke
Argenta Tongeren Albertwal 13 3700 Tongeren
Argenta Ingelmunster Bruggestraat 34 8770 Ingelmunster
Argenta Zwevegem Otegemstraat 14 8550 Zwevegem
Argenta Kuurne Kerkstraat 47 8520 Kuurne
Argenta Ardooie Stationsstraat 40 8850 Ardooie
Argenta Zedelgem Groenestraat 103 8210 Zedelgem
Argenta Izegem Gentsestraat 32 8870 Izegem
Argenta Lendelede Winkelsestraat 48 8860 Lendelede
Argenta Neeroeteren Hoogstraat 28 3680 Neeroeteren
Argenta Kortrijk Minister Liebaertlaan 20 8500 Kortrijk
Argenta Kortrijk Oudenaardsesteenweg 44 8500 Kortrijk
Argenta Blankenberge Albertstraat 1 8370 Blankenberge
Argenta Kortrijk Conservatoriumplein 20 8500 Kortrijk
Argenta Lichtervelde Marktstraat 20 8810 Lichtervelde
Argenta Heule Kortrijksestraat 44 8501 Heule
Argenta Jabbeke Dorpsstraat 78 8490 Jabbeke
Argenta Dilsen-Stokkem Europalaan 46 3650 Dilsen-Stokkem
Argenta Riemst Tongersesteenweg 32 3770 Riemst
Argenta Torhout Aartrijkestraat 12 8820 Torhout
Argenta Maasmechelen Rijksweg 359 3630 Maasmechelen
Argenta Lanaken Europaplein 39 3620 Lanaken
Argenta Roeselare Beversesteenweg 363 8800 Roeselare
Argenta Roeselare Rumbeeksesteenweg 464 8800 Roeselare
Argenta Marke Vagevuurstraat 17 8510 Marke
Argenta Gullegem Bankstraat 64 8560 Gullegem
Argenta Hooglede Bruggestraat 142 8830 Hooglede
Argenta Roeselare Noordlaan 9 8800 Roeselare
Argenta Roeselare Meiboomlaan 5-7-9 8800 Roeselare
Argenta Aalbeke Bergstraat 10 8511 Aalbeke
Argenta Ledegem Rollegemstraat 240 8880 Ledegem
Argenta De Haan Stationsstraat 3 8420 De Haan
Argenta Maaseik Bleumerstraat 27 3680 Maaseik
Argenta Wevelgem Roeselarestraat 60 8560 Wevelgem
Argenta Eernegem Aartrijkestraat 2 8480 Eernegem
Argenta Kortemark Handzamestraat 30 8610 Kortemark
Argenta Oudenburg Hoogstraat 24 8460 Oudenburg
Argenta Bredene Fritz Vinckelaan 169 8450 Bredene
Argenta Dadizele Beselarestraat 43 8890 Dadizele
Argenta Moorslede Roeselaarsestraat 13 8890 Moorslede
Argenta Gistel Neerhofstraat 2 8470 Gistel
Argenta Koekelare Sint-maartensplein 11 8680 Koekelare
Argenta Staden Marktplaats 4 8840 Staden
Argenta Menen Kortrijkstraat 18 8930 Menen
Argenta Oostende Zandvoordestraat 55 8400 Oostende
Argenta Oostende Stockholmstraat 39 8400 Oostende
Argenta Oostende Torhoutsesteenweg 88 8400 Oostende
Argenta Houthulst Markt 20 8650 Houthulst
Argenta Oostende Nieuwpoortsesteenweg 467 8400 Oostende
Argenta Wervik Leiestraat 32 8940 Wervik
Argenta Diksmuide Generaal Baron Jacquesstraat 67 8600 Diksmuide
Argenta Middelkerke Populierenlaan 29 8430 Middelkerke
Argenta Ieper Diksmuidestraat 75 8900 Ieper
Argenta Ieper Maloulaan 47 8900 Ieper
Argenta Lombardsijde Nieuwpoortlaan 5 8434 Lombardsijde
Argenta Nieuwpoort Marktplein 13 8620 Nieuwpoort
Argenta Oostvleteren Kasteelstraat 18 8640 Oostvleteren
Argenta Oostduinkerke Leopold Ii Laan 51 8670 Oostduinkerke
Argenta Veurne Zuidstraat 66 8630 Veurne
Argenta Koksijde Zeelaan 67 8670 Koksijde
Argenta Poperingen Veurnestraat 48 8970 Poperingen
Argenta De Panne Julien Demolderlaan 13 8660 De Panne
Argenta Sint-Lambrechts-Woluwe Roodebeeksteenweg 243 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Brussel
Kantoor Adres Postcode / Stad
Argenta Jette (Fimahy) Laneauplein 2 1090 Jette
Argenta Ganshoren (Dujo) Guido Gezelleplein 1-4 1083 Ganshoren
Argenta Schaerbeek (Charper) Brabanconnelaan 119-121 1030 Schaerbeek
Argenta Anderlecht Aristide Briandlaan 44 1070 Anderlecht
Argenta Etterbeek Steenweg Op Waver 683 1040 Etterbeek
Argenta Elsene (Trust) Waterloosesteenweg 363 Bus C 1050 Elsene
Argenta Oudergem (Herinckx) Waverse Steenweg 1510 1160 Oudergem
Argenta Sint-Lambrechts-Woluwe Roodebeeksteenweg 243 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Vlaams Brabant
Kantoor Adres Postcode / Stad
Argenta Kapelle-Op-Den-Bos ( Jongh) Marktplein 19 1880 Kapelle-Op-Den-Bos
Argenta Londerzeel (Smedts) Populierenstraat 4 1840 Londerzeel
Argenta Malderen (Mertens) Leopold Van Hoeymissenstraat 53 1840 Malderen
Argenta Zemst (Haute) Brusselsesteenweg 132 1980 Zemst
Argenta Steenhuffel (Booghmans) Jozef Van Doorslaerstraat 39 1840 Steenhuffel
Argenta Humbeek (Selleslagh) Kerkstraat 117 1851 Humbeek
Argenta Keerbergen (Majona) Gemeenteplein 18 3140 Keerbergen
Argenta Boortmeerbeek (Finance) Mouterij 2001 3190 Boortmeerbeek
Argenta Vilvoorde (Haute) Kluitingstraat 115 1800 Vilvoorde
Argenta Wolvertem (Tilburghs) Merchtemsesteenweg 20 1861 Wolvertem
Argenta Haacht (Verduyckt) Markt 20 3150 Haacht
Argenta Merchtem (Joos) Dendermondestraat 68 1785 Merchtem
Argenta Grimbergen (Dierckx) Lagesteenweg 96 1850 Grimbergen
Argenta Kampenhout (Nuyts) Van Beethovenlaan 2 1910 Kampenhout
Argenta Tremelo Baalsebaan 6 3120 Tremelo
Argenta Vilvoorde (Lommelen) Leuvensestraat 93 1800 Vilvoorde
Argenta Opwijk (Joos) Heiveld 31 1745 Opwijk
Argenta Machelen (Haesendonck) Kerklaan 2 1830 Machelen
Argenta Begijnendijk (Nys) Dorpsstraat 8 3130 Begijnendijk
Argenta Strombeek-Bever (Looy) Hendrik Drapsstraat 33 1853 Strombeek-Bever
Argenta Steenokkerzeel (Dehaes) Fuerisonplaats 7 1820 Steenokkerzeel
Argenta Rotselaar (Leeman) Dorpsplein 19 3110 Rotselaar
Argenta Wemmel (Fimahy) Chaussée De Bruxelles 200 1780 Wemmel
Argenta Zaventem (Fidelfin) Spoorwegstraat 11 1930 Zaventem
Argenta Asse (Loecker) Kalkoven 32 1730 Asse
Argenta Asse (Couck) Stationsstraat 23 1730 Asse
Argenta Zellik (Storme) Vliegwezenlaan 57 1731 Zellik
Argenta Kortenberg (Dejaegher) Dokter Victor De Walsplein 37 3070 Kortenberg
Argenta Herent (Vadima) Winkselsesteenweg 20 3020 Herent
Argenta Aarschot (Pauwels) Jan Van Ophemstraat 11 3200 Aarschot
Argenta Aarschot (Geyskens) Langdorpsesteenweg 80 3200 Aarschot
Argenta Wilsele (Wertoy) Aarschotsesteenweg 145 3012 Wilsele
Argenta Groot-Bijgaarden (Vandemeerssche) Brusselstraat 308 1702 Groot-Bijgaarden
Argenta Wezembeek-Oppem (Weert) Rue Gergel 1-3 1970 Wezembeek-Oppem
Argenta Ternat (Appelmans) Statiestraat 113 1740 Ternat
Argenta Bertem (Wertoy) Dorpstraat 151 3060 Bertem
Argenta Leuven (Terbus) Brusselsestraat 95 3000 Leuven
Argenta Dilbeek (Hanks) Sint-alenalaan 107 1700 Dilbeek
Argenta Teralfene (Vanderhoeven) Driesstraat 64 1790 Teralfene
Argenta Kessel-Lo (Histofin) Diestsesteenweg 322 3010 Kessel-Lo
Argenta Leuven (Dvb) Tiensevest 188 3000 Leuven
Argenta Itterbeek (Prinsen) Itterbeeksebaan 226 1701 Itterbeek
Argenta Heverlee (Pedes) Naamsesteenweg 190 3001 Heverlee
Argenta Tervuren (Vanoost) Brusselsesteenweg 18 3080 Tervuren
Argenta Liedekerke (Barbe) Gravenbosstraat 110 1770 Liedekerke
Argenta Averbode (Gelder) Westelsebaan 103 3271 Averbode
Argenta Lubbeek (Scheys) Staatsbaan 211 3210 Lubbeek
Argenta Bierbeek (Sempels) Tiensesteenweg 115 3360 Bierbeek
Argenta Tielt (Vos) Kruisstraat 1 3390 Tielt
Argenta Scherpenheuvel-Zichem (Smolders) Noordervest 38 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Argenta Pamel (Goubert) Lombeekstraat 22 1760 Pamel
Argenta Sint-Pieters-Leeuw (Oycke) Arthur Quintusstraat 18 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Argenta Huldenberg (Wijnants) Gemeenteplein 20 3040 Huldenberg
Argenta Sint-Kwintens-Lennik (Meulepas) Alfred Algoetstraat 17 1750 Sint-Kwintens-Lennik
Argenta Hoeilaart (Vandersteen) Jan-baptist Charlierlaan 15 1560 Hoeilaart
Argenta Sint-Pieters-Leeuw (Baerdemaeker) Rink 48 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Argenta Boutersem (Donatus) Leuvensesteenweg 309 3370 Boutersem
Argenta Gooik (Mossevelde) Edingsesteenweg 131 1755 Gooik
Argenta Overijse Terhulpensesteenweg 360 3090 Overijse
Argenta Diest (Dyck) Hasseltsestraat 94 3290 Diest
Argenta Alsemberg (Swaelens) Winderickxplein 4 1652 Alsemberg
Argenta Pepingen (Mossevelde) Ninoofsesteenweg 98 1670 Pepingen
Argenta Glabbeek (Theunis) Tiensesteenweg 160 3380 Glabbeek
Argenta Dworp (Swaelens) Alsembergsesteenweg 632 1653 Dworp
Argenta Halle (Brichau) Basiliekstraat 132 1500 Halle
