Partners

Partners Verzekeringen
Autoverzekering prijzen en garanties

Partners (Partners)

3 van de 3 online procedures via Partners.be

 • 1. Berekenen
  Ja
 • 2. Offerte
  Via agentschap
 • 3. Intekenen
  Via agentschap

Wat te onthouden volgens Edgar, de vos?

 • Omnium: uw voertuig behoudt 100% van zijn waarde gedurende 2 jaar.
 • - 14% op uw premie als u minder dan 8.000 km/jaar rijdt.
 • Kortingen voor jongeren waarvan reeds 1 ouder een autoverzekering heeft.
 • Omnium zonder franchise voor een kleine meerprijs.
 • 12 kantoren tot uw dienst waar men alles voor u regelt.

Sterke en zwakke punten van Partners

Sterke punten van de autoverzekering bij Partners
Sterke punten
Omnium: uw wagen behoudt 100% van zijn waarde gedurende 24 maanden
Joker + met Full-Omnium verzekering
Korting als u minder dan 8.000 km per jaar rijdt
Aantrekkelijke prijs voor verzekerde jongeren als er reeds een autocontract loopt
Mini Omnium PLUS (garantie Premium): vergoeding van het voertuig na een ongeval met totaalverlies
Vervangwagen na panne: 10 dagen inbegrepen bij Omnium (België en Europa)
Maxi Assistance Plus: mogelijkheid tot vervangwagen voor 30 dagen met de Omnium formule
Omnium zonder franchise tegen aantrekkelijke prijs
Maandelijkse betaling zonder verhoging
BOB garantie
Zwakke punten van de autoverzekering bij Partners
Zwakke punten
Keuze tussen 3 vaste franchises
Geen online berekening van uw autoverzekeringspremie, u moet een kantoor bezoeken
Omnium: inhaaleffect van de eerste 2 jaar zonder waardevermindering, tussen de 25e en 36e maand verliest uw voertuig 30% van zijn waarde, vervolgens -12%, -9% en -6% tot het 7e jaar

Ontdek de CAR SERENITY autoverzekering

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De maatschappij dekt de burgerlijke aansprakelijkheid opgelopen door de verzekerden ten gevolge van een schadegeval veroorzaakt in België door het omschreven rijtuig. De waarborg wordt ook toegekend voor een schadegeval dat heeft plaatsgevonden in ieder land dat vermeld staat op uw groene kaart (Europese Unie, in Vaticaanstad, in Noorwegen, …). Ze dekt ook de gevolgen van de lichamelijke letsels en kledijschade die voor een zwakke gebruiker of zijn rechthebbenden het gevolg is van een verkeersongeval waarbij het verzekerde rijtuig betrokken is.

De BA komt nooit tussen :

 • bij een ongeval in fout: uw materiële schade aan uw voertuig.

BOB BA

De garantie BOB BA vergoedt de materiële schade, veroorzaakt ten gevolge van een ongeval, aan een rijtuig van een derde, bestuurd door de verzekerde, voor zover dat hij persoonlijk geheel of gedeeltelijk aansprakelijk wordt gesteld wanneer hij optreedt als BOB.

De hoedanigheid van BOB is verworven van zodra dat de volgende voorwaarden zijn vervuld :

 • de verzekerde gebruikt het rijtuig op vraag van de derde en dit kosteloos als vriendendienst.
 • voor het traject dat bedoeld is om de derde terug te voeren naar zijn woon- of verblijfplaats.
 • wanneer de derde niet langer in staat is om te rijden krachtens de wettelijke voorschriften inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere substanties die hetzelfde effect teweeg brengen.

Uitsluitingen voor de BA BOB :

 • wanneer de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het rijtuig niet geldig is.
 • wanneer het rijtuig verzekerd is voor stoffelijke schade bij een verzekeringsmaatschappij.
 • door een ongeval dat heeft plaatsgevonden buiten België, het Groothertogdom Luxemburg en buiten een straal van 50km van de Belgische grens.
 • door een ongeval dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een vaststelling door de politiediensten, of indien een derde betrokken is, van een Europees Aanrijdingsformulier.

Uitbreiding van de BA

Het nog niet verkochte voertuig

Vanaf de ingangsdatum van het bijvoegsel wegens verandering van rijtuig, behoudt het rijtuig dat voorheen was verzekerd, doch nog niet werd verkocht of overgedragen, de status van verzekerd rijtuig doch enkel voor de privéverplaatsingen en testritten met het oog op de verkoop tot op het moment van de overdracht, en dit gedurende 60 dagen. De waarborgen die voorheen onderschreven waren, blijven behouden.

