Praktijkgids
Jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten

Taxe circulation

Voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 wijzigt de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.

Voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 wijzigt de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.

 • De jaarlijkse verkeersbelasting is een gewestelijke belasting op motorvoertuigen die personen of goederen over de weg vervoeren
 • In Vlaanderen wordt de verkeersbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst
Basisbedrag op basis van de fiscale PK geldig van 01/07/2022 tot en met 30/06/2023
Cilinderinhoud (in liter) Fiscale paardekracht (PK) Bedrag Verkeersbelasting Bedrag Verkeersbelasting inclusief opdeciem (VKB)
< 750 cc 4 of minder 84,36 € = benzinebelastingtarief + / €
751 tot 950 5 105,60 €
951 tot 1.150 6 152,64 €
1.151 tot 1.350 7 199,44 €
1.351 tot 1.550 8 246,60 € = benzinebelastingtarief + / €
1.551 tot 1.750 9 293,76 €
1.751 tot 1.950 10 340,32 €
1.951 tot 2.150 11 441,84 €
2.151 tot 2.350 12 543,12 €
2.351 tot 2.550 13 644,16 €
2.551 tot 2.750 14 745,56 € = benzinebelastingtarief + / €
2.751 tot 3.050 15 846,84 €
3.051 tot 3.250 16 1.109,28 €
3.251 tot 3.450 17 1.371,96 €
3.451 tot 3.650 18 1.634,52 €
3.651 tot 3.950 19 1.896,48 €
3.951 tot 4.150 20 2.159,04 €
vanaf 4.200 tot ... vanaf 20 tot ... telkens + € 117,60 per PK hoger dan 20 PK
Voor de wegenbelasting moet voor elke cv boven de 20 cv € 117,60 extra worden bijgeteld. Deze belasting geldt voor auto's, minibussen en gemengde auto's, zowel benzine als diesel.
Op het eindbedrag komt nog een opdeciem van 10% voor de provincie;

Publiciteit
Wees slim en bereken uw BA budget voor auto of omnium verzekering!

Vergelijkende tabel van BA auto, Omnium en Mini omnium in België voor een gemiddelde auto
Verzekeraar BA auto BA + Omnium auto PROMO
bezig
Gratis offerte
Yuzzu (Nieuwe naam van Touring Verzekeringen) Yuzzu 193 € 743 € SimulatieBerekening
AG Insurance (AG insurance) AG Insurance
437 € 1.200 € SimulatieBerekening
Dvv Verzekeringen (DVV) Dvv Verzekeringen Vraag uw prijs Vraag uw prijs SimulatieBerekening
* Onze prijsvoorbeelden voor de verplichte BA-verzekering in België zijn gebaseerd op een bestuurder geboren in 1968, werkzaam, met een bonus-malus van 0 of zelfs -3 (laagste niveau) die rijdt in een nieuwe Volkswagen Golf Diesel - 85 KW - waarde € 27.433 exclusief BTW (€ 33.193 incl. BTW) die woont in 1490 Court-Saint-Etienne in Waals-Brabant en die meer dan 20.000 km per jaar rijdt. Te goeder trouw uitgevoerde simulaties, onder voorbehoud van fouten of omissies vanaf 20.01.2023.


Wanneer is de jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd ?

Vanaf wanneer de verkeersbelasting verschuldig is hangt af van het type voertuig. Personenwagens en aanwerwante voertuigen worden belast na inschrijving van het voertuig in het repertorium van de DIV. Voor andere voertuigen moet u eerst zelf nog een aangifte doen.

 • Personenwagen en aanverwante voertuigen

  U betaalt een jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Voor deze voertuigen moet u dus geen aangifte doen. als u uw auto ingeschreven heeft bij de DIV zal u automatish elk jaar een aanslagbiljet ontvangen op basis van deze inschrijving.

  U betaalt een jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

  Na de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen, stelt de DIV de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte van uw inschrijving.

  • U ontvangt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet met een overschrijvingsformulier zolang uw voertuig blijft ingeschreven.
  • U betaalt de verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving.

  Welke voertuigen behoren tot deze categorie ?

  • personenauto's
  • (trage) auto's voor dubbel gebruik
  • minibussen
  • ziekenauto's
  • motorfietsen (alsook motorfietsen-driewielers en-vierwielers)
  • (trage) lichte vrachtauto's
  • aanhangwagens (= 750 kg)
  • kampeerwagens
  • aanhangwagens en opleggers met een MTM = 3.500 kg
  • lijkwagens (vanaf AJ 2015)
 • Aan te geven voertuigen ?

  Voor bepaalde voertuigen die zijn ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u zelf nog een aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst, vóór u ermee op de openbare weg mag rijden.

  U betaalt de jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de 1ste dag van de maand van aangifte/ingebruikname op de openbare weg tot en met het einde van hetzelfde jaar.

  Het voertuig is belastbaar tot de aangifte stopgezet wordt. De belastbare periode loopt vanaf de 1ste dag van de maand van ingebruikname tot en met de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand van stopzetting.

  Welke voertuigen behoren tot deze categorie ?

  • voertuigen bestemd voor goederenvervoer met een MTM > 3.500 kg : vrachtwagens (met aanhangwagen) en trekkers met oplegger
  • autobussen en autocars
  • bepaalde categorieën van aanhangwagens en opleggers (afhankelijk van de technische aard en de MTM)
   • aanhangwagens en opleggers met een MTM > 3.500 kg
   • niet-vrijgstelde aanhangwagens en opleggers met een MTM = 750 kg
  • voertuigen met een speciale Belgische nummerplaat (handelaarsplaat, proefrittenplaat of B-nummerplaat)
  • voertuigen ingeschreven in het buitenland
  • voertuig met een uitzonderlijke aard: takelwagen, tractor, zweefvliegtuigaanhangwagen enz.
 • Tarieven

  U kunt zelf berekenen hoeveel verkeersbelasting u zal moeten betalen via de online simulator van de Vlaamse overheid, de simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

  Het bedrag van de verkeersbelasting wordt :

  • jaarlijks op 1 juli geïndexeerd
  • berekend op basis van het vermogen (KW - kilowatt) van het voertuig de euronorm en de CO2-uitstoot

  Sinds 1 juli 2017 betalen de lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers met een MTM tot en met 3500 kg die geen leasing zijn, een groene jaarlijkse verkeersbelasting.

 • Minimumbelasting

  Als het verschuldigde bedrag voor de jaarlijks verkeersbelasting lager ligt dan het minimumbedrag is steeds de minimumbelasting van toepassing.

  Personenwagens : Voorwaarden

  • het betreft personenauto's voor dubbel gebruik en minibussen ingeschreven vanaf 01/01/2016 op een andere naam dan een leasingmaatschappij en niet onder een handelaars-, proefritten- of transitplaat
  • de groene jaarlijkse verkeersbelasting is van toepassing

  Bedrag

  De minimumbelasting voor de groene jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt 40 EUR. Dit minimum wordt jaarlijks op 01/07 geïndexeerd.

  • vanaf 01/07/2022 tot en met 30/06/2023 € 52,79
  • vanaf 01/07/2021 tot en met 30/06/2022 € 48,44

  Lichte vrachtwagens Voorwaarden

  • het betreft lichte vrachtwagens en lijkwagens/tractors/trekkers met een MTM = 3.500 kg ingeschreven vanaf 01/07/2017 op een andere naam dan een leasingmaatschappij en niet onder een handelaars- of proefrittenplaat
  • de groene jaarlijkse verkeersbelasting is van toepassing

  Bedrag

  De minimumbelasting voor de groene jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt 40 EUR. Dit minimum wordt jaarlijks op 01/07 geïndexeerd.

  • vanaf 01/07/2021 tot en met 30/06/2023 € 50,71
  • vanaf 01/07/2021 tot en met 30/06/2022 € 46,53

  Autobus/autocar Voorwaarden

  Voor autobussen en autocars mag de belasting niet minder bedragen dan 69,94 EUR. Dit minimum wordt jaarlijks op 01/07 geïndexeerd.

  Bedrag

  • vanaf 01/07/2022 tot en met 30/06/2023 € 93,15
  • vanaf 01/07/2021 tot en met 30/06/2022 € 85,48

  De minimumbelasting geldt niet als het voertuig forfaitair belast wordt.

  Overige voertuigen

  De belasting mag niet minder bedragen dan 31,61 EUR. Dit minimum wordt jaarlijks op 01/07 geïndexeerd.

  Bedrag

  • vanaf 01/07/2022 tot en met 30/06/2023 € 42,10
  • vanaf 01/07/2021 tot en met 30/06/2022 € 38,63
 • Wanneer laat ik mijn nummerplaat schrappen ?

  U laat uw nummerplaat schrappen bij de DIV als u :

  • uw wagen verkoopt en niet meer van plan bent om een wagen in te schrijven
  • uw oude Belgische nummerplaat wilt vervangen door een Europe nummperplaat
  • uw nummerplaat wilt vervangen door een gepersonliseerde nummerplaat

  Zodra uw nummerplaat is geschrapt, is uw voertuig niet meer ingeschreven en moet u geen verkeersbelasting meer betalen vanaf de maand waarin het voertuig geschrapt werd.

 • Hoe laat ik mijn nummerplaat schrappen ?

  Via de post

  Schroef uw nummerplaat (officiële kentekenplaat met stempel) achteraan de wagen los en geef deze onverpakt af in een postkantoor of postpunt. De schrapping is gratis en gebeurt omniddellijk. U ontvangt een schrappingsattest waarop de schrappingsdatum staat. Nadien ontvant u van de DIV een schrappingsattest op naam via de post.

  Nummerplaat kwijt of gestolen

  Als u uw nummerplaat bijvoorbeeld ten gevolge van diefstal niet meer heeft, moet u dit melden aan de politie. De politie stelt een proces-verbaal van verlies van nummerplaat op. Dat proces-verbaal moet u bezorgen aan de DIV.

  Na de schapping

  De DIV geeft de schrapping van uw nummerplaat door aan de Vlaamse Belastingdienst.

  De Vlaamse Belastingdienst stuurt u een ontheffingsbrief, waarin wordt meegedeeld.

  • of u een bedrag terugkrijgt
  • of u nog een bedrag moet betalen voor de oude, geschrapte nummerplaat
 • Stopzetting van een aan te geven voertuig ?

  De stopzetting van uw aan te geven voertuig moet u ook melden aan de Vlaamse Belastingdienst :

  • schrapping van uw nummerplaat
  • vervanging van het voertuig
  • wijziging van de nummerplaat
  • wijziging van de fiscale parameters (bijvoorbeeld het aantal assen, de emesienorm van de motor,...)
  • wijziging van KBO-nummer. Als uw firmanaam wijzigt maar uw KBO-nummer niet, dan moet u geen nieuw aangifte doen. Wenst u dat de correcte firmanaam in de bestanden van de Vlaamse Belastingdienst zit, dant moet u wel een wijziging van aangifte doen.
  • stopzetting van het voertuig, bv. als u het voertuig niet meer op de openbare weg gebruikt, zonder dat u uw nummerplaat bij de DIV laat schrappen.

  Procedure

  U schrijft uw aan te geven voertuig eerst in bij de Dienst Inschrijving Voertuigen 5DIV).

  Vervolgens doet u met uw token of eID aangifte via het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst of u vult het formulier aangifte voor de verkeersbelasting in en bezorgt het aan de Vlaamse Belastingdienst.

  • via het digitaal loket (aangifte is pas zichtbaar voor de controleurs de dag na de aangifte)
  • of via post aan Vlaamse Belastingdienst in Aalst

  Bedrijven die via het digitaal loket aangifte willen doen, hebben een autorisatiecode nodig.

  De stopzetting kan u op dezelfde manier melden met het formulier voor de stopzetting.

Wist u dat?

 • Er zijn vrijstellingen voor de verkeersbelasting.
 • Wat gebeurt er als ik mijn verkeersbelasting te laat of niet betaalt ? Ontdek hier wat zijn de gevolgen bij een overtreding.
 • Voor bepaalde voertuigen betaalt u geen jaarlijkse verkeersbelasting op basis vanhet vermogen van de motor, de uitstoot of de MTM, maar een vast bedrag : Forfaitaire belasting.
 • Wat de aanvullende verkeersbelasting betreft, is het bedrag van 208,20 euro een maximumbedrag. Dit bedrag geldt dus ook voor een PK hoger dan 20 PK.
 • De cilinderinhoud wordt afgerond op één cijfer na de komma; naar boven als het tweede cijfer na de komma 5 of meer is, naar beneden als het tweede cijfer na de komma kleiner dan 5 is.

Deze belasting geldt voor Vlaanderen.

Download de brochure "Bedragen van de verkeersbelasting".