Ing

ING
prijs van de autoverzekering en infos

Ing (ING autoverzekering)

3 van de 3 online procedures via Ing.be

 • 1. Berekenen
  Ja
 • 2. Offerte
  Ja
 • 3. Intekenen
  Ja

De autoverzekering Ing: samengevat

 • Maandelijkse betaling zonder kosten.
 • - 11% als eigenaar van uw woning bent.
 • Omnium : service pick up & delivery na een ongeval.
 • -10% als u < 10.000km/jaar aflegt.

Actuele promotie van een van onze partners (Publiciteiten)

Prijs BA autoverzekering bij ING in België (buiten promoties)
Automerken Model & versie Prijs RC zelf legaal
Renault Renault Clio (essence) - 49 Kw van 15.702 € BTW 323 €
Volkswagen Volkswagen Golf 1.6 TDI (diesel) - 85 Kw van 24.714 € BTW 348 €
Bmw Bmw X3 1.8 (diesel) - 110 Kw van 40.206 € BTW 359 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 53 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000km of minder dan 10.000km aflegt. De prijs is inclusief de volgende waarborgen : BA (verpliche autovervezekering).
U kunt de volgende facultatieve garanties toevoegen : de Rechtsbijstand voor 48,06 €/jaar, de bestuurdersverzekering voor 73,42 €/jaar, de Bijstand Pech en buitenland voor 95,13 €/jaar of de Premiebescherming na schade voor 44,97 €/jjaar. . Simulatie volgens het tarief geldig op 15.07.2021.

Sterke punten en zwakke punten van de autoverzekering van ING

Hoogtepunten van de autoverzekering bij Ing
Sterke punten
Voordelige tarieven als u een goede bestuurder bent
Maandelijkse betalingen zonder kosten
Aanbod ook geldig als u klant bent bij een andere bank
Een betalende Joker beschermt u tegen een forse premieverhoging na een ongeval in fout
Uw wagen behoudt 100% zijn waarde gedurende 18 maanden. Geen depreciatie van de waarde tijdens de eerste 18 maanden Omnium
U bent niet verplicht een te zwaar beschadigd voertuig te laten herstellen . Er bestaat de mogelijkheid om het uitgekeerde kapitaal te gebruiken voor de aankoop van een nieuwe wagen, eerder dan de wagen te laten herstellen bij grote schade ( cfr."regel van2/3)
Bij diefstal zal de vergoeding vrijkomen na 15 dagen tegenover 30 dagen bij andere maatschappijen
Zwakke punten van de autoverzekering bij Ing
Zwakke punten
Premie na ongeval: de premie gaat sterk de hoogte in na een ongeval in fout, maar u kan zich er tegen beschermen
Jongeren: geen autoverzekeringscontract mogelijk voor 26 jaar
Joker mogelijk maar betalend
Hoge tarieven als uw bonus-malus niet richting 0 gaat

Kortingen

ING: Kortingen Autoverzekeringen

U rijdt weinig ? Minder dan 10.000 km per jaar ?

 • - 10% op de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA).
 • - 10% op de dekking Mini-Omnium.
 • - 10% op de dekking Omnium.

Tarief 11% goedkoper voor wie een eigen woning heeft

Dit staat niet in de documenten van de maatschappij, maar deze vraag wordt gesteld bij de berekening van de premie van de autoverzekering. Daarbij merkten we een verschil van 10% op voor de BA Auto premie in ons geval.

Tarief 40% duurder als u nog geen 2 jaar op uw huidig adres verblijft

Na enkele simulaties merkten we ook op dat de premies soms lager uitvielen voor hetzelfde adres, dezelfde wagen en hetzelfde bestuurdersprofiel. Kortom, als u pas verhuisd bent, lijkt het erop dat u een 40% hogere premie voor de autoverzekering betaalt bij ING.

Voorbeeld
Korting o.w.v.: Verzekeringspremie BA Auto ING *
Geen eigenaar, daar <1 jaar 323 €
Geen eigenaar, daar >2 jaren 236 €
Eignaar, daar < 1 jaar 236 €
Eigenaar, daar >2 jaren 213 €
U rijdt -10.000 km per jaar EN u bent eigenaar, daar > 2 jaar 190 €

Meer details in ons artikel: " ING: zijn de prijzen van de autoverzekering echt ongelooflijk? Analyse ."


Omnium

Omnium Auto prijzen en pakketten

Prijs autoverzekering BA + Omnium bij ING op 15.07.2021
Automerken Model & versie Prijs BA + Omnium
Renault Renault Clio (essence) - 49 Kw van 15.702 € BTW 936 €
Volkswagen Volkswagen Golf 1.6 TDI (diesel) - 85 Kw van 24.714 € BTW 1154 €
Bmw Bmw X3 1.8 (diesel) - 110 Kw van 40.206 € BTW 1370 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000km of minder dan 10.000km aflegt. . De prijs is inclusief de volgende waarborgen : BA (verpliche autovervezekering)+ volledige Omnium.
U kunt de volgende facultatieve garanties toevoegen : de Rechtsbijstand voor 48,06 €/jaar, de bestuurdersverzekering voor 73,42 €/jaar, de Bijstand Pech en buitenland voor 95,13 €/jaar of de Premiebescherming na schade voor 131,00 €/jaar. Simulaties volgens het tarief geldig op 20.08.2021 via www.ing.be
Enkele prijsvoorbeelden voor mini - omnium bij ING
Automerken Model & versie Prijs BA Prijs Mini Omnium Totaal
Volkswagen Volkswagen Golf - 85KW de 23.425 € BTW 348 € 202 € 550 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe GolF VIII diesel (2021)1.6 CRTDI met een vermogen van 85kw/115 pk met een waarde van 23.425€ excl.btw. , die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. -- Simulatie volgens het tarief geldig op 19.08.2021.
 • Omnium

  De ING Omnium dekt de materiële schade aan uw wagen na een ongeval, zelfs als u verantwoordelijk bent, alsook alle dekkingen voorzien in de Mini-Omnium.

  Materiële schade: ING dekt de schade veroorzaakt aan het beschreven voertuig bij een ongeval tengevolge van een impact, een val of een aanrijding.

  In het kader van de huidige dekking verzekert ING eveneens :

  1. De kosten van de vervanging van een nummerplaat.
  2. De sleepkosten en stallingskosten gedurende maximum 30 dagen. De kosten van demontage en bestek, kosten van de autoinspectie indien dit nodig blijkt. Het totaal van deze extra’s wordt door ING gedragen tot een maximum van 1.000€ excl. BTW.
  3. Dringende herstellingen die aan het verzekerde voertuig werden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de maatschappij, indien ze niet hoger uitvallen dan 1.000€ excl. BTW (factuur geldt als bewijs).
  4. Kosten van reiniging en opknapping van het voertuig, inbegrepen de kleren van de verzekerde en inzittenden na transport van gewonden.
  5. Kosten van materiële schade aan het voertuig na een ongeval of tijdens het laden of lossen ervan.
  6. Daden van vandalisme
   Een vrijstelling is van toepassing onder voorwaarden – zie hiervoor verder Een bijkomende franchise van 250€ wordt aangerekend bij elk schadegeval met materiële schade als het voertuig werd bestuurd door een persoon jonger dan 23 jaar die niet de gewone bestuurder is.
 • Hoe berekent ING de waardevermindering van uw wagen ?

  Bij een perte totale is het bedrag van de schadevergoeding gebaseerd op de overeengekomen waarde van het verzekerde voertuig.

  Deze overeengekomen waarde is de aangegeven waarde van het verzekerde voertuig, rekening houdend met de volgende waardevermindering :

  • Tijdens de 18 maanden na de inschrijving wordt er nog geen waardevermindering toegepast.
  • Na de 18de maand wordt maandelijks een waardervermindering van 1,10% toegepast, dit tot de 60ste maand.

  Na de 61ste maand volgend op de eerste inschrijving, zal de schadevergoeding bij een ongeval berekend worden op de reële waarde van het voertuig voor het ongeval.

  Deze waarde wordt bepaald door een expert. Hij berekent de waarde (excl. BTW) van de wagen op de dag van het ongeval, plus de waarde van de accessoires (met vermindering van 1% per maand te beginnen van de aankoopdatum).

  Het bedrag van de franchise en de Omnium : De franchise of vrijstelling is het resterende deel dat u dient te betalen na een schadegeval. Dus het bedrag dat de verzekeraar niet voor zijn rekening neemt als er zich een ongeval voordoet.

  Bij ING kan u zelf het bedrag van de vrijstelling kiezen dat u moet ophoesten op het moment van een schadegeval. De vrijstelling speelt ook bij de berekening van uw verzekeringspremie. Samengevat komt het erop neer hoe hoger de franchise, hoe lager de premie, en omgekeerd, hoe geringer de vrijstelling, hoe hoger de premie uitvalt.

  U kan kiezen tussen 3 mogelijkheden :

  • 400 €
  • 800 €
  • 1.200 €
 • Mini Omnium

  De Mini-Omnium verzekert uw voertuig tegen alle schade waarvoor u niet verantwoordelijk bent.

  De Mini-Omnium is niet verplicht maar wel nuttig voor elke wagen jonger dan 6 jaar. Noteer dat de dekking voor diefstal automatisch is inbegrepen in de Mini-Omnium.

  • Diefstal
  • Glasbreuk
  • Aanrijding met dieren
  • Brand
  • Natuurgeweld
 • Bestuurdersverzekering

  De verplichte BA verzekering komt niet tussen in uw medische kosten als die het gevolg zijn van een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent als bestuurder. De bestuurdersverzekering is dus een aanvulling op uw autoverzekering.

  Bij ING kost de bestuurdersverzekering 73,42€ per jaar (voor een voertuig op 4 wielen) en dekt :

  • alle prestaties voor gezondheidszorg verschuldigd aan de mutualiteit of de verzekeraar.
  • schadevergoedingen van primaire werkongeschiktheid of invaliditeit verschuldigd aan de mutualiteit.
  • wettelijke overlevingspensioenen.
  • alle andere betalingen met een aard van schadeloosstelling of een karakter van vervangingsinkomen gedaan door de werkgever of zijn verzekeraar.
  • bij permanente gedeeltelijke of gehele ongeschiktheid

  Toch zal een invaliditeit kleiner of gelijk aan 5% geen recht geven op schadevergoeding; invaliditeit groter of gelijk aan 10% zal volledig vergoed worden; invaliditeit tussen 5% en 10% zal vergoed worden volgens de formule: permanente invaliditeit te vergoeden = (X% x 5%) x 2, X is de graad van permanente invaliditeit.

