Pv

Promo van het moment bij Pv
Momenteel geen tijdelijke kortingen!

Actie geldig t/m 14/04/2022

Deze promo is verlopen sinds 14/04/2022 !

P&V : Boek nu uw verzekeringscheck bij uw P&V-adviseur en krijg 2 bioscooptickets cadeau

Klantenwedstrijd op de MyFamily2021-campagne

P&V Verzekeringen CV organiseert deze wedstrijd in het kader van haar campagne "MyFamily 2021" van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Wijze van deelname en prijs

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden werd voldaan :

- Als fysieke persoon heeft de deelnemer deelgenomen aan een gratis check-up "Activity360", georganiseerd door diens adviseur, waarbij diens persoonlijke gezinssituatie wordt onderworpen aan een grondige analyse, rekening houdend met z'n verzekeringsbehoeften en-verlangens.

De deelnemer ontvant naar aanleiding hiervan 2 cinema-etickets, via het email-adres door de deelnemer opgegeven ter gelegenheid van de check-up.

Er zijn 5.000 cinema-etickets beschikbaar. Enkel de eerste 2.500 deelnemers (maximum 2 tickets per gezin) ontvangen de etickets. Geldig van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021.

Als gezin (of, indien niet toepasselijk, persoonlijk steeds doch in het kader van het gezinsleven) onderschrijft de deelnemer voor minimum 200 € aan jaarlijkse premies, één of meer verzekeringsproducten uit de volgende categrieën :

  • Uit de groep activiteiten 'Leven': verzekeringsproducten uit de derde pensioenpijler (Lange termijnsparen en/of pensioensparen).
  • Uit de groep activiteiten 'Niet Leven': rechtsbijstand, hospitalisatie en andere producten niet-leven bestemd voor particulieren (brandverzekering; familiale verzekering, ...).

Het deelnemende gezin ontvangt per schijf van 200 € aan jaarlijkse permie, een kadobon op het digitale platform 'Kadonation' ter waarde van 10 €. Elk deelnemend gezin ontvangt maximum 10 kadobons, voor een totale maximum waarde van 100 €.

Er zijn 15.000 kadobons beschikbaar. Deze worden toegekend in volgorde van onderschrijving. Geldig van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021.

Deelnemers en voorwaarden

De cinema-etickets

Deze blijven beperkt tot 2 per ckeck-up. Een deelnemer vertegenwoordigt een gezin. Een gezin kan niet meer dan 1 keer vertegenwoordigd worden in het kader van deze wedstrijd.

De digitale kadobons ter waarde van 10 € :

Deze blijven beperkt tot 10 per gezin (of, indien niet toepasselijk, persoonlijk doch steeds in het kader van het gezinsleven).

De winnaars van de cinema-etickets ontvangen deze per email (via het e-mailadres dat ze in het kader van hun deelname aan de wedstrijd hebben meegedeeld binnen de 3 maanden na registratie van de check-up "Activity360" door de adviseur.

De winnaars van de digitale kadobons ontvangen deze per email (via het e-mailadres dat ze in het kader van hun deelname aan de wedstrijd hebben meegedeeld) uiterlijk drie maanden na het beëindigen van de wedstrijd.

P&V Verzekeringen CV met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151, RPR Brussel - BTW BE 0402.236.531 , organiseert deze wedstrijd in het kader van haar campagne "MyFamily 2021" van 01 september 2021 tot en met 31 december 2021.

* Offre valable sur toutes les nouvelles affaires