DVV Verzekeringen

DVV Verzekeringen
Autoverzekering prijzen en garanties

Dvv-verzekeringen (DVV)

2 van de 3 online procedures via DVV.be

 • 1. Berekenen
  Aanvraag verzonden
 • 2. Offerte
  Via e-mail
 • 3. Intekenen
  Via agentschap

De autoverzekering Dvv Verzekeringen: samengevat

Met een netwerk van meer dan 300 kantoren over het hele Belgische grondgebied, is er
zeker een DVV-kantoor bij u in de buurt.

DVV Verzekeringen is de enige maatschappij met een actieve politiek gericht op jongeren, zowel voor een woonverzekering (vaste maandelijkse prijs van 25 € per maand voor een appartement), als voor een autoverzekering, met telkens bepaalde voorwaarden die gerespecteerd moet worden.

  Gratis simulatie via www.DVV.be

Vrijblijvend en zonder extra kosten

Sterke punten en zwakke punten van de autoverzekering van DVV

Hoogtepunten van de autoverzekering bij DVV Verzekeringen
Sterke punten
De gespaarde AP Stars neutraliseren de premieverhoging ten gevolge van een ongeval in fout
Korting voor jongeren onder 26 jaar als de ouders een AP-contract hebben
Drive for Life garandeert je levenslang een autoverzekering
20% korting met Eco Mobility
Bonus Booster 5 jaar zonder schade en u staat op bonus 0
300 kantoren in de buurt tot uw dienst
Zwakke punten van de autoverzekering van DVV Verzekeringen
Zwakke punten
Geen online offerte of berekening van uw autoverzekering

Kortingen

Kortingen Autoverzekeringen

De senioren gerustgesteld met ‘Drive for Life’

Drive for Life’ biedt de zekerheid aan personen ouder dan 60 jaar dat DVV hun verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid nooit zal opzeggen. Anders gezegd: u blijft heel uw leven verzekerd! U geniet van deze garantie als u aan de volgende voorwaarden voldoet :

Uw wagen is reeds 5 jaar bij DVV verzekerd en gedurende die periode :

 • hebt u geen ongeval in fout veroorzaakt
 • hebt u een ongeval in fout, maar na uw 60ste verjaardag, u bent ook verzekerd voor uw woning, brand en u hebt een levensverzekering bij DVV

Opgepast! Deze mobiliteitsgarantie vervalt bij verzwarende omstandigheden (dronkenschap, vluchtmisdrijf, …) of als u ongeschikt verklaard wordt om te rijden.

Korting op groene voertuigen : EcoMobility

Als u kiest voor een voertuig met geringe CO2-uitstoot, biedt DVV u een korting die kan oplopen tot 20% op uw premie BA Auto . U kan ervan genieten als u aan de volgende voorwaarden voldoet :

Uw wagen moet van de Klasse A of B zijn :

 • voor klasse A met CO2 uitstoot
  • benzine < 100g/km
  • diesel < 85g/km
 • voor klasse B met CO2 uitstoot
  • benzine < 130g/km
  • diesel < 115g/km

Motorverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Wist u dat DVV u een mooie korting kan toekennen? U betaalt namelijk een lagere premie voor uw motorfiets als uw wagen ook bij DVV is verzekerd.


Omnium

De autoverzekering Omnium

DVV biedt 2 Omnium formules aan

 • Omnium
 • Beperkte Omnium

Omnium

Als u een nieuwe wagen of een recente tweedehandsauto koopt, is de Omnium verzekering van DVV een ideale formule om uw voertuig te beschermen tegen :

 • Brand
 • Diefstal, met inbegrip van ‘home jacking’
 • Glasbreuk
 • Natuurgeweld
 • Materiële schade

Deze verzekering dekt het verzekerde voertuig tegen alle risico’s, om het even of u in fout bent.

Een autobijstandsformule is mogelijk in deze Omnium verzekering

 • deze dienst biedt de verzekerde deze voordelen als hij beroep doet op de erkende herstellers.
 • takelen van uw voertuig van de plaats van het ongeval naar de garage van de erkende hersteller.
 • een vervangwagen gedurende de herstelperiode.
 • een vervangwagen gedurende 6 dagen bij totaalverlies (perte totale).
 • een volledige expertise.
 • gratis stalling van het voertuig.
 • de nodige herstelling.

Enkele bijkomende garanties inbegrepen in de Omnium

 • bluskosten.
 • takelkosten.
 • kosten van demontage van het voertuig.
 • kosten voor autokeuring.
 • douanekosten.
 • fiscale zegels voor een nieuwe inschrijvingsaanvraag.
 • voorlopige garagekosten.

En dit voor een bedrag van maximum 2.000€ per gedekt schadegeval en na voorlegging van een gedetailleerde factuur.

Vergoeding bij totaalschade: De vergoeding stemt overeen met de waarde van het betrokken voertuig op het moment van het schadegeval en wordt bepaald in functie van het gekozen systeem van schadevergoeding dat bij het ondertekenen van het contract werd vastgelegd :

De nieuwwaarde wordt bepaald in functie van het bedrag dat, op het moment van het schadegeval, nodig is om hetzelfde nieuwe voertuig aan te kopen, verminderd met :

 • 1% per maand vanaf de 13de maand tot de 48ste maand
 • 0,75% per maand vanaf de 49ste maand tot de 60ste maand
 • Na de 60ste maand is de schadevergoeding gelijk aan de reële waarde, vermeerderd met 20%.

De reële waarde wordt bekomen door de verzekerde waarde te verminderen met :

 • 1% per maand vanaf de 7de maand tot de 48ste maand.
 • 0,75% per maand vanaf de 49ste maand tot de 60ste maand.
 • Na de 60ste maand is de schadevergoeding gelijk aan de reële waarde, vermeerderd met 10%.

De functionele waarde wordt bekomen door de verzekerde waarde te verminderen met :

 • 1,25% per maand vanaf de 1ste maand tot de 36ste maand.
 • 0,75% per maand vanaf de 37ste maand tot de 60ste maand .
 • Na de 60ste maand is de schadevergoeding gelijk aan de reële waarde.
 • De vrijstelling

  De schadevergoeding wordt verminderd met de vrijstelling of franchise bepaald in de specifieke voorwaarden.

  Bij onderverzekering wordt de evenredigheidsregel toegepast na toepassing van de vrijstelling. De vrijstelling is het bedrag dat voor uw rekening blijft.

  Het kan gaan om een vast bedrag, maar vaak is de vrijstelling uitgedrukt in een percentage van de verzekerde waarde. Het doel van de vrijstelling is dubbel: enerzijds de verzekerden aanzetten tot voorzichtig rijden, en anderzijds ervoor zorgen dat de Omnium verzekeringspremie betaalbaar blijft, want zonder de vrijstelling zou de Omnium veel duurder uitvallen.

 • Beperkte Omnium

  De Beperkte Omnium van DVV Verzekeringen is een aanvullende verzekering voor een tweedehandsauto die uw voertuig beschermt tegen :

  • Diefstal
  • Natuurgeweld
  • Glasbreuk
  • Brand
 • Welke garanties zijn exact gedekt door de Beperkte Omnium
  • Garantie Brand
   • vuur
   • explosie
   • steekvlam
   • bliksem
   • bluswerken na een brand
   • schade na een kortsluiting
  • Garantie diefstal
   • diefstal van het voertuig
   • schade toegebracht aan het voertuig
   • inschrijvingskosten indien nodig
   • kosten herprogrammering van vergrendelingssysteem
  • Garantie Glasbreuk
   • breuk in de voorruit
   • zijruiten
   • achterruit
   • het glasdeel van een opendak
  • Garantie Natuurgeweld
   • schade veroorzaakt door een aanrijding met wild of andere dieren.
   • vallende stenen of rotsen, aardverschuivingen, lawine.
   • schade door een kettingbotsing.

Jongeren

DVV en de jonge bestuurders

DVV Verzekeringen aanvaardt jonge bestuurders onder bepaalde voorwaarden :

DVV heeft onklopbare prijzen als reeds één voertuig is verzekerd op hetzelfde adres waar u woont met uw partner, uw broer of uw ouders. Dan geniet u van een bonus-malus die tot 0 kan gaan.

Als u bovendien een erkende cursus defensief rijden volgt, krijgt u tot 26 jaar een bijkomende korting van 10 tot 25% op uw autoverzekering.

Wanneer daarentegen nog geen enkel voertuig bij DVV verzekerd was op uw adres, moet u andere verzekeringscontracten bij DVV onderbrengen om aanvaard te worden en zal de rekening gepeperd uitvallen.

Ontvang een gepersonaliseerde berekening :

Simulatie

Korting voor defensief rijden

Ben u jonger dan 26 jaar en heeft u reeds een stage defensief rijden gevolgd bij een door DVV erkend organisme ?

Dan geniet u van een korting op de premie van uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid en op de premie van Omnium verzekering (dekking materiële schade).

Bent u klant bij DVV en wenst u zo’n stage te volgen ?

Ga langs bij uw DVV-consulent en ontvang een kortingbon van 25€ voor de rijvaardigheidsstage Car Control Standard van ProMove (tot uitputting van de stock).


Wat is jouw profiel ben je eerder?

Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald
Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Jurgen

Zie prijzen en voorwaarden
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Bart

Zie prijzen en voorwaarden

Bonus-Malus

DVV autoverzekering: hoe wordt uw premie na een schadegeval ?

Zoals u weet levert een schadegeval een verhoging van uw bonus-malus op. En eveneens een verhoging van uw autoverzekeringspremie… Hoe zit dat bij DVV Verzekeringen ?

Bonus-malus schaal van DVV Verzekeringen
Graad van Bonus-Malus Premieniveau uitgedrukt als percentage
0 54%
1 54%
2 56%
3 59%
4 62%
5 63%
6 68%
7 71%
8 75%
9 79%
10 83%
11 85%
12 93%
13 98%
14 100%
15 110%
16 116%
17 122%
18 128%
19 135%
20 145%
21 165%
22 205%

De tweede lijn stemt overeen met het percentage van de premie. Volgens deze schaal verhoogt uw premie dus met ca. 3% per graad.

Startmechanisme van het systeem bij DVV Verzekeringen
Profiel Graad van Bonus-Malus
Nieuw speciaal contract 11
Nieuw professioneel contract 14
Bij DVV Verzekeringen evolueert uw bonus dus als volgt
Profiel Graad van Bonus-Malus
Per jaar zonder schade -1
Per schadegeval in fout +5

Concreet betekent dat uw eerste schadegeval van het jaar u een verhoging van +4 oplevert, maar +5 voor het volgende schadegeval.

Bonus Booster : U bonus-malus komt op 0 na 5 jaar als er intussen geen enkel schadegeval plaatsvond. Bij DVV Verzekeringen bestaat er echter een uitzondering op die regel: DVV Verzekeringen beloont namelijk goede bestuurders met AP Stars.

U verzamelt automatisch AP Stars op 3 verzekeringen

BA Auto, Omnium en Woning.

Koop uw vrijstelling af met uw AP Stars (Omnium, Woning en Gezin).

Gebruik uw AP Stars om uw bonus-malus te behouden.

U beslist zelf om al dan niet om AP Stars te gebruiken bij een schadegeval.

Hoe kan u AP Stars bekomen ?

U kan AP Stars bekomen op 3 verschillende AP-verzekeringen :

 1. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto
 2. Volledige Omnium (auto)
 3. Woningverzekering (als u uw familiale verzekering hebt bij DVV)

Voor de BA Auto :

U ontvangt 1 AP Star per verzekeringsjaar (d.w.z. vanaf de hoofvervaldatum van de verzekering BA Auto tot de volgende vervaldatum) als u voldoet aan volgende voorwaarden op de hoofdvervaldatum van uw contract: uw oude en uw nieuwe bonus-malusgraad is 0.

 • u had geen enkel ongeval in fout in de laatste 5 jaar
 • u kan maximum 3 AP Stars sparen per verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto

Voor de Omnium :

U ontvangt 1 AP Star per volledig verzekeringsjaar (d.w.z. vanaf de hoofvervaldatum van de BA tot het afsluiten van de dekking Volledige Omnium) als u voldoet aan volgende voorwaarden op de hoofdvervaldatum.

 • uw oude bonus-malus is 0
 • uw nieuwe bonus-malus is 0
 • u had geen enkel ongeval in fout in de laatste 5 jaar
 • u had geen enkel ongeval in fout binnen de Omnium-garanties in de loop van het voorbije jaar

Om te weten hoeveel AP Stars u reeds heeft gespaard, kan u uw laatste afrekening of uw DVV-consulent raadplegen.

Hoe kan u AP Stars bekomen ?

U kan AP Stars bekomen op 3 verschillende AP-verzekeringen :

 1. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto
 2. Volledige Omnium (auto)
 3. Woningverzekering (als u uw familiale verzekering hebt bij DVV) 1.

Voor de BA Auto :

U ontvangt 1 AP Star per verzekeringsjaar (d.w.z. vanaf de hoofvervaldatum van de verzekering BA Auto tot de volgende vervaldatum) als u voldoet aan volgende voorwaarden op de hoofdvervaldatum van uw contract: uw oude en uw nieuwe bonus-malusgraad is 0.

 • u had geen enkel ongeval in fout in de laatste 5 jaar
 • u kan maximum 3 AP Stars sparen per verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto

Voor de Omnium : U ontvangt 1 AP Star per volledig verzekeringsjaar (d.w.z. vanaf de hoofvervaldatum van de BA tot het afsluiten van de dekking Volledige Omnium) als u voldoet aan volgende voorwaarden op de hoofdvervaldatum :

 • uw oude bonus-malus is 0
 • uw nieuwe bonus-malus is 0
 • u had geen enkel ongeval in fout in de laatste 5 jaar
 • u had geen enkel ongeval in fout binnen de Omnium-garanties in de loop van het voorbije jaar
 • u kan maximum 4 AP Stars sparen. Om te weten hoeveel AP Stars u reeds heeft gespaard, kan u uw laatste afrekening of uw DVV-consulent raadplegen.