Argenta Tienen (Boone) Hennemarkt 15 3300 Tienen
Argenta Galmaarden (Deblander) Vollezelestraat 31 1570 Galmaarden
Argenta Zoutleeuw (Schepers) Sint-truidensesteenweg 28 3440 Zoutleeuw
Argenta Landen Stationsstraat 23 3400 Landen
Antwerpen
Kantoor Adres Postcode / Stad
Argenta Antwerpen (Finalix) Belgielei 94 2018 Antwerpen
Argenta Berchem (Jorda) Driekoningenstraat 83 2600 Berchem
Argenta Antwerpen (Neirinckx) Kloosterstraat 136 2000 Antwerpen
Argenta Berchem (Rasker) Gitschotellei 173-175 2600 Berchem
Argenta Berchem (Van Roy ) Filip Williotstraat 32 2600 Berchem
Argenta Borgerhout Stenenbrug 140 2140 Borgerhout
Argenta Antwerpen (Kathleen) Londenstraat 15 2000 Antwerpen
Argenta Antwerpen (Vermeiren) Frederik Van Eedenplein 8 2050 Antwerpen
Argenta Wilrijk (Chantal) Prins Boudewijnlaan 86 2610 Wilrijk
Argenta Deurne (Jennes) Boekenberglei 31 2100 Deurne
Argenta Deurne (Osselaer) Frank Craeybeckxlaan 63 2100 Deurne
Argenta Deurne (Dens) Ter Rivierenlaan 27 2100 Deurne
Argenta Deurne (Co) Ter Rivierenlaan 10 2100 Deurne
Argenta Wilrijk (Dirkx) Kleinesteenweg 19 2610 Wilrijk
Argenta Mortsel (Steyaert) Statielei 7-9 2640 Mortsel
Argenta Edegem (Geens) Hazeschransstraat 37 2650 Edegem
Argenta Deurne (Danklo) August Van De Wielelei 157 2100 Deurne
Argenta Borsbeek Herentalsebaan 123 2150 Borsbeek
Argenta Mortsel (Herpoel) Liersesteenweg 104 2640 Mortsel
Argenta Merksem (Dijck) Lambrechtshoekenlaan 248 2170 Merksem
Argenta Schoten (Christiaensen) Deuzeldlaan 122 2900 Schoten
Argenta Hoboken (Verlinden) Kapelstraat 8 2660 Hoboken
Argenta Merksem (Borger) Bredabaan 820 2170 Merksem
Argenta Edegem (Moonen) Hovestraat 36 2650 Edegem
Argenta Zwijndrecht (Mertens) Statiestraat 106 2070 Zwijndrecht
Argenta Hove (Inkofin) Kapelstraat 81 2540 Hove
Argenta Boechout (Goole) Jan Frans Willemsstraat 12 2530 Boechout
Argenta Wommelgem (Lenssens) Sint-damiaanstraat 42 2160 Wommelgem
Argenta Kontich (Vukon) Antwerpsesteenweg 116 2550 Kontich
Argenta Wijnegem (Peeters) Marktplein 12 2110 Wijnegem
Argenta Schoten (Paulussen) Rodeborgstraat 61 2900 Schoten
Argenta Ekeren (Smits) Dorpstraat 13 2180 Ekeren
Argenta Aartselaar (Swinnen) Laar 30 2620 Aartselaar
Argenta Hemiksem (Smolders) Heiligstraat 1 2620 Hemiksem
Argenta Schoten (Marynissen) Villerslei 84 2900 Schoten
Argenta Ekeren (Picard) Kapelsesteenweg 321 2180 Ekeren
Argenta Brasschaat (Wouter) Kapelsesteenweg 352 2930 Brasschaat
Argenta Ranst (Andira) Gasthuisstraat 27 2520 Ranst
Argenta Lint Statiestraat 2 2547 Lint
Argenta Schelle Provinciale Steenweg 358 2627 Schelle
Argenta Reet (Lambrechts) Eikenstraat 53 2840 Reet
Argenta 's Gravenwezel (Moeyens) Kerkstraat 9 2970 's Gravenwezel
Argenta Brasschaat (Versavel) Bredabaan 460 2930 Brasschaat
Argenta Brasschaat (Rust) Lage Kaart 342 2930 Brasschaat
Argenta Niel (Stevens) Jozef Wauterslaan 86 2845 Niel
Argenta Kapellen ( Loock) Vredestraat 10 2950 Kapellen
Argenta Oelegem (Patrick) Torenplein 12 2520 Oelegem
Argenta Schilde (Wuyts) Turnhoutsebaan 281 2970 Schilde
Argenta Lier (Clm) Lispersteenweg 269 2500 Lier
Argenta Boom (Tommy) Blauwstraat 61 2850 Boom
Argenta Lier (Mertens) Rechtestraat 42 2500 Lier
Argenta Duffel (Belder) Hondiuslaan 61 2570 Duffel
Argenta Duffel (Kvh) Kapelstraat 123 2570 Duffel
Argenta Stabroek (Somers) Dorpsstraat 70 2940 Stabroek
Argenta Brasschaat (Emenes) Bredabaan 995 2930 Brasschaat
Argenta Sint-Job-in-'t-Goor (Mervo) Brugstraat 39 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Argenta Puurs-sint-amands ( Borght) Sint-katharinastraat 53 2870 Puurs-sint-amands
Argenta Kessel Stationssteenweg 138 2560 Kessel
Argenta Kapellen (Loock) Ertbrandstraat 180 2950 Kapellen
Argenta Zandhoven (Somers) Liersebaan 48 2240 Zandhoven
Argenta Blaasveld (Vermant) Mechelsesteenweg 125 2830 Blaasveld
Argenta Zoersel (Steen) Handelslei 123 2980 Zoersel
Argenta Willebroek Overwinningsstraat 101 2830 Willebroek
