Praktijkgids
Auto - ongeval: het aanrijdingsformulier correct invullen

Schets van een auto-ongeluk rapport

Een onvolledig of onjuist ingevuld aanrijdingsformulier houdt het risico in dat u niet volledig of helemaal niet wordt vergoed door autoverzekeringsmaatschappij

Hierbij onze tips om het best gewapend te zijn en niet in de luren gelegd te worden door de tegenpartij.

Neem vooral de tijd om het aanrijdingsformulier correct in te vullen, want de kleinste fout kan u erg duur komen te staan.

OPGEPAST: Het aanrijdingsformulier is rechtsgeldig en doet dienst als bewijsmiddel bij de autoverzekeraars. Dat betekent dat eens de keerzijde van dit formulier is ingevuld en de twee luiken zijn gescheiden, het niet meer mogelijk is iets te wijzigen of toe te voegen aan de feiten. U moet zich er van bewust zijn dat u zich met uw handtekening, tenzij anders vermeld, volledig akkoord verklaart met wat er door elke bestuurder in de rubriek “opmerkingen” werd vermeld. Denk dus beter twee keer na, want een slecht ingevuld aanrijdingsformulier kan ertoe leiden dat in fout wordt bevonden voor het ongeval.

1. Steeds in de wagen hebben?

 • 1 pen.
 • 1 of 2 aanrijdingsformulieren (vraag ze aan uw verzekeraar of makelaar).
 • 1 fototoestel (wegwerp, gsm of digitaal).
 • 1 fluohesje.
 • 1 krijt.

Het aanrijdingsformulier is het document waarmee uw ongeval wordt geregeld, zodat u de gepaste vergoeding van uw verzekeringsmaatschappij zal krijgen als u in uw recht bent. Het is dus al te gek premies te betalen en dat kostbaar kleinood niet in de auto hebben! Denk er dus aan.

2. Heb de goede veiligheidsreflexen?

 • Gewonden? Vorm 112 of doe een oproep aan een praatpaal (elke km) waarmee uw locatie exact wordt bepaald.
 • Zet de motor af en zet de noodknipperlichten aan.
 • Doe uw fluohesje aan.
 • Plaats de gevarendriehoek 30 tot 100 m achter uw voertuig.
 • Neem foto’s en noteer de gegevens van getuigen.
 • Duid met krijt de plaats van het voertuig aan.
 • Verplaats dan uw wagen om het verkeer niet te hindere.

3. Hoe het best gewapend te zijn?

de situatieschets is een cruciaal element: maak eerst een klad.

Ze moet omvatten:

 • de richting van de voertuigen A en B met een pijl aangeduid.
 • de verkeerssituatie, verkeersborden, wegmarkeringen (doorlopende lijnen of niet), naam van de straat.
 • geeft de getuigen aan met een kruisje.
 • de middenas van de weg moet verplicht met een stippellijn worden aangegeven op de situatieschets.
 • als u niet genoeg plaats heeft, mag u de situatieschets op een wit blad maken, op voorwaarde dat die door alle betrokken partijen werd getekend.

Laat u niet beïnvloeden door de tegenpartij, geef gewoon de feiten weer.

Bij meningsverschillen is het belangrijk dat in de rubriek “opmerkingen” aan te geven. Als u dat niet doet, geeft u uw akkoord voor de versie op de aangifte.

U kan bij een meningsverschillen ook beslissen 2 aanrijdingsformulieren in te dienen, maar vermeld dan wel duidelijk de gegevens van de tegenpartij op uw aangifte.

Wil de andere bestuurder het aanrijdingsformulier niet invullen? Noteer dan zijn nummerplaat en zoek getuigen.

Is de andere automobilist dronken, gaat hij op de vlucht, zijn zijn papieren niet in orde of bedreigt hij u? Roep dan de politie.

Controleer de gegevens van de andere bestuurder aan de hand van zijn rijbewijs, zijn verzekeringsbewijs en het inschrijvingsbewijs om valse verklaringen te vermijden.

Zijn er meerdere voertuigen betrokken? Bij een ongeval met meerdere voertuigen moet u een aangifte opstellen met elke bestuurder waarmee u in contact bent gekomen.

