Vragenronde
Wat is de verzekerde waarde in mijn omnium autoverzekeringscontract ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

De verzekerde waarde in het verzekeringscontract kan twee vormen aannemen :

De reële waarde : Dit is de waarde van het voertuig die door een expert werd vastgesteld. Het gaat om de waarde vastgesteld op de dag van de expertise. Deze waarde is bepaald in functie van verschillende criteria zoals de leeftijd van het voertuig, de kilometerstand, …

De aangenomen waarde : Het gaat om de waarde die bepaald werd door een gemeenschappelijk akkoord met de verzekeraar. Dit geldt enkel voor een nieuw voertuig.

Ze is gelijk aan de waarde die moet worden aangegeven bij het afsluiten van het verzekeringscontract (cataloguswaarde + sommige accessoires), verminderd met een maandelijkse waardeverminderspercentage (die het waardeverlies van het voertuig in de tijd weerspiegelt).

Dit percentage is vaak forfaitair, dus onafhankelijk van de staat van het voertuig. Elke autoverzekeraar stelt één of meerdere combinaties voor. Deze waarde dient als referentiepunt in de berekening van de vergoeding van het schadegeval. Dan is een expertise dus niet meer nodig na een ongeval.