Kantoren

DVV Verzekeringen: 233 kantoren

Vind DVV-agentschappen in uw provincie

Alle kantoren van DVV Verzekeringen in België
Kantoor Adres Postcode / Stad
DVV Verzekeringen Aalst Leopoldlaan, 102 9300 Aalst
DVV Verzekeringen Assebroek Astridlaan 14 / 0001 8310 Assebroek
DVV Verzekeringen Kessel-Lo Martelarenlaan, 6 B 3010 Kessel-Lo
DVV Verzekeringen Overijse Eeuwstraat, 6 3090 Overijse
DVV Verzekeringen Rotselaar Stationsstraat, 39 3110 Rotselaar
DVV Verzekeringen Begijnendijk Baalsesteenweg 8 3130 Begijnendijk
DVV Verzekeringen Boortmeerbeek Audenhovenlaan, 19 3190 Boortmeerbeek
DVV Verzekeringen Aarschot Langdorpsesteenweg 80 B 3200 Aarschot
DVV Verzekeringen Lede Markt, 11 9340 Lede
DVV Verzekeringen Berendrecht Monnikenhofstraat, 58 2040 Berendrecht
DVV Verzekeringen Zwijndrecht Statiestraat, 175 2070 Zwijndrecht
DVV Verzekeringen Deurne Schotensesteenweg, 15 2100 Deurne
DVV Verzekeringen Wijnegem Eikenlaan, 11 2110 Wijnegem
DVV Verzekeringen Borsbeek Jozef Reusenslei, 56 2150 Borsbeek
DVV Verzekeringen Merksem (De Cock Koen Bvba) Nieuwdreef 29 2170 Merksem
DVV Verzekeringen Merksem (Lecour Co Bvba) Papaverstraat 39 2170 Merksem
DVV Verzekeringen Ekeren Veltwijcklaan 18 2180 Ekeren
DVV Verzekeringen Berchem Grotesteenweg 331 2600 Berchem
DVV Verzekeringen Wilrijk Heistraat 10 2610 Wilrijk
DVV Verzekeringen Mortsel Sint-Benedictusstraat 134 2640 Mortsel
DVV Verzekeringen Edegem Prins Boudewijnlaan 443 2650 Edegem
DVV Verzekeringen Hoboken Kioskplaats 62 2660 Hoboken
DVV Verzekeringen Oudenaarde Abdijstraat 95 9700 Oudenaarde
DVV Verzekeringen Oudenaarde (Coens Partners Bvba) Ohiostraat 172 9700 Oudenaarde
DVV Verzekeringen Zingem Nederzwalmsesteenweg 59 9750 Zingem
DVV Verzekeringen Koersel Koersel-Dorp 59 3582 Koersel
DVV Verzekeringen Kortessem Kerkplein 19 3720 Kortessem
DVV Verzekeringen Bilzen Tongersestraat 79 3740 Bilzen
DVV Verzekeringen Munsterbilzen Waterstraat 76 b2 3740 Munsterbilzen
DVV Verzekeringen Riemst Tongersesteenweg 18 3770 Riemst
DVV Verzekeringen Overpelt Leopoldlaan 61 A 3900 Overpelt
DVV Verzekeringen Lommel Lepelstraat 54 3920 Lommel
DVV Verzekeringen Hamont Kerkstraat 12 3930 Hamont
DVV Verzekeringen Bree Markt 4 b1 3960 Bree
DVV Verzekeringen Oostkamp Kortrijksestraat 71/0.01 8020 Oostkamp
DVV Verzekeringen Sint-Michiels Ten Briele 12 b8 8200 Sint-Michiels
DVV Verzekeringen Zedelgem Loppemsestraat 5 8210 Zedelgem
DVV Verzekeringen Knokke-Heist Hermans-Lybaertstraat 58 8301 Knokke-Heist
DVV Verzekeringen Dudzele Herdersbruggestraat 8 8380 Dudzele
DVV Verzekeringen Kortrijk Vierschaarstraat 22 8500 Kortrijk
DVV Verzekeringen Bissegem Gullegemsesteenweg 76 8501 Bissegem
DVV Verzekeringen Heule Zeger van Heulestraat 27 8501 Heule
DVV Verzekeringen Bellegem Bellegemsestraat 1 8510 Bellegem
DVV Verzekeringen Rollegem Molenkouter 12, 8510 8510 Rollegem
DVV Verzekeringen Kuurne Twaalfde-Liniestraat 12 8520 Kuurne
DVV Verzekeringen Harelbeke Kortrijksesteenweg 64 8530 Harelbeke
DVV Verzekeringen Deerlijk Hoogstraat 52 8540 Deerlijk
DVV Verzekeringen Zwevegem Harelbeekstraat 66 A 8550 Zwevegem
DVV Verzekeringen Wevelgem Gullegemstraat 58 8560 Wevelgem
DVV Verzekeringen Moorsele Sint-Maartensplein 6 /0001 8560 Moorsele
DVV Verzekeringen Gullegem Bissegemstraat 43 / 0001 8560 Gullegem
DVV Verzekeringen Anzegem Vichteplaats 14 8570 Anzegem
DVV Verzekeringen Avelgem Oudenaardsesteenweg 224 8580 Avelgem
DVV Verzekeringen Astene Markt 100 9800 Astene
DVV Verzekeringen Eke 's Gravendreef 1 9810 Eke
DVV Verzekeringen Merelbeke Gaversesteenweg 307 9820 Merelbeke
DVV Verzekeringen Olsene Grote Steenweg 75 9870 Olsene
DVV Verzekeringen Aalter Lostraat 62 9880 Aalter
DVV Verzekeringen Lovendegem Vellare 9 9920 Lovendegem
DVV Verzekeringen Dikkelvenne Nijverheidsstraat 63 9890 Dikkelvenne
DVV Verzekeringen Borsbeke Provincieweg 74 b9 9552 Borsbeke
DVV Verzekeringen Sint-Lievens-Houtem Marktplein 88 9520 Sint-Lievens-Houtem
DVV Verzekeringen Zottegem Heldenlaan 38 9620 Zottegem
DVV Verzekeringen Melle Brusselsesteenweg 298 a 9090 Melle
DVV Verzekeringen Wetteren Brusselsesteenweg 41 9230 Wetteren
DVV Verzekeringen Diest Koningin Astridlaan 20 3290 Diest
DVV Verzekeringen Lanklaar Nieuwstraat 45 3650 Lanklaar
DVV Verzekeringen Diksmuide Grauwe Broedersstraat 45 8600 Diksmuide
DVV Verzekeringen Kortemark Stationsstraat 25 8610 Kortemark
DVV Verzekeringen Eeklo Boelare 65 9900 Eeklo
DVV Verzekeringen Knesselare Kloosterstraat 14 9910 Knesselare
DVV Verzekeringen Evergem Kwadeweg 18 c 9940 Evergem
DVV Verzekeringen Lembeke Lembeke-Dorp 7 b1 9971 Lembeke
DVV Verzekeringen Maldegem Vakebuurtstraat 161 B 9990 Maldegem
DVV Verzekeringen Veurne Pannestraat 10 8630 Veurne
DVV Verzekeringen Gent Steendam 25 9000 Gent
DVV Verzekeringen Zwijnaarde Joachim Schayckstraat 25 9052 Zwijnaarde
DVV Verzekeringen Heusden Blauwesteenstraat 67 9070 Heusden
DVV Verzekeringen Destelbergen Dendermondesteenweg 480 9070 Destelbergen
DVV Verzekeringen Lochristi Dorp-West 19 9080 Lochristi
DVV Verzekeringen Geel Gasthuisstraat 21 2440 Geel
DVV Verzekeringen Genk Dieplaan 23 A 3600 Genk
DVV Verzekeringen Genk (Aerts Nijssen) Landwaartslaan 30 3600 Genk
DVV Verzekeringen Maasmechelen Rijksweg 229 3630 Maasmechelen
DVV Verzekeringen Kinrooi Weertersteenweg 156 3640 Kinrooi
DVV Verzekeringen As Bevrijdingslaan 18 3665 As
DVV Verzekeringen Meeuwen-Gruitrode Torenstraat 2 / 5 3670 Meeuwen-Gruitrode
DVV Verzekeringen Neeroeteren Maaseikerlaan 2 B 3680 Neeroeteren
