autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Partners Verzekeringen

Kantoren

Partners werd opgericht in 1986 en maakt deel uit van de Franse groep Assurances du Crédit Mutuel sinds 2006. Zoals Ethias, P&V , DVV en Federale verzekering werkt Partners Verzekeringen met een netwerk van exclusieve agenten en niet via de traditionele makelaars.

 

Wat Autoverzekering-berekenen.be hierover zegt:

Partners Verzekeringen is goed verankerd in België. Deze maatschappij werkt exclusief via kantoren verdeeld over heel België. Voor de Omnium auto behoudt uw wagen sowieso 100% van zijn waarde in de eerste 2 jaren. Voor jongeren: als ze nog geen ervaring hebben, is het mogelijk hen te verzekeren . Daarentegen na 3 jaar rijervaring zonder brokken, en als de ouders bij Partners verzekerd zijn, zijn de prijzen voordelig voor de verplichte BA autoverzekering.

 

Car Serenity

Meer info Partners BA verzekering

Burgerlijke  Aansprakelijkheid (BA)

De maatschappij dekt de burgerlijke aansprakelijkheid opgelopen door de verzekerden ten gevolge van een schadegeval veroorzaakt in België door het omschreven rijtuig. De waarborg wordt ook toegekend voor een schadegeval dat heeft plaatsgevonden in ieder land van de Europese Unie.

Partners BA verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade toegebracht aan derden en bijstand.

Partners BA verzekering dekt niet :

 • de schade aan uw eigen auto bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent
 • de schade aan uw auto bij een onverwachte gebeurtenis
 • uw eigen lichamelijke schade zijn ook niet vergoed

BOB BA

Partners Verzekeringen dekt de materiële schade, veroorzaakt ten gevolge van een ongeval, aan een rijtuig van een derde, bestuurd door de verzekerde, voor zover dat hij persoonlijk geheel of gedeeltelijk aansprakkelijk wordt gesteld waanneer het optreedt als BOB.

De hoedanigheid van BOB is verworven van zodra dat de volgende voorwaarden zijn vervuld :

 • de verzekerde gebruikt het rijtuig op vraag van de derde en dit kosteloos als vriendendienst
 • voor het traject dat bedoeld is om de derde terug te voeren naar zijn woon-of verblijfplaats.
 • waanneer de derde niet langer in staat is om te rijden krachtens de wettelijke voorschrifften inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere susbanties die hetzelfde effect teweeg brengen.

Uitsluitigen :

 • waanneer de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het rijtuig niet geldig is
 • waanner het rijtuig verzekerd is voor stoffelijke schade bij een verzekeringsmaatschappij
 • pdoor een ongeval dat heeft plaatsgevonden buiten België, het Groothertogdom Luxemburg en buiten een straal van 50km van de Belgische grens.
 • door een ongeval dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een vaststelling door de politiediensten, of indien een derde betrokken is, van een Europees Aanrijdingsformulier.

De dekkingsuitbreidingen

Het nog niet verkochte rijtuig
Vanaf de ingangsdatum van het bijvoegsel wegens verandering van rijtuig, behoudt het rijtuig dat voorheen was verzekerd, doch nog niet werd verkocht of overgedragen, de status van verzekerd rijtuig doch enkel voor de privéverplaatsingen en testritten met het oog op de verkoop tot op het moment van de overdracht, en dit gedurende 60 dagen. De waarborgen die voorheen onderschreven waren, blijven behouden.
Tijdelijke vervangrijtuig

Partners dekt eveneens het tijdelijk vervangrijtuig, namelijk het rijtuig van hetzelfde type dat toebehoort aan een derde en dat wordt bestemd voor hetzelfde gebruik als voor het omschreven rijtuig, indien dit rijtuig gedurende hoogstens een maand, van datum tot datum, het omschrijven rijtuig vervangt dat geïmmobiliseerd is ten gevolge van een ongeval, panne, herziening of onderhoud.

Om te kunnen genieten van deze uitbreiding dient u Partners voorafgaand de eigenschappen van dit geleend rijtuig en het begin en einde van de ontlening over te maken. Met dit voorbehoud, worden de onderschreven waarborgen behouden gedurende de vastgestelde periode, met uitzondering van de waarborgen Uitgebreide Schadevergoeding en de waarborg Premium.

LHet geïmmobiliseerde rijtuig blijt genieten van het geheel van de waarborgen op voorwaarde dat het niet in het verkeer gebracht is en indien het niet werd toevertrouwd aan een professionele hersteller, verkoper of controleur omwille van het functioneren van het rijtuig.

Mini Assitance

De bijstand aan het voertuig en de passagiers

 1. Het voertuig wordt geïmmobiliseerd als gevolg van een verkeersongeval waar al dant niet derden bij betrokken zijn.
  De bijstandsverlener organiseert de tussenkomst van een pechdienst en neemt dit voor zijn rekening en als er geen herstelling ter plaatse kan worden uitgevoerd, het wegslepen van het voertuig vanaf de plaats waar het geïmmobiliseerd staat tot de dichtsbijzijnde garage bij de woonplaats van de begunstigde in België.
 2. De vervangwagen (enkel voor een ongeval dat zich heeft voorgedaan in België en binnen een straal van 50 KM over de Belgische grens).
  Als het voertuig langer dan 4 uur geïmmobiliseerd staat, zal de bijstandsverlener een vervangwagen categorie B ter beschikking stellen van de begunstigde. Deze bruikleen kan niet langer duren dan de periode waarin het voertuig geImmobiliseerd staat en wordt beperkt tot 5 dagen.
 3. Immobilisatie in het buitenland
  Indien het voertuig geïmmobiliseerd moet worden in het Buitenland, op meer dan 50 kilometer van de Belgische grens en gedurende meer dan 3 werkdagen zorgt de bijstandsverlener voor:

  --- de repatriëring van het voertuig tot een garage die door de begunstigde wordt aangeduid dicht tegen zijn woonplaats, of bij ontstentenis daarvan tot de dichtsbijzijnde garage. De kosten die gedragen worden door de bijstandsverlener worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.

  ---- de repatriëring van de begunstigden naar hun woonplaats

 

Prijsvoorbeelden bij Partners

Enkele prijsvoorbeelden voor BA autoverzekering bij Partners voor een goede bestuurder op 26.04.2018
Automerken Model en versie Verplichte
BA auto

Citroën C3 1.0 Pure Tech
Attraction 50 kw v an 10.971€ excl. btw

365 €
Renault Clio 1.5 dCi Energy Limited
55 Kw van 15.041 €
excl. btw
401 €

Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFlex
66 kw van 13.595 € excl. btw

377 €
Volkswagen Golf VII -
85 Kw van 20.165 € excl. btw
422 €
Dacia Duster 1.5 dCi 4x2 Prestige
80 kw de 14.793 € excl. btw
395 €
Ford Focus 1.5 TDCi Titanium
88 kw van 19.421 € excl. btw
422 €
BMW 320 d Diesel
140 Kw van 28.719 €
excl. btw
483 €
**Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt.
-- Simulatie volgens het tarief geldig op 26.04.2018

Sterke punten en zwakke punten van de autoverzekering van Partners

Sterke punten

Zwakke punten

Kleine korting als u minder dan 8.000 km per jaar rijdt
Omnium: uw wagen behoudt 100% van zijn waarde gedurende minstens 24 maanden
Joker + met de formule Full-Omnium beschikt u over 2 jokers bij een ongeval
Joker vanaf bonus-malus - 3
Geen online berekening
 

Rechtsbijstand Auto (optie)

Bij een geschil helpt de Rechtsbijstand Auto u met alle juridische stappen als gevolg van een ongeval of een geschil in verband met de aankoop de verkoop of het onderhoud van uw wagen. Deze waarborg dekt uw juridische en proceskosten.

Bescherming van de bestuurder (optie)

Deze waarborg dekt de lichamelijke schade die voortvloeit uit een verkeersongeval waarbij uzelf of iedere bevoegde persoon fysiek gewond is geraakt tijdens het besturen van het verzekerde rijtuig.

Welke verzekeringen biedt Partners aan?

Autoverzekering
 • Access
 • Vrijheid
 • Privilege
Woningverzekering
 • Access J
 • Access
 • Essentiel
 • Vrijheid
Voorzorg
 • Formule Solo
 • Formule Familie
 
  Publiciteit
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
Omnium alleen
  ING
231 €
469 €
  Touring
312 €
532 €
  Generali
283 €
520 €
  Ethias
310 €
567 €
  Corona Direct
336 €
634 €
  P&V
346 €
584 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0 voor een VW Golf VII diesel (2017) 1.6 CRTDI. 85 KW, 20.165€ excl. BTW in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. Vrijstelling van 500€ in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 26.04.2018