Tijdelijk vervangvoertuig

Partners dekt eveneens het tijdelijk vervangrijtuig, namelijk het rijtuig van hetzelfde type dat toebehoort aan een derde en dat wordt bestemd voor hetzelfde gebruik als voor het omschreven rijtuig, indien dit rijtuig gedurende hoogstens een maand, van datum tot datum, het omschrijven rijtuig vervangt dat geïmmobiliseerd is ten gevolge van een ongeval, panne, herziening of onderhoud.

Om te kunnen genieten van deze uitbreiding dient u de maatschappij voorafgaand de eigenschappen van dit geleend rijtuig en het begin en einde van de ontlening over te maken. Met dit voorbehoud, worden de onderschreven waarborgen behouden gedurende de vastgestelde periode, met uitzondering van de waarborgen Uitgebreide Schadevergoeding en de waarborg Premium.

Het geïmmobiliseerde rijtuig blijft genieten van het geheel van de waarborgen op voorwaarde dat het niet in het verkeer gebracht is en indien het niet werd toevertrouwd aan een professionele hersteller, verkoper of controleur omwille van het functioneren van het rijtuig.

Mini Assistance

De bijstand aan het voertuig en de passagiers :

 • Het voertuig wordt geïmmobiliseerd als gevolg van een verkeersongeval waar al dan niet derden bij betrokken zijn.
  De Bijstandsverlener organiseert de tussenkomst van een pechdienst en neemt dit voor zijn rekening en als er geen herstelling ter plaatse kan worden uitgevoerd, het wegslepen van het Voertuig vanaf de plaats waar het geïmmobiliseerd staat tot de dichtstbijzijnde garage bij de woonplaats van de begunstigde in België. Indien de gebeurtenis zich heeft voorgedaan in het buitenland op meer dan 50 km van de Belgische grens, het wegslepen van het Voertuig vanaf de plaats waar het geïmmobiliseerd staat tot de dichtstbijzijnde garage van het merk van het voertuig of tot een andere garage in de buurt als het merk van het Voertuig niet vertegenwoordigd is binnen een straal van 100 km vanaf de plaats waar het geïmmobiliseerd staat. De kosten, met inbegrip van diegene voor het takelen en wegslepen van het voertuig worden ten laste genomen tot een bedrag van 200 euro alles inbegrepen. Als het wegslepen echter verplicht wordt door de bevoegde overheid, zal de Bijstandsverlener u vergoeden tot een maximaal bedrag van 400 euro alles inbegrepen.
 • De vervangwagen (enkel voor een ongeval dat zich heeft voorgedaan in België en binnen een straal van 50 km over de Belgische grens).
  Als het voertuig langer dan 4 uur geïmmobiliseerd staat, zal de Bijstandsverlener een vervangwagen categorie B ter beschikking stellen van de Begunstigde. Deze bruikleen kan niet langer duren dan de periode waarin het Voertuig geïmmobiliseerd staat en wordt beperkt tot vijf dagen. De vervangwagen is niet gegarandeerd als het Voertuig een aanhangwagen of een caravan is. De Bijstandsverlener moet vooraf het wegslepen georganiseerd hebben om te kunnen gebruik maken van een vervangwagen.
 • Immobilisatie in het buitenland.
  Indien het voertuig geïmmobiliseerd moet worden in het buitenland, op meer dan 50 kilometer van de Belgische grens en gedurende meer dan 3 werkdagen zorgt de bijstandsverlener voor :
  - de repatriëring van het voertuig tot een garage die door de begunstigde wordt aangeduid dicht tegen zijn woonplaats, of bij ontstentenis daarvan tot de dichtstbijzijnde garage. De kosten die gedragen worden door de bijstandsverlener worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.
  - de repatriëring van de begunstigden naar hun woonplaats.

Het is mogelijk optioneel de Maxi bijstandsverzekering te nemen.


Kortingen

Partners - Kortingen autoverzekeringen

Kortingen op uw partners autoverzekering ?

Bij partners verzekeringen kan u blijkbaar een korting van 14% op uw autoverzekeringspremie bekomen (in onze voorbeelden) als u minder dan 8.000 kilometer per jaar rijdt. de korting voor wie weinig kilometers aflegt geldt voor alle garanties.

Voorbeelden van de toegekende korting op de ba auto

door jaarlijks tussen 20.000km en 25.000 km te rijden
woonplaats prijs ba auto / jaar*
zij woont in 1490 court-saint-etienne 441,72 €
zij woont in 1020 brussel 494,33 €
zij woont in 3370 boutersem 422,49 €
* voorbeelden van een verzekeringspremie voor een ba autoverzekering voor een goede bestuurster (bonus-malus 0), geboren in 1968 (50 j), werknemer, die jaarlijks tussen 20.000km en 25.000 km aflegt of minder dan 8.000 km, met een nieuwe vw golf 5-deurs 1.6 tdi bmt trendline 85 kw/ 1598cc, met een waarde van 20.165 euro btwi.
door jaarlijks minder dan 8.000 km te rijden
woonplaats prijs ba auto / jaar* Economie
zij woont in 1490 court-saint-etienne 377,64 € 64 €
zij woont in 1020 brussel 422,51 € 72 €
zij woont in 3370 boutersem 361,32 € 61 €
* voorbeelden van een verzekeringspremie voor een ba autoverzekering voor een goede bestuurster (bonus-malus 0), geboren in 1968 (50 j), werknemer, die jaarlijks tussen 20.000km en 25.000 km aflegt of minder dan 8.000 km, met een nieuwe vw golf 5-deurs 1.6 tdi bmt trendline 85 kw/ 1598cc, met een waarde van 20.165 euro btwi.

