Vragenronde
Wat zijn de elementen in een autoverzekeringscontract waarmee rekening moet worden gehouden in de relatie verzekeraar-verzekerde ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

De definitie van een verzekeringscontract (in het algemeen) omvat 6 elementen die noodzakelijk zijn :

  1. een verzekeraar
  2. een verzekerde
  3. een premie (betaling door de verzekerde)
  4. de prestatie (geleverd door de verzekerde)
  5. het onzeker voorval (het risico)
  6. het belang van de verzekering

Een verzekeringscontract is een overeenkomst, tegen betaling van een vaste of variabele premie, waarin de verzekeraar zich tegenover de verzekerde verbindt een in het contract bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzeker voorval voordoet, waarbij de verzekerde (of de begunstigde) belang heeft dat het zich niet zal voordoen.

Deze definitie laat toe de preciseren dat :

  1. het onzekere voorval niet gebeurd of gepland mag zijn: een wagen voor diefstal verzekeren (mini-omnium) terwijl hij reeds gestolen is, is niet geldig. Het is dus onmogelijk een verzekering te contacteren voor een voorval dat reeds plaatsvond.
  2. de verzekerde mag geen belang hebben dat het risico zich voordoet.
  3. de verzekerde belang heeft om het goed (het doel van een omnium autoverzekering bijvoorbeeld) of integriteit van zijn patrimonium (het doel van een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid bijvoorbeeld) te behouden.
  4. opzettelijke schade kan dus niet geldig worden verzekerd en staat gelijk met fraude die strafrechtelijk kan worden vervolgd. Het voordoen van de gebeurtenis mag niet afhangen van de wil van de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde. Anders gezegd: vooral het toeval moet een rol spelen.

Een geval van onze expert autoverzekering :

Een klant belde om mee te delen dat zijn zoon een ongeval met zijn wagen op de snelweg had. De wagen werd perte totale verklaard.

De volgende dag ondertekende hij een omnium autoverzekeringscontract. Dit omnium autoverzekeringscontract dekte niet het schadegeval van de dag voorheen. Het heeft enkel betrekking op de ongevallen die zich voordoen na de ondertekening.