Argenta Berendrecht (Look) Monnikenhofstraat 94 2040 Berendrecht
Argenta Puurs-sint-amands (Koen) Hoogstraat 13 2870 Puurs-sint-amands
Argenta Bornem (Debehets) Kapelstraat 51 2880 Bornem
Argenta Kalmthout (Stein) Heidestatiestraat 55A 2920 Kalmthout
Argenta Nijlen (Morre) Gemeentestraat 14a 2560 Nijlen
Argenta Sint-Katelijne-Waver (Vcr) Mechelsesteenweg 307 2860 Sint-Katelijne-Waver
Argenta Berlaar (Lauwers) Dorpsstraat 48 2590 Berlaar
Argenta Leest (Jocra) Dorpstraat 19 2811 Leest
Argenta Onze-Lieve-Vrouw-Waver ( Beeck) Dorp 12 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Argenta Mechelen (Feyter) Keizerstraat 6 2800 Mechelen
Argenta Mechelen (Janssens) Hoogstraat 14 2800 Mechelen
Argenta Hombeek (Arghom) Frans Reyniersstraat 12 2811 Hombeek
Argenta Zoersel (Raf) Zandstraat 12 2980 Zoersel
Argenta Brecht (Symens) Molenstraat 30 2960 Brecht
Argenta Kalmthout (Warmoeskerken) Schooldreef 2 2920 Kalmthout
Argenta Malle (Aelst) Antwerpsesteenweg 139 2390 Malle
Argenta Bonheiden (Hendrickx) Dorp 39 2820 Bonheiden
Argenta Putte (Damen) Mechelbaan 376 2580 Putte
Argenta Grobbendonk (Blommaert) Astridplein 9 2280 Grobbendonk
Argenta Puurs-sint-amands (Pauwels) Romain Steppestraat 99 2890 Puurs-sint-amands
Argenta Mechelen (Pauwels) Tervuursesteenweg 404 2800 Mechelen
Argenta Wuustwezel (Mertens) Bredabaan 495 2990 Wuustwezel
Argenta Itegem (Hove) Schoolstraat 1 2222 Itegem
Argenta Herenthout (Cambre) Markt 27 2270 Herenthout
Argenta Heist-Op-Den-Berg (Wim) Bergstraat 134 2220 Heist-Op-Den-Berg
Argenta Rijmenam (Hendrickx) Lange Dreef 19 2820 Rijmenam
Argenta Heist-Op-Den-Berg (Meys) Pastoor Mellaertsstraat 29 2220 Heist-Op-Den-Berg
Argenta Rijkevorsel (Sysmans) Sint-lenaartsesteenweg 46 2310 Rijkevorsel
Argenta Essen (Backx) Spijker 26 2910 Essen
Argenta Lille (Kumeco) Rechtestraat 31 2275 Lille
Argenta Herentals (Nooten) Lierseweg 6 2200 Herentals
Argenta Herentals (Hannes) Bovenrij 48 2200 Herentals
Argenta Morkhoven (Biermans) Molenstraat 94 2200 Morkhoven
Argenta Hulshout (Meuris) Booischotseweg 11 2235 Hulshout
Argenta Booischot (Lemahieu) Dorpsstraat 64 2221 Booischot
Argenta Hoogstraten (Verboven) Vrijheid 64 2320 Hoogstraten
Argenta Beerse (Wouters) Bisschopslaan 34 2340 Beerse
Argenta Olen (Veraghtert) Lichtaartseweg 95 2250 Olen
Argenta Lichtaart (Dijck) Leistraat 118 2460 Lichtaart
Argenta Vosselaar (Bartels) Antwerpsesteenweg 149 2350 Vosselaar
Argenta Ramsel (Pauwels) Gustaaf Vandenheuvelstraat 114 2230 Ramsel
Argenta Merksplas (Schoenmakers) Leopoldstraat 44 2330 Merksplas
Argenta Tongerlo (Overbergh) Tongerlodorp 31 2260 Tongerlo
Argenta Herselt (Pauwels) Dorp 53 2230 Herselt
Argenta Westerlo (Heylen) De Merodedreef 53 2260 Westerlo
Argenta Turnhout (Wijnants) De Merodelei 103 2300 Turnhout
Argenta Kasterlee ( Dijck) Geelsebaan 63 2460 Kasterlee
Argenta Turnhout (Vanpoucke) Graatakker 142 2300 Turnhout
Argenta Turnhout (Smeyers) Patersstraat 40 2300 Turnhout
Argenta Geel (Luijbregts) Pas 5 2440 Geel
Argenta Geel (Stroo) Katersberg 105 2440 Geel
Argenta Oud-Turnhout (Schoenmakers) Dorp 7 2360 Oud-Turnhout
Argenta Veerle (Breugelmans) Oude Geelsebaan 9 2431 Veerle
Argenta Ravels (Bartels) Grote Baan 134 2380 Ravels
Argenta Vorst (Helsen) Markt 16 2430 Vorst
Argenta Arendonk (Thielemans) Vrijheid 52 2370 Arendonk
Argenta Meerhout (Noels) Molenstraat 3 2450 Meerhout
Argenta Mol (Carg) Martelarenstraat 80 2400 Mol
Argenta Arendonk Vrijheid 52 2370 Arendonk
Argenta Dessel (Campfort) Molsebaan 54 2480 Dessel
Argenta Mol (Cuyvers) Turnhoutsebaan 88 2400 Mol
Argenta Balen (Drooghmans) Vaartstraat 48 2490 Balen
Argenta Mol (Claes) Sint-jozefslaan 53 2400 Mol
Limburg
Kantoor Adres Postcode / Stad
Argenta Tessenderlo (Geens) Diesterstraat 79 3980 Tessenderlo
Argenta Kwaadmechelen (Matfon) Dorpsstraat 15 3945 Kwaadmechelen
Argenta Meldert (Hulshagen) Pastorijstraat 9 3560 Meldert
Argenta Paal (Vandormael) Pater Carremansstraat 24 3583 Paal
