Praktijkgids
Begrijp de rol van de Joker in de autoverzekering

Om de goede klanten (ide nooit een ongeval hebben...) aan zich te binden,verlenen de maatschappijen onder bepaalde voorwaarden "Jokers" die toelaten "de spons te vegen" over uw volgende ongeval in fout.

Maar hou er wel rekening mee dat ook hier de ene Joker de andere niets is.

Evolutie van uw premie na 1 of 4 onrechtmatige ongevallen in hetzelfde jaar
Verzekeraar % van de te betalen premie 1e ongeval 2e ongevallen 3e ongevallen 4e ongevallen
Yuzzu (nieuwe naam van Touring Verzekeringen) Yuzzu 54%
Bonus-Malus 0
info
Joker + 6% + 13% -
Axa Axa 100%
Coëfficiënt 100
info
Joker Joker + 30%
4e ongevallen : + 75,5%
+ 75,5%
Federale Verzekering Federale Verzekering 54%
Bonus-Malus - 2
info
Joker Joker + 15% -
Belfius Direct Verzekeringen Belfius Direct Verzekeringen 51%
Bonus-Malus 0
info
Joker + 12% + 31% -
DVV Verzekeringen DVV Verzekeringen 54%
Bonus-Malus 0
info
Joker + 8% + 25% -
Ethias Ethias 54%
Bonus-Malus 0
info
Joker + 4% + 23% -
AG Insurance AG Insurance 54%
Bonus-Malus - 2
info
Joker Joker Joker -
P&V P&V 54%
Bonus-Malus - 2
info
Joker Joker Joker -
KBC KBC 50%
Bonus-Malus 0, classe B
info
Joker + 8% + 33% -
Cbc Partners 50%
Laagste Bonus-Malus
info
Joker + 12,5% + 25% -
Argenta Argenta 42,5%
Bonus-Malus 0
info
Joker + 17% + 34% -
Baloise Insurance Baloise Insurance 54%
Bonus-Malus - 2
info
Joker Joker Joker -

Joker, Oscar, enz. : ze ‘elimineren’ de 5 maluspunten van uw ongeval De verzekeringsmaatschappijen hebben het recht andere beloningssystemen voor goede bestuurders te gebruiken. Om goede klanten aan te trekken – zij die geen ongevallen hebben – hebben ze formules gelanceerd die toelaten u in het geval van een ongeval geen 5 bijkomende punten te geven, of als u het wil ‘het ongeval weg te vegen’. In dat geval zal een ongeval in fout u geen 5 punten doen stijgen.

Het commentaar van Edgar, onze vossenexpert

Elke verzekeraar heeft zijn eigen variant van dezelfde formule.

Overzichtstabel van Jokers in België

Yuzzu

1 joker aangeboden als uw BM = 0 en u geen ongeval in fout had de laatste 2 jaar. 1 joker aangeboden bij de onderschrijving in sommige gevallen.
Bij een ongeval in fout verliest u enkel uw joker, de bonus malus blijft op nul en uw premie verhoogt niet.

Joker Yuzzu

Axa

U ontvangt 2 jokers bij BM = 0 . Opgepast : Geen verzwarende omstandigheden bij uw aansprakelijkheid, anders worden de jokers geweigerd en kunnen ze niet meer bekomen worden in de toekomst. Indien geen ongeval in fout gedurende 4 jaar: graad 14 (indien nog niet bereikt)

Kan aangewend worden tot 2 ongevallen in fout. Niet van toepassing bij een ongeval met verzwarende omstandigheden. Voor de eerste 2 shadegevallen in fout, waarvoor één va de 2 dekkingen of de 2 worden aangesproken, komt de joker tussen en stijgt uw premie niet. Een nieuwe joker wordt toegekend na 5 jaar zonder ongeval in fout en is geldig voor de 2 eerste schadegevallen. de joker vervalt en kan niet meer verkregen worden als het ongeval plaatsvond met verzwarende omstandigheden. Laat toe een voordelige premie te behouden.

Joker Axa

Ing

Extra premie elk jaar te betalen. Bv : Premie van 233 € extra premie 51 €. Ontvang 1 joker naar 5 jaar zonder ongeval.

