Vragenronde
In welke gevallen wordt de aangenomen waarde gebruikt door de autoverzekering ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

De aangenomen waarde is eenvoudig de waarde die vooraf werd overeengekomen tussen u en uw autoverzekeraar in een overeenkomst, en die wordt gehanteerd om u te vergoeden.

In eenzelfde autoverzekeringscontract zijn verschillende aangenomen waarden bepaald die rekening houden met de mogelijke toestanden die zich kunnen voordoen.

A) Als uw wagen hersteld kan worden (en dus niet perte totale werd verklaard), voorzien sommige contracten een bepaalde degressieve waarde die rekening houdt met zijn leeftijd. De waarde van uw wagen daalt al dan niet in de tijd. Dat is vooraf overeengekomen tussen u en de autoverzekeraar. Deze waarde is bepaald op basis van de cataloguswaarde en een percentage. Daarmee wordt rekening gehouden bij de schadeloosstelling door de autoverzekering.

B) Uw wagen kan niet hersteld worden : componenten zoals het chassis, de stuurinrichting, … zijn geraakt. We spreken van totaalschade, de verzekeraar vergoedt u op basis van de aangenomen waarde van uw wagen zoals vermeld in uw autoverzekeringscontract.

Om te bepalen wanneer een toestand van totaalschade of perte totale zich voordoet, maakt de autoverzekeraar, samen met de expert, de volgende berekening: de reparatiekost + de waarde van het wrak moet een hoger bedrag opleveren dan de reële waarde van de auto. Het is enkel in deze specifiek financiële toestand dat uw voertuig perte totale zal worden verklaard.

C) Uw wagen is gestolen of werd niet teruggevonden : de autoverzekeraar betaalt u de aangenomen waarde van het voertuig.

Maar de schadeloosstelling door de autoverzekering kan ook gebeuren op basis van de reële waarde, dus op basis van het bedrag dat u werkelijk hebt betaald bij de aanschaf van de auto.

Verschillende opties worden u aangeboden. En als u een akkoord bereikt met uw verzekeraar, is alles mogelijk wat het bedrag van de schadeloosstelling en de berekeningswijze betreft…