Vragenronde
Hoe wordt de werkelijke waarde van het voertuig berekend bij autoverzekeringen?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Vergoeding volgens de werkelijke waarde, geschat door de expert van de autoverzekeraar:

De werkelijke waarde van een voertuig is de waarde van de auto vlak voor een verkeersongeval. Deze waarde wordt vastgesteld door een deskundige. De criteria waarmee rekening wordt gehouden zijn de leeftijd van het voertuig, het aantal gereden kilometers en de algemene staat van het voertuig vóór het ongeval.

De reële waarde wordt in 3 gevallen gebruikt:

De beschadigde auto is herstelbaar: de reparatie zal plaatsvinden zolang de kosten van de reparatie de werkelijke waarde van het voertuig niet overschrijden. Zo niet, dan krijgt u een schadevergoeding die gelijk is aan de door de expert geschatte "werkelijke waarde" en wordt uw auto niet gerepareerd.

De auto is volledig beschadigd: de autoverzekering vergoedt u de 'werkelijke waarde' van uw auto, zoals geschat door de expert.

De auto wordt gestolen en niet teruggevonden: ook hier krijgt u een schadevergoeding die gelijk is aan de door de expert geschatte "werkelijke waarde".

Als u het niet eens bent met de mening van de deskundige over de werkelijke waarde, zal een tweede expertise plaatsvinden, op uw kosten, tenzij u een rechtsbijstandsverzekering hebt. Ook hier zal een belangenconflict tussen u en uw verzekeraar de tussenkomst van een derde partij vereisen. Om onpartijdigheid te garanderen, is het raadzaam een rechtsbijstandverzekering af te sluiten bij een andere verzekeringsmaatschappij dan die welke u in uw auto verzekert.

De vergoeding van uw voertuig kan ook worden gebaseerd op de overeengekomen waarde, dat is een onderling overeengekomen waarde die voorziet in een forfaitaire degressie van de waarde van het voertuig. Elke autoverzekeraar heeft zijn eigen afschrijvingsplan voor de waarde van uw auto. Het is aan u om te vergelijken.