Door iets meer te betalen voor uw premie voor BA Auto bevriest u de gevolgen van een ongeval in fout. U premie blijft ongewijzigd of zakt zelfs omdat uw BM met 1 graad daalt als u in hetzelfde jaar geen andere ongevallen heeft.

Joker Ing

Fédérale Assurance

Op voorwaarden een goede bestuurder te zijn, d.w.z. ouder dan 30 j. Zijn en een BM van max. 3. Als het niveau -2 is bereikt, hebben 2 ongevallen in fout geen invloed op het premiebedrag.

Op de bonus-malus schaal werden 2 graden (-2 en -1) toegevoegd. Als het niveau - 2 werd bereikt, hebben 2 ongevallen in fout geen invloed meer op het bedrag van de premie.Ook na het derde ongeval is er geen verhoging, als dat ten vroegste 4 jaar na het tweede plaatsvond. Bovendien geniet u als goede bestuurder van een omnium franchise die maar de helft bedraagt. Mits een kleine extra premie kan de franchise zelfs volledig geêlimineerd worden.

Joker Fédérale

Belfius Direct Verzekeringen

Geen ongeval in fout sinds 5 jaar geeft u recht op een joker. Geen verhoging van de premie na een ongeval gedekt door de omnium.

Joker Belfius Direct Verzekeringen

DVV Stars

U bonus malus gaart naar 0 na 5 jaar zonder ongeval. Met uw DVV Stars vermijdt u dat uw BM stijgt. Het aantal nodige sterren hangt af van uw huidige bonus. U kan maximaal 3 sterren behalen op uw BA Auto. Andere sterren zijn mogelijk als u andere contracten bij DVV afsluit. U ontvangt 1 ster per volledig verzekeringsjaar, zonder ongeval in fout de laatste 5 jaar en BM = 0.

Joker Les AP Assurances

Ethias

Joker Ethias : U bonus malus gaart naar 0 na 5 jaar zonder ongeval. Met uw DVV Stars vermijdt u dat uw BM stijgt. Het aantal nodige sterren hangt af van uw huidige bonus. U kan maximaal 3 sterren behalen op uw BA Auto. Andere sterren zijn mogelijk als u andere contracten bij DVV afsluit. U ontvangt 1 ster per volledig verzekeringsjaar, zonder ongeval in fout de laatste 5 jaar en BM = 0.

Joker Ethias

AG Insurance

Ongevallen langer dan 5 jaar geleden tellen niet meer voor de berekening van de BM, en als er meer dan 5 jaar verstreken is na uw laatste ongeval in fout, geniet u meteen van een BM - 2 !

Bonus-malus -2 ‘voor het leven’ zelfs na meerdere ongevallen in fout. En op BM -2 is de BA max gratis en ‘voor het leven’. Dit omvat een bestuurdersverzekering (dekking 250.000€), alsook een vervangwagen zelfs bij een ongeval in fout. ‘Voor het leven’ betekent een marge van maximum 3 ongevallen in fout met de BA in het zelfde jaar, maar niet met verzwarende omstandigheden of gevaarlijk rijden door medische omstandigheden op risico van uitsluiting. En als het ongeval in fout toch in rekening wordt gebracht op de bonus-malus schaal, blijft bij AG de impact op de premie beperkt.

Joker AG Insurance

KBC

Het is mogelijk een joker te bekomen. Er zijn 3 klassn A, B en C. Men stijgt van de ene klasse naar de andere na 3 jaar zonder ongeval, maar dalen gebeurt nooit.

Met het bonus-malus systeem van KBC worden voorzichtige bestuurder snel beloond. Na amper 5 jaar kan de korting oplopen tot 50% van de premie. Goede bestuurders voorkomen een verhoging van hun premie.

Joker Cbc

Partners

Als u de beste bonus had gedurende 3 jaar, ontvangt u een joker. Als u gedeeltelijk verantwoordelijk bent, verhoogt uw premie slechts met de helft vergeleken met de verhoging na een schadegeval waarbij u volledig in fout bent.

Na het eerste ongeval in fout zal uw premie niet verhogen.

Joker Partners

Argenta

Met BM 0 hebt u 1 joker: een ongeval in fout heeft geen invloed op uw premie.

Bovendien zal elke goede bestuurder zijn premie zien dalen na de jaren zonder ongeval.

Joker Argenta