Zelfs al bent u slechts licht gewond, geeft dan toch aan dat u “beduusd” was door de impact, want vaak voelt u nog niet onmiddellijk alle echte symptomen van de mogelijke verwondingen.

Vul het aanrijdingsformulier in ook al was de politie ter plaatse en stelde een PV op. Zonder aanrijdingsformulier moet u vaak maanden wachten vooraleer u toegang krijgt tot uw dossier, of zelfs langer als het parket een onderzoek wil voeren. De formaliteiten zijn omslachtig en de wachttijd kan sterk variëren (tot meer dan 6 maand). Een correct ingevuld aanrijdingsformulier versnelt de afhandeling van uw schadegeval.

Vermeld bij afwezigheid van getuigen duidelijk met “geen getuigen” om alle onduidelijkheid te vermijden of uit te sluiten dat de tegenpartij er zonder uw weten toevoegt.

Als er bij het ongeval meerdere bestuurders betrokken zijn, is het verplicht een aanrijdingsformulier in te vullen met alle bestuurders waarmee u in contact kwam.

NIEUW: Wist u dat uw aanrijdingsformulier vanaf smartphone of tablet kunt melden of heb je geen aanrijdingsformulier mee, en raak je betrokken bij een ongeval? Dan kan je de online app Crashform gebruiken.

In januari 2017 lanceerde Assuralia in januari 2017 de elektronische ongevalsaangifte op smartphone en tablet.

Hoeveel het ongeval beschrijven zonder onduidelijkheden?

Beschrijf de omstandigheden van het ongeval via de situatieschets, de bekende kruisjes die absoluut moeten worden aangevinkt en de opmerkingen.

Kruisjes

Het aanrijdingsformulier stelt zo omstandigheden voor die dicht bij de realiteit liggen en door u aan te vinken zijn. Opgepast! Denk goed na vooraleer een kruisje te zetten, want de maatschappijen vinden ze belangrijker dan de situatieschets.

Zij bepalen namelijk de manoeuvres op het moment van de impact.

Meestal is er slechts één vakje aan te kruisen, of zelfs geen als u normaal reed zonder een manoeuvre uit te voeren.

Als u één van de hieronder vermelde hokjes aanvinkt, bent u 100% aansprakelijk:

 • Hokje 2: “reed weg uit parkeerstand”.
 • Hokje 4: “reed weg van een parkeerplaats, een uitrit, een onverharde weg.
 • Hokje 8: “botste op de achterzijde, rijdend in dezelfde richting en op dezelfde rijstrook”.
 • Hokje 10: “veranderde van rijstrook”.
 • Hokje 14: “reed achteruit”.
 • Hokje 15: “kwam op een rijbaan bestemd voor het tegemoetkomend verkeer”.
 • Hokje 17: “lette niet op het voorrangsteken”.

Duid enkel de hokjes de hokjes aan die exact omschreven wat u deed op het moment dat de impact zich voordeed. Als u volledig in uw recht bent, moet u geen enkel hokje aanvinken! Vermeld dan onderaan bij het aantal aangekruiste vakje “0” om te verhinderen dat de tegenpartij uw verklaring vervalst.

Mijn opmerkingen

De rubriek “Mijn opmerkingen” laat toe informatie toe te voegen die u elders niet kon vermelden of aan te duiden dat de andere bestuurder een vakje aankruiste of een opmerking noteerde die niet met de realiteit overeenstemt, en waarmee u dus niet akkoord gaat.

Onderteken het aanrijdingsformulier als het volledig door u en de andere bestuurder is ingevuld en stuur het naar uw verzekeringsmaatschappij binnen de 8 dagen.

Niet akkoord met uw verzekeringsmaatschappij?

Gaat u niet akkoord met de beslissing van uw verzekeringsmaatschappij die vindt dat u aansprakelijk bent? Dat betekent dat er een belangenconflict is tussen u en uw autoverzekeringsmaatschappij. De wetgever voorziet in dit geval de mogelijkheid om het advies van een advocaat naar uw keuze in te winnen.

Maak hiervoor in een eerste fase gebruik van uw verzekering rechtsbijstand, als u die heeft onderschreven, die zijn eigen advocaten en juristen zal inschakelen.