  • Als de invaliditeit moet worden berekend op basis van het arbeidsinkomen, is het inkomen dat in rekening moet worden gebracht dat van de 12 maanden voor het ongeval. Er zal geen rekening gehouden worden met een eventueel monetair waardeverlies of een indexatie tussen de datum van het ongeval en de afhandeling.
  • Bij niet-respecteren van de verplichte veiligheidsgordeldracht zal de verschuldigde schadevergoeding teruggebracht worden in verhouding met de band die bestaat tussen de omvang van de schade die het slachtoffer zou hebben bij het dragen van de gordel en de werkelijk opgelopen schade.
  • Het totaal van de schade is beperkt tot 1.500.000€ per ongeval, interesten inbegrepen.
 • Rechtsbijstand

  De rechtsbijstand komt tussen als de verzekerde in een rechtszaak is verwikkeld.

  De maatschappij verdedigt de belangen van zijn klant en vertegenwoordigt hem op de rechtbank. Bij ING kost de rechtsbijstand 48,06€ en dekt u voor :

  • Kosten van onderzoek, expertise, advocaat en de procedure voor het Belgische en buitenlandse gerecht.
  • De verzekerde kan zelf een advocaat aanwijzen of eenieder met de juiste, wettelijke vereiste kwalificaties voor de procedure, voor de verdediging en de vrijwaring van zijn rechten en zijn vertegenwoordiging voor het gerecht.
  • Insolvabiliteit van derden Voorschot bij een schadegeval gegarandeerd in België.
  • Geschillen met verkopers, herstellers, andere verzekeringsmaatschappijen.

  De maatschappij komt tussen tot een bedrag van 50.000€ per schadegeval, zonder toepassing van de franchise.

 • Bescherming van de premie na een schadegeval

  Als verantwoordelijk bent voor een schadegeval of u materiële schade had, wordt het bedrag van de premie die u het volgende jaar moet betalen verhoogd.

  Bij ING kan u deze verzekering afsluiten als u 5 jaar zonder ongeval hebt gereden. Ze dekt u bij uw eerste ongeval of uw eerste schadegeval met materiële schade. Dankzij deze dekking heeft het schadegeval geen invloed op uw toekomstige premie.

 • Pechverhelping in België en het buitenland

  Elke verzekerde bij ING geniet van een uitgebreide bijstand na een ongeval in België.

  Als u ook van bijstand na een ongeval in het buitenland wil genieten of pechverhelping bij een panne in België of het buitenland, is het zeer interessant deze bijkomende dekking af te sluiten. Zij geeft dekking bij een ongeval (verkeer, diefstal of poging tot, brand, …) :

  • als het voertuig niet ouder dan 10 jaar is.
  • voor alle mechanische pannes.
  • brandstofproblemen.
  • lekke bank.
  • verlies of diefstal van de wagensleutels.
  • opsturen van onderdelen naar het buitenland.
  • transport van inzittenden.
 • Ing stelt 2 formules Omnium formules en andere optionele garanties op de BA voor :
  • Mini-Omnium.
  • Omnium.
  • Service bij schadegeval.
  • Rechtsbijstand.
  • Bestuurdersverzekering.
  • Pechverhelping in België en het buitenland.


Jongeren

Jonge bestuurders en ING

ING berekent geen online premie vòòr 26 jaar. ING verzekert u GRATIS als u slechts af en toe met de wagen van uw ouders rijdt, maar u moet het de maatschappij wel melden. Als u een contract op uw naam wil, omdat u de regelmatige bestuurder van het voertuig bent, moet u zich naar een ING-kantoor begeven of telefoneren naar 02/464.65.01 om een voorstel tot autoverzekering te bekomen.

- 25% voor min 23 jaar uitgerust met de ING Safe Driving Box

Tijdelijk en tot uitputting van de stock biedt ING tot -25% op uw premie als u de Safe Driving Box in uw wagen installeert EN indien de app uw rijstijl als voorzichtig beoordeeld.

Uw rijgedrag wordt elke maand beoordeeld. Als daaruit blijkt dat u voorzichtig rijdt, krijgt u een korting van -25%. Als u faalt, betaalt u de prijs die bepaald werd in de offerte van uw autoverzekering.

Beginnende bestuurder van 18 jaar die met de wagen van zijn ouders rijdt

Wanneer u de occasionele bestuurder bent van de wagen van uw ouders past ING hun contract aan en zal er geen supplement te betalen zijn. Ander goed nieuws u geniet later van een voordeliger als u zelf een autoverzekering op uw naam neemt (na minimum 1 jaar rijden).

Beginnende bestuurder van 18 jaar die een contract op zijn naam wil
Tarief Brussel (1020) Boutersem (3370)
Standaard (zonder kortingen) 1.840 €/jaar 1.482 €/jaar
Als u voorzichtig rijdt, maandelijks wordt u geëvalueerd door de ING Safe Driving Box Kortingen -25%
1.380,58 €/jaar
Kortingen -25%
1.112,10 €/jaar
Bestuurder van 21 jaar met 3 jaar rijervaring zonder ongeval
Tarief Brussel (1020) Boutersem (3370)
Standaard (zonder kortingen) 1.412 €/jaar 1.138 €/jaar
Als u voorzichtig rijdt, maandelijks wordt u geëvalueerd door de ING Safe Driving Box Kortingen -25%
1059,56 €/jaar
Kortingen -25%
853,71 €/jaar

Wat is jouw profiel ben je eerder?

Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald
Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Jurgen

Zie prijzen en voorwaarden
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Bart

Zie prijzen en voorwaarden

Bonus-Malus

Wat gebeurt na een schadegeval ?

Uw BA premie na een schadegeval bij ING

ING heeft de reputatie zijn autoverzekeringspremies fors te verhogen als u een ongeval veroorzaakt waarvoor uw fout werd vastgesteld.

Toch hoeft het niet dramatisch te zijn als u dat overkomt :

 1. De wet voorziet dat u uw contract binnen de 30 dagen na de schadevergoeding kan opzeggen in zo’n geval en een andere maatschappij mag zoeken.
 2. ING stelt ook een andere oplossing voor: u kan uw eerste ongeval “neutraliseren” door een extra premie te betalen (van 13% in het voorbeeld van ING en 22% bij onze test). Daarmee hebt u recht op een ‘Joker’ of zoals ING het noemt: “een bescherming tegen een verhoging van de premie na een ongeval”. Volgens ING blijven hun tarieven voordelig, ondanks deze meerkost.

Bescherming premie na schadegeval (betalend)

Bij een eerste schadegeval gedurende het verzekeringsjaar van de verzekerde wagen, garandeert ING dat het schadegeval geen invloed heeft op het aantal jaren zonder schade indien u geopteerd hebt voor een “bescherming premie na schadegeval”, en die ook heeft betaald.

Hoeveel kost deze bescherming of Joker ?
NG maakt automatisch de berekening als u een online offerte voor een autoverzekering aanvraagt en geeft ook een voorbeeld in zijn FAQ’s. Het gaat om een meerkost van 27€/jaar tegenover een premie BA Auto van 210€/jaar of een verhoging van de premie van 13% in dit geval. Voor onze test met een VW Golf TDI van 2012 met een BA autoverzekering van 233€ en een bonus-malus 0, vraagt ING 51€ extra voor deze bescherming of een verhoging van 22% .

