Vragenronde
Waarom moeten wijzigingen altijd doorgegeven worden aan de autoverzekeringsmaatschappij ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Voor de autoverzekeringsmaatschappij kan het risico dalen of stijgen, zodat ze, indien ze hiervan op de hoogte was geweest bij het afsluiten van het autoverzekeringscontract, andere voorwaarden voor de autoverzekering zou hebben voorgesteld.

In het geval van een aanzienlijke en permanente verlaging van het risico, voorziet de wet dat de verzekeringsnemer de verzekeraar mag vragen rekening te houden met deze nieuwe situatie vanaf de dag dat hij ervan op de hoogte werd gesteld.

De verzekeraar moet daarop dus een nieuwe lagere premie voorstellen voor de autoverzekering. Als de verzekeringsnemer daarmee niet akkoord gaat, heeft hij het recht het autoverzekeringscontract op te zeggen.

Voor een lopend contract kan het risico eveneens verhogen :

  • ofwel door een daad gesteld door de verzekeringsnemer of verzekerde
  • ofwel door een verandering van externe omstandigheden

De verhoging van het risico moet aanzienlijk en permanent zijn: met tijdelijke toestanden wordt geen rekening gehouden.

Het is de plicht van de autoverzekeringsnemer deze verhoging van het risico mee te delen aan de verzekeraar, ook al kan die op een andere manier van deze verhoging van het risico geïnformeerd zijn.

Bij een verhoging van het risico stelt de verzekeraar een nieuwe, hogere premie voor aan de verzekerde. Als de twee partijen niet tot een akkoord komen over deze nieuwe premie, kan de verzekeraar het contract beëindigen.

Als de verzekeraar bewijst dat hij dit verhoogde risico nooit zou verzekerd hebben, mag hij het contract op elk moment opzeggen.

Opgepast: Als een schadegeval zich voordoet nadat dit verhoogde risico werd meegedeeld aan de verzekeraar, maar vooraleer de premie werd aangepast of de verzekeraar het contract heeft opgezegd, is de verzekeraar ertoe gehouden zijn verplichtingen na te komen en de schade te dekken.

Raad van onze expert :

“Liegen door zaken net te vermelden kan u duur te staan komen. Het is daarom beter het risico aan te geven zoals het werkelijk is (elke fysieke handicap, vroegere veroordeling voor dronken rijden, … vermelden), ook al gaat het om feiten uit een ver verleden.

Houd er ook rekening mee dat een valse verklaring ook financieel zwaardere gevolgen heeft, omdat geen enkele financiële limiet is voorzien.

Wel bepaalt artikel 28 /2 van de wet van 25 juni 1992 voor de landverzekeringsovereenkomst het regresrecht van de maatschappij in het kader van ingeval met een dronken bestuurder :

De verzekeringsmaatschappij kan niet meer eisen dan ze aan het slachtoffer heeft betaald. Dat betekent echter niet dat ze noodzakelijk van haar verzekerde het volledige bedrag kan bekomen van de som die ze het slachtoffer heeft uitgekeerd. Als dat bedrag groter is dan 10.411,53€ kan de verzekeraar zijn regresrecht maar uitoefenen tot de helft van zijn uitgaven met een minimum van 10.411,53€ en een maximum van 30.986,69€.

Een veel voorkomende valse verklaring is dat autoverzekering op naam van een ouder werd afgesloten terwijl de zoon of dochter de gebruikelijke bestuurder is en het gezin dus meerdere wagens bezit.

Bij een ernstig ongeval met een hoge schadevergoeding ten laste van de verzekeraar zal die een interne expert van de maatschappij aanduiden om klaarheid te scheppen in uw verplichtingen tegenover hem. De boodschap is duidelijk…