Argenta Halen (Vlasselaer) Markt 7 3545 Halen
Argenta Beverlo (Jaru) Burgemeester Heymansplein 6 3581 Beverlo
Argenta Beringen (Plees) Koerselsesteenweg 13 3580 Beringen
Argenta Lummen (Jokra) Dorpsstraat 2 3560 Lummen
Argenta Leopoldsburg (Marelja) Koningsstraat 32-34 3970 Leopoldsburg
Argenta Herk-de-Stad (Vandenborne) Zoutbrugstraat 11 3540 Herk-de-Stad
Argenta Lommel Kapittelhof 24 3920 Lommel
Argenta Koersel (Elcey) Pieter Vanhoudtstraat 47 3582 Koersel
Argenta Lommel (Bosmans) Kloosterstraat 66 3920 Lommel
Argenta Heusden (Plees) Sint-willibrordusplein 19 3550 Heusden
Argenta Kermt (Grouwels) Diestersteenweg 206 3510 Kermt
Argenta Zolder (Tielens) Dorpsstraat 79 3550 Zolder
Argenta Nieuwekerken (Kenis) Kerkstraat 112 3850 Nieuwekerken
Argenta Hechtel (Deckers) Kamperbaan 30 3940 Hechtel
Argenta Eksel (Deckers) Kerkstraat 18 3940 Eksel
Argenta Kuringen Grote Baan 99 3511 Kuringen
Argenta Sint-Truiden Tiensesteenweg 60 3800 Sint-Truiden
Argenta Houthalen Dorpsstraat 18 3530 Houthalen
Argenta Sint-Truiden Luikersteenweg 84 3800 Sint-Truiden
Argenta Pelt Oude Markt 32 3900 Pelt
Argenta Hasselt Sint-hubertusplein 18 3500 Hasselt
Argenta Pelt Kloosterstraat 11 3910 Pelt
Argenta Zonhoven Genkerbaan 39 3520 Zonhoven
Argenta Hasselt Banneuxstraat 23 3500 Hasselt
Argenta Hasselt Maastrichtersteenweg 13 3500 Hasselt
Argenta Zepperen Dekkenstraat 2 3800 Zepperen
Argenta Alken Hoogdorpsstraat 25 3570 Alken
Argenta Peer Markt 42 3990 Peer
Argenta Wellen Dorpsstraat 49 3830 Wellen
Argenta Genk Landwaartslaan 19 3600 Genk
Argenta Diepenbeek Wijkstraat 3 3590 Diepenbeek
Argenta Oudsbergen Dorpsstraat 57 3670 Oudsbergen
Argenta Kortessem Kerkplein 5 3720 Kortessem
Argenta Hamont Hoogstraat 7 3930 Hamont
Argenta Heers Nieuwe Steenweg 16 3870 Heers
Argenta Genk Winterslagstraat 16 3600 Genk
Argenta Bocholt Kerkplein 3 3950 Bocholt
Argenta Bree Witte Torenwal 36 3960 Bree
Argenta Oudsbergen Pastoriestraat 13 3670 Oudsbergen
Argenta Oudsbergen Gildenstraat 9 3660 Oudsbergen
Argenta Hoeselt Lambrecht Lambrechtsstraat 2 3730 Hoeselt
Argenta Bilzen Stationlaan 8 3740 Bilzen
Argenta Zutendaal Vijftien Augustusstraat 28 3690 Zutendaal
Argenta Tongeren Albertwal 13 3700 Tongeren
Argenta Neeroeteren Hoogstraat 28 3680 Neeroeteren
Argenta Dilsen-Stokkem Europalaan 46 3650 Dilsen-Stokkem
Argenta Riemst Tongersesteenweg 32 3770 Riemst
Argenta Maasmechelen Rijksweg 359 3630 Maasmechelen
Argenta Lanaken Europaplein 39 3620 Lanaken
Argenta Maaseik Bleumerstraat 27 3680 Maaseik
West-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
Argenta Ruiselede Aalterstraat 43 8755 Ruiselede
Argenta Dentergem Statiestraat 15 8720 Dentergem
Argenta Oedelem Marcel Matthysstraat 5 8730 Oedelem
Argenta Sijsele Dorpsstraat 109 8340 Sijsele
Argenta Beernem Stationsstraat 63 8730 Beernem
Argenta Waregem Holstraat 35 8790 Waregem
Argenta Waregem Stationsstraat 131 8790 Waregem
Argenta Anzegem Kerkstraat 52 8570 Anzegem
Argenta Waregem Westerlaan 29 8790 Waregem
Argenta Tielt Oude Stationstraat 30 8700 Tielt
Argenta Knokke Lippenslaan 1 8300 Knokke
Argenta Sint-Kruis Moerkerkse Steenweg 232-234 8310 Sint-Kruis
Argenta Wingene Kerkplein 9 8750 Wingene
Argenta Assebroek Generaal Lemanlaan 182 8310 Assebroek
Argenta Vichte Vichteplaats 45 8570 Vichte
Argenta Oostrozebeke Kerkstraat 1 8780 Oostrozebeke
Argenta Desselgem Nieuwstraat 150 8792 Desselgem
Argenta Oostkamp Schooldreef 7 8020 Oostkamp
Argenta Brugge Krommestraat 18 8000 Brugge
Argenta Heist-aan-Zee Knokkestraat 56 8301 Heist-aan-Zee
Argenta Beveren Kortrijkseweg 153 8791 Beveren
Argenta Avelgem Doorniksesteenweg 68 8580 Avelgem
Argenta Brugge Scheepsdalelaan 22 8000 Brugge
Argenta Meulebeke Nieuwstraat 2 8760 Meulebeke
Argenta Sint-Michiels Rijselstraat 43 8200 Sint-Michiels
Argenta Pittem Koolskampstraat 9 8740 Pittem
Argenta Deerlijk Harelbekestraat 24 8540 Deerlijk
Argenta Brugge Torhoutse Steenweg 315 8200 Brugge
