Autoverzekeringen
De feestdagen komen eraan... Bent u Bob ? Heeft u een Bob-dekking in uw contract BA Auto ?

Bob conduite

Bob duidt op de persoon die niet drinkt als hij of zij moet rijden.

Het gaat dus om diegene die u vraagt om het stuur te nemen om terug naar huis te keren na een avondje uit, waarbij een stevig glas is gedronken, althans wat u zelf betreft.

Maar wat als Bob op de terugweg een ongeval in fout veroorzaakt ?

Iedereen weet natuurlijk dat de BA autoverzekering in zo’n situatie de lichamelijke en materiële schade aan derden vergoed. Maar niet de lichamelijke letsels van de bestuurder of de eigenaar van het voertuig dat verantwoordelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Dit probleem is echter opgelost als u een omnium verzekering (schade aan uw voertuig) en een bestuurdersverzekering (lichamelijke schade bestuurder) afsluit. Maar deze contracten behoren niet tot de verplichte dekking.

Een eerste advies als u eraan denkt een Bob in te schakelen: het is nog altijd het best uw eigen wagen te besturen als dat mogelijk is.

Informeer u goed alvorens te aanvaarden een avond Bob te zijn. Heeft uw autoverzekeringscontract een Bob-clausule? En zoniet, heeft het verzekeringscontract van de eigenaar van de wagen er een ?

Opgepast : de Bob-garantie dekt niet de lichamelijke schade die de bestuurder opliep.

BOB clausule : Wie ?

De volgende maatschappijen voorzien in hun algemene voorwaarden BA Auto de BOB-clausule, en dat zonder supplement op de premie: Ethias , P&V Verzekeringen, ACTELdirect , Vivium, La Baloise (ex-Nateus), en onder bepaalde voorwaarden en specifieke modaliteiten ook Fortis AG Insurance.

Axa
P&V
Ethias
AG insurance
Vivium

Toch moeten er bepaalde voorwaarden vervuld zijn om er van te kunnen genieten :

  1. De politie moet ter plaatse zijn geweest om de vaststellingen van het ongeval te doen en een PV op te stellen van de omstandigheden van het ongeval. Vanzelfsprekend moet Bob instaat zijn het voertuig te besturen.
  2. Bob moet de heen- en terugrit in de wagen hebben gemaakt, maar niet noodzakelijk als bestuurder.
  3. De alcoholgraad van de eigenaar van de wagen moet de enige reden zijn om een andere bestuurder aan te duiden.
  4. De eigenaar van de wagen moet aan Bob gevraagd hebben het stuur te nemen.
  5. Het ongeval moet zich voordoen tijdens een “niet-professionele” verplaatsing.
  6. Bob mag niet :
    • De verzekeringsnemer zijn of een persoon zijn die onder hetzelfde dak woont als hij.
    • Iemand zijn die in het verzekeringscontract als bestuurder staat vermeld.

Ziezo, nu bent u beter geïnformeerd alvorens het stuur te nemen tijdens de eindejaarsfeesten. Verzeker u ervan bij uw maatschappij dat u goed gedekt bent. En als uw verzekeraar niet behoort tot de hoger vermelde maatschappijen, belet niets u met hem speciale voorwaarden te onderhandelen, mits een kleine toeslag op de premie.