default assurance auto


Werd uw voertuig beschadigd tijdens rellen? Bent u dan verzekerd of niet ?

Werd uw voertuig beschadigd tijdens rellen? Bent u dan verzekerd of niet ?

Wanneer uw voertuig beschadigd werd tijdens rellen, is de zaak duidelijk.

Emeute

U zal enkel vergoed worden voor de schade ten gevolge van opzettelijke acties of daden van vandalisme als u over een Full-Omnium beschikt.

Als u enkel een BA Autoverzekering hebt, zal u jammer genoeg geen enkele vergoeding krijgen.

De BA Autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) dekt namelijk, zoals zijn naam het aangeeft, enkel de aansprakelijkheid van de bestuurder van het verzekerde voertuig voor de schade die hij aan derden toebrengt, bij een ongeval in fout.

Maar deze verzekering komt dus nooit tussen voor de schade die aan uw voertuig werd veroorzaakt.

En met een Mini-Omnium? (gedeeltelijke omnium of kleine omnium) Ook hier ontvangt u geen enkele schadevergoeding. Want ook al dekt deze verzekering sommige vormen van schade aan het voertuig, ze komt enkel tussen bij een diefstal, glasbreuk, brand, een aanrijding met dieren of een natuurramp.

Bovendien vermelden alle verzekeringsmaatschappijen in hun algemene voorwaarden tal van uitsluitingen, zoals daden van vandalisme. Ook al had u een Mini-Omnium+ afgesloten, een formule tussen de kleine en de complete omnium, toch zal u evenmin vergoed worden. Deze laatste omvat totaalschade maar zal evenmin tussenkomen.

Het goede nieuws is dat u wel vergoed zal worden als u een Volledige Omnium had afgesloten voor uw voertuig dat tijdens rellen werd beschadigd.

Als u daarentegen een Volledige Omnium autoverzekering afsloot (of Full Omnium), zal uw verzekeraar de herstelling van de schade vergoeden. Over het algemeen is er een franchise van toepassing. De Volledige Omnium dekt alle materiële schade die aan uw voertuig werd veroorzaakt, inclusief door daden van vandalisme die eveneens verzekerd zijn.

Prix Prijs Full Omnium bij 14 maatschappijen

In de praktijk moet u het volgende doen om na vandalisme vergoed te worden

Geef uw schadegeval zo snel mogelijk schriftelijk aan bij uw verzekeringsmaatschappij, en vergeet het ook niet bij de politie aan te geven. Ook al hanteert elke maatschappij zijn eigen procedures, toch is het aangewezen klacht neer te leggen tegen X.

Wacht daar niet te lang mee, want in het algemeen moet elk schadegeval binnen maximum 8 dagen worden aangegeven. U moet uw maatschappij alle inlichtingen en nuttige documenten (foto’s, getuigenverslagen, …) bezorgen.

Ook al is het niet verplicht klacht neer te leggen, toch kan dat interessant zijn, want indien de daders later worden gevat, kan u alsnog proberen het bedrag van de franchise proberen te recupereren bij de verantwoordelijke(n).