Kantoren

Alle ING kantoren in Vlaanderen en Brussel
Kantoor Adres Postcode / Stad
ING Alsemberg Avenue Foret De Soignes 24-28 1640 Alsemberg
ING Rhode-Saint-Genèse Avenue Foret De Soignes 371 1640 Rhode-Saint-Genèse
ING Hoeilaert Gemeenteplein 25 1560 Hoeilaert
ING Overijse J B Dekeyserstraat 14 3090 Overijse
ING Halle (Centrum) Maandagmarkt 2 1500 Halle
ING Jezus Eik Brusselsesteenweg 387 3090 Jezus Eik
ING Linkebeek Square Des Braves 22 1630 Linkebeek
ING Ukkel (Fort Jaco) Steenweg Op Waterloo 1313 1180 Ukkel
ING Watermael-Boitsfort (Wiener) Rue Major Bruck 18 1170 Watermael-Boitsfort
ING Drogenbos Grote Baan 315 1620 Drogenbos
ING Ukkel (Dieweg) Dieweg 121 1180 Ukkel
ING Sint-Pieters-Leeuw J. Depauwstraat 35 1600 Sint-Pieters-Leeuw
ING Watermaal-Bosvoorde (Keym) Begoniasstraat 2 1170 Watermaal-Bosvoorde
ING Ukkel (De Fre) Avenue De Fre 82 1180 Ukkel
ING Ukkel (De Bue) Chaussée D'Alsemberg 827 1180 Ukkel
ING Oudergem (Souverain) Vorstlaan 230 1160 Oudergem
ING Elsene (Ulb Campus Solbosch) Avenue Paul Heger 22 Cp166-12 1050 Elsene
ING Elsene (Université) Kroonlaan 449 1050 Elsene
ING Ukkel (Longchamp) Avenue Winston Churchill 11 1180 Ukkel
ING Ukkel (Molière) Steenweg Op Waterloo 687 1180 Ukkel
ING Oudergem (Saint Julien) Square J B De Greef 11 1160 Oudergem
ING Tervuren Brusselsesteenweg 20 3080 Tervuren
ING Ukkel (Coghen) Chaussée D'Alsemberg 411 1180 Ukkel
ING Vorst (Saint Denis) Place Saint Denis 18 1190 Vorst
ING Elsene (Brugmann) Place Georges Brugmann 10B 1050 Elsene
ING Elsene (Vub) Boulevard De La Plaine 2 1050 Elsene
ING Elsene (Jardin Du Roi) Louizaplein 358 1050 Elsene
ING Sint-Pieters-Woluwe (Frères Legrain) Avenue Des Freres Legrain 78 1150 Sint-Pieters-Woluwe
ING Elsene (Ma Campagne) Steenweg Op Waterloo 412G 1050 Elsene
ING Elsene (Louise) Louizaplein 205-207 1050 Elsene
ING Etterbeek (La Chasse) Kazernenlaan 7 1040 Etterbeek
ING Elsene (Flagey) Place Eugene Flagey 5 1050 Elsene
ING Sint-Pieters-Woluwe (Val D'Or) Avenue De Tervuren 270-272 1150 Sint-Pieters-Woluwe
ING Etterbeek Sintmichielswarande 40 1040 Etterbeek
ING Sint-Pieters-Woluwe (Stockel) Dumonplein 1 1150 Sint-Pieters-Woluwe
ING Etterbeek (Non Residents) Sintmichielswarande 40 1040 Etterbeek
ING Sint-Gillis (Parvis) Parvis Saint Gilles 23 1060 Sint-Gillis
ING Wezembeek-Oppem Chaussée De Malines 151 1970 Wezembeek-Oppem
ING Etterbeek (Cinquantenaire) Avenue De Tervuren 10 1040 Etterbeek
ING Sint-Gillis (Porte Louise) Louizaplein 7 1060 Sint-Gillis
ING Woluwe-Saint-Lambert (Tomberg) Tomberg 131 1200 Woluwe-Saint-Lambert
ING Sint-Lambrechts-Woluwe (Shopping Center) Boulevard De La Woluwe 70 B55 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
ING Anderlecht (Bizet) Bergensesteenweg 850 1070 Anderlecht
ING Elsene (Place Luxembourg) Rue D'Arlon 26 1050 Elsene
ING Brussel (Privalis) Place Poelaertplein 1 1000 Brussel
ING Brussel (Marnix) Marnixlaan 24 1000 Brussel
ING Etterbeek (Schuman) Robert Schuman Rondplein 8 1040 Etterbeek
ING Sint-Lambrechts-Woluwe (Meudon) Georges Henrilaan 178 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
ING Anderlecht (Marius Renard) Marius Renardlaan 11 1070 Anderlecht
ING Brussel (Sablon) Rue De La Regence 20 1000 Brussel
ING Brussel (Ambiorix) Archimedesstraat 93C 1000 Brussel
ING Anderlecht (Midi Bara) Rue Limnander 22 1070 Anderlecht
ING Etterbeek (Arts) Avenue Des Arts 26 1040 Etterbeek
ING Schaerbeek (Chazal) Leon Mahillonlaan 4 1030 Schaerbeek
ING Brussel (Galeries Saint Hubert) Grasmarkt 90 1000 Brussel
ING Brussel (Anspach) Rue De L'Eveque 24 1000 Brussel
ING Evere (Paduwa) Avenue Des Anciens Combattants 17 1140 Evere
ING Brussel (City 2) Boulevard Du Jardin Botanique 17 1000 Brussel
ING Schaerbeek (Sainte Marie) Rue Royale 267 1030 Schaerbeek
ING Sint-Jans-Molenbeek (Prince De Liège) Ninoofsesteenweg 1048 1080 Sint-Jans-Molenbeek
ING Schaerbeek (Gare Du Nord) Boulevard Simon Bolivar 9 1030 Schaerbeek
ING Dilbeek Ninoofsesteenweg 340 1700 Dilbeek
ING Gooik Edingsesteenweg 101 1755 Gooik
ING Evere (Olympiades) Vrijetijdslaan 1 1140 Evere
ING Schaerbeek (Latinis) Gustave Latinislaan 55 1030 Schaerbeek
ING Sint-Jans-Molenbeek (Karreveld) Chaussée De Gand 446-480 1080 Sint-Jans-Molenbeek
ING Haasrode Blandenstraat 79 3053 Haasrode
ING Bertem Fr Dottermansstraat 1 3060 Bertem
ING Sint-Agatha-Berchem Place Dr Schweitzer 20 1082 Sint-Agatha-Berchem
ING Ganshoren (Basilique) Avenue Charles Quint 32 1083 Ganshoren
ING Tollembeek Statiestraat 92 1570 Tollembeek
ING Jette (Reine Astrid) Koningin Astridplein 30-32 1090 Jette
ING Zaventem Stationsstraat 78 1930 Zaventem
ING Hoegaarden Tiensestraat 4 3320 Hoegaarden
ING Kortenberg Leuvensesteenweg 198-200 3070 Kortenberg
ING Heverlee Naamsesteenweg 121 3001 Heverlee
ING Groot-Bijgaarden Gossetlaan 43 1702 Groot-Bijgaarden
ING Diegem Alfons De Cockplein 11 1831 Diegem
ING Laeken (Heysel) Avenue Houba De Strooper 154 1020 Laeken
ING Laeken (Gros Tilleul) Rue De Wand 26 1020 Laeken
ING Korbeek-Lo Tiensesteenweg 333 3010 Korbeek-Lo
ING Leuven Bondgenotenlaan 31 3000 Leuven
ING Privalis Leuven Smoldersplein 5 3000 Privalis Leuven
ING Steenokkerzeel Van Frachenlaan 1B 1820 Steenokkerzeel
ING Boutersem Leuvensesteenweg 335 3370 Boutersem
ING Veltem Haachtstraat 74 3020 Veltem
ING Ternat Marktplein 26 1740 Ternat
ING Strombeek Sint Amandsplein 36 1853 Strombeek
ING Wemmel Markt 54 1780 Wemmel
ING Roosdaal Pamelse Klei 43 1760 Roosdaal
ING Herent Half Daghmael 3 3020 Herent
ING Vilvoorde Luchthavenlaan 1 1800 Vilvoorde
ING Tienen Leuvensestraat 2 3300 Tienen
ING Kessel-Lo (Diestsesteenweg) Diestsesteenweg 107 3010 Kessel-Lo
ING Ninove Beverstraat 28 9400 Ninove
ING Grimbergen Brusselsesteenweg 1-3 1850 Grimbergen
ING Kampenhout Warandestraat 19 1910 Kampenhout
ING Meise Brusselsesteenweg 65 1860 Meise
ING Asse Gemeenteplein 23 1730 Asse
ING Liedekerke Stationsstraat 5 1770 Liedekerke
ING Elewijt Tervuursesteenweg 740 1982 Elewijt
ING Landen Stationsstraat 129 3400 Landen
ING Denderleeuw Guido Gezellestraat 100C 9470 Denderleeuw
ING Geraardsbergen Lessensestraat 56 9500 Geraardsbergen
ING Rotselaar Dorpsplein 14 3110 Rotselaar
ING Humbeek Kerkstraat 250 1851 Humbeek
ING Sint-Joris-Winge Leuvensesteenweg 203 3390 Sint-Joris-Winge
ING Glabbeek Tiensesteenweg 175 3380 Glabbeek
ING Merchtem Langesteenweg 43 1785 Merchtem
ING Boortmeerbeek Audenhovenlaan 3 3190 Boortmeerbeek
ING Haacht Werchtersesteenweg 21 3150 Haacht
ING Erembodegem Hogeweg 3 9320 Erembodegem
ING Haaltert Hoogstraat 54 9450 Haaltert
ING Opwijk Singel 9 1745 Opwijk
ING Moorsel Moorsel-Dorp 9 9310 Moorsel
ING Linter Grote Steenweg 333/001 3350 Linter
ING Londerzeel Kerkstraat 7 1840 Londerzeel
ING Tremelo Schriekbaan 8 3120 Tremelo
ING Keerbergen Mechelsebaan 57 3140 Keerbergen
ING Kapelle-Op-Den-Bos Mechelseweg 173 1880 Kapelle-Op-Den-Bos
ING Mechelen (Brusselpoort) Brusselsesteenweg 45 2800 Mechelen
ING Aalst (Leopoldlaan) Leopoldlaan 88 9300 Aalst
ING Zoutleeuw Grote Markt 8-9 3440 Zoutleeuw
ING Aalst (Gentsesteenweg) Gentsesteenweg 150 9300 Aalst
ING Bonheiden Dorp 8 2820 Bonheiden
ING Jeuk Houtstraat 110 3890 Jeuk
ING Mechelen (Bruul) Bruul 57 2800 Mechelen
ING Erpe-Mere Meredorp 16 9420 Erpe-Mere
ING Privalis Mechelen Keizerstraat 20 2800 Privalis Mechelen
ING Herzele Groenlaan 18 9550 Herzele
ING Burst Stationsplein 8 9420 Burst
ING Aarschot Grote Markt 5 3200 Aarschot
ING Hofstade Steenweg Op Aalst 22 9308 Hofstade
ING Buggenhout Kasteelstraat 10 9255 Buggenhout
ING Brakel (Hoogstraat) Hoogstraat 18 9660 Brakel
ING Brakel (Marktplein) Marktplein 6 Bus 1 9660 Brakel
ING Lebbeke Grote Plaats 9A 9280 Lebbeke
ING Mechelen (Noord) Antwerpsesteenweg 179 2800 Mechelen
ING Sint-Truiden Grote Markt 45 3800 Sint-Truiden
ING Zottegem Markt 21 9620 Zottegem
ING Lede Markt 25 9340 Lede
ING Willebroek Nieuwstraat 8 2830 Willebroek
ING Putte Alice Nahonstraat 17 2580 Putte
ING Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat 70 2860 Sint-Katelijne-Waver
ING Sint-Lievens-Houtem Marktplein 78 9520 Sint-Lievens-Houtem
ING Dendermonde Brusselsestraat 34 9200 Dendermonde
ING Scherpenheuvel Molenstraat 32 3270 Scherpenheuvel
ING Heers Steenweg 159 3870 Heers
ING Booischot Dorpsstraat 35 2221 Booischot
ING Puurs Stationsstraat 40 2870 Puurs
ING Boom Antwerpsestraat 68-70 2850 Boom
ING Berlare E Hertecantlaan 38 9290 Berlare
ING Duffel Kerkstraat 7 2570 Duffel
ING Heist-Op-Den-Berg Bergstraat 122 2220 Heist-Op-Den-Berg