Omnium

Omnium : details en prijzen

Omnium formule

Mini Omnium

De verzekering Mini Omnium is de ideale formule als uw wagen ouder is dan 3 jaar, ze beschermt u tegen schade aan uw wagen veroorzaakt door een onverwachte gebeurtenis :

 • Natuurkrachten: inclusief storm, hagel, sneeuwval, ovrerstroming.
 • Aanrijding met dieren : als uw wagen daardoor schade oploopt.
 • Diefstal en poging tot diefstal : inclusief de beschadiging van interne en externe onderdelen tijdens een diefstal of poging tot diefstal.
 • Brand: inclusief blikseminslag, explosie ...
 • Glasbreuk : dekt alle glazen onderdelen van de wagen, zijspiegels, zij- en achterruiten, zonne- en schuifdak.

Sterke punten van de Mini Omnium

 • u geniet van een schadevergoeding in cataloguswaarde, uitgebreid tot 12 maanden.
 • de niet-standaarduitrusting van uw wagen is beschermd tot 1.000 euro.
 • met de BOB SCHADE waarborg is uw wagen verzekerd als die bestuurd wordt door een BOB.

Mini-Omnium-Plus

De verzekering Mini Omnium + is een uitbreiding van de Mini Omnium. Bovenop alle waarborgen van de Mini Omnium bent u verzekerd tegen een totaal verlies van uw wagen bij een ongeval.

Sterke punten van de Mini Omnium +

 • u geniet van een schadevergoeding in cataloguswaarde, uitgebreid tot 18 maanden na de aankoop.
 • u geniet van de waarborgen BOB BA en BOB SCHADE. Partners vergoedt de materiële schade, veroorzaakt ten gevolge van een ongeval, aan het rijtuig omschreven in de bijzondere voorwaarden, bestuurd door een derde, voor zover dat hij persoonlijk geheel of gedeeltelijk aansprakelijk wordt gesteld wanneer hij optreedt als BOB.
 • u geniet ook van de waarborg PREMIUM met Mini Omnium +, wordt uw voertuig bij totaal verlies vergoed in cataloguswaarde zelfs indien u verantwoordelijk wordt gesteld of indien de tegenpartij onbekend blijft.

Full Omnium

De verzekering Full Omnium is speciaal ontwikkeld voor uw nieuwe wagen. Bij een ongeval vergoedt de Full Omnium u voor alle schade aan uw auto, inclusief de schade aan de wielen en aan de inhoud.

Joker+

Met de formule Full Omnium beschikt u over 2 jokers bij een ongeval. Bijgevolg blijft uw bonus/malus ongewijzigd op -3 tot het derde aansprakelijk ongeval.

Maxi assistance

De Maxi assistance is inbegrepen in de verzekering Full Omnium. U kunt ze ook als optie kiezen in de formules BA, Mini Omnium en Mini Omnium +

 • Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke bank of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangwagen gedurende maximaal 10 dagen.
 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.

Options

Maxi assistance +

 • Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke band of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen.
 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.
 • Dekking van de kosten van een taxi naar uw woning of van de takeldienst (als uw voertuig wordt gesleept).

De Maxi + assistance is een optie in de verzekering Full Omnium.

Prijs omniumverzekering Partners met +/500 € vrijstelling voor een goede bestuurder op 06.02.2019
Automerken Model & versie Prijs BA + Omnium
Renault Renault Clio 1.5 dCi Energy Limited 55KW de 15.041 € HTVA 1.256 €
Volkswagen Volkswagen Golf VII 85KW de 27.43 € HTVA 1.310 €
Nissan Nissan Qashqai Tekna + 1.6 dCi 96KW de 28.456 € HTVA 1.430 €
***Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. Franchise van +/-500 €. Simulatie volgens het tarief geldig op 06.02.2019.

Details van de garanties

 • De waarborg uitrustingen buiten serie

  Het betreft uitrustingen, in overeenstemming met de regelgeving, die niet voorkomen in de catalogus voor doe nieuwe wagen van de fabrikant

  Die uitrustigen zijn samengesteld uit onderdelen ter verbetering (uitzicht, comfort of veiligheid), vastgehecht en integraal deel uitmakend van het omschreven rijtuig, met inbegrip van schilderwerk en reclamenopschriften, aangekoppelde aanhangwagens en dakkoffers.

