autoverzekering berekenen
prijs mini omnium autoverzekering

Prijs Mini-Omniumverzekering

Vergelijk in een oogwenk de prijzen in kleine omnium voor een tweedehandse VW Golf van 22.100 € (btw in) waarde in België.

Lijst Prijzen BA Auto Prijzen Mini Omnium Prijzen Full Omnium Auto Km Verzekering

Prijzen in kleine Omnium voor een goede bestuurder voor een Volkswagen Golf
van 22.100 EUR BTW in van 77 kW.
Maatschappijen Mini omnium

Prijs BA + Mini omnium

Sponsor

Ethias

Ethias pack mini-omnium aanbevolen voor voertuig van maximum 6 jaar oud.

Details
 • Diefstal waarborg inbegrepen
 •  Zonder franchise
 •  Mobility inbegrepen : takelen van uw wagen na een  ongeval in België

BA = 275,34 EUR
mini omnium = 178,79 EUR
optie rechtsbijstand = 29 EUR
optie bestuurdersverzekering = 62 EUR

PROMO: tot -30% op je Autoverzekering tot 28.02.2023

Gesponsord

454 €

Sponsor

Yuzzu Verzekeringen
Yuzzu, de nieuwe naam van Touring Verzekeringen

Yuzzu mini-omnium aanbevolen voor auto's ouder dan 5 jaar.

Details
 •  Diefstal waarborg inbegrepen
 •  Korting op uw premie, afhankelijk van de leeftijd van uw  voertuig. Zonder franchise.
 •  Behalve: bij glasbreuk : voor de voorruit wordt een vrijstelling  toegepast van 20% van het schadebedrag. Deze  vrijstelling is niet van toepassing
 •  indien de beschadigde ruit niet vervangen maar enkel  hersteld wordt
 •  indien de vervanging wordt uitgevoerd door een door ons  erkende firma (Touring Glass)

BA = 270,94 EUR
mini omnium = 185,92 EUR

PROMO: Nu -15% op je burgerlijke aansprakelijkheid en alle omniumformules tot 28.02.2023

Gesponsord

457 €


Sponsor

Corona Direct

Voordelig bij telewerken

Corona direct mini-omnium op maat van auto's ouder dan 4 jaar.

Details
 •  De kleine omnium kan aangevuld worden met een extra  waarborg tegen "perte total" na ongeval.
 •  Diefstal waarborg inbegrepen
 •  Vervangvoertuig na ongeval

BA = 282,21 EUR
mini omnium = 171,29 EUR
optie rechtsbijstand = 45,70 EUR
optie totaalverlies = 96,29 EUR
optie bestuurdersverzekering = 45,70 EUR

PROMO: -15% op nieuw contract omnium-formules van de kilometerverezkering tot 31.03.2023

Gesponsord

463 €


Sponsor

DVV

DVV mini-omnium voor auto van maximum 6 jaar oud

Details
 •  Diefstal waarborg inbegrepen
 •  Oplossing voor een auto van maximaal 6 jaar oud

Gedekt : schade veroorzaak door marters of knaagdieren aan elektrische abels en leidingen in de auto
Gedekt : kettingbotsing met ten minste 4 geïdentificeerde motorrijtuigen

PROMO: Nu 2 maanden korting* op je autoverzekering tot 16.04.2023

Gesponsord

Vraag
uw prijs

Sponsor

Optimco

Optimco mini-omnium.

Details
 •  Diefstal waarborg inbegrepen
 •  -

BA = 243,39 EUR
mini omnium = 289,61 EUR

optie rechtsbijstand = 33,14 EUR
optie bestuurdersverzekering = 61,99 EUR

Gesponsord

533 €

Sponsor

yago le courtier digitalYago

Yago, digitale makelaar vergelijkt: AG, Axa, La Baloise en Aedes


Gesponsord

Gratis simulatie

Met Seraphin,
digitaal makelaar


P&V

P&V Verzekeringen: unieke omnium als uw auto bijvoorbeeld 4 jaar oud is, bedraagt de verzekerde waarde nog 52.20% van de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Details
 •  Diefstal waarborg in optie.

BA = 333,36 EUR
mini omnium zonder diefstal = 214,56 EUR

mini omnium met diefstal = 266,76 EUR
optie rechtsbijstand = 85,92 EUR

optie mini-bestuurder = 36,72 EUR

548 €

Ing

ING mini-omnium is perfect voor voertuigen tot 5 à 6 jaar...