ING Halen Markt 3 3545 Halen
ING Ronse Place Fr. Roosevelt 19 9600 Ronse
ING Diest Koning Albertstraat 42 3290 Diest
ING Oosterzele Keiberg 2/1 9860 Oosterzele
ING Herselt Dorp 125 2230 Herselt
ING Bornem Boomstraat 2 2880 Bornem
ING Herk-De-Stad Markt 8 1 3540 Herk-De-Stad
ING Wetteren Stationsstraat 61-63 9230 Wetteren
ING Berlaar Markt 6 2590 Berlaar
ING Zele Markt 25 9240 Zele
ING Lier Zimmerplein 28 2500 Lier
ING Borgloon Kroonstraat 4 3840 Borgloon
ING Aartselaar Kapellestraat 36 2630 Aartselaar
ING Kontich Gemeenteplein 19 2550 Kontich
ING Hamme Roodkruisstraat 2 9220 Hamme
ING Zoerle Parwijs Smissenhoek 22 2260 Zoerle Parwijs
ING Alken Het Kapittel Hoogdorp 11 3570 Alken
ING Temse Kasteelstraat 22 9140 Temse
ING Stevoort Sint Maartenplein 40 3512 Stevoort
ING Zingem Nederzwalmsesteenweg 13 9750 Zingem
ING Wellen Notelarestraat 6 3830 Wellen
ING Westerlo Vismarkt 18 2260 Westerlo
ING Oudenaarde (Generaal Pershingstraat) Generaal Pershingstraat 1 9700 Oudenaarde
ING Hove Kapelstraat 9 2540 Hove
ING Oudenaarde (Beverestraat) Beverestraat 39 9700 Oudenaarde
ING Edegem Hovestraat 30 2650 Edegem
ING Waasmunster Stationsstraat 161/1 9250 Waasmunster
ING Melle Brusselsesteenweg 313 9090 Melle
ING Boechout Heuvelstraat 51 2530 Boechout
ING Asper Steenweg 109 9890 Asper
ING Wortegem-Petegem Petegemplein 24 9790 Wortegem-Petegem
ING Gavere Markt 17 9890 Gavere
ING Lummen Dr Vanderhoeydonckstr 32 3560 Lummen
ING Wilrijk (Centrum) Kleine Steenweg 6 2610 Wilrijk
ING Mortsel Antwerpsestraat 50 2640 Mortsel
ING Nijlen Gemeentestraat 27A 2560 Nijlen
ING Kluisbergen Stationsstraat 25 9690 Kluisbergen
ING Lokeren (Markt) Markt 58 9160 Lokeren
ING Wilrijk (Prins Boudewijnlaan) Prins Boudewijnlaan 98 2610 Wilrijk
ING Heusden Heusdendorp 13 9070 Heusden
ING Kruibeke O L Vrouwplein 15 9150 Kruibeke
ING Merelbeke Hundelgemsesteenweg 450 9820 Merelbeke
ING Lokeren (Bergendries) Tweebruggenstraat 9 W1 9160 Lokeren
ING Berchem (Grote Steenweg) Grote Steenweg 407 2600 Berchem
ING Sint-Niklaas (Parklaan) Parklaan 94 9100 Sint-Niklaas
ING Belsele Lokersebaan 25A 9111 Belsele
ING Kuringen Diepstraat 17/1 3511 Kuringen
ING Tessenderlo Markt 1 3980 Tessenderlo
ING Hoboken Weerstandlaan 40 2660 Hoboken
ING Antwerpen (Tentoonstellingslaan) Camille Huysmanslaan 126 2020 Antwerpen
ING Privalis Hasselt Parklaan 25 3500 Privalis Hasselt
ING Zwijnaarde Heerweg Noord 1 9052 Zwijnaarde
ING Sint-Niklaas (Markt) Grote Markt 31 9100 Sint-Niklaas
ING Hasselt De Schiervellaan 10 3500 Hasselt
ING Antwerpen (Korte Lozanostraat) Korte Lozanastraat 45 2018 Antwerpen
ING Berchem (Diksmuidelaan) Diksmuidelaan 151 2600 Berchem
ING Tongeren Stationslaan 1 3700 Tongeren
ING Destelbergen Dendermondesteenweg 551 9070 Destelbergen
ING Kruishoutem Wannegem Wannegemdorp 8 9770 Kruishoutem Wannegem
ING Wommelgem Kerkplaats 30 2160 Wommelgem
ING Privalis Antwerpen Bolivarplaats 20 2000 Privalis Antwerpen
ING Deurne (Zuid) Herentalsebaan 331 2100 Deurne
ING Avelgem Kerkstraat 20 8580 Avelgem
ING Gentbrugge (Brusselsestnwg) Brusselsesteenweg 129 9050 Gentbrugge
ING Eke Drapstraat 159 9810 Eke
ING Borgerhout Morckhovenlei 2 2140 Borgerhout
ING Antwerpen (Mercator) Plantin Moretuslei 64 2018 Antwerpen
ING Antwerpen (Waalse Kaai) Waalse Kaai 27 2000 Antwerpen
ING Grobbendonk Astridplein 28 2280 Grobbendonk
ING De Pinte Baron De Gieylaan 28 9840 De Pinte
ING Antwerpen (Metropool) Lange Gasthuisstraat 20 2000 Antwerpen
ING Herentals (Sint-Job) Sint-Jobsstraat 5 2200 Herentals
ING Antwerpen (De Keyser) Quellinstraat 1 2018 Antwerpen
ING Herentals (Augustijnen) Augustijnenlaan 95 2200 Herentals
ING Gent (Kortrijksesteenweg) Kortrijksesteenweg 302/A 9000 Gent
ING Lochristi Dorp Oost 19 9080 Lochristi
ING Deurne (Centrum) Frank Craeybeckxlaan 25 2100 Deurne
ING Kruisem (Markt) Markt 6 9770 Kruisem
ING Antwerpen (Linkeroever) Blancefloerlaan 43-45 2050 Antwerpen
ING Sint-Amandsberg (Oude Bareel) Antwerpsesteenweg 1022 9040 Sint-Amandsberg
ING Beveren Oude Zandstraat 14 9120 Beveren
ING Zwijndrecht Dorp West 5 2070 Zwijndrecht
ING Gent (Koning Albertlaan) Koning Albertlaan 242 9000 Gent
ING Gent (Kouter) Kouter 173 9000 Gent
ING Sint-Amandsberg (Potuit) Grondwetlaan 1 9040 Sint-Amandsberg
ING Beringen Hasseltsesteenweg 19 3580 Beringen
ING Diepenbeek Marktplein 11 3590 Diepenbeek
ING Wijnegem Marktplein 1 2110 Wijnegem
ING Belfort Belfortstraat 18 9000 Belfort
ING Deurne (Noord) Ruggeveldlaan 748 2100 Deurne
ING Antwerpen (Haven) Noorderplaats 7 2000 Antwerpen
ING Sint-Pauwels Dries 12 9170 Sint-Pauwels
ING Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 53/B1 9830 Sint-Martens-Latem
ING Geel Pas 48 2440 Geel
ING Gent (Zeehaven) Voormuide 9 9000 Gent
ING Privalis Gent Opgeeistenlaan 401 9000 Privalis Gent
ING Vrasene Kerkstraat 36 9120 Vrasene
ING Heusden-Zolder (Guido Gezelle) Guido Gezellelaan 19 B02 3550 Heusden-Zolder
ING Zaffelare Moleneinde 16 9080 Zaffelare
ING Schilde Turnhoutsebaan 103-105 2970 Schilde
ING Merksem (Bredabaan) Bredabaan 628 2170 Merksem
ING Oostakker Oostakkerdorp 13 9041 Oostakker
ING Sint-Gillis-Waas Kerkstraat 60 9170 Sint-Gillis-Waas
ING Heusden-Zolder Dorpsstraat 84 3550 Heusden-Zolder
ING Drongen Drongenplein 6 9031 Drongen
ING Moerbeke-Waas Bevrijdersstraat 6 9180 Moerbeke-Waas
ING Schoten Paalstraat 39 2900 Schoten
ING Zonhoven Heuvenstraat 5A 3520 Zonhoven
ING Merksem (Lambrechtshoeken) Lambrechtshoekenlaan 288 2170 Merksem
ING Stekene Dorpsstraat 24 9190 Stekene
ING Vichte Oudenaardestraat 2 8570 Vichte
ING Zwevegem Otegemstraat 72 8550 Zwevegem
ING Wondelgem Sint-Markoenstraat 12 9032 Wondelgem
ING Mariakerke Maurice Claeysplein 4 9030 Mariakerke
ING Deinze (Volhardingslaan) Volhardingslaan 25/1 9800 Deinze
ING Drongen (Baarle) Baarledorpstraat 26 9031 Drongen
ING Bilzen Markt 15 3740 Bilzen
ING S'Gravenwezel Wijnegemsteenweg 40 2970 S'Gravenwezel
ING Waregem (Markt) Markt 2 8790 Waregem
ING Waregem (Meersstraat) Meersstraat 36 8790 Waregem
ING Deinze (Tolpoort) Tolpoortstraat 76-78 9800 Deinze
ING Machelen Dorpsstraat 26 9870 Machelen
ING Olmen Schoolstraat 28/1 2491 Olmen
ING Waregem (Nieuwenhove) Nieuwenhovestraat 45 8790 Waregem
ING Zoersel Sint-Antonius Handelslei 89A 2980 Zoersel Sint-Antonius
ING Zulte Staatsbaan 147 9870 Zulte
ING Evergem Dorpsplein 18 9940 Evergem
ING Houthalen Grote Baan 37 3530 Houthalen
ING Riemst Maastrichtersteenweg 31 B1 3770 Riemst
ING Brasschaat Bredabaan 236 2930 Brasschaat
ING Sint-Eloois-Vijve Aloise Biebuyckstraat 34 8793 Sint-Eloois-Vijve
ING Deerlijk Hoogstraat 126 8540 Deerlijk
ING Mariaburg Kapelsesteenweg 422 2930 Mariaburg
ING Leopoldsburg Stationsstraat 56 3970 Leopoldsburg
ING Landegem Landegem Dorp 8 9850 Landegem
ING Mol Laar 10 2400 Mol
ING Genk (Europalaan) Europalaan 42 3600 Genk
ING Desselgem Liebaardstraat 260-264 8791 Desselgem
ING Balen Markt 19 2490 Balen
ING Kasterlee Retiesebaan 7 2460 Kasterlee
ING Lovendegem Vaartstraat 4 9920 Lovendegem
ING Westmalle Antwerpsesteenweg 254 2390 Westmalle
ING Kapellen Antwerpsesteenweg 38 2950 Kapellen
ING Ertvelde Lindenlaan 58 9940 Ertvelde
ING Zelzate Grote Markt 6 9060 Zelzate
ING Oostmalle Turnhoutsebaan 11 2390 Oostmalle
ING Harelbeke Marktstraat 109 8530 Harelbeke
ING Kortrijk (Oudenaardsesteenweg) Oudenaardsesteenweg 18-20 8500 Kortrijk
ING Bavikhove Bavikhovedorp 24A 8531 Bavikhove
ING Kuurne Marktplein 5 8520 Kuurne
ING Waterschei Stalenstraat 38 3600 Waterschei
ING Kortrijk (Markt) Grote Markt 50 8500 Kortrijk
ING Stabroek Dorpsstraat 18 2940 Stabroek
ING Oostrozebeke Hoogstraat 22 8780 Oostrozebeke
ING Aalbeke Moeskroensesteenweg 62 8511 Aalbeke
ING Privalis Kortrijk Burg Nolfstraat 10A 8500 Privalis Kortrijk
ING Kortrijk (Brugsesteenweg) Brugsesteenweg 95 8500 Kortrijk
ING Zomergem Dreef 62 9930 Zomergem
ING Lanaken Molenweideplein 96/1 3620 Lanaken
ING Marke Markekerkstraat 13 8510 Marke
ING Dessel Turnhoutsebaan 22 2480 Dessel
ING Waarschoot Stationsstraat 5 9950 Waarschoot
ING Beerse Lindenlaan 27 2340 Beerse
ING Bissegem Meensesteenweg 401 8501 Bissegem
ING Vosselaar Cingel 3 2350 Vosselaar
ING Heule Heulsekasteelstraat 7/C 8501 Heule
ING Kalmthout Heidestatiestraat 22 2920 Kalmthout
ING Turnhout Parklaan 51 2300 Turnhout
ING Lauwe Leiestraat 103 8930 Lauwe
ING Aalter Boomgaard 4 9880 Aalter
ING Lendelede Kasteelstraat 25 8860 Lendelede
ING Wevelgem Kortrijkstraat 11 8560 Wevelgem