  Ten laste genomen schade :

  De financiële vergoeding ten gevolge van de beschadiging, vernietiging of het verdwijnen van de uitrustingen buiten serie, wanneer één van de waarborgen Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade, verworven is en van toepassing is, als uitbreiding hiervan.

  De niet ten laste genomen schade :

  • schade aan uitrusting die niet in overeenstemming is met de van kracht zijnde reglementering.
  • diefstal van schilderwerk en verplaatsbare reclamenopschriften.
  • diefstal en schade aan nomadische apparatuur.

  De uitrustingen buiten serie is inbegrepen met mini omnium, mini omnium + en full omnium formules.

 • De waarborg uitgebreide schadevergoeding

  De waarborg komt tussen

  • wanneer het verzekerde rijtuig totaal verlies verklaard wordt door de deskundige, op voorwaarde dat één van de waarborgen van uw contract verworven is en van toepassing is ten gevolge van een schadegeval Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade.
  • in geval van schadegeval dat voor toepassing zorgt van de waarborg Diefstal, indien het gestolen rijtuig niet werd teruggevonden binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de melding van de diefstal.

  Modaliteiten van schaderegeling

  De schadevergoeding wordt vastgesteld op basis van een berekeningsgrondslag samengesteld uit de volgende bedragen :

  • de cataloguswaarde van het rijtuig, of de verzekeringswaarde omschreven in de bijzondere voorwaarden.
  • het bedrag van bijkomende opties genomen op het rijtuig, zoals ze omschreven staan in de bijzondere voorwaarden.
  • de belasting op de inverkeerstelling die van toepassing was op het moment van de eerste inverkeerstelling van het rijtuig.

  Het bedrag van de toegekende schadevergoeding wordt bekomen door op deze berekeningsgrondslag afschrijvingscoefficiënten toe te passen en dit naar verhouding van de leeftijd van het verzekerde rijtuig, op basis van de hiernavolgnde tabel :

  Partners Verzekering : afschrijvingscoëfficiënten volgens de leeftijd van het verzekerde voertuig
  Leeftijd van het voertuig Mini Omnium Mini Omnium Plus Full Omnium
  tot de 12e maand 0% 0% 0%
  Van de 13e tot de 18e maand 1,25% 0% 0%
  Van de 19e tot de 24e maand 1,25% 1,50% 0%
  Van de 25e tot de 36e maand 1,00% 1,50% 2,25%
  Van de 37e tot de 48e maand 1,00% 1,00% 1,00%
  Van de 49e tot de 60e maand 0,75% 0,75% 0,75%
  Van de 61e tot de 72e maand 0,50% 0,50% 0,50%

  De aanvangsdatum die in rekening dient te worden genomen is deze van de eerste dag van de maand van de eerste inschrijving van het verzekerde rijtuig. De einddatum stemt overeen met het schadegeval. Elke begonnen kalendermaand wordt gerekend als een hele maand. Vanaf de 73e maand, stemt de toegekende schadevergoeding overeen met de vervangingswaarde (minder de eventuele vooraf bestaande schade en vrijstellingen alsook met de wrakwaarde, indien u het wrak bewaart.

  De waarborg komt niet tussen :

  • aan aanhangwagens en caravans, zelfs aangekoppelde.
  • aan tijdelijke vervangingsrijtuigen.
  • apparatuur, verbouwingen en verbeteringen, en privé-inhoud.
  • aan schade ten laste genomen door een BOB-waarborg.

  De uitgebreide schadevergoeding is inbegrepen met mini omnium, mini omnium + en full omnium formules.

 • Mini-Omnium+ : de Premium garantie

  Partners vergoedt de schade aan het verzekerde rijtuig ten gevolge van een ongeval dat verroorzaakt is door een aanrijding met een vaststaand of bewegend voorwerp, of het omkantelen zonder voorafgaande aanrijding, wanneer het verzekerde rijtuig totaal verlies wordt verklaard.

  De aanvangsdatum die in rekening dient te worden genomen is deze de van de eerste dag van de maand van de eerste inschrijving van het verzekerde rijtuig. De einddatum stemt overeen met het schadegeval. Eleke begonnen kalendermaand wordt gerekend als een hele maand. Vanaf de 73ste maand, zal de toegekende schadevergoeding overeenstemmen met de vervanginsgswaarde.

