Uw autoverzekering opzeggen? Gebruiksaanwijzing
Als een contract voor een autoverzekering ondertekent, bent u gebonden voor perioden van 1 jaar

Image d'illustration

Wilt u “scheiden”? Dan moet u hiermee 3 maanden vooraf mee van start gaan of u riskeert nog een jaar langer “getrouwd” te blijven. Er zijn echter uitzonderingen voorzien, zoals hieronder aangegeven.

Wanneer mag men zijn autoverzekering opzeggen ? De wet voorziet 5 momenten

1. Als uw verzekeraar zijn tarieven verhoogt

(voor al zijn klanten) of de algemene verzekeringsvoorwaarden wijzigt, hebt u het recht hem uw autoverzekeringscontract op te zeggen voor het einde van de verjaardatum van uw contract. Termijn : ten laatste 1 maand nadat u het bericht van uw maatschappij hebt ontvangen.

2. Na een schadegeval (ongeval) :

ongeacht of u in uw recht bent. Dit is ook een gelegenheid om elders te gaan kijken, zeker als u niet tevreden was met de behandeling van uw dossier. Termijn: ten laatste 1 maand na de betaling of de weigering van betaling voor de schade.

3. Op de vervaldag van uw contract

MAAR ENKEL ALS U MINSTENS 3 MAANDEN VOOR DE VERVALDATUM VAN UW HUIDIG CONTRACT AANGETEKEND DE BEFAAM DE "OPZEGBRIEF" aan uw verzekeraar hebt verzonden. Weet wel dat als u beslist van verzekeraar te veranderen, uw nieuwe verzekeraar alles gratis regelt!

4. 14 dagen na de datum van ondertekening :

U kan eveneens het contract verbreken (controleer daarvoor de algemene voorwaarden) in de periode van 14 dagen na de datum van ondertekening als de afsluiting gebeurde via internet of een mailing (verkoop op afstand), die ingaat de dag na het afsluiten van het contract voor deze dienstverlening.

5. Het risico op een ongeval vermindert

Als in het ogen van uw verzekeraar het risico op een ongeval vermindert: bijvoorbeeld als u van wagen verandert en nu met een veel minder krachtig model rijdt; van professioneel naar privé gebruik gaat; nu veel minder kilometers aflegt, enz … En als u in deze gevallen niet voor deze verzekeraar had gekozen en als geen akkoord werd gevonden binnen een termijn van 1 maand over het bedrag van de premie voorgesteld door uw verzekeraar, mag u het contract opzeggen.

Opzeggen: hoe praktisch tewerk gaan?

Download onze opzegbrief, vul hem in en verzend hem aangetekend naar uw verzekeringmaatschappij (niet de makelaar), want de opzegging gaat in de dag na de poststempel. (Als u niet aangetekend verstuurt, gaat uw aanvraag voor wijziging pas in 1 maand na de versturing van uw brief.)

  • Uw nieuwe verzekeraar, of uzelf, stuurt een aangetekend schrijven naar uw oude verzekeraar
  • Uw oude verzekeraar stuurt verplicht (bij wet) een schadeattest dat aangeeft bij hoeveel ongevallen u betrokken was. Hij heeft hiervoor wettelijk 15 dagen tijd (KB van 16/01/2002).
  • Uw nieuwe autoverzekeraar laat de dekking van uw nieuw contract ingaan op de gewenste datum als u 3 maand vooraf actie ondernam of op de vervaldag van uw huidig contract, eens dit is opgezegd.