Autoverzekeringen
De garantie Natuurrampen in de Omnium en Mini-Omnium

Catastrophes naturelles grêlons

Als er een dekking is die u wel eens echt nodig kan hebben, is het zeker de garantie ”Natuurrampen”. Maar dekt ze wel het noodzakelijke ?

De garantie ”Natuurrampen” van uw Omnium autoverzekering dekt de schade aan uw auto die het directe gevolg is van volgende natuurrampen of uitzonderlijke weersomstandigheden :

 • overstroming
 • storm, tornado, orkaan
 • hagel
 • vallende stenen
 • grondverschuivingen
 • neerstortende rotsen
 • sneeuwdruk
 • vloedgolf
 • buiten oevers treden van waterlopen
 • vulkaanuitbarsting
 • aardbeving

Enkele verduidelijkingen : Onder “storm” verstaan de verzekeringsmaatschappijen: orkanen en stormen met windsnelheden die bij het dichtstbijzijnde officiële weerstation een gemiddelde topsnelheid van 80 km/u of zelfs 100 km/u (naargelang de maatschappij) bereiken, of die binnen een straal van 10 km rond het verzekerde voertuig vernielingen of beschadigingen aan andere voertuigen hebben aangericht.

Onder “overstroming” verstaan de verzekeringsmaatschappijen :

 • water dat buiten de oevers treedt van rivieren, beken, kanalen, meren of zeeën. De oorzaak kan liggen bij regen, hagel, dooi van sneeuw of ijs.
 • water afkomstig van een dijkbreuk of een vloedgolf.
 • water of modder ten gevolge van overvloedige regenval of hagelbuien en het feit de ondergrond al het water niet kan absorberen omdat die al verzadigd is.
 • Het water nadat een stroom buiten zijn oevers trad of door overstromingen van openbare riolen. Dat kan veroorzaakt zijn door overvloedige regen- of hagelbuien, dooi van sneeuw of ijs of door een storm.

Ter herinnering : deze garantie geldt enkel als de aan het voertuig vastgestelde schade het directe gevolg is van de bovenvermelde natuurfenomenen.

Bijvoorbeeld : Het regent hard en er liggen diepe plassen op straat. U rijdt met uw voertuig in deze plassen. Is het Omnium verzekerde voertuig beschadigd? Als u met een Mini-Omnium bent verzekerd, komt de maatschappij niet tussen, enkel als u met een Full Omnium bent verzekerd.

Noteer dat de verzekering in geen enkel geval tussenkomt voor uw lichamelijke letsels.

Alle schade zal verzekerd worden als u een Omnium afsloot, groot of klein, die natuurrampen dekt. Ongeacht of de toestand al dan niet officieel werd erkend als ramp.

De garantie “natuurramp” dekt niet :

 • schade door overstroming ten gevolge van een leidingbreuk in de ruimte waar het verzekerde voertuig zich bevond.
 • schade per ongeluk veroorzaakt na een incident van een natuurramp (met mini-omnium)

Hoe reageren als uw voertuig getroffen werd door noodweer of een andere catastrofe ?

U moet zo snel mogelijk het schadegeval van een natuurramp bij uw verzekeraar aangeven en hem zoveel mogelijk informatie geven (foto’s, getuigen, …). Wees zo precies mogelijk, want dat laat uw maatschappij toe sneller uw dossier te vervolledigen.

Met de kleine Omnium zal u niet vergoed worden voor de schade die u al rijdend opliep.

Voorbeeld : U bent onderweg, u verliest de controle over het stuur door een vallende tak en uw rit eindigt daardoor tegen een boom. Er is veel kans dat u niet gedekt bent, zelfs al gaat het om een totaalverlies.

De schadevergoeding via uw Omnium autoverzekering

Eens uw schadegevalaangifte naar uw verzekeringsmaatschappij werd verstuurd, zal ze een expert sturen om de schade vast te stellen. Het verslag van de expert laat de maatschappij toe uw schadevergoeding te berekenen. De Omnium autoverzekering voorziet meestal geen franchise voor de schade ten gevolge van natuurrampen.

Als u nog schade veroorzaakt door de ramp bemerkt na het bezoek van de expert, kan u die nog steeds bij uw privéverzekeraar aangeven (die dan geneigd zal zijn een bewijs te vragen dat de schade te wijten is aan een natuurramp). Als de wagen een totaalverlies is, zal de maatschappij ofwel zijn marktwaarde, ofwel zijn aangenomen waarde vergoeden, volgens het contract.

