autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Partners Verzekeringen

Kantoren
 

U kan 3 stappen online uitvoeren via Partners.be

 • 1. Prijs berekenen Op het scherm
 • 2. Offerte Via kantoor
 • 3. Intekenen Via kantoor

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

Omnium: uw voertuig behoudt 100% van zijn waarde gedurende 24 maanden
-14% op uw premie als u minder dan 8.000 km/jaar rijdt
-64%* voor jongeren waarvan reeds 1 ouder een autoverzekering heeft
Omnium zonder franchise voor een kleine meerprijs
24 kantoren tot uw dienst waar men alles voor u regelt

* Korting bekomen via onze simulaties bij Partners voor onze profielen “Jurgen” (zonder ervaring) en “Bart” (3 jaar rijervaring zonder ongeval). Meer details in ons dossier Jongeren.

 
Ontdek de CAR SERENITY autoverzekering

Details van de formules

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De maatschappij dekt de burgerlijke aansprakelijkheid opgelopen door de verzekerden ten gevolge van een schadegeval veroorzaakt in België door het omschreven rijtuig. De waarborg wordt ook toegekend voor een schadegeval dat heeft plaatsgevonden in ieder land dat vermeld staat op uw groene kaart (Europese Unie, in Vaticaanstad, in Noorwegen, …). Ze dekt ook de gevolgen van de lichamelijke letsels en kledijschade die voor een zwakke gebruiker of zijn rechthebbenden het gevolg is van een verkeersongeval waarbij het verzekerde rijtuig betrokken is.

-- De BA komt nooit tussen :

bij een ongeval in fout: uw materiële schade aan uw voertuig

BOB BA

De garantie BOB BA vergoedt de materiële schade, veroorzaakt ten gevolge van een ongeval, aan een rijtuig van een derde, bestuurd door de verzekerde, voor zover dat hij persoonlijk geheel of gedeeltelijk aansprakelijk wordt gesteld wanneer hij optreedt als BOB.

De hoedanigheid van BOB is verworven van zodra dat de volgende voorwaarden zijn vervuld :

 • de verzekerde gebruikt het rijtuig op vraag van de derde en dit kosteloos als vriendendienst
 • voor het traject dat bedoeld is om de derde terug te voeren naar zijn woon- of verblijfplaats
 • wanneer de derde niet langer in staat is om te rijden krachtens de wettelijke voorschriften inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere substanties die hetzelfde effect teweeg brengen.

Uitsluitingen voor de BA BOB :

 • wanneer de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het rijtuig niet geldig is
 • wanneer het rijtuig verzekerd is voor stoffelijke schade bij een verzekeringsmaatschappij
 • door een ongeval dat heeft plaatsgevonden buiten België, het Groothertogdom Luxemburg en buiten een straal van 50km van de Belgische grens.
 • door een ongeval dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een vaststelling door de politiediensten, of indien een derde betrokken is, van een Europees Aanrijdingsformulier.

Uitbreiding van de BA

Het nog niet verkochte voertuig
Vanaf de ingangsdatum van het bijvoegsel wegens verandering van rijtuig, behoudt het rijtuig dat voorheen was verzekerd, doch nog niet werd verkocht of overgedragen, de status van verzekerd rijtuig doch enkel voor de privéverplaatsingen en testritten met het oog op de verkoop tot op het moment van de overdracht, en dit gedurende 60 dagen. De waarborgen die voorheen onderschreven waren, blijven behouden.
Tijdelijk vervangvoertuig

Partners dekt eveneens het tijdelijk vervangrijtuig, namelijk het rijtuig van hetzelfde type dat toebehoort aan een derde en dat wordt bestemd voor hetzelfde gebruik als voor het omschreven rijtuig, indien dit rijtuig gedurende hoogstens een maand, van datum tot datum, het omschrijven rijtuig vervangt dat geïmmobiliseerd is ten gevolge van een ongeval, panne, herziening of onderhoud.

Om te kunnen genieten van deze uitbreiding dient u de maatschappij voorafgaand de eigenschappen van dit geleend rijtuig en het begin en einde van de ontlening over te maken. Met dit voorbehoud, worden de onderschreven waarborgen behouden gedurende de vastgestelde periode, met uitzondering van de waarborgen Uitgebreide Schadevergoeding en de waarborg Premium.

Het geïmmobiliseerde rijtuig blijft genieten van het geheel van de waarborgen op voorwaarde dat het niet in het verkeer gebracht is en indien het niet werd toevertrouwd aan een professionele hersteller, verkoper of controleur omwille van het functioneren van het rijtuig.

