Geweigerd door 3 maatschappijen ?
Worden buitensporig hoge premies gevraagd ?

Geweigerd door verzekeraars

Het Tariferingsbureau BA Auto kan u verder helpen.

Vindt u geen autoverzekering meer en weigeren de maatschappijen u nog te verzekeren ? Zijn de premies die u moet betalen veel te hoog ?

De Belgische overheid heeft in 2003 het ‘Tariferingsbureau BA Auto’ opgericht om u dan ter hulp te komen en met als doel wie door de verzekeringsmaatschappijen is uitgesloten een autoverzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegen een ‘redelijke’ prijs op de Belgische markt aan te bieden. Naar schatting zijn er meer dan 100.000 personen die zonder autoverzekering rijden in België.

In welke gevallen kan u beroep doen op het Tariferingsbureau ?

Het Tariferingsbureau helpt u enkel voor de verplichte verzekering BA Auto en nog onder welbepaalde voorwaarden :

  • Bij minimum 3 maatschappijen is het bedrag van uw premie 5 maal hoger dan de laagst mogelijke premie voor de best mogelijke bestuurder/voertuig bij deze maatschappij of is het bedrag van uw franchise 3 maal hoger dan de laagst mogelijke franchise voor de best mogelijke bestuurder/voertuig bij deze maatschappij.
  • U werd geweigerd door minimum 3 verzekeringsmaatschappijen voor de BA auto.

Als u minstens 3 dure verzekeringsvoorstellen hebt of een weigering van een maatschappij u te verzekeren, legt de wet het dagelijks beheer in handen van het Tariferingsbureau.

U moet dit formulier vervolledigen en vervolgens per post, fax of email opsturen naar dit adres :

Prijsaanvraag

U moet dit formulier (9 bladzijden) invullen en het vervolgens per post, fax of e-mail naar dit adres sturen.

TARIFERINGSBUREAU BA AUTO P/A GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
Liefdadigheidstraat 33 Bus 1
1210 BRUSSEL
Tel : 02/287.18.11
Fax : 02/287.18.04
Internet : bt-tb.be
Email : bt-tb@fcga-gmwf.be

ofwel via een verzekeringstussenpersoon (makelaar, verzekeringsagent, maatschappij)

Hoe werkt het ?

Het Tariferingsbureau stelt het bedrag van de premie vast binnen de maand na ontvangst van uw aanvraag en deelt vervolgens de beslissing binnen de 8 dagen mee.

U bent niet verplicht de beslissing van het Tariferingsbureau te aanvaarden

Als u van mening bent dat een verzekeraar op de markt u een lagere premie kan geven, mag u zich tot hem wenden.

Om het voorstel van het Tariferingsbureau te aanvaarden, volstaat het de voorgestelde premie te betalen. Bij aanvaarding zal u verzekerd zijn bij één van de drie bedrijven (Axa Belgium, Ethias of Fortis Insurance Belgium) die u de groene kaart en het contract zal verschaffen en eventuele schadegevallen zal behandelen, net zoals elke andere verzekeraar op de markt.

Opgelet : het voorstel van het Tariferingsbureau voor uw autoverzekering BA is slechts 1 maand geldig. Na deze termijn kan de consument zich de eerste 8 maanden niet meer richten tot het Tariferingsbureau.