Argenta Loppem Steenbrugsestraat 31 8210 Loppem
Argenta Ruddervoorde Sint-elooisstraat 5 8020 Ruddervoorde
Argenta Harelbeke Vlietestraat 202 8531 Harelbeke
Argenta Sint-Andries Pastoriestraat 18 8200 Sint-Andries
Argenta Harelbeke Marktplein 1 8530 Harelbeke
Argenta Ingelmunster Bruggestraat 34 8770 Ingelmunster
Argenta Zwevegem Otegemstraat 14 8550 Zwevegem
Argenta Kuurne Kerkstraat 47 8520 Kuurne
Argenta Ardooie Stationsstraat 40 8850 Ardooie
Argenta Zedelgem Groenestraat 103 8210 Zedelgem
Argenta Izegem Gentsestraat 32 8870 Izegem
Argenta Lendelede Winkelsestraat 48 8860 Lendelede
Argenta Kortrijk Minister Liebaertlaan 20 8500 Kortrijk
Argenta Kortrijk Oudenaardsesteenweg 44 8500 Kortrijk
Argenta Blankenberge Albertstraat 1 8370 Blankenberge
Argenta Kortrijk Conservatoriumplein 20 8500 Kortrijk
Argenta Lichtervelde Marktstraat 20 8810 Lichtervelde
Argenta Heule Kortrijksestraat 44 8501 Heule
Argenta Jabbeke Dorpsstraat 78 8490 Jabbeke
Argenta Torhout Aartrijkestraat 12 8820 Torhout
Argenta Roeselare Beversesteenweg 363 8800 Roeselare
Argenta Roeselare Rumbeeksesteenweg 464 8800 Roeselare
Argenta Marke Vagevuurstraat 17 8510 Marke
Argenta Gullegem Bankstraat 64 8560 Gullegem
Argenta Hooglede Bruggestraat 142 8830 Hooglede
Argenta Roeselare Noordlaan 9 8800 Roeselare
Argenta Roeselare Meiboomlaan 5-7-9 8800 Roeselare
Argenta Aalbeke Bergstraat 10 8511 Aalbeke
Argenta Ledegem Rollegemstraat 240 8880 Ledegem
Argenta De Haan Stationsstraat 3 8420 De Haan
Argenta Wevelgem Roeselarestraat 60 8560 Wevelgem
Argenta Eernegem Aartrijkestraat 2 8480 Eernegem
Argenta Kortemark Handzamestraat 30 8610 Kortemark
Argenta Oudenburg Hoogstraat 24 8460 Oudenburg
Argenta Bredene Fritz Vinckelaan 169 8450 Bredene
Argenta Dadizele Beselarestraat 43 8890 Dadizele
Argenta Moorslede Roeselaarsestraat 13 8890 Moorslede
Argenta Gistel Neerhofstraat 2 8470 Gistel
Argenta Koekelare Sint-maartensplein 11 8680 Koekelare
Argenta Staden Marktplaats 4 8840 Staden
Argenta Menen Kortrijkstraat 18 8930 Menen
Argenta Oostende Zandvoordestraat 55 8400 Oostende
Argenta Oostende Stockholmstraat 39 8400 Oostende
Argenta Oostende Torhoutsesteenweg 88 8400 Oostende
Argenta Houthulst Markt 20 8650 Houthulst
Argenta Oostende Nieuwpoortsesteenweg 467 8400 Oostende
Argenta Wervik Leiestraat 32 8940 Wervik
Argenta Diksmuide Generaal Baron Jacquesstraat 67 8600 Diksmuide
Argenta Middelkerke Populierenlaan 29 8430 Middelkerke
Argenta Ieper Diksmuidestraat 75 8900 Ieper
Argenta Ieper Maloulaan 47 8900 Ieper
Argenta Lombardsijde Nieuwpoortlaan 5 8434 Lombardsijde
Argenta Nieuwpoort Marktplein 13 8620 Nieuwpoort
Argenta Oostvleteren Kasteelstraat 18 8640 Oostvleteren
Argenta Oostduinkerke Leopold Ii Laan 51 8670 Oostduinkerke
Argenta Veurne Zuidstraat 66 8630 Veurne
Argenta Koksijde Zeelaan 67 8670 Koksijde
Argenta Poperingen Veurnestraat 48 8970 Poperingen
Argenta De Panne Julien Demolderlaan 13 8660 De Panne
Oost-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
Argenta Bazel (Heyrman) Rupelmondestraat 109 9150 Bazel
Argenta Beveren (Hoste) Oude Zandstraat 87 9120 Beveren
Argenta Temse (Marijke) Akkerstraat 6 9140 Temse
Argenta Sint-Niklaas (Mertens) Vijfstraten 157 9100 Sint-Niklaas
Argenta Sint-Gillis (Paepe) Nieuwstraat 10 9170 Sint-Gillis
Argenta Sint-Niklaas (Arga) Prinses Josephine-charlotteln 106 9100 Sint-Niklaas
Argenta Hamme (Baere) Kaaiplein 1 9220 Hamme
Argenta Belsele (Danberg ) Kleemstraat 2 9111 Belsele
Argenta Buggenhout (Advisur) Kerkstraat 87 9255 Buggenhout
Argenta Stekene (Voet) Dorpsstraat 33 9190 Stekene
Argenta Grembergen (Wilde) Leugestraat 2 9200 Grembergen
Argenta Dendermonde (Ethifin) Noordlaan 124 9200 Dendermonde
Argenta Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Fincoaching) Heirbaan 35 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde
Argenta Lebbeke (Heyvaert) Koningin Astridplein 13 9280 Lebbeke
Argenta Zele (Verberckmoes) Markt 41 9240 Zele