ING Oudsbergen Weg Naar Zwartberg 22 B 1 3660 Oudsbergen
ING Hechtel Lommelsebaan 42 3940 Hechtel
ING Gullegem Koningin Fabiolastraat 6 8560 Gullegem
ING Meulebeke Kapellestraat 2A 8760 Meulebeke
ING Privalis Turnhout Kasteelplein 1 2300 Privalis Turnhout
ING Ingelmunster Stationsstraat 12 8770 Ingelmunster
ING Tielt Kortrijkstraat 42 8700 Tielt
ING Oud-Turnhout Steenweg Op Turnhout 39 2360 Oud-Turnhout
ING Eeklo Boelare 29 9900 Eeklo
ING Kaprijke Plein 50/1 9970 Kaprijke
ING Izegem Dirk Martenslaan 19 8870 Izegem
ING Menen Kortrijkstraat 398 8930 Menen
ING Lommel Stationsstraat 82A 3920 Lommel
ING Maasmechelen Rijksweg 399 3630 Maasmechelen
ING Arendonk De Valken 52 2370 Arendonk
ING Pittem Tieltstraat 30 8740 Pittem
ING Hoogstraten Vrijheid 177 2320 Hoogstraten
ING Knesselare Veldstraat 33 9910 Knesselare
ING Ravels Grote Baan 37 2380 Ravels
ING Ledegem Provinciebaan 34 8880 Ledegem
ING Ardooie Marktplein 6 8850 Ardooie
ING Wingene Tieltstraat 2 8750 Wingene
ING Rumbeke Izegemsestraat 1 8800 Rumbeke
ING Pelt Leopoldlaan 146 3900 Pelt
ING Wervik Leiestraat 30 8940 Wervik
ING Sint-Laureins Dorpsstraat 114 9980 Sint-Laureins
ING Maldegem Stationsstraat 31-33 9990 Maldegem
ING Beernem Hubert D'Ydewallestraat 32 8730 Beernem
ING Dilsen-Stokkem Rijksweg 428 3650 Dilsen-Stokkem
ING Bree Witte Torenwal 15 3960 Bree
ING Zwevezele Marktplein 19 8750 Zwevezele
ING Roeselare (Hendrik Consciencestraat) Hendrik Consciencestraat 34 8800 Roeselare
ING Roeselare (Hoogleedsesteenweg) Hoogleedsesteenweg 72-74 8800 Roeselare
ING Moorslede Marktstraat 1 8890 Moorslede
ING Lichtervelde Marktplaats 16 8810 Lichtervelde
ING Ruddervoorde Sint Elooistraat 45 8020 Ruddervoorde
ING Hooglede Marktplaats 15 8830 Hooglede
ING Sijsele Dorpsstraat 81 8340 Sijsele
ING Oostkamp Kortrijksestraat 31 8020 Oostkamp
ING Maaseik Kloosterbempden 4 3680 Maaseik
ING Kinrooi Dorpsplein 5 3640 Kinrooi
ING Moerkerke Vissersstraat 85 8340 Moerkerke
ING Mesen Markt 27 8957 Mesen
ING Torhout Zwanestraat 2 8820 Torhout
ING Staden Statiestraat 12 8840 Staden
ING Loppem Steenbrugsestraat 1A 8210 Loppem
ING Assebroek Baron Ruzettelaan 200 8310 Assebroek
ING Zedelgem Torhoutsesteenweg 130 8210 Zedelgem
ING Brugge (Sint-Kruis) Maalse Steenweg 215 8310 Brugge
ING Kortemark Nieuwstraat 28 8610 Kortemark
ING Brugge (Sint-Michiels) Dorpsstraat 11 8200 Brugge
ING Privalis Brugge Kazernevest 3 8000 Privalis Brugge
ING Brugge (Kruispoort) Kazernevest 1 8000 Brugge
ING Brugge (Centrum) Sint-Amandsstraat 13 8000 Brugge
ING Ieper (Rijselstraat) Rijselstraat 21 8900 Ieper
ING Brugge (Sint-Andries) Gistelsesteenweg 128 8200 Brugge
ING Ieper (Vandenpeereboomplein) A Vandenpeereboomplein 9 8900 Ieper
ING Brugge (Haven) Fort Lapin 1 8000 Brugge
ING Langemark Markt 47 8920 Langemark
ING Brugge (Scheepsdale) Scheepsdalelaan 9 8000 Brugge
ING Ichtegem Engelstraat 113 A 8480 Ichtegem
ING Knokke (Natienlaan) Natienlaan 258 8300 Knokke
ING Koekelare (Sint Maartensplein) Sint Maartensplein 13 8680 Koekelare
ING Koekelare (Concertplein) Concertplein 8 8680 Koekelare
ING Jabbeke Dorpsstraat 22 8490 Jabbeke
ING Elverdinge Boezingestraat 170 8906 Elverdinge
ING Knokke (Zoute) Albertplein 4 8300 Knokke
ING Knokke (Lippenslaan) Lippenslaan 345 8300 Knokke
ING Diksmuide Grote Markt 32 8600 Diksmuide
ING Oudenburg Marktstraat 49 8460 Oudenburg
ING Poperinge Nieuwstraat 14-16 8970 Poperinge
ING Gistel Nieuwpoortse Steenweg 72A 8470 Gistel
ING Blankenberge Kon Leopold Iii Plein 10 8370 Blankenberge
ING De Haan Marktstraat 2 8420 De Haan
ING Bredene Nukkerstraat 52 8450 Bredene
ING Oostende (Vuurtoren) Voorhavenlaan 83 8400 Oostende
ING Oostende (Jet Center) Gistelsesteenweg 1 8400 Oostende
ING Oostende (Centrum) Van Iseghemlaan 44 8400 Oostende
ING Alveringem Nieuwstraat 12 8690 Alveringem
ING Oostende (Mariakerke) Nieuwpoortsesteenweg 559 8400 Oostende
ING Roesbrugge Roesbruggeplein 7 8972 Roesbrugge
ING Middelkerke Oudstrijdersplein 17 8430 Middelkerke
ING Nieuwpoort Kaai 44 8620 Nieuwpoort
ING Veurne Noordstraat 14 8630 Veurne
ING Koksijde Zeelaan 219-221 8670 Koksijde
ING De Panne Zeelaan 152 8660 De Panne
Brussel
Kantoor Adres Postcode / Stad
ING Ukkel (Fort Jaco) Steenweg Op Waterloo 1313 1180 Ukkel
ING Watermael-Boitsfort (Wiener) Rue Major Bruck 18 1170 Watermael-Boitsfort
ING Ukkel (Dieweg) Dieweg 121 1180 Ukkel
ING Watermaal-Bosvoorde (Keym) Begoniasstraat 2 1170 Watermaal-Bosvoorde
ING Ukkel (De Fre) Avenue De Fre 82 1180 Ukkel
ING Ukkel (De Bue) Chaussée D'Alsemberg 827 1180 Ukkel
ING Oudergem (Souverain) Vorstlaan 230 1160 Oudergem
ING Elsene (Ulb Campus Solbosch) Avenue Paul Heger 22 Cp166-12 1050 Elsene
ING Elsene (Université) Kroonlaan 449 1050 Elsene
ING Ukkel (Longchamp) Avenue Winston Churchill 11 1180 Ukkel
ING Ukkel (Molière) Steenweg Op Waterloo 687 1180 Ukkel
ING Oudergem (Saint Julien) Square J B De Greef 11 1160 Oudergem
ING Ukkel (Coghen) Chaussée D'Alsemberg 411 1180 Ukkel
ING Vorst (Saint Denis) Place Saint Denis 18 1190 Vorst
ING Elsene (Brugmann) Place Georges Brugmann 10B 1050 Elsene
ING Elsene (Vub) Boulevard De La Plaine 2 1050 Elsene
ING Elsene (Jardin Du Roi) Louizaplein 358 1050 Elsene
ING Sint-Pieters-Woluwe (Frères Legrain) Avenue Des Freres Legrain 78 1150 Sint-Pieters-Woluwe
ING Elsene (Ma Campagne) Steenweg Op Waterloo 412G 1050 Elsene
ING Elsene (Louise) Louizaplein 205-207 1050 Elsene
ING Etterbeek (La Chasse) Kazernenlaan 7 1040 Etterbeek
ING Elsene (Flagey) Place Eugene Flagey 5 1050 Elsene
ING Sint-Pieters-Woluwe (Val D'Or) Avenue De Tervuren 270-272 1150 Sint-Pieters-Woluwe
ING Etterbeek Sintmichielswarande 40 1040 Etterbeek
ING Sint-Pieters-Woluwe (Stockel) Dumonplein 1 1150 Sint-Pieters-Woluwe
ING Etterbeek (Non Residents) Sintmichielswarande 40 1040 Etterbeek
ING Sint-Gillis (Parvis) Parvis Saint Gilles 23 1060 Sint-Gillis
ING Etterbeek (Cinquantenaire) Avenue De Tervuren 10 1040 Etterbeek
ING Sint-Gillis (Porte Louise) Louizaplein 7 1060 Sint-Gillis
ING Woluwe-Saint-Lambert (Tomberg) Tomberg 131 1200 Woluwe-Saint-Lambert
ING Sint-Lambrechts-Woluwe (Shopping Center) Boulevard De La Woluwe 70 B55 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
ING Anderlecht (Bizet) Bergensesteenweg 850 1070 Anderlecht
ING Elsene (Place Luxembourg) Rue D'Arlon 26 1050 Elsene
ING Brussel (Privalis) Place Poelaertplein 1 1000 Brussel
ING Brussel (Marnix) Marnixlaan 24 1000 Brussel
ING Etterbeek (Schuman) Robert Schuman Rondplein 8 1040 Etterbeek
ING Sint-Lambrechts-Woluwe (Meudon) Georges Henrilaan 178 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
ING Anderlecht (Marius Renard) Marius Renardlaan 11 1070 Anderlecht
ING Brussel (Sablon) Rue De La Regence 20 1000 Brussel
ING Brussel (Ambiorix) Archimedesstraat 93C 1000 Brussel
ING Anderlecht (Midi Bara) Rue Limnander 22 1070 Anderlecht
ING Etterbeek (Arts) Avenue Des Arts 26 1040 Etterbeek
ING Schaerbeek (Chazal) Leon Mahillonlaan 4 1030 Schaerbeek
ING Brussel (Galeries Saint Hubert) Grasmarkt 90 1000 Brussel
ING Brussel (Anspach) Rue De L'Eveque 24 1000 Brussel
ING Evere (Paduwa) Avenue Des Anciens Combattants 17 1140 Evere
ING Brussel (City 2) Boulevard Du Jardin Botanique 17 1000 Brussel
ING Schaerbeek (Sainte Marie) Rue Royale 267 1030 Schaerbeek
ING Sint-Jans-Molenbeek (Prince De Liège) Ninoofsesteenweg 1048 1080 Sint-Jans-Molenbeek
ING Schaerbeek (Gare Du Nord) Boulevard Simon Bolivar 9 1030 Schaerbeek
ING Evere (Olympiades) Vrijetijdslaan 1 1140 Evere
ING Schaerbeek (Latinis) Gustave Latinislaan 55 1030 Schaerbeek
ING Sint-Jans-Molenbeek (Karreveld) Chaussée De Gand 446-480 1080 Sint-Jans-Molenbeek
ING Sint-Agatha-Berchem Place Dr Schweitzer 20 1082 Sint-Agatha-Berchem
ING Ganshoren (Basilique) Avenue Charles Quint 32 1083 Ganshoren
ING Jette (Reine Astrid) Koningin Astridplein 30-32 1090 Jette
ING Laeken (Heysel) Avenue Houba De Strooper 154 1020 Laeken
ING Laeken (Gros Tilleul) Rue De Wand 26 1020 Laeken
Vlaams Brabant
Kantoor Adres Postcode / Stad
ING Alsemberg Avenue Foret De Soignes 24-28 1640 Alsemberg
ING Rhode-Saint-Genèse Avenue Foret De Soignes 371 1640 Rhode-Saint-Genèse
ING Hoeilaert Gemeenteplein 25 1560 Hoeilaert
ING Overijse J B Dekeyserstraat 14 3090 Overijse
ING Halle (Centrum) Maandagmarkt 2 1500 Halle
ING Jezus Eik Brusselsesteenweg 387 3090 Jezus Eik
ING Linkebeek Square Des Braves 22 1630 Linkebeek
ING Drogenbos Grote Baan 315 1620 Drogenbos
ING Sint-Pieters-Leeuw J. Depauwstraat 35 1600 Sint-Pieters-Leeuw