De marktwaarde wordt bepaald door de expert van uw verzekeringsmaatschappij: ze ligt lager dan de prijs die u voor een gelijkaardige nieuwe wagen zal betalen. De contracten gebaseerd op de aangenomen waarde zijn gunstiger. Men vertrekt van de cataloguswaarde of de prijs die effectief werd betaald, waarvan een bepaald percentage in functie van de leeftijd van de wagen wordt afgetrokken. Dat percentage is 0% bij de start en stijgt met de tijd. Hoe langer de verzekeraar voor 100% vergoedt, hoe beter.

De verzekeraar neemt eveneens een grotere schadevergoeding voor zijn rekening, boven de uitgekeerde vergoeding voor de schade aan uw voertuig: de takeling van uw beschadigd voertuig, en sommige maatschappijen stellen ook een vervangwagen ter beschikking voor een beperkte periode (onder voorwaarden).

De garantie natuurrampen van uw Omnium autoverzekering laat een vergoeding van de materiële schade aan uw voertuig toe via het Rampenfonds, zelfs al bent u niet met een omnium gedekt. Maar dan is het noodzakelijk dat het voorval met de elementen als natuurramp door de bevoegde autoriteiten wordt erkend. Het is belangrijk te wachten tot de erkenning van de ramp in het Staatsblad wordt gepubliceerd, vooraleer uw aanvraag te richten tot het Rampenfonds.

De schadevergoeding via het Rampenfonds

Als uw autoverzekering niet tussenkomt of u bent niet omnium verzekerd (groot of klein), kan u zich richten tot het Rampenfonds als uw voertuig werd beschadigd op straat of onderweg. In dat specifieke geval, moeten eerst de feiten die de schade veroorzaakten erkend zijn als natuurramp.

Als het Rampenfonds tussenkomt, is de schadevergoeding voorgesteld door de expert een bruto bedrag, waarop verschillende beperkingen worden toegepast. Eerst en vooral is er een franchise van 250€. Voor een wagen vergoedt het Fonds de herstellingen tot de marktwaarde net voor de ramp.

Bovendien wordt er slechts 80% van de schijf tussen 250€ en 2.500€ terugbetaald, met een plafond dat varieert met het fiscaal vermogen en de omvang van de schade. Bij een totaalverlies van een wagen met 12FPK of meer, is het plafond vastgesteld op 12.500€. Als u de wagen niet laat herstellen of geen andere auto koopt, krijgt u slechts 60%. Noteer hierbij wel dat een Omnium autoverzekering een betere bescherming biedt vergeleken met wat u krijgt van het Fonds.

Als u nog meer schade veroorzaakt door de ramp ontdekt na het bezoek van de expert, vergoedt het Rampenfonds nooit wat niet in de eerste verklaring stond.

En wat als noch de verzekering, noch het Rampenfonds wil vergoeden ?

U kan misschien is sommige gevallen een derde hiervoor laten betalen.

Voorbeeld : wanneer uw wagen werd beschadigd door een dakpan die tijdens een storm van het dak van uw buur werd geblazen, kan u proberen hem verantwoordelijk te stellen. Maar stel hier toch niet te veel hoop op, want zoiets lukt zelden.


Aanvullende, maar nuttige dekkingen

Tweedehandswagen
Tweedehandswagen?

Tweedehandswagen?

Weet u niet wat te kiezen? Nuttig of niet? Klik op elke dekking om er meer over te vernemen.

 • Gedeeltelijke Omnium
  Om onverwachte schade te dekken veroorzaakt door vuur, water, wild,glasbreuk.
 • Rechtsbijstand
  Om uw verdediging door een advocaat te garanderen na een verkeersongeval.
 • Bestuurdersverzekering
  U bent zonder deze verzekering nooit gedekt als u zelf gewond raakt of invalide wordt na een ongeval in fout.
Nieuwe auto
Nieuwe auto of -2 jaar?

Nieuwe auto of -2 jaar?

Als uw wagen nieuws is en gefinancierd werd, is de Omnium aangewezen, maar niet tegen elke prijs.

 • Volledige Omnium
  Om alle materiële schade aan uw voertuig te herstellen, onafgezien u in fout bent of niet.
 • Rechtsbijstand
  Om uw verdediging door een advocaat te garanderen na een verkeersongeval.
 • Bestuurdersverzekering
  U bent zonder deze verzekering nooit gedekt als u zelf gewond raakt of invalide wordt na een ongeval in fout.