Mini Assistance

De bijstand aan het voertuig en de passagiers:

 1. Het voertuig wordt geïmmobiliseerd als gevolg van een verkeersongeval waar al dan niet derden bij betrokken zijn.
  De Bijstandsverlener organiseert de tussenkomst van een pechdienst en neemt dit voor zijn rekening en als er geen herstelling ter plaatse kan worden uitgevoerd, het wegslepen van het Voertuig vanaf de plaats waar het geïmmobiliseerd staat tot de dichtstbijzijnde garage bij de woonplaats van de begunstigde in België. Indien de gebeurtenis zich heeft voorgedaan in het buitenland op meer dan 50 km van de Belgische grens, het wegslepen van het Voertuig vanaf de plaats waar het geïmmobiliseerd staat tot de dichtstbijzijnde garage van het merk van het voertuig of tot een andere garage in de buurt als het merk van het Voertuig niet vertegenwoordigd is binnen een straal van 100 km vanaf de plaats waar het geïmmobiliseerd staat. De kosten, met inbegrip van diegene voor het takelen en wegslepen van het voertuig worden ten laste genomen tot een bedrag van 200 euro alles inbegrepen. Als het wegslepen echter verplicht wordt door de bevoegde overheid, zal de Bijstandsverlener u vergoeden tot een maximaal bedrag van 400 euro alles inbegrepen.
 2. De vervangwagen (enkel voor een ongeval dat zich heeft voorgedaan in België en binnen een straal van 50 km over de Belgische grens).
  Als het voertuig langer dan 4 uur geïmmobiliseerd staat, zal de Bijstandsverlener een vervangwagen categorie B ter beschikking stellen van de Begunstigde. Deze bruikleen kan niet langer duren dan de periode waarin het Voertuig geïmmobiliseerd staat en wordt beperkt tot vijf dagen. De vervangwagen is niet gegarandeerd als het Voertuig een aanhangwagen of een caravan is. De Bijstandsverlener moet vooraf het wegslepen georganiseerd hebben om te kunnen gebruik maken van een vervangwagen.
 3. Immobilisatie in het buitenland.
  Indien het voertuig geïmmobiliseerd moet worden in het buitenland, op meer dan 50 kilometer van de Belgische grens en gedurende meer dan 3 werkdagen zorgt de bijstandsverlener voor :
  - de repatriëring van het voertuig tot een garage die door de begunstigde wordt aangeduid dicht tegen zijn woonplaats, of bij ontstentenis daarvan tot de dichtstbijzijnde garage. De kosten die gedragen worden door de bijstandsverlener worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.
  - de repatriëring van de begunstigden naar hun woonplaats.

Het is mogelijk optioneel de Maxi bijstandsverzekering te nemen.

Prijsvoorbeelden voor de BA autoverzekering

Enkele prijsvoorbeelden voor BA autoverzekering bij Partners voor een goede bestuurder op 06.02.2019
Automerken Model en versie Verplichte
BA auto
Citroen

Citroën C3 1.0 Pure Tech
Attraction 50 kw v an 10.971€ excl. btw

365 €
Renault
Renault Clio 1.5 dCi Energy Limited
55 Kw van 15.041 €
excl. btw
401 €
Opel

Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFlex
66 kw van 13.595 € excl. btw

377 €
VW
Volkswagen Golf -
85 Kw van 23.500 € excl. btw
429 €
Dacia
Dacia Duster 1.5 dCi 4x2 Prestige
80 kw de 14.793 € excl. btw
395 €
Ford
Ford Focus 1.5 TDCi Titanium
88 kw van 19.421 € excl. btw
422 €
BMW
BMW 320 d Diesel
140 Kw van 28.719 €
excl. btw
483 €
**Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jarige bestuurster, werknemer met bonus-malus 00, uit 1490 Court-Saint-Etienne, die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt.
Simulatie volgens het tarief geldig op 06.02.2019

De voordelen en de nadelen :

Sterke punten

Zwakke punten

Omnium: uw wagen behoudt 100% van zijn waarde gedurende 24 maanden
Joker + met Full-Omnium verzekering
Korting als u minder dan 8.000 km per jaar rijdt
Aantrekkelijke prijs voor verzekerde jongeren als er reeds een autocontract loopt
Mini Omnium PLUS (garantie Premium): vergoeding van het voertuig na een ongeval met totaalverlies
Vervangwagen na panne: 10 dagen inbegrepen bij Omnium (België en Europa)
Maxi Assistance Plus: mogelijkheid tot vervangwagen voor 30 dagen met de Omnium formule
Omnium zonder franchise tegen aantrekkelijke prijs
Maandelijkse betaling zonder verhoging
BOB garantie
 
Keuze tussen 3 vaste franchises
Geen online berekening van uw autoverzekeringspremie, u moet een kantoor bezoeken
Omnium: inhaaleffect van de eerste 2 jaar zonder waardevermindering, tussen de 25e en 36e maand verliest uw voertuig 30% van zijn waarde, vervolgens -12%, -9% en -6% tot het 7e jaar.