ING Tervuren Brusselsesteenweg 20 3080 Tervuren
ING Wezembeek-Oppem Chaussée De Malines 151 1970 Wezembeek-Oppem
ING Dilbeek Ninoofsesteenweg 340 1700 Dilbeek
ING Gooik Edingsesteenweg 101 1755 Gooik
ING Haasrode Blandenstraat 79 3053 Haasrode
ING Bertem Fr Dottermansstraat 1 3060 Bertem
ING Tollembeek Statiestraat 92 1570 Tollembeek
ING Zaventem Stationsstraat 78 1930 Zaventem
ING Hoegaarden Tiensestraat 4 3320 Hoegaarden
ING Kortenberg Leuvensesteenweg 198-200 3070 Kortenberg
ING Heverlee Naamsesteenweg 121 3001 Heverlee
ING Groot-Bijgaarden Gossetlaan 43 1702 Groot-Bijgaarden
ING Diegem Alfons De Cockplein 11 1831 Diegem
ING Korbeek-Lo Tiensesteenweg 333 3010 Korbeek-Lo
ING Leuven Bondgenotenlaan 31 3000 Leuven
ING Privalis Leuven Smoldersplein 5 3000 Privalis Leuven
ING Steenokkerzeel Van Frachenlaan 1B 1820 Steenokkerzeel
ING Boutersem Leuvensesteenweg 335 3370 Boutersem
ING Veltem Haachtstraat 74 3020 Veltem
ING Ternat Marktplein 26 1740 Ternat
ING Strombeek Sint Amandsplein 36 1853 Strombeek
ING Wemmel Markt 54 1780 Wemmel
ING Roosdaal Pamelse Klei 43 1760 Roosdaal
ING Herent Half Daghmael 3 3020 Herent
ING Vilvoorde Luchthavenlaan 1 1800 Vilvoorde
ING Tienen Leuvensestraat 2 3300 Tienen
ING Kessel-Lo (Diestsesteenweg) Diestsesteenweg 107 3010 Kessel-Lo
ING Grimbergen Brusselsesteenweg 1-3 1850 Grimbergen
ING Kampenhout Warandestraat 19 1910 Kampenhout
ING Meise Brusselsesteenweg 65 1860 Meise
ING Asse Gemeenteplein 23 1730 Asse
ING Liedekerke Stationsstraat 5 1770 Liedekerke
ING Elewijt Tervuursesteenweg 740 1982 Elewijt
ING Landen Stationsstraat 129 3400 Landen
ING Rotselaar Dorpsplein 14 3110 Rotselaar
ING Humbeek Kerkstraat 250 1851 Humbeek
ING Sint-Joris-Winge Leuvensesteenweg 203 3390 Sint-Joris-Winge
ING Glabbeek Tiensesteenweg 175 3380 Glabbeek
ING Merchtem Langesteenweg 43 1785 Merchtem
ING Boortmeerbeek Audenhovenlaan 3 3190 Boortmeerbeek
ING Haacht Werchtersesteenweg 21 3150 Haacht
ING Opwijk Singel 9 1745 Opwijk
ING Linter Grote Steenweg 333/001 3350 Linter
ING Londerzeel Kerkstraat 7 1840 Londerzeel
ING Tremelo Schriekbaan 8 3120 Tremelo
ING Keerbergen Mechelsebaan 57 3140 Keerbergen
ING Kapelle-Op-Den-Bos Mechelseweg 173 1880 Kapelle-Op-Den-Bos
ING Zoutleeuw Grote Markt 8-9 3440 Zoutleeuw
ING Aarschot Grote Markt 5 3200 Aarschot
ING Scherpenheuvel Molenstraat 32 3270 Scherpenheuvel
ING Diest Koning Albertstraat 42 3290 Diest
Oost-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
ING Ninove Beverstraat 28 9400 Ninove
ING Denderleeuw Guido Gezellestraat 100C 9470 Denderleeuw
ING Geraardsbergen Lessensestraat 56 9500 Geraardsbergen
ING Erembodegem Hogeweg 3 9320 Erembodegem
ING Haaltert Hoogstraat 54 9450 Haaltert
ING Moorsel Moorsel-Dorp 9 9310 Moorsel
ING Aalst (Leopoldlaan) Leopoldlaan 88 9300 Aalst
ING Aalst (Gentsesteenweg) Gentsesteenweg 150 9300 Aalst
ING Erpe-Mere Meredorp 16 9420 Erpe-Mere
ING Herzele Groenlaan 18 9550 Herzele
ING Burst Stationsplein 8 9420 Burst
ING Hofstade Steenweg Op Aalst 22 9308 Hofstade
ING Buggenhout Kasteelstraat 10 9255 Buggenhout
ING Brakel (Hoogstraat) Hoogstraat 18 9660 Brakel
ING Brakel (Marktplein) Marktplein 6 Bus 1 9660 Brakel
ING Lebbeke Grote Plaats 9A 9280 Lebbeke
ING Zottegem Markt 21 9620 Zottegem
ING Lede Markt 25 9340 Lede
ING Sint-Lievens-Houtem Marktplein 78 9520 Sint-Lievens-Houtem
ING Dendermonde Brusselsestraat 34 9200 Dendermonde
ING Berlare E Hertecantlaan 38 9290 Berlare
ING Ronse Place Fr. Roosevelt 19 9600 Ronse
ING Oosterzele Keiberg 2/1 9860 Oosterzele
ING Wetteren Stationsstraat 61-63 9230 Wetteren
ING Zele Markt 25 9240 Zele
ING Hamme Roodkruisstraat 2 9220 Hamme
ING Temse Kasteelstraat 22 9140 Temse
ING Zingem Nederzwalmsesteenweg 13 9750 Zingem
ING Oudenaarde (Generaal Pershingstraat) Generaal Pershingstraat 1 9700 Oudenaarde
ING Oudenaarde (Beverestraat) Beverestraat 39 9700 Oudenaarde
ING Waasmunster Stationsstraat 161/1 9250 Waasmunster
ING Melle Brusselsesteenweg 313 9090 Melle
ING Asper Steenweg 109 9890 Asper
ING Wortegem-Petegem Petegemplein 24 9790 Wortegem-Petegem
ING Gavere Markt 17 9890 Gavere
ING Kluisbergen Stationsstraat 25 9690 Kluisbergen
ING Lokeren (Markt) Markt 58 9160 Lokeren
ING Heusden Heusdendorp 13 9070 Heusden
ING Kruibeke O L Vrouwplein 15 9150 Kruibeke
ING Merelbeke Hundelgemsesteenweg 450 9820 Merelbeke
ING Lokeren (Bergendries) Tweebruggenstraat 9 W1 9160 Lokeren
ING Sint-Niklaas (Parklaan) Parklaan 94 9100 Sint-Niklaas
ING Belsele Lokersebaan 25A 9111 Belsele
ING Zwijnaarde Heerweg Noord 1 9052 Zwijnaarde
ING Sint-Niklaas (Markt) Grote Markt 31 9100 Sint-Niklaas
ING Destelbergen Dendermondesteenweg 551 9070 Destelbergen
ING Kruishoutem Wannegem Wannegemdorp 8 9770 Kruishoutem Wannegem
ING Gentbrugge (Brusselsestnwg) Brusselsesteenweg 129 9050 Gentbrugge
ING Eke Drapstraat 159 9810 Eke
ING De Pinte Baron De Gieylaan 28 9840 De Pinte
ING Gent (Kortrijksesteenweg) Kortrijksesteenweg 302/A 9000 Gent
ING Lochristi Dorp Oost 19 9080 Lochristi
ING Kruisem (Markt) Markt 6 9770 Kruisem
ING Sint-Amandsberg (Oude Bareel) Antwerpsesteenweg 1022 9040 Sint-Amandsberg
ING Beveren Oude Zandstraat 14 9120 Beveren
ING Gent (Koning Albertlaan) Koning Albertlaan 242 9000 Gent
ING Gent (Kouter) Kouter 173 9000 Gent
ING Sint-Amandsberg (Potuit) Grondwetlaan 1 9040 Sint-Amandsberg
ING Belfort Belfortstraat 18 9000 Belfort
ING Sint-Pauwels Dries 12 9170 Sint-Pauwels
ING Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 53/B1 9830 Sint-Martens-Latem
ING Gent (Zeehaven) Voormuide 9 9000 Gent
ING Privalis Gent Opgeeistenlaan 401 9000 Privalis Gent
ING Vrasene Kerkstraat 36 9120 Vrasene
ING Zaffelare Moleneinde 16 9080 Zaffelare
ING Oostakker Oostakkerdorp 13 9041 Oostakker
ING Sint-Gillis-Waas Kerkstraat 60 9170 Sint-Gillis-Waas
ING Drongen Drongenplein 6 9031 Drongen
ING Moerbeke-Waas Bevrijdersstraat 6 9180 Moerbeke-Waas
ING Stekene Dorpsstraat 24 9190 Stekene
ING Wondelgem Sint-Markoenstraat 12 9032 Wondelgem
ING Mariakerke Maurice Claeysplein 4 9030 Mariakerke
ING Deinze (Volhardingslaan) Volhardingslaan 25/1 9800 Deinze
ING Drongen (Baarle) Baarledorpstraat 26 9031 Drongen
ING Deinze (Tolpoort) Tolpoortstraat 76-78 9800 Deinze
ING Machelen Dorpsstraat 26 9870 Machelen
ING Zulte Staatsbaan 147 9870 Zulte
ING Evergem Dorpsplein 18 9940 Evergem
ING Landegem Landegem Dorp 8 9850 Landegem
ING Lovendegem Vaartstraat 4 9920 Lovendegem
ING Ertvelde Lindenlaan 58 9940 Ertvelde
ING Zelzate Grote Markt 6 9060 Zelzate
ING Zomergem Dreef 62 9930 Zomergem
ING Waarschoot Stationsstraat 5 9950 Waarschoot
ING Aalter Boomgaard 4 9880 Aalter
ING Eeklo Boelare 29 9900 Eeklo
ING Kaprijke Plein 50/1 9970 Kaprijke
ING Knesselare Veldstraat 33 9910 Knesselare
ING Sint-Laureins Dorpsstraat 114 9980 Sint-Laureins
ING Maldegem Stationsstraat 31-33 9990 Maldegem
West-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
ING Avelgem Kerkstraat 20 8580 Avelgem
ING Vichte Oudenaardestraat 2 8570 Vichte
ING Zwevegem Otegemstraat 72 8550 Zwevegem
ING Waregem (Markt) Markt 2 8790 Waregem
ING Waregem (Meersstraat) Meersstraat 36 8790 Waregem
ING Waregem (Nieuwenhove) Nieuwenhovestraat 45 8790 Waregem
ING Sint-Eloois-Vijve Aloise Biebuyckstraat 34 8793 Sint-Eloois-Vijve
ING Deerlijk Hoogstraat 126 8540 Deerlijk
ING Desselgem Liebaardstraat 260-264 8791 Desselgem
ING Harelbeke Marktstraat 109 8530 Harelbeke
ING Kortrijk (Oudenaardsesteenweg) Oudenaardsesteenweg 18-20 8500 Kortrijk
ING Bavikhove Bavikhovedorp 24A 8531 Bavikhove
ING Kuurne Marktplein 5 8520 Kuurne
ING Kortrijk (Markt) Grote Markt 50 8500 Kortrijk
ING Oostrozebeke Hoogstraat 22 8780 Oostrozebeke
ING Aalbeke Moeskroensesteenweg 62 8511 Aalbeke
ING Privalis Kortrijk Burg Nolfstraat 10A 8500 Privalis Kortrijk
ING Kortrijk (Brugsesteenweg) Brugsesteenweg 95 8500 Kortrijk
ING Marke Markekerkstraat 13 8510 Marke
ING Bissegem Meensesteenweg 401 8501 Bissegem
ING Heule Heulsekasteelstraat 7/C 8501 Heule
ING Lauwe Leiestraat 103 8930 Lauwe
ING Lendelede Kasteelstraat 25 8860 Lendelede
ING Wevelgem Kortrijkstraat 11 8560 Wevelgem
ING Gullegem Koningin Fabiolastraat 6 8560 Gullegem
ING Meulebeke Kapellestraat 2A 8760 Meulebeke
ING Ingelmunster Stationsstraat 12 8770 Ingelmunster
ING Tielt Kortrijkstraat 42 8700 Tielt
ING Izegem Dirk Martenslaan 19 8870 Izegem
ING Menen Kortrijkstraat 398 8930 Menen
ING Pittem Tieltstraat 30 8740 Pittem
ING Ledegem Provinciebaan 34 8880 Ledegem
