default assurance auto


Autoverzekering : de groene kaart wordt wit en elektronisch vanaf 1 juli 2020

De groene verzekeringskaart zoals u die nu kent verandert van format. De BBAA http://www.bbaa-bbav.be/ (Belgisch Bureau van Autoverzekeraars) bevestigt inderdaad dat uw groene kaart vanaf 1 juli 2020 wit wordt.

Ze verandert eveneens van een format « recto verso » naar een enkel « recto » format, met een tekst in de drie landstalen : Nederlands, Frans en Duits.

De groene kaart is voortaan digitaal

Toch is het aangeraden een gedrukte versie van uw groene kaart in uw wagen te bewaren als u in het buitenland reist, om zo mogelijke problemen te vermijden bij diefstal van uw smartphone, een platte batterij of de niet-geldigheid van de digitale versie. De kost van het afdrukken is te uwen laste als de verzekeraar enkel een digitale versie voorziet.

Als u enkel een digitale versie van de groene kaart van uw autoverzekering bezit, moet u erop toekijken dat alle andere mogelijke bestuurders er ook een bezitten. Het gaat dan echt om àlle bestuurders, zelfs wie enkel bij gelegenheid of zeer zelden met die auto rijdt, want ook zij moeten bij een controle of een ongeval de groene kaart kunnen tonen.

Moet ik van kaart wisselen, ook al blijft ze geldig na 1 juli 2020 ?

U kan uw huidige groene kaart na 1 juli 2020 behouden als ze nog geldig is. U moet ze wel veranderen voor 31 december 2021. Na deze datum moet u verplicht in het bezit zijn van een internationaal verzekeringsbewijs in digitale vorm of één dat afgedrukt is op een witte achtergrond.

Wat is de BBAA ?

Non, votre carte actuelle reste votre document officiel jusqu'au 31/12/2021.

Het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd opgericht om de schade te verzekeren die in België werd veroorzaakt door voertuigen die afkomstig zijn uit het buitenland.

Om er meer over te weten