Vragenronde
Wat gebeurt er als ik in mijn aanvraag voor een autoverzekering bepaalde zaken heb weggelaten of fouten maakte ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Bij het afsluiten van een autoverzekering is de verzekeringsnemer verplicht het risico precies te omschrijven.

Deze omschrijving moet de verzekeraar toelaten het risico te evalueren en zo het te aanvaarden of te weigeren.

Het laat eveneens toe, eens het risico is aanvaard, de gepaste premie te bepalen. Hiervoor leggen de verzekeraars dikwijls vragenlijsten voor waarop de nemer van een autoverzekering in alle eerlijkheid moet antwoorden. Zo moet hij elk feit vermelden dat, volgens hem, de inschatting van het risico kan beïnvloeden.

Tijdens de duur van het contract kan het blijken dat het risico niet correct werd omschreven. Wat voorziet de wet op verzekeringen in dat geval ?

In geval van fraude, opzettelijk verzwijgen of onjuiste communicatie van de gegevens is de wet op autoverzekeringen streng: het contract is ongeldig en de betaalde premies zijn verloren.

Als zoiets wordt vastgesteld na een schadegeval, dan maakt de wet een onderscheid tussen

  • een foute verklaring die de verzekeringsnemer niet verweten kan worden: de autoverzekeraar moet de schade vergoeden.
  • een foute verklaring die de verzekeringsnemer verweten kan worden: de autoverzekeraar moet eveneens de schade vergoeden, maar enkel op basis van de verhouding tussen de gestorte premies en de premies die zou moeten betaald zijn als de verklaring correct zou zijn.
  • de verzekeraar bewijst dat hij nooit zo’n risico zou verzekeren, de vergoeding beperkt zich tot de terugbetaling van alle reeds gestorte premies, maar hij komt niet tussen om de schade te vergoeden.

Denk ook niet te snel dat uw autoverzekeringsmaatschappij niet alle punten die u heeft vermeld heeft gecontroleerd. Het is enkel bij een belangrijke schadevergoeding dat men uw aanvankelijke verklaring in detail gaat onderzoeken, om u niet te moeten vergoeden en een foutieve, moedwillige verklaring aan te tonen: dit is een controle a posteriori.

Een woordje van onze expert :

"Een foutieve, onvolledige verklaring kan zich tegen u keren. Zoals bijvoorbeeld het niet vermelden van een veroordeling voor dronken rijden, ook al dateert die van meer dan 5 jaar geleden. Als u vandaag betrokken raakt bij een ongeval waar u in fout bent en de derde overlijdt, zal dat een zware schadevergoeding voor uw verzekeraar opleveren. Die kan die op u proberen te verhalen omwille van een valse verklaring. Indien hij op de hoogte was geweest van deze veroordeling, zou hij u nooit verzekerd hebben… Een gewaarschuwde bestuurder is er twee waard…"