Details
 •  Diefstal waarborg inbegrepen Zonder franchise.
 •  Deelwaarborg glasbreuk :
 •  geen franchise als de herstelling of vervanging gebeurt bij  een erkende hersteller
 •  franchise van 70 EUR toegepast bij een herstelling of   vervanging bij een andere hersteller.

BA = 348,05 EUR
mini omnium = 202,29 EUR
optie rechtsbijstand = 46,57 EUR
optie bestuurdersverzekering = 71,14 EUR

PROMO: 2 maanden autoverzekering gratis* met de code AUTO2023 tot 12.02.2023

550 €


Federale Verzekering

Federale Verzekeringen adviseren mini-omnium voor voertuig ouder dan 4 jaar. Uniek aan het begin van de zomer krijgen de verzekerden een deel van hun premie (10%) terugbetaald in vorm van restorno's.

Details
 •  Diefstal waarborg inbegrepen
 •  Zonder franchise
 • behalve : (de herstelling of de vervanging moet  uitgevoerd worden door een firma aangeduid door de  Maatsachappij.
 •  Het niet in acht nemen van deze verplichting brengt de  toepassing van een eigen risico mee die gelijk is aan  10% van het factuurbedrag).

BA = 351,04 EUR
mini omnium = 207,23 EUR
optie rechtsbijstand = 46,70 EUR

PROMO: Actie Autosalon 2023: 3 maanden gratis tot 30.04.2023


558 €


Baloise Insurance

Baloise mini-omnium : enkel voertuig van minder dan 5 jaar

Details
 •  Geen franchise
 •  Diefstal waarborg
 •  Gratis Baloise Assistance

BA = 354,77 EUR
mini omnium = 238,67 EUR

593 €

AG

AG mini-omnium zonder vrijstelling

Details
 • Diefstal waarborg inbegrepen Zonder franchise.
 • Zie ook: OmniNatuur&Glass: een volledige dekking tegen glasbreuk en materiële schade veroorzaakt door natuurkrachten zoals hagel, storm, overstroming, ... Een ideale bescherming wanneer een volledige of gedeeltelijke omnium niet langer gerechtvaardigd is.

BA = 411,65 EUR
mini omnium = 205,07 EUR

PROMO: AG EcoBonus: -10% korting op BA en Omnium tot 30.06.2023

617 €

Sponsor

Allianz

Allianz mini-omnium aanbeloven voor voertuig van maximum 7 jaar.

Details
 •  Diefstal waarborg inbegrepen
 •  Als je bij het afsluiten van de autoverzekering gekozen  wordt voor de netwerk van Allianz Topherstellers, geeft  Allianz 10% extra korting op de mini omnium. Deze  korting blijft lopen gedurende de ganse looptijd van het  verzekeringscontract.

BA = 348,53 EUR
mini omnium = 286,37 EUR

optie rechtsbijstand = 54,34 EUR

Gesponsord

634 €Sponsor

Kbc

KBC gedeeltelijke omnium de perfecte opvolger van een full omnium voor auto's die ouder zijn.

Details
 •  Zonder franchise
 •  Ruime diefstaldekking
 •  Schade door het knagen van een marter aan kables en leigingen in je auto

BA = 364,08 EUR
mini omnium = 297,96 EUR
optie rechtsbijstand = 66,24 EUR
optie ongevallen bestuurder = 35,88 EUR

PROMO: Krijg 10% korting op de omnium voor je geëlektrificeerde wagen tot 30.04.2023

Gesponsord

662 €


* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurder met bonus-malus 00 die rijdt met een tweedehandswagen Golf VII diesel 2013 - 1.6 CRtdi met een vermogen van 77kw/105pk met een waarde van 18.450€ zonder btw of 22.114€ btwi die 3370 Boutersem, Dorpsstraat 1 woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km afleg. S imulaties volgens het tarief geldig op 03.05.2019
Wat is een mini omnium / kleine omnium

Met de mini-omnium geniet u van alle voordelen van de BA en is uw wagen ook beschermd tegen o.a. brand, diefstal, glasbreuk, . . . In tegenstelling tot de verzekering BA is de invulling van de mini-omnium niet gereglementeerd door een Wet. Bijgevolg kunnen de verzekeraars een eigen invulling geven aan hun polis.

Wat dekt de mini omnium
 • Brand
  • Brand
  • Kortsluiting
  • Blikseminslag
  • Ontploffing
  • Schade door vuur
 • Diefstal
  • Diefstal van het motorrijtuig en zijn toebehoren
  • Schade toegebracht door diefstal of de poging ertoe
  • Diefstal van de sleutel(s)
 • Glasbreuk
  • Schade aan de voorruit, de zijruiten of de achterruit
  • Schade aan het glas van zonne- en panoramadaken
 • Natuurkrachten
  • Hagelbui
  • Storm
  • Bliksem
  • Vallende boom
  • Overstroming
  • Aardbeving
  • Steen- of sneeuwlawine
  • Schade door het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan
 • Aanrijding met dieren
  • contact met loslopende dieren
  • botsing met wild
  • contact met vogels

Let op: Let op: alle schadegevallen die niet duidelijk in uw verzekeringscontract 'mini-omnium" zijn opgenomen, worden niet vergoed.

Waanner een mini-omnium afsluiten ?
Een kleine omnium wordt het vaakst genomen wanneer uw auto tweedehands is, maar pas enkele jaren oud is en dus nog een degelijke cataloguswaarde heeft. Meestal gaat het om autos met een ouderdom tussen 2 en 5 jaar oud. De waarborg "kleine-omnium" dekt de eigen schade aan het voertuig met uitzondering van alle schade die u heeft opgelopen door een ongeval in fout.
Wat is nooit verzekerd ?

Als algemene regel, zijn deze schade nooit verzekerd

 • Brand
  • de schroeischade zonder brand of ontploffing
  • de schade aan banden, tenzij ontstaan samen met andere gedekte schade
  • de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het motorrijtuig
  • glasflessen of andere met brandbare stoffen gevulde producten voor huishoudelijk gebruik
  • schade veroorzaakt door dieven
 • Diefstal
  • diefstal, poging tot diefstal en de beschadigingen erdoor toegebracht indien deze werd gepleegd door of met de medeplichtigheid (familieleden, aangestelden van de verzekeringsnemer,....)
  • de schade door diefstal of poging tot diefstal als:
   de deuren of de koffer niet op slot zijn,als het dak of het ram niet afgesloten is, als de sleutels en/of (keyless) afstandsbedieningen in of op het voertuig werden achtergelaten, tenzij het voertuig zich op het ogenblik van de feiten in een individuele afgesloten garage bevond
  • diefstal, poging tot diefstal en de beschadigingen als gevolg van misbruik van vertrouwen
  • daden van vandalisme
 • Glasbreuk
  • de achteruit die integraal deel uitmaakt van de kap van de cabrio
 • Aanrijding met dieren
  • schade door dieren aangebracht aan het interieur van het verzekerde voertuig
 • Natuurrampen
  • schade door overstroming die het gevolg is van de breuk van een leiding op de plaats waar het verzekerd motorrijtuig zich bevindt
  • schade aan de banden behalve wanneer deze samenvalt met een andere gewaarborge schade
  • schade aan het omschreven motorrijtuig veroorzaakt door het krabben of bijten van een dier
  • schade veroorzaakt door aanrijding of omkanteling die volgt op de aanraking met het dier of de inwerking van de natuurkracht
Preventiemaatregelen voor Waarborg Diefstal

De waarborg Diefstal geldt op voorwaarde dat het rijtuig uitgerust is met een systeem voor diefstalbeveiliging waarvan de vereisten bepaald worden in de bijzondere voorwaarden

Het verschil tussen Full omnium en kleine omniumverzekering ?

Het verschil gaat over de schade aan uw auto waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. De mini omnium voorziet in principe geen terugbetaling van materiële schade aan uw voertuig, als u voor het ongeval in het ongelijk wordt gesteld.

Extra dekkingen "perte total" in je kleine omnium ?

Een paar maatschappijen bieden speciale kleine-omnium met waarborg perte total.

Definite van totaal verlies

 • indien na expertise werd vastgesteld dat het motorrijtuig niet meer kan worden hersteld
 • de kosten voor herstelling op datum van het schadegeval groter zijn dan 45% van de waarde van motorrijtuig

in deze geval = terugbetaling van de waarde van uw voertuig.

Dit is het geval voor de volgende bedrijven.

 

 
 
  Publiciteit
 
 
 
 
 
Tijdelijke promo's op 01.02.2023
Corona Direct : -15% op nieuw contract omnium-formules van de kilometerverezkering
Yuzzu : Nu -15% op je burgerlijke aansprakelijkheid en alle omniumformules
Ethias : tot -30% op je Autoverzekering
DVV Verzekeringen : Nu 2 maanden korting* op je autoverzekering
Axa : Tot -20% korting op je autoverzekering