ING Ardooie Marktplein 6 8850 Ardooie
ING Wingene Tieltstraat 2 8750 Wingene
ING Rumbeke Izegemsestraat 1 8800 Rumbeke
ING Wervik Leiestraat 30 8940 Wervik
ING Beernem Hubert D'Ydewallestraat 32 8730 Beernem
ING Zwevezele Marktplein 19 8750 Zwevezele
ING Roeselare (Hendrik Consciencestraat) Hendrik Consciencestraat 34 8800 Roeselare
ING Roeselare (Hoogleedsesteenweg) Hoogleedsesteenweg 72-74 8800 Roeselare
ING Moorslede Marktstraat 1 8890 Moorslede
ING Lichtervelde Marktplaats 16 8810 Lichtervelde
ING Ruddervoorde Sint Elooistraat 45 8020 Ruddervoorde
ING Hooglede Marktplaats 15 8830 Hooglede
ING Sijsele Dorpsstraat 81 8340 Sijsele
ING Oostkamp Kortrijksestraat 31 8020 Oostkamp
ING Moerkerke Vissersstraat 85 8340 Moerkerke
ING Mesen Markt 27 8957 Mesen
ING Torhout Zwanestraat 2 8820 Torhout
ING Staden Statiestraat 12 8840 Staden
ING Loppem Steenbrugsestraat 1A 8210 Loppem
ING Assebroek Baron Ruzettelaan 200 8310 Assebroek
ING Zedelgem Torhoutsesteenweg 130 8210 Zedelgem
ING Brugge (Sint-Kruis) Maalse Steenweg 215 8310 Brugge
ING Kortemark Nieuwstraat 28 8610 Kortemark
ING Brugge (Sint-Michiels) Dorpsstraat 11 8200 Brugge
ING Privalis Brugge Kazernevest 3 8000 Privalis Brugge
ING Brugge (Kruispoort) Kazernevest 1 8000 Brugge
ING Brugge (Centrum) Sint-Amandsstraat 13 8000 Brugge
ING Ieper (Rijselstraat) Rijselstraat 21 8900 Ieper
ING Brugge (Sint-Andries) Gistelsesteenweg 128 8200 Brugge
ING Ieper (Vandenpeereboomplein) A Vandenpeereboomplein 9 8900 Ieper
ING Brugge (Haven) Fort Lapin 1 8000 Brugge
ING Langemark Markt 47 8920 Langemark
ING Brugge (Scheepsdale) Scheepsdalelaan 9 8000 Brugge
ING Ichtegem Engelstraat 113 A 8480 Ichtegem
ING Knokke (Natienlaan) Natienlaan 258 8300 Knokke
ING Koekelare (Sint Maartensplein) Sint Maartensplein 13 8680 Koekelare
ING Koekelare (Concertplein) Concertplein 8 8680 Koekelare
ING Jabbeke Dorpsstraat 22 8490 Jabbeke
ING Elverdinge Boezingestraat 170 8906 Elverdinge
ING Knokke (Zoute) Albertplein 4 8300 Knokke
ING Knokke (Lippenslaan) Lippenslaan 345 8300 Knokke
ING Diksmuide Grote Markt 32 8600 Diksmuide
ING Oudenburg Marktstraat 49 8460 Oudenburg
ING Poperinge Nieuwstraat 14-16 8970 Poperinge
ING Gistel Nieuwpoortse Steenweg 72A 8470 Gistel
ING Blankenberge Kon Leopold Iii Plein 10 8370 Blankenberge
ING De Haan Marktstraat 2 8420 De Haan
ING Bredene Nukkerstraat 52 8450 Bredene
ING Oostende (Vuurtoren) Voorhavenlaan 83 8400 Oostende
ING Oostende (Jet Center) Gistelsesteenweg 1 8400 Oostende
ING Oostende (Centrum) Van Iseghemlaan 44 8400 Oostende
ING Alveringem Nieuwstraat 12 8690 Alveringem
ING Oostende (Mariakerke) Nieuwpoortsesteenweg 559 8400 Oostende
ING Roesbrugge Roesbruggeplein 7 8972 Roesbrugge
ING Middelkerke Oudstrijdersplein 17 8430 Middelkerke
ING Nieuwpoort Kaai 44 8620 Nieuwpoort
ING Veurne Noordstraat 14 8630 Veurne
ING Koksijde Zeelaan 219-221 8670 Koksijde
ING De Panne Zeelaan 152 8660 De Panne
Antwerpen
Kantoor Adres Postcode / Stad
ING Mechelen (Brusselpoort) Brusselsesteenweg 45 2800 Mechelen
ING Bonheiden Dorp 8 2820 Bonheiden
ING Mechelen (Bruul) Bruul 57 2800 Mechelen
ING Privalis Mechelen Keizerstraat 20 2800 Privalis Mechelen
ING Mechelen (Noord) Antwerpsesteenweg 179 2800 Mechelen
ING Willebroek Nieuwstraat 8 2830 Willebroek
ING Putte Alice Nahonstraat 17 2580 Putte
ING Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat 70 2860 Sint-Katelijne-Waver
ING Booischot Dorpsstraat 35 2221 Booischot
ING Puurs Stationsstraat 40 2870 Puurs
ING Boom Antwerpsestraat 68-70 2850 Boom
ING Duffel Kerkstraat 7 2570 Duffel
ING Heist-Op-Den-Berg Bergstraat 122 2220 Heist-Op-Den-Berg
ING Herselt Dorp 125 2230 Herselt
ING Bornem Boomstraat 2 2880 Bornem
ING Berlaar Markt 6 2590 Berlaar
ING Lier Zimmerplein 28 2500 Lier
ING Aartselaar Kapellestraat 36 2630 Aartselaar
ING Kontich Gemeenteplein 19 2550 Kontich
ING Zoerle Parwijs Smissenhoek 22 2260 Zoerle Parwijs
ING Westerlo Vismarkt 18 2260 Westerlo
ING Hove Kapelstraat 9 2540 Hove
ING Edegem Hovestraat 30 2650 Edegem
ING Boechout Heuvelstraat 51 2530 Boechout
ING Wilrijk (Centrum) Kleine Steenweg 6 2610 Wilrijk
ING Mortsel Antwerpsestraat 50 2640 Mortsel
ING Nijlen Gemeentestraat 27A 2560 Nijlen
ING Wilrijk (Prins Boudewijnlaan) Prins Boudewijnlaan 98 2610 Wilrijk
ING Berchem (Grote Steenweg) Grote Steenweg 407 2600 Berchem
ING Hoboken Weerstandlaan 40 2660 Hoboken
ING Antwerpen (Tentoonstellingslaan) Camille Huysmanslaan 126 2020 Antwerpen
ING Antwerpen (Korte Lozanostraat) Korte Lozanastraat 45 2018 Antwerpen
ING Berchem (Diksmuidelaan) Diksmuidelaan 151 2600 Berchem
ING Wommelgem Kerkplaats 30 2160 Wommelgem
ING Privalis Antwerpen Bolivarplaats 20 2000 Privalis Antwerpen
ING Deurne (Zuid) Herentalsebaan 331 2100 Deurne
ING Borgerhout Morckhovenlei 2 2140 Borgerhout
ING Antwerpen (Mercator) Plantin Moretuslei 64 2018 Antwerpen
ING Antwerpen (Waalse Kaai) Waalse Kaai 27 2000 Antwerpen
ING Grobbendonk Astridplein 28 2280 Grobbendonk
ING Antwerpen (Metropool) Lange Gasthuisstraat 20 2000 Antwerpen
ING Herentals (Sint-Job) Sint-Jobsstraat 5 2200 Herentals
ING Antwerpen (De Keyser) Quellinstraat 1 2018 Antwerpen
ING Herentals (Augustijnen) Augustijnenlaan 95 2200 Herentals
ING Deurne (Centrum) Frank Craeybeckxlaan 25 2100 Deurne
ING Antwerpen (Linkeroever) Blancefloerlaan 43-45 2050 Antwerpen
ING Zwijndrecht Dorp West 5 2070 Zwijndrecht
ING Wijnegem Marktplein 1 2110 Wijnegem
ING Deurne (Noord) Ruggeveldlaan 748 2100 Deurne
ING Antwerpen (Haven) Noorderplaats 7 2000 Antwerpen
ING Geel Pas 48 2440 Geel
ING Schilde Turnhoutsebaan 103-105 2970 Schilde
ING Merksem (Bredabaan) Bredabaan 628 2170 Merksem
ING Schoten Paalstraat 39 2900 Schoten
ING Merksem (Lambrechtshoeken) Lambrechtshoekenlaan 288 2170 Merksem
ING S'Gravenwezel Wijnegemsteenweg 40 2970 S'Gravenwezel
ING Olmen Schoolstraat 28/1 2491 Olmen
ING Zoersel Sint-Antonius Handelslei 89A 2980 Zoersel Sint-Antonius
ING Brasschaat Bredabaan 236 2930 Brasschaat
ING Mariaburg Kapelsesteenweg 422 2930 Mariaburg
ING Mol Laar 10 2400 Mol
ING Balen Markt 19 2490 Balen
ING Kasterlee Retiesebaan 7 2460 Kasterlee
ING Westmalle Antwerpsesteenweg 254 2390 Westmalle
ING Kapellen Antwerpsesteenweg 38 2950 Kapellen
ING Oostmalle Turnhoutsebaan 11 2390 Oostmalle
ING Stabroek Dorpsstraat 18 2940 Stabroek
ING Dessel Turnhoutsebaan 22 2480 Dessel
ING Beerse Lindenlaan 27 2340 Beerse
ING Vosselaar Cingel 3 2350 Vosselaar
ING Kalmthout Heidestatiestraat 22 2920 Kalmthout
ING Turnhout Parklaan 51 2300 Turnhout
ING Privalis Turnhout Kasteelplein 1 2300 Privalis Turnhout
ING Oud-Turnhout Steenweg Op Turnhout 39 2360 Oud-Turnhout
ING Arendonk De Valken 52 2370 Arendonk
ING Hoogstraten Vrijheid 177 2320 Hoogstraten
ING Ravels Grote Baan 37 2380 Ravels
Limburg
Kantoor Adres Postcode / Stad
ING Jeuk Houtstraat 110 3890 Jeuk
ING Sint-Truiden Grote Markt 45 3800 Sint-Truiden
ING Heers Steenweg 159 3870 Heers
ING Halen Markt 3 3545 Halen
ING Herk-De-Stad Markt 8 1 3540 Herk-De-Stad
ING Borgloon Kroonstraat 4 3840 Borgloon
ING Alken Het Kapittel Hoogdorp 11 3570 Alken
ING Stevoort Sint Maartenplein 40 3512 Stevoort
ING Wellen Notelarestraat 6 3830 Wellen
ING Lummen Dr Vanderhoeydonckstr 32 3560 Lummen
ING Kuringen Diepstraat 17/1 3511 Kuringen
ING Tessenderlo Markt 1 3980 Tessenderlo
ING Privalis Hasselt Parklaan 25 3500 Privalis Hasselt
ING Hasselt De Schiervellaan 10 3500 Hasselt
ING Tongeren Stationslaan 1 3700 Tongeren
ING Beringen Hasseltsesteenweg 19 3580 Beringen
ING Diepenbeek Marktplein 11 3590 Diepenbeek
ING Heusden-Zolder (Guido Gezelle) Guido Gezellelaan 19 B02 3550 Heusden-Zolder
ING Heusden-Zolder Dorpsstraat 84 3550 Heusden-Zolder
ING Zonhoven Heuvenstraat 5A 3520 Zonhoven
ING Bilzen Markt 15 3740 Bilzen
ING Houthalen Grote Baan 37 3530 Houthalen
ING Riemst Maastrichtersteenweg 31 B1 3770 Riemst
ING Leopoldsburg Stationsstraat 56 3970 Leopoldsburg
ING Genk (Europalaan) Europalaan 42 3600 Genk
ING Waterschei Stalenstraat 38 3600 Waterschei
ING Lanaken Molenweideplein 96/1 3620 Lanaken
ING Oudsbergen Weg Naar Zwartberg 22 B 1 3660 Oudsbergen
ING Hechtel Lommelsebaan 42 3940 Hechtel
ING Lommel Stationsstraat 82A 3920 Lommel
ING Maasmechelen Rijksweg 399 3630 Maasmechelen
ING Pelt Leopoldlaan 146 3900 Pelt
ING Dilsen-Stokkem Rijksweg 428 3650 Dilsen-Stokkem
ING Bree Witte Torenwal 15 3960 Bree
ING Maaseik Kloosterbempden 4 3680 Maaseik
ING Kinrooi Dorpsplein 5 3640 Kinrooi

Veelgestelde vragen over verzekeringen bij Ing

 • Wie is ING ?

  ING staat voor de ‘Internationale Nederlanden Groep’, die van Nederlandse origine is en in 1991 werd opgericht na de fusie tussen de verzekeringsmaatschappijen Nationale Nederlanden en de staatsbank die het postnetwerk gebruikte en na privatisering tot Postbank Groep werd herdoopt.

  ING Belux is een bank- en verzekeringsonderneming die actief is in België en Luxemburg, zoals blijkt uit zijn benaming. Maar daarnaast is ING ook buiten onze grenzen aanwezig in het grootste deel van de wereld. Bij ons fusioneerden in 1975 de Bank van Brussel en de Bank Lambert tot Bank Brussel Lambert of BBL.

  Zij werd in 1998 een filiaal van de ING Groep. Sinds april 2003 is ze bekend onder de naam ING België N.V.

 • ING.be laat

  Simulaties van uw premie toe, een gedetailleerde offerte te ontvangen en het contract volledig af te sluiten via de website en via uw email box. Maar u kan ook opteren voor een persoonlijk contact via een van de talrijke ING kantoren.

 • Combinatie auto-motor bij ING ?

  De verzekeraar voorziet twee combicontracten auto-motor, maar geen online schatting voor uw motor. De eigenschappen van uw motorfiets, het “privé of bedrijfsstatuut” van uw wagen zal de prijs van uw auto-moto combi beïnvloeden. ING Verzekeringen zal u enkel per telefoon een persoonlijke schatting geven van uw premie voor het contract BA motor en elke andere autoverzekering, al dan niet gecombineerd met uw auto.

 • Hoe wordt de prijs van de autoverzekering berekend bij ING ?

  Net zoals bij de meeste autoverzekeraars worden de gebruikelijke criteria gehanteerd: eigenschappen van het voertuig, rijervaring, schadeverleden van de laatste 5 jaar, wonen in de stad of op het platteland, intensief gebruik (veel kilometers) ...

  • Het feit dat u huiseigenaar bent is een indicatie dat u de buurt beter kent en zo een lager risico op een ongeval heeft;
  • De combinatie tussen uw leeftijd en het type voertuig kan de premie verhogen of verlagen;
  • Het deel dat u uit eigen zak zal betalen na een ongeval (franchise) heeft een invloed op de premie.
 • Hoe werkt ING Verzekeringen ?

  ING biedt zijn autoverzekering direct aan zonder tussenkomst van een verzekeringsmakelaar. ING is op het hele grondgebied aanwezig via 710 kantoren voor de klanten.

 • Omnium
  • Via de talrijke ING-kantoren
  • Ofwel per telefoon. Voor alle info, advies, vragen: 02. 464.60.02
  • Als u reeds klant bent via Phone Banking
  • Bij schade ING Assist'Line op +32 2 550 06 00 (24/7)
  • Via email direct op de website van ING www.ing.be
 • ING is eveneens een bank

  Een financiële instelling met stevige wortels in België die een gratis zichtrekening zoals de Lion Account biedt en veel meer.

 • ING biedt ook een ultra-complete wagenbijstand aan

  Met ING Lion Assistance bent u en uw voertuig verzekerd bij panne, een lekke band of een ander euvel…

  Deze formule bestaat uit :

  • wagenbijstand geldig in België en het buitenland (Europa)
  • vervangwagen
  • bijstand voor personen
  • reisbijstand
  • bijstand thuis
 • Welke verzekeringen biedt ING aan ?

  Autoverzekering

  • Burgerlijke aansprakelijheid
  • Assist'Line
  • Service bij schadegevallen

  Opties

  • Mini Omnium
  • Omnium
  • Rechtsbijstand
  • Bijstand
  • Bestuurdersverzekering

  Leven en overlijden

  • Levensverzekering
  • Inkomensvezekering
  • Lijfrenteverzekering

  Brandverzekering

  • ING brandverzekering voor huurders van appartement
  • ING brandverzekering voor huurders van een huis
  • ING brandverzekering voor eigenaars van een huis

  Reisverzekering

  • Reisverzekering
  • Annulatieverzekering

  Verzekering hypothecair krediet

  • Schuldsaldoverzekering
  • Brandverzekering en woonverzekering