autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Om met de auto te rijden, moet u de BIV en de verkeersbelasting betalen.

De Vlaamse autobelasting werd in 2016 hervormd en 'vergroend'. De bedoeling is de aankoop van schonere wagens en het gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren, en de keuze voor diesels te ontmoedigen. Alleen is de berekeningswijze niet zo duidelijk. Wij helpen u door de bomen het groene bos te zien, want net zoals een juiste keuze u enkele honderden euro's zal besparen, kan een foute aankoop u een pak extra belastingen kosten.

Bij de aankoop van een nieuwe of een tweedehandswagen is men de overheid een eenmalige Belasting op Inverkeerstelling (BIV) verschuldigd, evenals een jaarlijkse Verkeersbelasting, die dus elk jaar opnieuw moet worden betaald zolang u met dit voertuig rijdt.

Verder bekijken we hier enkel de situatie voor privéwagens in Vlaanderen :

Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2 -uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2 -uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

ONTHOUD:

1. Het meeste voordeel doe je met 'groene' wagens (elektrisch, plug-in hybride, CNG, waterstof) die een vrijstelling van BIV en verkeersbelasting genieten.

2. Voor benzinewagens is de verkeersbelasting en de BIV beduidend lager dan voor diesels.

3. Oudere tweedehandswagens worden minder belast dan nieuwe of heel recente auto's.

De autobelasting voor privéwagens is een regionale materie, zodat de regels verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Voor eenzelfde auto kan u dus een andere heffing ondergaan naargelang uw woonplaats. Voor leasingswagens gelden daarentegen in het hele land dezelfde regels. Tja, dit is België…


Belasting op Inverkeerstelling (BIV).

U betaalt deze eenmalige belasting als u een auto op uw naam in België inschrijft. De BIV geldt zowel voor nieuwe als voor tweedehandsauto's.

  • Indien u gedomicilieerd ben in Vlaanderen, dan wordt de BIV berekend op basis van de leeftijd en een aantal milieukenmerken van uw auto, zoals CO2-uitstoot, du uitstoot van fijn stof, het brandstoftype en euronormen.

    Raadpleeg hier de tarieven voor uw BIV-bedrag

De belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt voor alle privéwagens berekend volgens een formule die rekening houdt met de milieukenmerken van het voertuig, waaronder de CO2-uitstoot, de uitstoot van fijn stof, het brandstoftype, de Euronorm en de aanwezigheid van een roetfilter voor diesels. Ook houdt men rekening met de leeftijd van het voertuig (volgens datum eerste inschrijving).

FORMULE BIV = (((CO2 * f + x) /246)6 * 4500 + c) * LC

De parameters worden als volgt gedefinieerd:

CO2 = de CO2-uitstoot van het wegvoertuig, gemeten tijdens de homologatie ervan volgens de geldende Europese regelgeving

f
0,88 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door lpg
0,93 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door aardgas
0,744 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door zowel aardgas als benzine, als ze als benzinewagen gehomologeerd zijn
1 voor andere wegvoertuigen;

x = CO2-correctie in functie van de technologische evolutie; x is gelijk aan 0 g CO2/km en wordt jaarlijks verhoogd met 4,5 g CO2/km vanaf het jaar 2013;

c = constante (luchtcomponent) in functie van de Euronorm en de brandstofsoort van het wegvoertuig, vermeld in een tabel.

LC = degressieve leeftijdscorrectie in functie van de ouderdom van het wegvoertuig, vermeld in een tabel.

Jaarlijkse verkeersbelasting

U betaalt deze belasting elk jaar opnieuw. Deze belasting wordt bepaald aan de hand van het fiscale vermogen van de wagen (PK).

Raadpleeg de tarieven voor :

Aanvullende verkeersbelasting

Rijdt u auto volledig of gedeeltelijk op LPG, dan betaalt u elk jaar een aanvullende verkeersbelasting.

Vrijstellingen mogelijk voor BIV en jaarlijkse verkeersbelasting.

Ontdekken uitzonderingen.


Forfaitaire jaarlijkse verkeersbelasting

Een aantal specifieke categorieën van voertuigen is onderworpen aan een forfaitaire verkeersbelasting.

Enkele types voertuigen vallen onder een speciale regeling voor de autobelasting die soms veel gunstiger is.

1. Oldtimers
Voor voertuigen ouder dan 25 jaar betaal je een vast forfaitair bedrag: 42,91€ aan BIV en 36,53€ verkeersbelasting, ongeacht de cilinderinhoud of het vermogen.

2. LPG
Wagens op LPG krijgen enerzijds een korting op de verkeersbelasting, maar betalen tegelijk een aanvullende verkeersbelasting.
Men vertrekt van de normale verkeersbelasting. Daarvan mag je 112,42€ (jaarlijks geïndexeerd) aftrekken, maar je kan niet onder 0 gaan. Daarbij komt dan een aanvullende belasting op basis van het fiscale vermogen:
- tot en met 7 PK: € 89,16
- van 8 tot en met 13 PK: € 148,68
- vanaf 14 PK: € 208,20

Voor de BIV geldt de gewone regeling.

3. Lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers
Vanaf 01/07/2017 betalen lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers met een MTM tot en met 3500 kg die geen leasing zijn, groene jaarlijkse verkeersbelasting.

Het basistarief is 19,32 euro per 500 kilo.

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
  Publiciteit