DVV Verzekeringen Gistel Stationsstraat 4 8470 Gistel
DVV Verzekeringen Geraardsbergen Stationsplein 23 9500 Geraardsbergen
DVV Verzekeringen Halle Ninoofsesteenweg 278 1500 Halle
DVV Verzekeringen Sint-Pieters-Leeuw Rink 25 A 1600 Sint-Pieters-Leeuw
DVV Verzekeringen Lummen Dorpsstraat 19 3560 Lummen
DVV Verzekeringen Alken Dorpsstraat 21 3570 Alken
DVV Verzekeringen Diepenbeek Kapelstraat 85 3590 Diepenbeek
DVV Verzekeringen Hasselt Sint-Hubertusplein 24 3500 Hasselt
DVV Verzekeringen Hasselt (Hoedemaekers) Sint-Katarinaplein 22 3500 Hasselt
DVV Verzekeringen Kermt Diestersteenweg 152 3510 Kermt
DVV Verzekeringen Zonhoven Heuveneindeweg 9 B 3520 Zonhoven
DVV Verzekeringen Houthalen-Helchteren Grote Baan 59 3530 Houthalen-Helchteren
DVV Verzekeringen Heusden-Zolder Everselkiezel 63 3550 Heusden-Zolder
DVV Verzekeringen Herentals Nieuwstraat 25 2200 Herentals
DVV Verzekeringen Heist-op-den-Berg Paul Van Roosbroecklaan 64 2220 Heist-op-den-Berg
DVV Verzekeringen Schriek Leo Kempenaersstraat 106 2223 Schriek
DVV Verzekeringen Herselt Aarschotsesteenweg 66 2230 Herselt
DVV Verzekeringen Hulshout Grote Baan 109 2235 Hulshout
DVV Verzekeringen Zandhoven Liersebaan 29 2 2240 Zandhoven
DVV Verzekeringen Westerlo Olenseweg 375 2260 Westerlo
DVV Verzekeringen Hoogstraten Vrijheid 74 2320 Hoogstraten
DVV Verzekeringen Merksplas Kerkstraat 19 2330 Merksplas
DVV Verzekeringen Beerse Gasthuisstraat 2 2340 Beerse
DVV Verzekeringen Vosselaar Antwerpsesteenweg 130 2350 Vosselaar
DVV Verzekeringen Oud-Turnhout Steenweg op Mol 54 b1 2360 Oud-Turnhout
DVV Verzekeringen Arendonk Wampenberg 30 b1 2370 Arendonk
DVV Verzekeringen Weelde Turnhoutseweg 26 2381 Weelde
DVV Verzekeringen Westmalle Antwerpsesteenweg 256 2390 Westmalle
DVV Verzekeringen Mol Nieuwstraat 21 2400 Mol
DVV Verzekeringen Laakdal Geelsebaan 26 /1 2430 Laakdal
DVV Verzekeringen Kasterlee Markt 30 b1 2460 Kasterlee
DVV Verzekeringen Meerhout Schoolstraat 122 2450 Meerhout
DVV Verzekeringen Retie Gildenstraat 4 b1 2470 Retie
DVV Verzekeringen Izegem Italianenlaan 3 b1 8870 Izegem
DVV Verzekeringen Izegem (Gowest) Meensesteenweg 220 8870 Izegem
DVV Verzekeringen Lier Kolveniersvest 15 2500 Lier
DVV Verzekeringen Broechem Gemeenteplein 8 2520 Broechem
DVV Verzekeringen Hove Kapelstraat 9 2540 Hove
DVV Verzekeringen Nijlen Broechemsesteenweg 196 2560 Nijlen
DVV Verzekeringen Duffel Kerkstraat 21 2570 Duffel
DVV Verzekeringen Bazel Rupelmondestraat 188 9150 Bazel
DVV Verzekeringen Kruibeke Kattestraat 6 /1 9150 Kruibeke
DVV Verzekeringen Niel Antwerpsestraat 247 2845 Niel
DVV Verzekeringen Lokeren Roomstraat 5 /0001 9160 Lokeren
DVV Verzekeringen Eksaarde Doorslaarstraat 96 9160 Eksaarde
DVV Verzekeringen Sint-Gillis-Waas Nieuwstraat 7 9170 Sint-Gillis-Waas
DVV Verzekeringen Wachtebeke Dorp 36 9185 Wachtebeke
DVV Verzekeringen Stekene Kerkstraat 73 9190 Stekene
DVV Verzekeringen Herent Onze-Lieve-Vrouwstraat 104 3020 Herent
DVV Verzekeringen Mechelen Guido Gezellelaan 65 2800 Mechelen
DVV Verzekeringen Bonheiden Dorp 87 2820 Bonheiden
DVV Verzekeringen Willebroek Dokter Persoonslaan 1 2830 Willebroek
DVV Verzekeringen Boom Leopoldstraat 9 2850 Boom
DVV Verzekeringen Puurs Begijnhofstraat 36 2870 Puurs
DVV Verzekeringen Bornem Puursesteenweg 118 2880 Bornem
DVV Verzekeringen Schoten Sint-Cordulastraat 19 b1 2900 Schoten
DVV Verzekeringen Essen Stationsstraat 52 2910 Essen
DVV Verzekeringen Kalmthout Kapellensteenweg 203 2920 Kalmthout
DVV Verzekeringen Brasschaat Bredabaan 661 2930 Brasschaat
DVV Verzekeringen Stabroek Dorpsstraat 110 2940 Stabroek
DVV Verzekeringen Kapellen Hoevensebaan 120 2950 Kapellen
DVV Verzekeringen Sint-Job-in-t-Goor Brugstraat 187 2960 Sint-Job-in-t-Goor
DVV Verzekeringen Zoersel Dorp 20 2980 Zoersel
DVV Verzekeringen Wuustwezel Bredabaan 413 2990 Wuustwezel
DVV Verzekeringen Langemark-Poelkapelle Boezingestraat 32 A 8920 Langemark-Poelkapelle
DVV Verzekeringen Rekkem Lauwestraat 3 8930 Rekkem
DVV Verzekeringen Averbode Westelsebaan 170 3271 Averbode
DVV Verzekeringen Aartselaar Kapellestraat 84 2630 Aartselaar
DVV Verzekeringen Oostduinkerke Leopold II Laan 10 8670 Oostduinkerke
DVV Verzekeringen Ninove Brakelsesteenweg 167 9406 Ninove
DVV Verzekeringen Haaltert Stationsstraat 2 A 9450 Haaltert
DVV Verzekeringen Denderleeuw Middenstraat 44 A 9470 Denderleeuw
DVV Verzekeringen Oostende Gistelsesteenweg 417 A 8400 Oostende
DVV Verzekeringen Blankenberge Kerkstraat 354 8370 Blankenberge
DVV Verzekeringen Wijchmaal Drossaardplein 6 3990 Wijchmaal
DVV Verzekeringen Poperinge Ieperstraat 152 8970 Poperinge
DVV Verzekeringen Ronse Wijnstraat 31 9600 Ronse
DVV Verzekeringen Lichtervelde Burgemeester Callewaertlaan 7/001 8810 Lichtervelde
DVV Verzekeringen Torhout Nieuwstraat 26 8820 Torhout
DVV Verzekeringen Hooglede Hogestraat 22 A 8830 Hooglede
DVV Verzekeringen Oostnieuwkerke Roeselarestraat 13 8840 Oostnieuwkerke
DVV Verzekeringen Sint-Eloois-Winkel Kortrijkstraat 12 8880 Sint-Eloois-Winkel
DVV Verzekeringen Moorslede Kerkstraat 2 b 8890 Moorslede
DVV Verzekeringen Sint-Niklaas Plezantstraat 80 9100 Sint-Niklaas
DVV Verzekeringen Nieuwkerken-Waas Ten Bos 3 9100 Nieuwkerken-Waas
DVV Verzekeringen Belsele Kasteeldreef 3 9111 Belsele
DVV Verzekeringen Sinaai-Waas Vleeshouwersstraat 26 / 1 9112 Sinaai-Waas
DVV Verzekeringen Melsele Grote Baan 173 9120 Melsele
DVV Verzekeringen Beveren-Waas Albert Panisstraat 8 b001 9120 Beveren-Waas
