Car@ttest.be : uw bonus-malus attest online raadplegen
Carattest, een platform opgericht door de verzekeringssector

Logo de Carattest

Als u van plan bent van autoverzekeraar te veranderen bent u verplicht de historiek van uw geleden schadegevallen gedurende de laatste 5 jaar aan uw nieuwe verzekeraar over te maken.

U moet dus bij de verzekeringsmaatschappij(en) waar uw was verzekerd de schadeattest(en) opvragen.

Het schadeattest geeft het aantal ongevallen en details (bedrag schadeloosstelling, ongeval in fout, …) ervan weer. Dit document laat de verzekeraar toe uw situatie te controleren en maakt het mogelijk het beste tarief bij een nieuwe maatschappij te negociëren.

Het is vooral in de hypothese dat u een document verloren bent of u een copie nodig hebt van één of meerdere documenten die reeds door de maatschappij in het verleden werden afgeleverd, dat Car@ttest u het leven makkelijker kan maken … en dat van de verzekeraars.

Meer info : Carattest.be

U bent steeds verplicht de eerste aanvraag direct bij de maatschappij te doen. De wet verplicht de verzekeringsmaatschappijen een schadeattest af te leveren elke keer de verzekeringsnemer er om vraagt of bij het einde van het contract.

Als verzekerde bent u de enige persoon die uw schadeattest kan raadplegen en afdrukken. U hebt daarvoor een e-kaartlezer, uw identiteitskaart en de pincode nodig om toegang te krijgen op www.car@ttest.be, waar u de aanwijzingen volgt.

Lijst van de 23 deelnemende maatschappijen :

AG Insurance, Allianz Belgium, Amma Verzekeringen, Argenta Verzekeringen, Axa Belgium, Baloise Insurance, Belfius Verzekeringen, Belfius Direct Verzekeringen, Delta Lloyd Life, Ethias, Federale Verzekering, Fidea, Foyer Assurances, Generali Belgium, KBC Verzekeringen, L'Ardenne Prevoyante, Nateus, Nationale Suisse, P&V Verzekeringen, Partners Insurance, Piette & Servis, Touring Verzekeringen.

Carattest.be

La page de carattest

Hoe kan ik uw certificaat downloaden ?

De interface is zeer eenvoudig.

  1. Neem mee
    • een ID-kaartlezer,
    • uw identiteitskaart,
    • uw pincode.
  2. Log in,
  3. Kies de taal, en dat is het!

Car@ttest is operationeel sinds 1 april 2013 en beschikt over schadeattesten die vanaf deze datum verleend zijn.

Een fout in je certificaat ?

Meld de fout aan Datassur, die contact opneemt met de verzekeraar om de gegevens aan te passen, als uw verzoek gerechtvaardigd is.

Datassur
Square de Meeus, 29
1000 Bruxelles
(gelieve een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart bij te voegen).