autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

biv berekenen 2020Belasting op inverkeerstelling
(BIV) 2021/ 2022

Wat is de belasting op inverkeerstelling ?

Als u een nieuwe wagen of een tweedehandswagen koopt dan moet u éénmalig een belasting op de inverkeerstelling of kortweg de BIV betalen, bij de inschrijving ontvangt u automatisch een betalingsuitnodiging voor de BIV.

 

Wanneer is de belasting op inverkeerstelling verschuldigd?

De belasting op inverkeerstelling (BIV) betaalt u voor elke eerste inverkeerstelling van een motorvoertuig op de openbare weg door één welbepaalde persoon. Met andere woorden, ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.

De BIV is van toepassing op:

 • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België
 • alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven
 • jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit werd afgeleverd of waarvoor een dergelijk kentekenbewijs had moeten afgeleverd zijn (vaststelling van gebruik op Belgische wateren).

De belastingschuld voor de BIV ontstaat "automatisch" als een voertuig, luchtvaartuig of vaartuig ingeschreven wordt (of ingeschreven zou moeten worden) bij de DIV (wegvoertuigen), het Bestuur van de Luchtvaart (luchtvaartuigen) of het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart (vaartuigent).

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is er geen BIV verschuldigd:

 • Voor de herinschrijving van eenzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige (bijv. de firmanaam wijzigt maar het btw-nummer blijft hetzelfde of bij wijziging van een nummerplaat omdat er meer dan twee adreswijzigingen op het inschrijvingsbewijs vermeld staan of bij een wijziging van een oude nummerplaat naar een Europe nummerplaat).
 • Voor voertuigen met een handelaarsplaat (Z-plaat).
 • Voor kampeerwagens (mobilhomes), lichte vrachtwagens en vrachtwagens met een MTM van meer dan 3,5 ton.
 • Voor speedpedelecs en lichte vierwielers die ingeschreven zijn bij de DIV.
 • Vrijstelling van de BIV voor de overdracht tussen (ex-)partners
 • Vrijstelling op de BIV en de VKB wegens uitvoer van het voertuig
 • Invoerders- of importeursplaten hier geldt een uitgestelde inning waarbij de BIV enkel gevorderd wordt als het voertuig na 6 maanden nog steeds ingeschreven is onder de invoerdersplaat op dezelfde naam.

Bedrag van de BIV voor personenwagens, auto's voor dubbel gebruik en minibussen

Voor de berekening van de BIV wordt er rekening gehouden met de milieukenmerken en de leeftijd van het voertuig.

Welke voertuigen?

 • personenwagens, auto's voor dubbel gebruik en minibussen
 • ingeschreven vanaf 01/03/2012
 • op een andere naam dan een leasingmaatschappij

Berekening van de BIV

Voor de berekening van de BIV wordt rekening gehouden met:

 • de milieukenmerken van het voertuig waaronder CO2-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype, euronorm en aanwezigheid roetfilter.
 • de leeftijd van het voertuig volgens datum eerste inschrijving

U kunt zelf berekenen hoeveel BIV moet betalen via de online simulator van de Vlaamse Betalingdienst.

Voorbeelden (Om je een idee te geven)

Nieuwe auto diesel (07/2021) (77 kw - 9pk - Euronorm 6)

 • Jaarlijkse verkeersbelasting = € 296,47
 • Belasting op inverkeerstelling = € 528,58
 • Totaal = € 825,05

Nieuwe auto benzine (07/2021) (53 kw -4pk - Euronorm 6)

 • Jaarlijkse verkeersbelasting = € 61,90
 • Belasting op inverkeerstelling = € 71,05
 • Totaal = € 132,95

Tweedehandsauto diesel (02/2016) (77kw - 9pk - Euronorm 6)

 • Jaarlijkse verkeersbelasting = € 320,49
 • Belasting op inverkeerstelling = € 324,76
 • Totaal = € 645,25

Tweedehandsauto benzine (02/2016) (53kw - 4pk - Euronorm 5)

 • Jaarlijkse verkeersbelasting = € 68,79
 • Belasting op inverkeerstelling = € 120,22
 • Totaal = € 189,01

Nieuwe auto hybride / benzine (07/2021) (96 kw -7pk - Euronorm 6)

 • Jaarlijkse verkeersbelasting = € 166,28
 • Belasting op inverkeerstelling = € 262,14
 • Totaal = € 428,42

Nieuwe auto hybride / diesel (07/2021) (96 kw -7pk - Euronorm 6)

 • Jaarlijkse verkeersbelasting = € 220,02
 • Belasting op inverkeerstelling = € 646,97
 • Totaal = € 866,99

Indicatieve prijzen voor verkeersbelastingen in Vlaanderen

Formule berekenen belasting op inverkeerstelling

BIV= (((CO2 * f + x) /246)6 * 4500 + c) * LC

De parameters worden als volgt gedefinieerd :