DVV Verzekeringen Temse Kouterstraat 50 9140 Temse
DVV Verzekeringen Sint-Truiden Naamsevest 64 3800 Sint-Truiden
DVV Verzekeringen Dendermonde Oude Vest 123 9200 Dendermonde
DVV Verzekeringen Grembergen Smidsestraat 6 9200 Grembergen
DVV Verzekeringen Hamme Kaaistraat 40 b1 9220 Hamme
DVV Verzekeringen Zele Kloosterstraat 10 9240 Zele
DVV Verzekeringen Waasmunster Hoogstraat 155 b1 9250 Waasmunster
DVV Verzekeringen Wichelen Moleken 2 9260 Wichelen
DVV Verzekeringen Kalken Boombosstraat 57 9270 Kalken
DVV Verzekeringen Lebbeke Baasrodestraat 14 9280 Lebbeke
DVV Verzekeringen Tielt Sint-Michielstraat 4 b1 8700 Tielt
DVV Verzekeringen Ooigem Wielsbeeksestraat 41 8710 Ooigem
DVV Verzekeringen Beernem Stationsplein 24 b 8730 Beernem
DVV Verzekeringen Wingene Ruiseledesteenweg 18 8750 Wingene
DVV Verzekeringen Ingelmunster Kortrijkstraat 28 8770 Ingelmunster
DVV Verzekeringen Waregem Zuiderlaan 69 8790 Waregem
DVV Verzekeringen Tienen Wolvenpad 2 3300 Tienen
DVV Verzekeringen Turnhout Nieuwe Kaai 39 2300 Turnhout
DVV Verzekeringen Rijkevorsel Hoogstraatsesteenweg 22 2310 Rijkevorsel
DVV Verzekeringen Dilbeek Stationsstraat 272 1700 Dilbeek
DVV Verzekeringen Wemmel de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel
DVV Verzekeringen Opwijk Klaarstraat 1 1745 Opwijk
DVV Verzekeringen Roosdaal Omer De Vidtslaan 69 b2 1760 Roosdaal
DVV Verzekeringen Vilvoorde Vlaanderenstraat 10 b2 1800 Vilvoorde
DVV Verzekeringen Wolvertem Stationsstraat 20 bus 1 1861 Wolvertem
DVV Verzekeringen Ieper Janseniusstraat 11 8900 Ieper
DVV Verzekeringen Brakel Herreweg 42 9660 Brakel
DVV Verzekeringen Bocholt Breeerweg 16 3950 Bocholt
DVV Verzekeringen Essene Ternatsestraat 152 b4 1790 Essene
DVV Verzekeringen Ham Poststraat 9 3945 Ham
DVV Verzekeringen Kapelle-op-den-Bos Marktplein 26 A 1880 Kapelle-op-den-Bos
DVV Verzekeringen Leopoldsburg Englebert Adanglaan 54 3970 Leopoldsburg
DVV Verzekeringen Liedekerke Opperstraat 0260 1770 Liedekerke
DVV Verzekeringen Lille Rechtestraat 4 2275 Lille
DVV Verzekeringen Merchtem Mieregemstraat 68 1785 Merchtem
DVV Verzekeringen Moen Kerkstraat 17 8552 Moen
DVV Verzekeringen Otegem Otegemplaats 2 8553 Otegem
DVV Verzekeringen Roeselare Noordlaan 23 8800 Roeselare
DVV Verzekeringen Roeselare (Claeren) Ardooisesteenweg 71 8800 Roeselare
DVV Verzekeringen Roeselare (Claeren Vof) Kanunnik Duboisstraat 16 8800 Roeselare
DVV Verzekeringen Sint-Eloois-Vijve Sint-Elooisplein 41 8793 Sint-Eloois-Vijve
DVV Verzekeringen Tessenderlo Diesterstraat 73 b1 3980 Tessenderlo
DVV Verzekeringen Tongeren Leopoldwal 54 3700 Tongeren
DVV Verzekeringen Tremelo Schrieksebaan, 31 3120 Tremelo
DVV Verzekeringen Merksem Maantjessteenweg 55 2170 Merksem
Antwerpen
Kantoor Adres Postcode / Stad
DVV Verzekeringen Berendrecht Monnikenhofstraat, 58 2040 Berendrecht
DVV Verzekeringen Zwijndrecht Statiestraat, 175 2070 Zwijndrecht
DVV Verzekeringen Deurne Schotensesteenweg, 15 2100 Deurne
DVV Verzekeringen Wijnegem Eikenlaan, 11 2110 Wijnegem
DVV Verzekeringen Borsbeek Jozef Reusenslei, 56 2150 Borsbeek
DVV Verzekeringen Merksem (De Cock Koen Bvba) Nieuwdreef 29 2170 Merksem
DVV Verzekeringen Merksem (Lecour Co Bvba) Papaverstraat 39 2170 Merksem
DVV Verzekeringen Ekeren Veltwijcklaan 18 2180 Ekeren
DVV Verzekeringen Berchem Grotesteenweg 331 2600 Berchem
DVV Verzekeringen Wilrijk Heistraat 10 2610 Wilrijk
DVV Verzekeringen Mortsel Sint-Benedictusstraat 134 2640 Mortsel
DVV Verzekeringen Edegem Prins Boudewijnlaan 443 2650 Edegem
DVV Verzekeringen Hoboken Kioskplaats 62 2660 Hoboken
DVV Verzekeringen Geel Gasthuisstraat 21 2440 Geel
DVV Verzekeringen Herentals Nieuwstraat 25 2200 Herentals
DVV Verzekeringen Heist-op-den-Berg Paul Van Roosbroecklaan 64 2220 Heist-op-den-Berg
DVV Verzekeringen Schriek Leo Kempenaersstraat 106 2223 Schriek
DVV Verzekeringen Herselt Aarschotsesteenweg 66 2230 Herselt
DVV Verzekeringen Hulshout Grote Baan 109 2235 Hulshout
DVV Verzekeringen Zandhoven Liersebaan 29 2 2240 Zandhoven
DVV Verzekeringen Westerlo Olenseweg 375 2260 Westerlo
DVV Verzekeringen Hoogstraten Vrijheid 74 2320 Hoogstraten
DVV Verzekeringen Merksplas Kerkstraat 19 2330 Merksplas
DVV Verzekeringen Beerse Gasthuisstraat 2 2340 Beerse
DVV Verzekeringen Vosselaar Antwerpsesteenweg 130 2350 Vosselaar
DVV Verzekeringen Oud-Turnhout Steenweg op Mol 54 b1 2360 Oud-Turnhout
DVV Verzekeringen Arendonk Wampenberg 30 b1 2370 Arendonk
DVV Verzekeringen Weelde Turnhoutseweg 26 2381 Weelde
DVV Verzekeringen Westmalle Antwerpsesteenweg 256 2390 Westmalle
DVV Verzekeringen Mol Nieuwstraat 21 2400 Mol
DVV Verzekeringen Laakdal Geelsebaan 26 /1 2430 Laakdal
DVV Verzekeringen Kasterlee Markt 30 b1 2460 Kasterlee
DVV Verzekeringen Meerhout Schoolstraat 122 2450 Meerhout
DVV Verzekeringen Retie Gildenstraat 4 b1 2470 Retie
DVV Verzekeringen Lier Kolveniersvest 15 2500 Lier
DVV Verzekeringen Broechem Gemeenteplein 8 2520 Broechem
DVV Verzekeringen Hove Kapelstraat 9 2540 Hove
DVV Verzekeringen Nijlen Broechemsesteenweg 196 2560 Nijlen
DVV Verzekeringen Duffel Kerkstraat 21 2570 Duffel
DVV Verzekeringen Niel Antwerpsestraat 247 2845 Niel
DVV Verzekeringen Mechelen Guido Gezellelaan 65 2800 Mechelen
DVV Verzekeringen Bonheiden Dorp 87 2820 Bonheiden
DVV Verzekeringen Willebroek Dokter Persoonslaan 1 2830 Willebroek
DVV Verzekeringen Boom Leopoldstraat 9 2850 Boom
DVV Verzekeringen Puurs Begijnhofstraat 36 2870 Puurs
DVV Verzekeringen Bornem Puursesteenweg 118 2880 Bornem