 • Materiële schade en vandalisme

  De ten laste genomen schade :

  Materiële schade als gevolg van de totale verdwijning van het verzekerde rijtuig door :

  • gewelddaden tegen de bestuurder of de houder
  • inbraak in het verzekerde rijtuig die gekenmerkt wordt door materiële sporen vastgesteld bij expertise, dit wil zeggen, cumulatief: inbraak in de cabine of in de bagageruimte en forceren van de stuurkolom, beschadiging van de startkabel of van een diefstalbeveiliging in werking; materieel vastegestelde sporen van het feit dat de daders de motor hebben kunnen starten en dat het rijtuig zich op eigen kracht heeft kunnen voortbewegen.
  • inbraak in de privé-garage die gesloten en vergrendeld is en waarin het rijtuig geplaatst is.

  De materiële schade aan het verzekerde rijtuig die rechtstreeks verband houdt met een poging tot diefstal van het rijtuig die gebeurt door inbraak.

  • inbraak in de cabine, de bagageruimte.
  • inbraak in de privé-garage die gesloten en vergrendeld is en waarin het rijtuig geplaatst is.

  Diefstal of beschadiging ten gevolge van poging tot diefstal van de interne elementen wanneer ze aan het verzekerde rijtuig bevestigd zijn, zelfs zonder dat het rijtuig zelf gestolen is. Deze waarborg geldt op voorwaarde dat de inbraak in de cabine van het rijtuig degelijk bewezen is, of wanneer de diefstal gepleegd wordt met inbraak in een privé-garage die gesloten en vergrendeld is en waarin het rijtuig geplaatst is.

  Diefstal of beschadiging ten gevolge van poging tot diefstal van de interne of externe elementen wanneer de diefstal gepleegd wordt door geweldpleging tegenover de bestuurder of de houder van het rijtuig.

  Diefstal van enkel de sleutels van het omschreven rijtuig van zodra een omniddelijk gevaar op diefstal dient te worden gevreesd. Partners neemt derhalve ten laste de vervangingskost van sloten en/of de herprogrammering van de code van het antidiefstalsysteem.

  Diefstal van enkel de banden en wielen, gepleegd buiten de privé-garage, op voorwaarde dat u de aankoopfactuur voorlegt ter staving dat de wielen voorzien zijn van anti-diefstal moeren of bouten.

  De niet ten laste genomen schade :

  • Diefsal van enkel de aangekoppelde aanhangwagen.
  • Diefstal of pogigen tot diefstal die gepleegd werden :
   • door of met de medeplichtigheid van de begunstigden van een verzekerde, van hun echtgeno(o)t(e), hun samenwonende partner, hun descendenten of ascendenten alsook de echtgenoten van deze laatsten of van de personen die in hun gezin wonen.
   • door uw aangestelden tijdens hun dienst.
   • terwijl het rijtuig ongebruikt is en de noodzakelijke voorzorgen verwaarloosd werden, met name : niet vergrendelde portieren en/of bagageruimten en motorkap, niet gesloten ruiten, kap en/of schuifdak, sleutels en/of inrichting voor het uitschakelen van de diefstalbeveiliging die in, op of onder het rijtuig achtergelaten zijn, tenzij de diefstal gepleegd wordt door inbraak in de privé-garage die gesloten en vergrendekt is en waarin het rijtuig geplaatst is, of door typische daden van geweldpleging.
  • Diefstal van enkel de sleutels van het rijtuig,neergelegd of achtergelaten in een plaats toegankelijk voor het publiek of ook bij verlies.
  • Schade door vandalisme.
  • Schade die het gevolg is van glasbreuk.
  • De diefstal van enkel de wielen en banden,gepleegd buiten de privé-garage die afgesloten en vergrendeld was, zonder voorzien te zijn van anti-diefstal moeren en bouten, behoudens andersluidend beding bepaald in de bijzondere voorwaarden.
  • Uw schade
   • wanneer een persoon zich ovan uw rijtuig meester maakt door uw vertrouwen te misbruiken.
   • die het gevolg is van oplichterij met betrekking tot de betaling bij de verkoop van het rijtuig.
 • De waarborg Ombouwingen en Appassingen

  Het betreft ombouwingen en aanpassingen van het rijtuig om tegemoet te komen aan een gebruik aangepast aan persoonlijke of professionele noden. De ombouwingen en aanpassingen aan het verzekerde rijtuig, dienen het voorwerp uit te maken van een homologatie.

  De ten laste genomen schade :

  de financiële vergoeding ten gevolge van de beschadiging, vernietiging of het verdwijnen van de ombouwingen, wanneer één van de waarborgen Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade, verworven is en van toepassing is, als uitbreiding hiervan.

  De niet ten laste genomen schade :

  aan ombouwingen en aanpassingen die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een homologatie.

 • Dewaarborg Prive-Inhoud

  De ten laste genomen schade :

  de financiële vergoeding ten gevolge van de beschadiging, vernietiging of het verdwijnen van de privé-inhoud vervoerd in het verzekerde rijtuig of in de dakkoffer bevestigd aan het rijtuig, wanneer één van de waarborgen Diefstal, Brand, Natuurkrachten, Impact met dieren of Materiële Schade, verworven is en van toepassing is, als uitbreiding hiervan.

