Vragenronde
Hoe bepaalt de autoverzekeringsmaatschappij de aangenomen waarde om uw schadevergoeding te bepalen ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Om het bedrag te bepalen van de schadevergoeding die u zal krijgen voor de opgelopen schade aan uw auto, bestaan er verschillende formules om de waarde van uw voertuig te berekenen.

In eenzelfde autoverzekeringscontract bestaan er meerdere aangenomen waarden in functie van het type schade dat moet worden vergoed.

De “aangenomen” waarde duidt op de waarde die vastgesteld is in een overeenkomst tussen de verzekerde en de verzekeraar. Men spreekt ook over de overeengekomen, conventionele of contractuele waarde, omdat ze aanvankelijk in het autoverzekeringscontract is opgenomen.

Hierbij een voorbeeld van waarde die door een overeenkomst werd bepaald :

Er is een degressieve waarde voor nieuwe wagens :

De verzekeraar houdt rekening met de cataloguswaarde van het voertuig op de dag dat het autoverzekeringscontract werd ondertekend.

- De eerste 12 maanden bedraagt de waardevermindering 0€. Dit betekent dat een wagen aangekocht voor 22.000€ 12 maanden later nog steeds 22.000€ waard blijft.

Een verdere waardevermindering is vervolgens bepaald :

- Vanaf de 13de tot de 24ste maand, vermindert de waarde met 1% per maand: aan het einde van deze periode van 12 maanden, zal het voertuig dus een waarde van 88% van de cataloguswaarde hebben, of 19.360€ in ons voorbeeld.

Iedere verzekeringsmaatschappij bepaalt zelf haar formule: bekijk goed hoe de aangenomen waarde is bepaald in uw autoverzekeringscontract. Grote verschillen in het bedrag van de schadeloosstelling doen zich voor tussen de verschillende autoverzekeringsmaatschappijen.