autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

biv berekenen 2017Belasting op inverkeerstelling
2019 / 2020 : BIV berekenen

 

Wat is de belasting op inverkeerstelling ?


De belasting op inverkeerstelling "BIV"
betaalt u voor elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één welbepaalde persoon. Met andere woorden, ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.

De belastingschuld inzake de "BIV" ontstaat "automatisch" vanaf de inschrijving van het voertuig, luchtvaartuig of vaartuig bij respectievelijk de DIV, het Bestuur van de Luchtvaart of het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart. Deze inschrijving geldt als een onweerlegbaar vermoeden van het gebruik op de openbare weg.
De belastingplichtige moet hiervoor geen enkele formaliteit vervullen.

 
Voorbeelden van tarieven 2019 - 2020 ?
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2-uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 
Voor wie?
De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (die geen leasingactiviteiten uitvoert) vermeld op het inschrijvingsbewijs (of vlaggenbrief voor vaartuigen) op het ogenblijk van het eerste gebruik van het voertuig in België door die persoon.

Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor:

  • de overdracht van een voertuig tussen echtgenoten, naar aanleiding van echtscheiding of overlijden. Ondanks het feit dat de overnemende echtgenoot het voertuig in kwestie voor de eerste maal in het verkeer brengt en dus als "nieuwe persoon" vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs, moet er niet opnieuw BIV betaald worden. Voorwaarde is echter dat de BIV reeds eerder door de overdragende echtgenoot werd betaald;

  • de herinschrijving van eenzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige (bv: bij een wijziging van een nummerplaat omdat er bv meer dan 2 adreswijzigingen op het inschrijvingsbewijs vermeld staan).
Aangezien de belastingschuld voor de BIV "automatisch" ontstaat vanaf de inschrijving van het voertuig, zal de belastingplichtige van de Vlaamse Belastingdienst automatisch een aanslagbiljet ontvangen. Dit aanslagbiljet moet, uiterlijk binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet betaald worden
 
Berekeningswijzen

De eerste berekeningswijze is die op grond van de milieukenmerken van het voertuig (groene BIV). De tweede is die op grond van het vermogen van het voertuig.

Voor een correcte berekening van uw BIV verwijzen wij u graag naar de simulatietool van de Vlaamse Belastingsdienst.

In de volgende tabel kan u een keuze maken volgens het voertuig dat u wil kopen (nieuw of tweedehands) en of u een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of leasingonderneming bent. Naargelang de keuze verschilt de berekeningswijze.

Opgelet bij schrapping van uw nummerplaat!

In tegenstelling tot de verkeersbelastingen, waar bij schrapping van de nummerplaat ontheffing verleend wordt voor de niet verstreken maanden van de belastbare periode (art.23bis WIGB), blijft de belasting op de inverkeerstelling bij schrapping steeds verschuldigd. Enkel ingeval de nummerplaat geschrapt wordt op de datum van inschrijving van het voertuig is de belasting op de inverkeerstelling niet verschuldigd.

 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit