default assurance auto


Werd uw voertuig beschadigd tijdens rellen? Bent u dan verzekerd of niet ?

Terwijl het aantal voertuigen in België

Blijft stijgen, wordt ook een steeds groter aantal bestuurders door hun verzekeringsmaatschappij uitgesloten.

Het Tarificatiebureau, het officiële organisme dat ermee belast is automobilisten te hulp te komen die geen (of niet meer) een verplichte
BA autoverzekering.
vinden, onthult dat het in 2014 meer dan 30.000 aanvragen kreeg. Dat is een toename van ongeveer 60% tegenover 2012.

Waarom zo’n sterke stijging?

We kunnen er uit afleiden dat de verzekeringsmaatschappijen grote kuis hielden door meer dan 29.000 mensen weigeren te verzekeren. Deze bestuurders zagen zich geweigerd bij een verzekeringsmaatschappij of werden er aan de deur gezet onder het voorwendsel dat ze teveel ongevallen veroorzaakten. Deze praktijk gebeurt jammer genoeg erg vaak bij de grote maatschappijen, die zelfs bestuurders schrapten die betrokken waren bij een ongeval maar niet in fout waren.
Daarbij komt ook nog het feit dat de verzekeringsmaatschappijen zeer weigerachtig staan tegenoverjonge bestuurders , zoals Testaankoop aanhaalt “het gaat vaak om een verontrustende en arbitraire situatie van sommige verzekeraars”.

Een andere verklaring is de controle van de groene verzekeringskaart bij de autokeuring die vanaf 1 november 2013 werd ingevoerd: de personen die niet verzekerd waren kregen geen afkeuring, maar de volgende vermelding op hun keuringsattest: “het voertuig beschikt niet over een geldig verzekeringsbewijs”. Deze voertuigen zonder groene kaart worden aan de overheid en het Belgische Gemeenschappelijk waarborgfonds voor voertuigen doorgegeven.

Voor 2013 schat men dat het in België ging over 100.000 voertuigen die zonder verzekeringen reden, of tussen 1% en 1,5% van de auto’s in het verkeer.

Voor hen bestaat het risico dat ze geen autoverzekering meer vinden of slechts tegen een veel te hoge premie voor hun BA Auto .

Deze bestuurders richten zich dan tot het Tarificatiebureau wiens rol erin bestaat de premie en de verzekeringsvoorwaarden voor deze bestuurders te bepalen. Vervolgens wordt het beheer van deze risico’s aan een verzekeringsmaatschappij toevertrouwd.