Hoe bekomt u uw premie voor de autoverzekering bij Partners?

De website van de verzekeringsmaatschappij Partners voert momenteel geen berekeningen of simulaties voor autoverzekeringen uit.

Hij wordt bijgewerkt en zal binnen enkele maanden terug operationeel zijn. Een exacte datum hiervoor is niet bekend.

Om een gepersonaliseerd tarief of een prijsberekening voor de autoverzekering bij Partners te bekomen, moet u een van de kantoren contacteren of er langs gaan.

Lijst kantoren Partners verzekeringen.

 

Wie Partners Verzekeringen?

Dit is een Belgische verzekeraar die in 1986 werd opgericht. In 2006 trad hij toe tot de Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, de achtste belangrijkste Franse verzekeraar, om zijn basis te vergroten en zijn ontwikkeling te bevorderen. Partners heeft 23 kantoren in ons land.

Partners verdeelt de verzekeringsproducten Niet-leven, BA Auto, BA Wonen, BA familiaal, en BA ongevallen in het privéleven.

In 2017 ging Partners een partnership aan met Beobank, zodat het aantal verkooppunten steeg door zijn producten onder het merk Beobank te verdelen.

www.partners.be

laat niet toe een premie direct online te berekenen. Er is dus geen directe offerte mogelijk omdat Partners een nauw contact wil onderhouden met zijn verzekerden. Een aanvraagformulier is wel beschikbaar voor alle verzekeringsproducten. U geeft uw contactgegevens in en selecteert een Partners kantoor. In functie van uw aanvraag wordt een afspraak voorgesteld of wordt u telefonisch gecontacteerd.

De site vermeldt een mogelijkheid tot online afsluiten, zonder dat u zich moet verplaatsen. Een type-opzegbrief die u naar uw huidige verzekeraar kan opsturen om uw autoverzekeringscontract op te zeggen, kan u downloaden op de website.

Hoe bepaalt de maatschappij Partners Verzekeringen zijn prijs voor de BA autoverzekering?

De hoogte van de premie van de BA autoverzekering van Partners Verzekeringen hangt af van 8 criteria die alle verzekeraars hanteren m.b.t. het voertuig (eigenschappen, leeftijd, …) en de bestuurder (leeftijd, schadeverleden, …). Als de materiële schade aan het voertuig is verzekerd of er zijn meerdere verzekeringscontracten afgesloten bij Partners, groeit het vertrouwen tussen partners en de verzekerde, wat tot een daling van de premie kan leiden.

Combinatie auto-motor bij Partners ?

Partners biedt de twee types contracten aan, maar niet gecombineerd. Wel is een korting op de BA motorverzekering mogelijk als beide verzekeringen worden afgesloten. Het kortingspercentage is niet vermeld op de website van de verzekeraar.

Rechtsbijstand Auto (optie)

Bij een geschil helpt de Rechtsbijstand Auto u met alle juridische stappen als gevolg van een ongeval of een geschil in verband met de aankoop de verkoop of het onderhoud van uw wagen. Deze waarborg dekt uw juridische en proceskosten.

Optie Bescherming van de bestuurder

Lichamelijke bescherming van de bestuurder: Bij een ongeval zijn uw passagiers verzekerd. De verzekering lichamelijke bescherming van de bestuurder dekt de verwondingen van de bestuurder.

Optie Bijstand aan Voertuigen en Passagiers

Bijstand aan Voertuigen en Passagiers: Deze prestaties worden geleverd bij diefstal of immobilisatie van het voertuig. De immobilisatie doet zich voor als gevolg van het feit dat één van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan :

 • Verkeersongeluk
 • Agressie aan boord of buiten het voertuig
 • Lekke band
 • Verkeerde brandstof
 • Brand
 • Verbeurdverklaring
 • Pech
 • Verlies, diefstal of opsluiting in het voertuig van de sleutels of de startkaart
 • Poging tot diefstal of Vandalisme
 • Diefstal

Home Assistance : Deze prestaties worden geleverd als één van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan :

 • Nood aan informatie in verband met een medische dienst
 • Dringende ziekenhuisopname als gevolg van een Ongeval in de Woonplaats
 • Materiële schade thuis
 • Verlies of diefstal van de sleutels van de Woonplaats

Territoriale geldigheid :

 • voor Bijstand aan personen en Home Assistance : in de hele wereld
 • voor Bijstand aan voertuigen en passagiers : in ieder land van de Europese Unie, in de prinsbisdommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees gedeelte)

NL

 
  Publiciteit
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Aedes (50 jaar)
270 €
705
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022