In realiteit volstaat het een online aanvraag in tevullen en de per post ontvangen offerte te ondertekenen
De verdere afwikkeling gebeurt gratis door uw nieuwe verzekeraar.

Hier toch de 5 te volgen stappen in detail.

Online aanvraag gratis offerte autoverzekering

Neem uw rijbewijs, uw bonus-malus-graad (die u vindt op het laatste betalingsformulier van uw huidige verzekeraar) en de specificaties van uw voertuig (zie factuur, grijze kaart of bestelbon) en vergelijk de prijs, waarborgen en service.

12 maatschappijen die gratis uw verzekeringspremie vergelijken

Prijsvoorstel door de autoverzekeraar (of weigering): de befaamde "offerte voor een autoverzekering"

Binnen enkele seconden tot enkele dagen heeft u antwoord: ofwel bent u aanvaard en kreeg een prijsvoorstel, ofwel werd u geweigerd door een verzekeringsmaatschappij.

U krijgt in detail de garanties en u kan de ontvangen voorstellen vergelijken zonder enige verplichting van uw kant: deze offertes zijn steeds gratis.

Onderteken + voeg er de aanvraag tot inschrijving bij

Onderteken de documenten die u kreeg van uw autoverzekeraar: de “aanvraag tot onderschrijving van een autoverzekering” + noodzakelijk de “opzegbrief”.

Voeg er de aanvraag tot inschrijving die u van de verkoper kreeg aan toe: vervolledig en stuur per post op (ook als u al een nummerplaat hebt) + een copie van de aankoopfactuur of de bestelbon (niet nodig indien u enkel de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid auto neemt).

Hoe correct de inschrijvingsaanvraag invullen ?

Wat gebeurt er vervolgens ?

De maatschappij geeft online uw aanvraag voor een nummerplaat of een wijziging van auto door aan de Dienst voor Inverkeerstelling (DIV)

U ontvangt meestal de volgende dag uw plaat via Bpost op de plaats van uw keuze: bij u thuis, op kantoor, bij uw verdeler, en uw nieuw inschrijvingsbewijs (de “gele kaart”, voorheen de “roze kaart”).

De verzekeringsmaatschappijen zijn online verbonden met de DIV, waardoor vandaag alles sneller gaat! Uw nieuwe nummerplaat kost 30€, levering inbegrepen. Opgepast: de diensten van de DIV geeft geen platen of inschrijvingsbewijzen meer uit aan de loketten.

U ontvangt uw groene kaart, uw autoverzekeringscontract en het te betalen (overschrijving)

Als u reeds verzekerd was, begint het contract automatisch aan het eind van uw huidige contract (zoals de wet dat voorschrijft). Uw oude verzekeraar zal binnen de 15 dagen nadat hij de opzegbrief heeft ontvangen een “schadeattest” opsturen.

Dit is een officieel document voor uw nieuwe verzekeraar waarin staat hoeveel ongevallen u had in de voorgaande perioden. Uw nieuwe autoverzekeraar zegt gratis uw oud contract op. Als u nog niet was verzekerd, gaat het contract in op de datum van uw keuze.