 • CO2 = de CO2-uitstoot van het wegvoertuig, gemeten tijdens de homologatie ervan volgens de geldende Europese regelgeving
 • f
  • 0,88 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door lpg
  • 0,93 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door aardgas
  • 0,744 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door zowel aardgas als benzine, als ze als benzinewagen gehomologeerd zijn
  • 1 voor andere wegvoertuigen;
 • x = CO2-correctie in functie van de technologische evolutie; x is gelijk aan 0 g CO2/km en wordt jaarlijks verhoogd met 4,5 g CO2/km vanaf het jaar 2013;
 • c = constante (luchtcomponent) in functie van de euronorm en de brandstofsoort van het wegvoertuig, vermeld in de volgende tabel

brandstofsoort

euronorm

bedrag in euro van 01/07/2021 tot en met 30/06/2022

bedrag in euro van 01/07/2020 tot en met 30/06/2021

bedrag in euro van 01/07/2019 tot en met 30/06/2020

bedrag in euro van 01/07/2018 tot en met 30/06/2019

bedrag in euro van 01/07/2017 tot en met 30/06/2018

diesel

euro 0

3.152,04

3.106,80

3.091,92

3.034,65

2.980,54

euro 1

924,76

911,48

907,12

890,32

874,44

euro 2

685,39

675,55

672,31

659,86

648,1

euro 3

543,14

535,34

532,78

522,91

513,59

euro 3 +roetfilter

514,19

506,81

504,38

495,04

486,21

euro 4

514,19

506,81

504,38

495,04

486,21

euro 4 + roetfilter

505,7

498,44

496,05

486,87

478,18

euro 5

505,7

498,44

496,05

486,87

478,18

euro 6

499,89

492,71

490,35

481,27

472,69

benzine, LPG en aardgas

euro 0

1.253,68

1.235,69

1.229,77

1206,99

1185,47

euro 1

560,67

552,62

549,97

539,79

530,16

euro 2

167,66

165,25

164,46

161,41

158,53

euro 3

105,17

103,66

103,16

101,25

99,45

euro 4

25,24

24,88

24,76

24,30

23,87

euro 5

22,69

22,36

22,26

21,84

21,46

euro 6

22,69

22,36

22,26

21,84

21,46

 • LC = leeftijdscorrectie in functie van de ouderdom van het wegvoertuig, vermeld in de volgende tabel :
ouderdom van het wegvoertuig op basis van de datum van de eerste inschrijving ervan, in het binnenland of in het buitenland, vermeld op het inschrijvingsbewijs waarde LC in %
minder dan 12 volle maanden 100
van 12 volle maanden tot en met 23 volle maanden 90
van 24 volle maanden tot en met 35 volle maanden 80
van 36 volle maanden tot en met 47 volle maanden 70
van 48 volle maanden tot en met 59 volle maanden 60
van 60 volle maanden tot en met 71 volle maanden 50
van 72 volle maanden tot en met 83 volle maanden 40
van 84 volle maanden tot en met 95 volle maanden 30
van 96 volle maanden tot en met 107 volle maanden 20
meer dan 107 volle maanden 10

Tarief in de BIV voor luchtvaartuigen

Ook de luchtvaartuigen moet de belasting op inverkeerstelling (BIB) worden betaald. Het bedrag hangt af van het type luchtvaartuig.

Luchtvaartuigen

 • ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM of DPM) = 619 EUR
 • andere luchtvaartuigen = 2.478 EUR

De belasting wordt gradueel verminderd overeenkomstig de ouderdom.

ouderdom in maanden

ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM of DPM)

andere luchtvaartuigen

12 - 23

557,10 EUR

2.230,20 EUR

24 - 35

495,20 EUR

1.982,20 EUR

36 - 47

433,30 EUR

1.734,60 EUR

48 - 59

371,40 EUR

1.486,80 EUR

60 - 71

309,50 EUR

1.239,00 EUR

72 - 83

247,60 EUR

991,20 EUR

84 - 95

185,70 EUR

743,40 EUR

96 - 107

123,80 EUR

495,60 EUR

108 - 119

61,90 EUR

247,80 EUR

> 119

61,50 EUR

61,50 EUR

Voor luchtvaartuigen ouder dan 10 jaar bedraagt de belasting 61,50 EUR

Zelfbouwvliegtuigen ingeschreven op naam van een natuurlijk persoon. Belasting bedraagt: 61,50 EUR

Tarief in de BIV voor boten

Op jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief werd of moet worden afgeleverd, dient belasting op inverkeerstelling te worden betaald.

Deze belasting op inverkeerstelling bedraagt: 2478 euro.

Dit belasting wordt gradueel verminderd naargelang de ouderdom van de boot:

>

Ouderdom in maanden

Bedrag in EUR

andere luchtvaartuigen

min 12

2.478,00 EUR

12 - 23

2.230,20 EUR

24 - 35

1.982,40 EUR

36 - 47

1.734,60 EUR

48 - 59

1.486,80 EUR

60 - 71

1.239,00 EUR

72 - 83

991,20 EUR

84 - 95

743,40 EUR

96 - 107

495,60 EUR

108 - 119

247,80 EUR

> 119

61,50 EUR

Wordt de BIV verrekend als ik mijn nummerplaat laat schrappen of een ander voertuig inschrijf?