Argenta Lokeren (Lokarg) Poststraat 2 9160 Lokeren
Argenta Eksaarde (Cadero) Eksaarde-dorp 32 9160 Eksaarde
Argenta Berlare (Guelluy) Emiel Hertecantlaan 3 9290 Berlare
Argenta Moorsel (Pieters) Leirekenstraat 54 9310 Moorsel
Argenta Aalst (Derieuw) Leopoldlaan 170 9300 Aalst
Argenta Wachtebeke (Lavaert) Dokter Jules Persynplein 10 9185 Wachtebeke
Argenta Kalken ( Vervaet) Nerenweg 6 9270 Kalken
Argenta Erembodegem Erembodegem-dorp 101 9320 Erembodegem
Argenta Lede (Heck) Wichelsesteenweg 24 9340 Lede
Argenta Aalst (Schepens) Leo De Bethunelaan 95 9300 Aalst
Argenta Denderleeuw (Allaer) Guido Gezellestraat 82 9470 Denderleeuw
Argenta Nieuwerkerken (Decra) Tolstraat 12 9320 Nieuwerkerken
Argenta Wetteren (Braeckman) Molenstraat 19 9230 Wetteren
Argenta Lochristi (Baetslé) Dorp-west 99 9080 Lochristi
Argenta Mere (Finarpa) Bosstraat 14 9420 Mere
Argenta Haaltert ( Bogaert) Kerkskenhoek 39 9450 Haaltert
Argenta Destelbergen (Laere) Dendermondesteenweg 447 9070 Destelbergen
Argenta Oostakker (Koen) Bredestraat 2 9041 Oostakker
Argenta Ertvelde (Bebr) Eeklostraat 4 9940 Ertvelde
Argenta Heusden (Cock) Meersstraat 13 9070 Heusden
Argenta Sint-Amandsberg (Beeuwsaert) Antwerpsesteenweg 462 9040 Sint-Amandsberg
Argenta Gentbrugge ( Porrez) Emanuel Hielstraat 30 9050 Gentbrugge
Argenta Ninove (Martens) Brusselstraat 61 9400 Ninove
Argenta Sint-lievens-Houtem (Dhondt) Edgard Tinelstraat 11 9520 Sint-lievens-Houtem
Argenta Gent (Glorieux) Brusselsesteenweg 167-171 9050 Gent
Argenta Wondelgem (Tratsaert) Morekstraat 490 9032 Wondelgem
Argenta Gent (Haspeslagh) Sint-annaplein 73 9000 Gent
Argenta Evergem (Graux) Hoeksken 86 9940 Evergem
Argenta Herzele (Cottenie) Groenlaan 26 9550 Herzele
Argenta Oosterzele (Dhondt) Windekekouter 16 9860 Oosterzele
Argenta Gent (Roel) Martelaarslaan 92 9000 Gent
Argenta Gent (Finatics) Kortrijksesteenweg 222 9000 Gent
Argenta Merelbeke (Bogaert) Hundelgemsesteenweg 594 9820 Merelbeke
Argenta Mariakerke (Clepkens) Kollebloemstraat 37 9030 Mariakerke
Argenta Ninove (Renata) Geraardsbergsesteenweg 515 9400 Ninove
Argenta Drongen (Bakeland) Drongenplein 19 9031 Drongen
Argenta Sint-Denijs-Westrem (Bruyne) Sint-dionysiusstraat 39 9051 Sint-Denijs-Westrem
Argenta Kaprijke (Bartels) Voorstraat 76 9970 Kaprijke
Argenta Zottegem (Geerts) Godveerdegemstraat 200 9620 Zottegem
Argenta Idegem (Boeck) Ankerstraat 23 9506 Idegem
Argenta Zottegem (Christleven) Hoogstraat 76 9620 Zottegem
Argenta Lievegem (Roels) Bredestraat Kouter 19 9920 Lievegem
Argenta Lievegem (Katleen) Hendrik Consciencelaan 43 9950 Lievegem
Argenta De Pinte (Bruyne) Europaplein 1 9840 De Pinte
Argenta Sint-Martens-Latem (Mercier) Vijverhoflaan 2 9830 Sint-Martens-Latem
Argenta Eeklo (Boelens) Boelare 108 9900 Eeklo
Argenta Zwalm (Martens) Zuidlaan 2 9630 Zwalm
Argenta Lievegem (Depauw) Zomerlaan 5 9930 Lievegem
Argenta Gavere (Goetgebuer) Onderstraat 106 9890 Gavere
Argenta Sint-Martens-Lierde (Martens) Tempel 20 9572 Sint-Martens-Lierde
Argenta Geraardsbergen (Willems) Stationsplein 28 9500 Geraardsbergen
Argenta Viane (Marquant) Trapstraat 76 9500 Viane
Argenta Nazareth (Mercier) Drapstraat 63 9810 Nazareth
Argenta Brakel (Marten) Lepelstraat 74 9660 Brakel
Argenta Kruisem (Wauters) Alfred Amelotstraat 39 9750 Kruisem
Argenta Nederbrakel (Nederbrakel) Hoogstraat 1 9660 Nederbrakel
Argenta Deinze (Maebe) Markt 101 9800 Deinze
Argenta Maldegem (Vandenbon) Marktstraat 24 9990 Maldegem
Argenta Maldegem (Colpaert) Gidsenlaan 80 9990 Maldegem
Argenta Oudenaarde (Voet) Broekstraat 232 9700 Oudenaarde
Argenta Schorisse (Clement) Hofveldstraat 13 9688 Schorisse
Argenta Aalter Brouwerijstraat 11 9880 Aalter
Argenta Oudenaarde Markt 54 9700 Oudenaarde
Argenta Aalter Veldstraat 31 9910 Aalter
Argenta Kruisem Nieuw Plein 2 9770 Kruisem
Argenta Olsene Grote Steenweg 99 9870 Olsene
Argenta Renaix Rue Jean-Baptiste Dekeyser 25 9600 Renaix

Veelgestelde vragen over verzekeringen bij Argenta

 • Wie is Argenta ?

  Argenta is een jonge bank die pas in 1956 werd opgericht. Een van de mede-oprichters was bekend, namelijk Karel Van Rompuy. Een bijzonderheid van deze bank is dat ze tot op vandaag een familiaal karakter behoudt. De enige aandeelhouder (naast de stichters) is een coöperatieve vennootschap van Argenta-agenten.

  De beslissingen worden dus slechts door een paar personen genomen, wat een garantie is voor het behoud van de basisdoelstellingen op lange termijn. Het leitmotiv van Argenta is eenvoud en duurzaamheid. De verzekeringstak werd ontwikkeld vanaf 1974. In de waarden van Argenta staat duurzaamheid centraal: respect van de menselijke relaties binnen de onderneming, de natuur en onze planeet.

 • Hoe een autoverzekeringscontract afsluiten bij Argenta ?

  Om een schatting van uw autoverzekeringspremie te bekomen, maar ook om uw contract af te sluiten, moet u een afspraak maken in een van de talrijke kantoren van Argenta. Er is er zeker een bij u in de buurt. Bij Argenta is het niet mogelijk een online berekening van uw autoverzekeringspremie te doen.

 • Hoe wordt de premie berekend bij Argenta ?

  Tal van criteria worden in rekening gebracht om de hoogte van uw autoverzekeringspremie te bepalen. Hier vindt u een overzicht van de 14 punten.

  Gebeuren er in de regio waar u woont meer ongevallen dan elders ?

  Wordt de reële waarde (afschrijving) of de aangenomen waarde in rekening genomen om u te vergoeden ?

  Uw verleden als bestuurder: had u reeds ongevallen ?

  Het aantal kilometers dat u jaarlijks aflegt ?

  Dient uw wagen voor privé of professioneel gebruik ?

  Hoeveel is ten uwen laste bij een ongeval (franchise) ?

  De leeftijd van de bestuurder beïnvloedt ook de premie

  Als de wagen is uitgerust met veiligheidssystemen, kan de premie dalen

  Welke categorie voertuig is het? Een bestelwagen, een personenwagen of een sportwagen ?

  Rijdt u op diesel of benzine ?

  Is uw wagen nieuw of al iets ouder ?

  Hoeveel passagiers kunnen vervoerd worden ?

  Is de motor krachtig of niet ?

  Bij een schadeloosstelling: wat was uw auto aanvankelijk waard ?

 • Module BA (burgerlijke aansprakelijkheid)

  Een aansprakelijkhidsverzekering is wettelijk verplicht voor alle auto's.
  Als uw met uw auto een ongeval veroorzaakt, wordt de materiële en lichamelijke schade van de slachtoffers vergoed.
  De schade aan uw eigen auto en de lichamelijke schade bij de bestuurder van uw auto zijn niet verzekerd met deze module.

 • Gratis bijstand

  U kunt beroep doen op de gratis bijstandsverzekering als u in België en tot 20 kilometer buiten de landsgrenzen een ongeval hebt met het verzekerd voertuig.
  Extra's :

  • Gratis sleepdienst.
  • Gratis vervoer.
  • Gratis vervangwagen.
   24 uur op 24, 7 dagen op 7 contact op volgend nummer 03 253 63 00
 • Opties Rechtsbijstand Safe

  Als u kiest voor de optie Rechtsbijstand Safe, staat Argenta voor u klaar als u juridische bijstand nodig hebt na een ongeval of voor bepaalde contractuele geschillen over de auto.

  De waarborg heeft tot doel :

  • strafrechtelijke verdediging
  • burgerlijk verhaal
  • burgerlijke verdediging
  • administratieve geschillen
  • contractuele geschillen

  Deze optie kost : 50.04 EUR per jaar

 • Opties Bestuurder+

  Als u kiest voor de optie Bestuurder +, wordt de lichamelijke schade van de bestuurder vergoed. Zelfs wanneer die het ongeval veroorzaakte.

  Begrenzingen :

  • In geval van blijvende invaliditeit wordt er om de vergoeding te bepalen rekening gehouden met de fysiologische invaliditeit, vastgesteld in België op basis van de Officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit. Er wordt geen rekening gehouden met het hogere of lagere percentage van een eventuele economische arbeidsongeschiktheid.
  • De vergoeding die Argenta Assuranties nv moet betalen, wordt verminderd met een derde als de inzittenden hun veiligheidsgordel niet droegen, wat de aard van de lichamelijke letsels ook is.
  • De totaliteit van de vergoedingen is beperkt tot 500.000 euro per ongeval, interesten inbegrepen.

  De optie kost : 49,33 EUR per jaar

 • Hoe in contact komen met Argenta ?
  • Via de hoofdzetel van Argenta Verzekeringen: Belgiëlei 49 - 53, 2018 Antwerpen, tel 03 218.26.11
  • Via de 484 kantoren
  • Via email, direct op de website
  • Voor een schadegeval: 03 253.63.00 (24/7)
 • Welke verzekeringen biedt Argenta aan ?

  Autoverzekering

  De burgerlijke aansprakelijkheid van Argenta is de verplichte wettelijke garantie die de schade dekt die u veroorzaakt aan derden met uw voertuig.