Vragenronde
Kan men het contract opzeggen als de autoverzekeringsmaatschappij haar tarieven verhoogt na een schadeloosstelling ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Het antwoord is ja.

De premies van de autoverzekering werden verhoogd na een ongeval volgens de barema’s bepaald in het “bonus-malus” systeem van uw verzekeringsmaatschappij. Deze verhoging varieert van de ene verzekeraar tot de andere in functie van de gebruikte premieschaal.

Wel heeft de maatschappij de verplichting 90 dagen vooraf mee te delen dat zij haar premie gaat verhogen. De verzekerde heeft 30 dagen om zijn verzekeringscontract per aangetekende brief op te zeggen. Deze termijn loopt van de bekendmaking van de verhoging van het tarief.

Als de verzekeraar niet binnen de termijn (90 dagen) verwittigt, moet hij opnieuw een jaar wachten alvorens hij een verhoging van de premie van de autoverzekering kan doorvoeren.