De belasting op inverkeerstelling wordt nooit verrekend. Ook niet bij schrapping of een nieuwe inschrijving. U moet ze steeds helemaal betalen.

Fofaitaire belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers

De fofaitre belasting op inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers is een eenmalig vast bedrag dat iedere eigenaar van een oldtimer moet betalen vanaf de ingebruikname vanhet voertuig op de openbare weg in België.

Elk voertuig ingeschreven op een andere naam dan een leasingmaatschappij, met een eerste inschrijvingsdatum tot en met 31 december 1992 komt in aanmerking voor de forfaitaire belasting op inverkeerstelling op voorwaarden dat de belastbare periode van dat voertuig begint te lopen na 1 juli 2017.

De forfaitaire belasting op inverkeerstelling:

 • is niet afhankelijk van een inschrijving onder de specifieke oltimer-nummerplaat (O-plaat)
 • wordt toegekend op basis van de ouderdom van het voertuig. De datum van eerste inschrijving bepaalt de ouderdom van het voertuig en niet het bouwjaar van het voertuig

In 2020 moet uw voertuig 28 jaar in het verkeer gebracht zijn om in aanmerking te kome voor deze forfaitaire belasting op inverkeerstelling.

De komende jaren stijgt de ouderdom geleidelijk naar 30 jaar.

 • 2020 : vanaf 28 jaar in het verkeer gebracht
 • 2021 : vanaf 29 jaar in het verkeer gebracht
 • 2021 : vanaf 29 jaar in het verkeer gebrach

Bedrag

 • vanaf 01/07/2020 € 45,56
 • vanaf 01/07/2019 € 45,35
 • vanaf 01/07/2018 € 44,51
 • vanaf 01/07/2017 € 43,71
 • vanaf 01/07/2016 € 42,91

Opmerking

Het feit dat een voertuig ingeschreven is onder een O-nummerplaat betekent niet noodzakelijk dat het voertuig forfaitair belast wordt.

De voorwaarden voor een inschrijving als oldtimer en de criteria om forfaitair belast te worden vallen niet samen.

Minimumbelasting

De BIV mag niet minder bedragen dan 40 EUR. Dit minimum wordt jaarlijks op 01/07 geïndexeerd en bedraagt:

 • vanaf 01/07/2021: 46,23 EUR
 • vanaf 01/07/2020: 45,56 EUR
 • vanaf 01/07/2019: 45,35 EUR
 • vanaf 01/07/2018: 44,51 EUR
 • vanaf 01/07/2017: 43,71 EUR
 • vanaf 01/07/2016: 42,91 EUR

Dit minimum is steeds van toepassing als het voertuig 25 jaar geleden of eerder ingeschreven werd.

Maximumbelasting

De belasting mag niet meer dan 10.000 EUR bedragen. Dit bedrag wordt jaarlijks op 01/07 geïndexeerd

 • vanaf 01/07/2021: 11.556,92 EUR
 • vanaf 01/07/2020: 11.391,05 EUR
 • vanaf 01/07/2019: 11.336,47 EUR
 • vanaf 01/07/2018: 11.126,51 EUR
 • vanaf 01/07/2017: 10.928,11 EUR
 • vanaf 01/07/2016: 10.728,65 EUR
 • vanaf 01/07/2015: 10.497,70 EUR
 • vanaf 01/07/2014: 10.439,45 EUR
 • vanaf 01/07/2013: 10.402,00 EUR
 • vanaf 01/07/2012: 10.281,00 EUR

Waanneer moet ik de belasting op inverkeerstelling betalen?

De Belasting op de inverkeerstelling (BIV) betaalt u bij de eerste inschrijving van een voertuig op naam van bepaalde (rechts)persoon.

Na de inschrijving van het voertuig zal u ongeveer na een maand automatisch van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet ontvangen. Dit aanslagbiljet moet u ten laatste binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet betalen.

Kan ik vragen om uitstel van betaling of een afbetalingsplan ?

U kunt geen uitsel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.

Afbetalingsplan voor Vlaamse belastingen ?

Gunstmaatregel:

Een afbetalingsplan is geen recht maar een gunstmaatregel. U moet dus bewijzen dat u in een moeilijke financiële situatie verkeert. Als u al eerder een afbetaling kreeg bij de Vlaamse Belastingdienst, dan volstaat het om te verwijzen naar de eerder toegestane afbetalingsregeling.

Goed om weten : Als u al 3 jaar na mekaar een afbetalingsplan kreeg, dan moet u in h et vierde jaar opnieuw bewijzen van financiële moeilijkheden opsturen.

 
Publiciteit

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Publiciteit
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit