autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

joker autoverzekeringBegrijp de rol van de Joker in de autoverzekering

Het bonus malus systeem is volledig vrij geworden.

Om de goede klanten (ide nooit een ongeval hebben...) aan zich te binden,verlenen de maatschappijen onder bepaalde voorwaarden "Jokers" die toelaten "de spons te vegen" over uw volgende ongeval in fout. Maar hou er wel rekening mee dat ook hier de ene Joker de andere niets is.

Joker, Oscar, enz. : ze ‘elimineren’ de 5 maluspunten van uw ongeval

De verzekeringsmaatschappijen hebben het recht andere beloningssystemen voor goede bestuurders te gebruiken. Om goede klanten aan te trekken – zij die geen ongevallen hebben – hebben ze formules gelanceerd die toelaten u in het geval van een ongeval geen 5 bijkomende punten te geven, of als u het wil ‘het ongeval weg te vegen’. In dat geval zal een ongeval in fout u geen 5 punten doen stijgen.

Overzichtstabel van Jokers in België

Verzekeraar
Voorwaarden
toekenning Joker
Bij een ongeval met laagste BM van het jaar
Beschrijving van het voordeel

 

Naar Touring Verzekeringen

1 joker aangeboden als uw BM = 0 en u geen ongeval in fout had de laatste 2 jaar.

1 joker aangeboden bij de onderschrijving in sommige gevallen

BM 0 = 54%

1 ongeval
=
joker 54%

2 ongevallen =
60%

3 ongevallen
=
77%
Bij een ongeval in fout verliest u enkel uw joker, de bonus malus blijft op nul en uw premie verhoogt niet.


>> Touring Joker


Axa joker

U ontvangt 2 jokers bij BM = 0 .

Opgepast: Geen verzwarende omstandigheden bij uw aansprakelijkheid, anders worden de jokers geweigerd en kunnen ze niet meer bekomen worden in de toekomst.

Indien geen ongeval in fout gedurende 4 jaar: graad 14 (indien nog niet bereikt)

BM 0 = 54%

1 ongeval
=
joker 54%

2 ongevallen
=
54%

3 ongevallen =
60%

4 ongevallen
=
77%

Kan aangewend worden tot 2 ongevallen in fout. Niet van toepassing bij een ongeval met verzwarende omstandigheden. Voor de eerste 2 shadegevallen in fout, waarvoor één va de 2 dekkingen of de 2 worden aangesproken, komt de joker tussen en stijgt uw premie niet. Een nieuwe joker wordt toegekend na 5 jaar zonder ongeval in fout en is geldig voor de 2 eerste schadegevallen. de joker vervalt en kan niet meer verkregen worden als het ongeval plaatsvond met verzwarende omstandigheden. Laat toe een voordelige premie te behouden.

ING

Betalende Joker
Bescherming van pemie na schadegeval

Extra premie elk jaar te betalen.
Bv: Premie van 233€ extra premie 51€
 
Door iets meer te betalen voor uw premie voor BA Auto bevriest u de gevolgen van een ongeval in fout.

>> Ing Joker

ING

Gratis Joker

Ontvang 1 joker naar 5 jaar zonder ongeval   U premie blijft ongewijzigd of zakt zelfs omdat uw BM met 1 graad daalt als u in hetzelfde jaar geen andere ongevallen heeft.
Federale
Op voorwaarden een goede bestuurder te zijn, d.w.z. ouder dan 30 j. zijn en een BM van max. 3. Als het niveau -2 is bereikt, hebben 2 ongevallen in fout geen invloed op het premiebedrag.
Als BM - 2
=
54%

ongeval 1
=
54%
- 2

ongeva 2
=
54 %
+ 2

ongeval 3
=
69 %

De toevoeging van 2 graden boven 0 bevriest de premie.

Op de bonus-malus schaal werden 2 graden (-2 en -1) toegevoegd. Als het niveau - 2 werd bereikt, hebben 2 ongevallen in fout geen invloed meer op het bedrag van de premie.
Ook na het derde ongeval is er geen verhoging, als dat ten vroegste 4 jaar na het tweede plaatsvond. Bovendien geniet u als goede bestuurder van een omnium franchise die maar de helft bedraagt.
Mits een kleine extra premie kan de franchise zelfs volledig geêlimineerd worden.


>> Federale Joker

Corona direct
Geen ongeval in fout sinds 5 jaar geeft u recht op een joker.
BM 0
=
51 %

ongeval 1
=
51 % joker

ongeval 2 =
63 %

ongeval 3 =
82 %

Geen verhoging van de premie na een ongeval gedekt door de omnium.

>> Joker Corona Direct

DVV

DVV Stars

 

BM 0
=
54%

ongeval 1
=
54%

ongeval 2
=
62% + 4

ongeval 3
=
79% + 9

U bonus malus gaart naar 0 na 5 jaar zonder ongeval. Met uw DVV Stars vermijdt u dat uw BM stijgt. Het aantal nodige sterren hangt af van uw huidige bonus. U kan maximaal 3 sterren behalen op uw BA Auto. Andere sterren zijn mogelijk als u andere contracten bij DVV afsluit. U ontvangt 1 ster per volledig verzekeringsjaar, zonder ongeval in fout de laatste 5 jaar en BM = 0.

>> DVV Stars

Ethias

Joker en kortingen

Na 5 opeenvolgende jaren zonder schadegeval op graad BM 0, geniet de verzekerde van een joker die hem toelaat het eerstkomende ongeval in fout te neutraliseren. Hij blijft dus op graad 0. Herstel na 5 jaar zonder schadegeval op graad 00.
BM 0
=
54 %

ongeval 1
=
54 % joker

ongeval 2
=
58 %

ongeval 3
=
77 %
>> Joker Ethias

AG Insurance

Turbo bonus en BA max

Ongevallen langer dan 5 jaar geleden tellen niet meer voor de berekening van de BM, en als er meer dan 5 jaar verstreken is na uw laatste ongeval in fout, geniet u meteen van een BM - 2 !

BM - 2
=
54%

ongeval 1
=
54% - 2

ongeval 2
=
54% + 2

ongeval 3
=
69% + 5

Bonus-malus -2 ‘voor het leven’ zelfs na meerdere ongevallen in fout. En op BM -2 is de BA max gratis en ‘voor het leven’. Dit omvat een bestuurdersverzekering (dekking 250.000€), alsook een vervangwagen zelfs bij een ongeval in fout. ‘Voor het leven’ betekent een marge van maximum 3 ongevallen in fout met de BA in het zelfde jaar, maar niet met verzwarende omstandigheden of gevaarlijk rijden door medische omstandigheden op risico van uitsluiting. En als het ongeval in fout toch in rekening wordt gebracht op de bonus-malus schaal, blijft bij AG de impact op de premie beperkt.

Actel direct

Joker na 1 jaar + schaal tot graad - 5
wat 2 jokers waard is

Unieke joker die u toelaat in één keer 5 stappen te dalen i.p.v. van de gebruikelijke jaarlijkse daling met 1 stap, op voorwaarden dat:

  • u bij Actel al minimum 1 jaar verzekerd bent
  • een bonus-malus graad BA van 00, 01 of 02 hebt
  • geen BA schadegeval in fout had in de laatste 12 maanden
 

Is uw bonus - malus graad is lager dan 3 bij afsluiten van uw contract, Dan biedt Actel u reeds een "Joker" aan na één jaar. Op uw afrekening zal u zien dat uw bonus-malus lager dan 0 is.

 

>> Joker ACTELdirect

KBC

Joker

Het is mogelijk een joker te bekomen. Er zijn 3 klassn A, B en C. Men stijgt van de ene klasse naar de andere na 3 jaar zonder ongeval, maar dalen gebeurt nooit.

BM 0 Klasse B
=
50%

ongeval 1
=
50%

ongeval 2
=
58% + 4

ongeval 3
=
83% + 9

Met het bonus-malus systeem van KBC worden voorzichtige bestuurder snel beloond. Na amper 5 jaar kan de korting oplopen tot 50% van de premie. Goede bestuurders voorkomen een verhoging van hun premie.

 

>> Joker KBC

Joker

Als u de beste bonus had gedurende 3 jaar, ontvangt u een joker. Als u gedeeltelijk verantwoordelijk bent, verhoogt uw premie slechts met de helft vergeleken met de verhoging na een schadegeval waarbij u volledig in fout bent.

Het laagste niveau
=
50 %.

ongeval 1 :=
50 % joker

ongeval 2 =
62,5 %

ongeval 3 =
75 %

Na het eerste ongeval in fout zal uw premie niet verhogen.

 

>> Joker Partners

Argenta

Joker en kortingen

Met BM 0 hebt u 1 joker: een ongeval in fout heeft geen invloed op uw premie.

Bovendien zal elke goede bestuurder zijn premie zien dalen na de jaren zonder ongeval.

BM 0
=
42,5%.

ongeval 1 =
42,5 % joker

ongeval 2 =
59,5 %

ongeval 3 =
76,5 %

>> Joker Argenta
 
 
 
 
 
 Publiciteit