DVV Verzekeringen Schoten Sint-Cordulastraat 19 b1 2900 Schoten
DVV Verzekeringen Essen Stationsstraat 52 2910 Essen
DVV Verzekeringen Kalmthout Kapellensteenweg 203 2920 Kalmthout
DVV Verzekeringen Brasschaat Bredabaan 661 2930 Brasschaat
DVV Verzekeringen Stabroek Dorpsstraat 110 2940 Stabroek
DVV Verzekeringen Kapellen Hoevensebaan 120 2950 Kapellen
DVV Verzekeringen Sint-Job-in-t-Goor Brugstraat 187 2960 Sint-Job-in-t-Goor
DVV Verzekeringen Zoersel Dorp 20 2980 Zoersel
DVV Verzekeringen Wuustwezel Bredabaan 413 2990 Wuustwezel
DVV Verzekeringen Aartselaar Kapellestraat 84 2630 Aartselaar
DVV Verzekeringen Turnhout Nieuwe Kaai 39 2300 Turnhout
DVV Verzekeringen Rijkevorsel Hoogstraatsesteenweg 22 2310 Rijkevorsel
DVV Verzekeringen Lille Rechtestraat 4 2275 Lille
DVV Verzekeringen Merksem Maantjessteenweg 55 2170 Merksem
Vlaams Brabant
Kantoor Adres Postcode / Stad
DVV Verzekeringen Kessel-Lo Martelarenlaan, 6 B 3010 Kessel-Lo
DVV Verzekeringen Overijse Eeuwstraat, 6 3090 Overijse
DVV Verzekeringen Rotselaar Stationsstraat, 39 3110 Rotselaar
DVV Verzekeringen Begijnendijk Baalsesteenweg 8 3130 Begijnendijk
DVV Verzekeringen Boortmeerbeek Audenhovenlaan, 19 3190 Boortmeerbeek
DVV Verzekeringen Aarschot Langdorpsesteenweg 80 B 3200 Aarschot
DVV Verzekeringen Diest Koningin Astridlaan 20 3290 Diest
DVV Verzekeringen Halle Ninoofsesteenweg 278 1500 Halle
DVV Verzekeringen Sint-Pieters-Leeuw Rink 25 A 1600 Sint-Pieters-Leeuw
DVV Verzekeringen Herent Onze-Lieve-Vrouwstraat 104 3020 Herent
DVV Verzekeringen Averbode Westelsebaan 170 3271 Averbode
DVV Verzekeringen Tienen Wolvenpad 2 3300 Tienen
DVV Verzekeringen Dilbeek Stationsstraat 272 1700 Dilbeek
DVV Verzekeringen Wemmel de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel
DVV Verzekeringen Opwijk Klaarstraat 1 1745 Opwijk
DVV Verzekeringen Roosdaal Omer De Vidtslaan 69 b2 1760 Roosdaal
DVV Verzekeringen Vilvoorde Vlaanderenstraat 10 b2 1800 Vilvoorde
DVV Verzekeringen Wolvertem Stationsstraat 20 bus 1 1861 Wolvertem
DVV Verzekeringen Essene Ternatsestraat 152 b4 1790 Essene
DVV Verzekeringen Kapelle-op-den-Bos Marktplein 26 A 1880 Kapelle-op-den-Bos
DVV Verzekeringen Liedekerke Opperstraat 0260 1770 Liedekerke
DVV Verzekeringen Merchtem Mieregemstraat 68 1785 Merchtem
DVV Verzekeringen Tremelo Schrieksebaan, 31 3120 Tremelo
Limburg
Kantoor Adres Postcode / Stad
DVV Verzekeringen Koersel Koersel-Dorp 59 3582 Koersel
DVV Verzekeringen Kortessem Kerkplein 19 3720 Kortessem
DVV Verzekeringen Bilzen Tongersestraat 79 3740 Bilzen
DVV Verzekeringen Munsterbilzen Waterstraat 76 b2 3740 Munsterbilzen
DVV Verzekeringen Riemst Tongersesteenweg 18 3770 Riemst
DVV Verzekeringen Overpelt Leopoldlaan 61 A 3900 Overpelt
DVV Verzekeringen Lommel Lepelstraat 54 3920 Lommel
DVV Verzekeringen Hamont Kerkstraat 12 3930 Hamont
DVV Verzekeringen Bree Markt 4 b1 3960 Bree
DVV Verzekeringen Lanklaar Nieuwstraat 45 3650 Lanklaar
DVV Verzekeringen Genk Dieplaan 23 A 3600 Genk
DVV Verzekeringen Genk (Aerts Nijssen) Landwaartslaan 30 3600 Genk
DVV Verzekeringen Maasmechelen Rijksweg 229 3630 Maasmechelen
DVV Verzekeringen Kinrooi Weertersteenweg 156 3640 Kinrooi
DVV Verzekeringen As Bevrijdingslaan 18 3665 As
DVV Verzekeringen Meeuwen-Gruitrode Torenstraat 2 / 5 3670 Meeuwen-Gruitrode
DVV Verzekeringen Neeroeteren Maaseikerlaan 2 B 3680 Neeroeteren
DVV Verzekeringen Lummen Dorpsstraat 19 3560 Lummen
DVV Verzekeringen Alken Dorpsstraat 21 3570 Alken
DVV Verzekeringen Diepenbeek Kapelstraat 85 3590 Diepenbeek
DVV Verzekeringen Hasselt Sint-Hubertusplein 24 3500 Hasselt
DVV Verzekeringen Hasselt (Hoedemaekers) Sint-Katarinaplein 22 3500 Hasselt
DVV Verzekeringen Kermt Diestersteenweg 152 3510 Kermt
DVV Verzekeringen Zonhoven Heuveneindeweg 9 B 3520 Zonhoven
DVV Verzekeringen Houthalen-Helchteren Grote Baan 59 3530 Houthalen-Helchteren
DVV Verzekeringen Heusden-Zolder Everselkiezel 63 3550 Heusden-Zolder
DVV Verzekeringen Wijchmaal Drossaardplein 6 3990 Wijchmaal
DVV Verzekeringen Sint-Truiden Naamsevest 64 3800 Sint-Truiden
DVV Verzekeringen Bocholt Breeerweg 16 3950 Bocholt
DVV Verzekeringen Ham Poststraat 9 3945 Ham
DVV Verzekeringen Leopoldsburg Englebert Adanglaan 54 3970 Leopoldsburg
DVV Verzekeringen Tessenderlo Diesterstraat 73 b1 3980 Tessenderlo
DVV Verzekeringen Tongeren Leopoldwal 54 3700 Tongeren
Oost-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
DVV Verzekeringen Aalst Leopoldlaan, 102 9300 Aalst
DVV Verzekeringen Lede Markt, 11 9340 Lede
DVV Verzekeringen Oudenaarde Abdijstraat 95 9700 Oudenaarde
DVV Verzekeringen Oudenaarde (Coens Partners Bvba) Ohiostraat 172 9700 Oudenaarde
DVV Verzekeringen Zingem Nederzwalmsesteenweg 59 9750 Zingem
DVV Verzekeringen Astene Markt 100 9800 Astene
DVV Verzekeringen Eke 's Gravendreef 1 9810 Eke
DVV Verzekeringen Merelbeke Gaversesteenweg 307 9820 Merelbeke
DVV Verzekeringen Olsene Grote Steenweg 75 9870 Olsene
DVV Verzekeringen Aalter Lostraat 62 9880 Aalter
DVV Verzekeringen Lovendegem Vellare 9 9920 Lovendegem
DVV Verzekeringen Dikkelvenne Nijverheidsstraat 63 9890 Dikkelvenne
DVV Verzekeringen Borsbeke Provincieweg 74 b9 9552 Borsbeke
DVV Verzekeringen Sint-Lievens-Houtem Marktplein 88 9520 Sint-Lievens-Houtem
DVV Verzekeringen Zottegem Heldenlaan 38 9620 Zottegem
DVV Verzekeringen Melle Brusselsesteenweg 298 a 9090 Melle
DVV Verzekeringen Wetteren Brusselsesteenweg 41 9230 Wetteren
DVV Verzekeringen Eeklo Boelare 65 9900 Eeklo