  De niet ten laste genomen schade :

  • aan motorrijtuigen.
  • aan dieren.
  • aan contant geld, bankbiljetten, effecten en waarden, betalingsmiddelen, verzamel-of kunstobjecten, alle objecten waarvan het bewaren ervan onwettig is, alsook alle professionele goederen en materieel.
  • aan de inhoud van caravans en aanhangwagens.


Jongeren

Jonge bestuurders zijn welkom, bij Partners Verzkeringen

De 3 voorwaarden :

 1. Leeftijd : bestuurder van - 26 jaar of rijbewijs van - dan 3 jaar.
 2. Ongeval : 1 ongeval in fout maximum gedurende de laatste 5 jaar.
 3. Motorvermogen : 95 Kw max.
Prijsvoorbeelden voor jonge bestuurders - Jurgen 18 jaar
Profiel Brussel Zone (1020) Boutersem (3370)
Jurgen 18 jaar, hij heeft net zijn rijbewijs, (bonus-malus 11), student, rijdt maximum 20.000km/jaar met een Renault Clio (occasie) van 2010.55kw 2.679 €/jaar 2.147 €/jaar
Zelfde profiel met 1 jaar verzekering zonder schadegevallen in fout 1.859 €/jaar 1.491 €/jaar
Zelfde profiel met 1 ouder die bij Partners vezekerd is 957 €/jaar 769 €/jaar
* Voorbeelden van premies behaald op 04/04/2018 op basis van deze twee jonge bestuurdersprofielen door Partners.
Prijsvoorbeelden voor jonge bestuurders - Bart, 21 jaar
Profiel Brussel Zone (1020) Boutersem (3370)
Zelfde auto voor ons Bart, 21 jaar die heeft al 2/3 rijervaring 1.371 €/jaar 1.162 €/jaar
Zelfde profiel met 1 jaar verzekering zonder schadegevallen in fout 995 €/jaar 843 €/jaar
Zelfde profiel met 1 ouder die bij Partners vezekerd is 906 €/jaar 769 €/jaar
* Voorbeelden van premies behaald op 04/04/2018 op basis van deze twee jonge bestuurdersprofielen door Partners.

Wat is jouw profiel ben je eerder?

Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald
Jurgen, 18 jaar. Heeft net zijn rijbewijs behaald

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Jurgen

Zie prijzen en voorwaarden
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval
Bart, 21 jaar. Behaalde zijn rijbewijs 3 jaar geleden. Had nooit een ongeval

Bekijk de verzekeringspremies BA Auto van Bart

Zie prijzen en voorwaarden

Bonus-Malus

Wat gebeurt na een schadegeval ?

Premie met betrekking tot de Burgerlijke Aansprakelijkheid

Bij elke jaarlijkse vervaldag van het contract, wordt de premie met betrekking tot de waarborg BA bepaald door de referentiepremie te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die overeenstemt met een bonus-malusgraad die varieert op een schaal van 22 tot tot - 3 overeenkomstig volgende tabel :

Percentage van de premie dat aan de vennoten moet worden betaald volgens hun Bonus-Malus Level
Bonus-Malus Graad Premieniveau uitgedrukt als percentage
-3 50%
-2 50%
-1 50%
0 50%
1 51%
2 54%
3 57%
4 60%
5 64%
6 66%
7 72%
8 78%
9 80%
10 85%
11 90%
12 95%
13 100%
14 105%
15 110%
16 115%
17 121%
18 127%
19 133%
20 140%
21 147%
22 154%

De bonus-malusgraad a posteriori personalisatie van de premie :

Intredingsmechanisme : De oorspronkelijke bonus-malus graad staat automatisch op graad 11. Evenwel, indien u kan aantonen gedurende 12 opeenvolgende maanden van de 60 voorgaande maanden een motorrijtuigverzekering te hebben gehad, zal deze basisgraad worden verminderd met 1 graad per jaar dat u over een rijbewijs beschikt. Op deze aldus vastgestelde graad, passen wij een verhoging toe van 5 graden per schadegeval waarvoor u schuld treft, dat werd aangegeven binnen de laatste 5 jaar.

Verschuivingsmechanisme : Bij elke hernieuwing past Partners een onvoorwaardelijke vermindering van 1 graad per verzekeringsjaar toe. In geval van een schadegeval waarvoor u schuld treft, aangegeven binnen de referentieperiode, past Partners bovenop de vermindering van 1 graad een vermeerdering van 5 graden toe per schadegeval waarvoor u schuld treft, weze het volledig of gedeeltelijk. De referentieperiode die in rekening wordt genomen is de periode van 12 doorlopende maanden die de jaarlijkse vervaldag van het contract twee maanden voorafgaat.

Joker

De verwerving van de bonus-malusgraad - 3 geeft recht op een "Joker" Vanaf dit moment, zal het eerste schadegeval waarvoor u schuld treft, geen verhoging van de graad tot gevolg hebben. U blijft dus op bonus-malusgraad -3.
De Joker blift verworven ten persoonlijke titel rekening houdend met uw hoedanigheid van verzekeringnemer en is slechts geldig in het kader van dit contract. De joker wordt automatisch toegepast op het eerste schadegeval waarvoor u schuld treft vanaf de verwerving ervan: het kan in geen geval worden toegewezen aan een ander schadegeval.
Wanneer u uw joker zou hebben opgebruikt, ontvangt u een nieuwe na een nieuwe periode van drie opeenvolgende jaren op graad -3, te rekenen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag na het laatste schadegeval waarvoor u schuld treft.

Joker +

Met de formule Full Omnium beschikt u over 2 jokers bij een ongeval. Bijgevolg blijft uw bonus-malus ongewijzigd op -3 tot het derde aansprakelijk ongeval.

De joker wordt automatisch toegepast op het eerste schadegeval waarvoor u schuld treft vanaf de verwerving ervan: het kan in geen geval worden toegewezen aan een ander schadegeval.

Wanneer u uw joker zou hebben opgebruikt, ontvangt u een nieuwe na een nieuwe periode van drie opeenvolgende jaren op graad -3, te rekenen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag na het laatste schadegeval waarvoor u schuld treft.

De schadegevallen

Dès survenance du sinistre vous devez :

 • U bent gehouden om elk schadegeval te melden aan Partners van zodra u er kennis van hebt en dit ten laatste binnen 8 dagen nadat de gebeurtenis zich voordeed. In geval van diefstal op poging tot diefstal, dient u klacht neer te leggen bij de gerechtelijke autoriteiten of bij de politie binnen de 24 uur volgend op het plaatsvinden van het schadegeval of op de vaststelling ervan.
 • U dient in elk geval alle inlichtingen en documenten te leveren aan Partners die nuttig zijn voor het goed beheer van uw dossier :
  • een schriftelijke verklaring met vermelding van de datum, de plaats en de omstandigheden van het schadegeval, de oorzaken en gevolgen ervan en, ingeval van diefstal en poging tot diefstal, bewijs van neerlegging van klacht opgemaakt door de verbalisante.
  • alle stukken nodig voor de expertise.
  • alle adviezen, brieven, oproepingen, bevelschriften, buitengerechtelijke stukken en procedurestukken die aan u gericht, overgemaakt of betekend zouden zij met betrekking tot het gewaarborgde schadegeval.

Schaderegeling

De Partners schaderegeling gebeurt binnen in een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf het moment dat een akkoord is bereikt over het bedrag of van de uitvoerbare beslissing van de rechtbank en onder voorwaarden dat Partners in bezit is van de stavingsstukken, zoals het deskundigenrapport.

Bijzondere gevallen :

Gestolen en niet teruggevonden rijtuig :

Partners waarborgt het voorstel van schaderegeling binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de melding van de diefstal, op voorwaarde dat Partners alle stavingstukken in zij bezit is.

Gestolen en teruggevonden rijtuig na het voorstel van schaderegelingg :

Partners is eigenaar van het teruggevonden rijtuig. Behoudens gevallen van diefstal met geweld, is de waarborg Diefstal u niet verworven indien geen materiële sporen van inbreuken.

Kantoren

Partners Verzekeringen : lijst van kantoren

Alle Partners kantoren in Vlaanderen en Brussel
Kantoor Adres Postcode / Stad
Partners Verzekeringen Evere H. Consciencelaan 162 1140 Evere
Partners Verzekeringen Sint-Jans-Molenbeek Louis Mettewielaan 40 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Partners Verzekeringen Ukkel Brugmannlaan 251 1180 Ukkel
Partners Verzekeringen Sint-Pieters-Woluwe de Hinnisdaellaan 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Partners Verzekeringen Antwerpen Frankrijklei 128 A 2000 Antwerpen
Partners Verzekeringen Gent Rooigemlaan, 121 9000 Gent
Brussel
Kantoor Adres Postcode / Stad
Partners Verzekeringen Evere H. Consciencelaan 162 1140 Evere
Partners Verzekeringen Sint-Jans-Molenbeek Louis Mettewielaan 40 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Partners Verzekeringen Ukkel Brugmannlaan 251 1180 Ukkel
Partners Verzekeringen Sint-Pieters-Woluwe de Hinnisdaellaan 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Vlaams Brabant
Kantoor Adres Postcode / Stad
Oost-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
Partners Verzekeringen Gent Rooigemlaan, 121 9000 Gent
West-Vlaanderen
Kantoor Adres Postcode / Stad
Antwerpen
Kantoor Adres Postcode / Stad
Partners Verzekeringen Antwerpen Frankrijklei 128 A 2000 Antwerpen
Limburg
Kantoor Adres Postcode / Stad

Hoe bekomt u uw premie voor de autoverzekering bij Partners ?

De website van de verzekeringsmaatschappij Partners voert momenteel geen berekeningen of simulaties voor autoverzekeringen uit.

Hij wordt bijgewerkt en zal binnen enkele maanden terug operationeel zijn. Een exacte datum hiervoor is niet bekend.

Om een gepersonaliseerd tarief of een prijsberekening voor de autoverzekering bij Partners te bekomen, moet u een van de kantoren contacteren of er langs gaan.

Lijst kantoren Partners verzekeringen.

Veelgestelde vragen over verzekeringen bij Partners

 • Wie Partners Verzekeringen ?

  Dit is een Belgische verzekeraar die in 1986 werd opgericht. In 2006 trad hij toe tot de Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, de achtste belangrijkste Franse verzekeraar, om zijn basis te vergroten en zijn ontwikkeling te bevorderen. Partners heeft 23 kantoren in ons land. Partners verdeelt de verzekeringsproducten Niet-leven, BA Auto, BA Wonen, BA familiaal, en BA ongevallen in het privéleven. In 2017 ging Partners een partnership aan met Beobank, zodat het aantal verkooppunten steeg door zijn producten onder het merk Beobank te verdelen.

 • Hoe bepaalt de maatschappij Partners Verzekeringen zijn prijs voor de BA autoverzekering ?

  De hoogte van de premie van de BA autoverzekering van Partners Verzekeringen hangt af van 8 criteria die alle verzekeraars hanteren m.b.t. het voertuig (eigenschappen, leeftijd, …) en de bestuurder (leeftijd, schadeverleden, …). Als de materiële schade aan het voertuig is verzekerd of er zijn meerdere verzekeringscontracten afgesloten bij Partners, groeit het vertrouwen tussen partners en de verzekerde, wat tot een daling van de premie kan leiden.

 • Combinatie auto-motor bij Partners ?

  Partners biedt de twee types contracten aan, maar niet gecombineerd. Wel is een korting op de BA motorverzekering mogelijk als beide verzekeringen worden afgesloten. Het kortingspercentage is niet vermeld op de website van de verzekeraar.

 • www.partners.be

  Laat niet toe een premie direct online te berekenen. Er is dus geen directe offerte mogelijk omdat Partners een nauw contact wil onderhouden met zijn verzekerden. Een aanvraagformulier is wel beschikbaar voor alle verzekeringsproducten. U geeft uw contactgegevens in en selecteert een Partners kantoor. In functie van uw aanvraag wordt een afspraak voorgesteld of wordt u telefonisch gecontacteerd.

  De site vermeldt een mogelijkheid tot online afsluiten, zonder dat u zich moet verplaatsen. Een type-opzegbrief die u naar uw huidige verzekeraar kan opsturen om uw autoverzekeringscontract op te zeggen, kan u downloaden op de website.

 • Rechtsbijstand Auto (optie)

  Bij een geschil helpt de Rechtsbijstand Auto u met alle juridische stappen als gevolg van een ongeval of een geschil in verband met de aankoop de verkoop of het onderhoud van uw wagen. Deze waarborg dekt uw juridische en proceskosten.

 • Optie Bescherming van de bestuurder

  Lichamelijke bescherming van de bestuurder: Bij een ongeval zijn uw passagiers verzekerd. De verzekering lichamelijke bescherming van de bestuurder dekt de verwondingen van de bestuurder.

 • Optie Bijstand aan Voertuigen en Passagiers

  Bijstand aan Voertuigen en Passagiers: Deze prestaties worden geleverd bij diefstal of immobilisatie van het voertuig. De immobilisatie doet zich voor als gevolg van het feit dat één van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan :

  • Verkeersongeluk
  • Agressie aan boord of buiten het voertuig
  • Lekke band
  • Verkeerde brandstof
  • Brand
  • Verbeurdverklaring
  • Pech
  • Verlies, diefstal of opsluiting in het voertuig van de sleutels of de startkaart
  • Poging tot diefstal of Vandalisme
  • Diefstal

  Home Assistance : Deze prestaties worden geleverd als één van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan :

  • Nood aan informatie in verband met een medische dienst
  • Dringende ziekenhuisopname als gevolg van een Ongeval in de Woonplaats
  • Materiële schade thuis
  • Verlies of diefstal van de sleutels van de Woonplaats

  Territoriale geldigheid :

  • voor Bijstand aan personen en Home Assistance : in de hele wereld
  • voor Bijstand aan voertuigen en passagiers : in ieder land van de Europese Unie, in de prinsbisdommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees gedeelte)