default assurance auto


Schade veroorzaakt door steenmarters of wezels aan motoren: gedekt of niet door uw omnium verzekering?

Schade aan uw motor veroorzaakt door een steenmarter of een wezel: komt uw omnium tussen?

Volgens Touring hebben in 2014, 1.791 interventies in totaal meer dan 1.000.000 euro gekost, of gemiddeld 550 euro per schadegeval voor doorgeknaagde elektrische kabels of leindingen, of losgetrokken isolatierubbers.

De lente nadert: goed nieuws, maar...

Opgepast voor steenmarters, wezels en hun soortgenoten. Deze kleine knaagdieren zijn's nachts actief en zeker in de paartijd aangetrokken door rubbers, elektrische circuits en leidingen (van de batterij, brandstof of remmen) van uw wagen. Vanaf april begint de competitie tussen de mannetjes die dan hun terrein beginnen af te bakenen. De visolie in deze kabels zou de eerste bezoeker aantrekken. De andere zouden dan door de geur van de eerste worden aangetrokken en willen dat terrein inplikken, in zulke mate dat ze het besproeide materiaal willen wegknagen.

Een opkomend fenomeen? De stijging bedraagt 20% per jaar

Tussen 2009 en 2013 is het aantal interventies bij Touring tengevolge van schade door steenmarters verdubbeld. Dat is een stijging met ongeveer 20% per jaar. Aangezien de steenmarter beschermd is, neemt zijn populatie de laatste jaren sterk toe. En terwijl ze voorheen enkel in de Ardennen voorkwamen, constateert Touring dat de oproepen nu vanuit het hele land komen. De conclusie is dat het diertje zich aan de stad heeft aangepast.

Hoe het ook zit, komt uw verzekering omnium of kleine omnium tussen? Zelden, zo blijkt....

Tot voor kort, behoudens een fout van ons, kwam in België bijna geen enkele maatschappij, behalve KBC Verzekeringen, tussen voor dit soort schade in het kader van de kleine omnium (of mini-omnium), waarin nochtans sprake is van "schade door natuurkrachten" en "dieren".

Er werd namelijk gepreciseerd dat het om AARIJDING / IMPACT met dieren met gaan, en bovendien moet de politie verwittigd worden. Aangezien een steenmarter die aan de kabels van uw auto knabbelt geen impact met een dier oplevert, is deze schade dus niet verzekerd.

Voortaan dekken ook AG en P&V dit type schade, naast KBC.

KBC had deze dekking reeds veel langer voorzien. AG Insurance zette de stap in 2015 en werd gevolgd door P&V in 2016, als u gekozen hebt voor de dekking kleine omnium: Natuurkrachten: Artikel 1: "schade door een onverwacht contact met een dier, inbegrepen schade veroorzaakt door dieren die het motorcompartiment of het interieur van de wagen binnendringen". (p.34 van de algemene voorwaarden van P&V auto van 02/2016).

Enkele tips om steenmarters en wezels weg te houden:

Als u bezoek krijgt van steenmarters, is het aangewezen de wagen, ook het motorcompartiment, te reiningen om hun geur te verwijderen en zo hun terugkeer te vermijden. De beste oplossing is de kabels beter te beschermen. Ultrasone apparaten en andere anti-marterkits lijken maar een beperkt effect te hebben in de tijd.