DVV Verzekeringen Knesselare Kloosterstraat 14 9910 Knesselare
DVV Verzekeringen Evergem Kwadeweg 18 c 9940 Evergem
DVV Verzekeringen Lembeke Lembeke-Dorp 7 b1 9971 Lembeke
DVV Verzekeringen Maldegem Vakebuurtstraat 161 B 9990 Maldegem
DVV Verzekeringen Gent Steendam 25 9000 Gent
DVV Verzekeringen Zwijnaarde Joachim Schayckstraat 25 9052 Zwijnaarde
DVV Verzekeringen Heusden Blauwesteenstraat 67 9070 Heusden
DVV Verzekeringen Destelbergen Dendermondesteenweg 480 9070 Destelbergen
DVV Verzekeringen Lochristi Dorp-West 19 9080 Lochristi
DVV Verzekeringen Geraardsbergen Stationsplein 23 9500 Geraardsbergen
DVV Verzekeringen Bazel Rupelmondestraat 188 9150 Bazel
DVV Verzekeringen Kruibeke Kattestraat 6 /1 9150 Kruibeke
DVV Verzekeringen Lokeren Roomstraat 5 /0001 9160 Lokeren
DVV Verzekeringen Eksaarde Doorslaarstraat 96 9160 Eksaarde
DVV Verzekeringen Sint-Gillis-Waas Nieuwstraat 7 9170 Sint-Gillis-Waas
DVV Verzekeringen Wachtebeke Dorp 36 9185 Wachtebeke
DVV Verzekeringen Stekene Kerkstraat 73 9190 Stekene
DVV Verzekeringen Ninove Brakelsesteenweg 167 9406 Ninove
DVV Verzekeringen Haaltert Stationsstraat 2 A 9450 Haaltert
DVV Verzekeringen Denderleeuw Middenstraat 44 A 9470 Denderleeuw
DVV Verzekeringen Ronse Wijnstraat 31 9600 Ronse
DVV Verzekeringen Sint-Niklaas Plezantstraat 80 9100 Sint-Niklaas
DVV Verzekeringen Nieuwkerken-Waas Ten Bos 3 9100 Nieuwkerken-Waas
DVV Verzekeringen Belsele Kasteeldreef 3 9111 Belsele
DVV Verzekeringen Sinaai-Waas Vleeshouwersstraat 26 / 1 9112 Sinaai-Waas
DVV Verzekeringen Melsele Grote Baan 173 9120 Melsele
DVV Verzekeringen Beveren-Waas Albert Panisstraat 8 b001 9120 Beveren-Waas
DVV Verzekeringen Temse Kouterstraat 50 9140 Temse
DVV Verzekeringen Dendermonde Oude Vest 123 9200 Dendermonde
DVV Verzekeringen Grembergen Smidsestraat 6 9200 Grembergen
DVV Verzekeringen Hamme Kaaistraat 40 b1 9220 Hamme
DVV Verzekeringen Zele Kloosterstraat 10 9240 Zele
DVV Verzekeringen Waasmunster Hoogstraat 155 b1 9250 Waasmunster
DVV Verzekeringen Wichelen Moleken 2 9260 Wichelen
DVV Verzekeringen Kalken Boombosstraat 57 9270 Kalken
DVV Verzekeringen Lebbeke Baasrodestraat 14 9280 Lebbeke
DVV Verzekeringen Brakel Herreweg 42 9660 Brakel
West-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
DVV Verzekeringen Assebroek Astridlaan 14 / 0001 8310 Assebroek
DVV Verzekeringen Oostkamp Kortrijksestraat 71/0.01 8020 Oostkamp
DVV Verzekeringen Sint-Michiels Ten Briele 12 b8 8200 Sint-Michiels
DVV Verzekeringen Zedelgem Loppemsestraat 5 8210 Zedelgem
DVV Verzekeringen Knokke-Heist Hermans-Lybaertstraat 58 8301 Knokke-Heist
DVV Verzekeringen Dudzele Herdersbruggestraat 8 8380 Dudzele
DVV Verzekeringen Kortrijk Vierschaarstraat 22 8500 Kortrijk
DVV Verzekeringen Bissegem Gullegemsesteenweg 76 8501 Bissegem
DVV Verzekeringen Heule Zeger van Heulestraat 27 8501 Heule
DVV Verzekeringen Bellegem Bellegemsestraat 1 8510 Bellegem
DVV Verzekeringen Rollegem Molenkouter 12, 8510 8510 Rollegem
DVV Verzekeringen Kuurne Twaalfde-Liniestraat 12 8520 Kuurne
DVV Verzekeringen Harelbeke Kortrijksesteenweg 64 8530 Harelbeke
DVV Verzekeringen Deerlijk Hoogstraat 52 8540 Deerlijk
DVV Verzekeringen Zwevegem Harelbeekstraat 66 A 8550 Zwevegem
DVV Verzekeringen Wevelgem Gullegemstraat 58 8560 Wevelgem
DVV Verzekeringen Moorsele Sint-Maartensplein 6 /0001 8560 Moorsele
DVV Verzekeringen Gullegem Bissegemstraat 43 / 0001 8560 Gullegem
DVV Verzekeringen Anzegem Vichteplaats 14 8570 Anzegem
DVV Verzekeringen Avelgem Oudenaardsesteenweg 224 8580 Avelgem
DVV Verzekeringen Diksmuide Grauwe Broedersstraat 45 8600 Diksmuide
DVV Verzekeringen Kortemark Stationsstraat 25 8610 Kortemark
DVV Verzekeringen Veurne Pannestraat 10 8630 Veurne
DVV Verzekeringen Gistel Stationsstraat 4 8470 Gistel
DVV Verzekeringen Izegem Italianenlaan 3 b1 8870 Izegem
DVV Verzekeringen Izegem (Gowest) Meensesteenweg 220 8870 Izegem
DVV Verzekeringen Langemark-Poelkapelle Boezingestraat 32 A 8920 Langemark-Poelkapelle
DVV Verzekeringen Rekkem Lauwestraat 3 8930 Rekkem
DVV Verzekeringen Oostduinkerke Leopold II Laan 10 8670 Oostduinkerke
DVV Verzekeringen Oostende Gistelsesteenweg 417 A 8400 Oostende
DVV Verzekeringen Blankenberge Kerkstraat 354 8370 Blankenberge
DVV Verzekeringen Poperinge Ieperstraat 152 8970 Poperinge
DVV Verzekeringen Lichtervelde Burgemeester Callewaertlaan 7/001 8810 Lichtervelde
DVV Verzekeringen Torhout Nieuwstraat 26 8820 Torhout
DVV Verzekeringen Hooglede Hogestraat 22 A 8830 Hooglede
DVV Verzekeringen Oostnieuwkerke Roeselarestraat 13 8840 Oostnieuwkerke
DVV Verzekeringen Sint-Eloois-Winkel Kortrijkstraat 12 8880 Sint-Eloois-Winkel
DVV Verzekeringen Moorslede Kerkstraat 2 b 8890 Moorslede
DVV Verzekeringen Tielt Sint-Michielstraat 4 b1 8700 Tielt
DVV Verzekeringen Ooigem Wielsbeeksestraat 41 8710 Ooigem
DVV Verzekeringen Beernem Stationsplein 24 b 8730 Beernem
DVV Verzekeringen Wingene Ruiseledesteenweg 18 8750 Wingene
DVV Verzekeringen Ingelmunster Kortrijkstraat 28 8770 Ingelmunster
DVV Verzekeringen Waregem Zuiderlaan 69 8790 Waregem
DVV Verzekeringen Ieper Janseniusstraat 11 8900 Ieper
DVV Verzekeringen Moen Kerkstraat 17 8552 Moen
DVV Verzekeringen Otegem Otegemplaats 2 8553 Otegem
DVV Verzekeringen Roeselare Noordlaan 23 8800 Roeselare
DVV Verzekeringen Roeselare (Claeren) Ardooisesteenweg 71 8800 Roeselare
DVV Verzekeringen Roeselare (Claeren Vof) Kanunnik Duboisstraat 16 8800 Roeselare
DVV Verzekeringen Sint-Eloois-Vijve Sint-Elooisplein 41 8793 Sint-Eloois-Vijve

Veelgestelde vragen over verzekeringen bij DVV Verzekeringen

 • Hoe werkt DVV ?

  DVV werkt met zelfstandige consulenten die enkel de verzekeringsproducten van DVV aanbieden. Het gaat dus niet om onafhankelijke makelaars, maar om exclusieve agenten.

 • Wie is DVV ?

  Het is een coöperatieve verzekeringsmaatschappij die in 1929 werd opgericht op initiatief van de Christelijke werknemersorganisaties (LNTC, COB , het latere Bacob) en de Verzekeringen van de Boerenbond. Aanvankelijk heette ze ‘Centrale Volksverzekering’, maar dat veranderde later in ‘De Volksverzekeringen’ (DVV).

  Het ACW was de meerderheidsaandeelhouders. Het technische en administratieve luik was in handen van de Verzekeringen van de Boerenbond, de experts op dit vlak. De eerste doelstelling van DVV was de arbeiders en hun gezinnen op een eerlijke manier en betaalbaar te verzekeren tegen het risico op voortijdig overlijden, brand en ongevallen. In de tweede plaats was er de ondersteuning van de Christelijke werknemersorganisaties.

  De Volksverzekeringen hebben bijgedragen aan de oprichting van vakantieverblijven (Spaloumont en Blankenberge) en de bouw van de succursales van de coöperatieven « Bien Être » (800 winkels in 1936). DVV participeerde in het kapitaal van maatschappijen die goedkope woningkredieten verstrekken.

  Ook vandaag stelt DVV alles in het werk om zijn verzekerden te beschermen en willen zij uw “goede buur” zijn in moeilijke tijden. De contracten worden verdeeld via een groot netwerk van verzekeringsmakelaars.

 • Op www.dvv.be

  Kan u uw coördinaten achterlaten en uw DVV adviseur kiezen om een prijsofferte te ontvangen. Deze DVV adviseurs zijn 300 onafhankelijke Belgische makelaars, waarvan er zeker een bij in de buurt is.

  De DVV website laat geen online berekening, gedetailleerde offerte of afsluiting van het contract toe. Het prijsaanbod vergelijken op de markt van autoverzekeringen is vrij omslachtig, want daarvoor moet u contact opnemen met meerdere verzekeringsmakelaars.

 • Een goedkopere BA motorverzekering in combinatie met de BA autoverzekering bij DVV

  Uw BA motorverzekering zal goedkoper zijn als uw auto reeds bij DVV is verzekerd. Deze dekking vergoedt de materiële schade en de lichamelijke schade bij derden als u bij een ongeval betrokken bent.

  U kan kiezen voor volgende uitbreidingen van de garantie, een bescherming die niet in de BA motorverzekering is inbegrepen :

  • U bent gewond na een ongeval: uw eigen medische kosten worden vergoed, of een schadevergoeding wordt uitgekeerd bij overlijden of invaliditeit ;
  • Schadeloosstelling na diefstal of brand van uw motor ;
  • Bij een juridisch conflict worden uw belangen verdedigd en de gerechtskosten vergoed.
 • De premie BA autoverzekering bij DVV wordt bepaald a.h.v. volgende criteria
  • De bestuurder : zijn leeftijd, zijn rijervaring, het aantal ongevallen in de laatste 5 jaar ;
  • Het voertuig: zijn eigenschappen, zijn professioneel of privé gebruik, zijn leeftijd en het jaarlijks aantal verreden kilometers, ook al is dit geen kilometerverzekering.
 • Hoe in contact komen met DVV ?
  • Via de 1.000 consulenten van DVV Verzekeringen
 • Welke verzekeringen biedt DVV aan ?

  Autoverzekering

  • Burgerlijke aansprakelijheid
  • Omnium auto
  • Rechtbijstand
  • DVV Assistance

  Brandverzekering

  Verzekering gezin

  • Family Protect
  • Hospitalisatie
  • Gewaarborgd inkomen
  • Lichamelijke ongevallen
  • Overlijden
  • Huispersoneel

  DVV Fietsverzekering