Federale Verzekering

Promo van het moment bij Federale Verzekering
Momenteel geen tijdelijke kortingen!

Actie geldig t/m 30/04/2023

Deze promo is verlopen sinds 30/04/2023 !

Federale Verzekering

De actie bestaat uit het toekennen van korting gedurende het eerste verzekeringsjaar "Omnium". De actie is geldig tot en met 30/04/2023.

Voorwerp en modaliteit van de actie :

Federale Verzekering verbindt er zich toe om een korting toe te kennen, die overeenstemt met 3 maanden jaarlijkse premie "Omnium" (wat overeenkomt met een korting van 25% op de jaarlijkse premie "Omnium"). De korting wordt het eerste jaar van het contract omnium aangeboden, op de totale jaarlijkse premie, per onderschreven polis voor een personenwagen, lichte vrachtwagen of vrachtwagen.

Deze korting van 3 maanden zal meteen geintegreerd worden in de berekening van de jaarlijkse netto-premie van het eerste jaar en herrekend worden pro rata de effectieve duur van het contract in het geval van een dekking van minder dan 1 jaar.

Duur van de actie :

De actie loopt van 01/01/2023 tot en met 30/04/2023.

Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen voor hetzelfde contract.

Voor wie ?

Deze zal enkel worden toegepast voor elk voertuig waarvan het verzekeringsvoorstel of de verzekeringsaanvraag werd ondertekend door de deelnemer en ontvangen door Federale Verzekering gedurende de duur van de actie en op voorwaarde dat de gebruikelijke bestuurder(s) van het te verzekeren voertuig een schadeattest voor de periode van de 5 voorgaande verzekeringsjaren kan (kunnen) afleveren, met een maximum van 1 schadegeval in fout voor deze periode.

Goed om weten :

Federale Verzekering deelt zijn winsten met zijn klanten. Als verzekerd krijgt u namelijk ekl jaar een deel van uw premie terug onder de vorm van restorno's, die een deel van de winst vertegenwoordigen, afhankelijk van uw contract. Dit bedrag wordt op uw bankrekening gestort.

Restorno's 2021 (boekjaar 2020)

Kortingen bij Federale Verzekeringen
Kortingen als percentage van uw verzekeringspremie Premium* Bonus**
Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Auto - Toerisme en Zaken 5% **
Auto Omnium - Toerisme & Zaken 5% **
Auto Omnium - Goederenvervoer 5% **
* Op de premie : een vast percentage van de nettopremie.
** Op de bonus : het percentage wordt berekend op het bedrag van de nettopremie, na aftrek van de eventuele kostprijs van een schadegeval dat zich in de loop van het betrokken jaar heeft voorgedaan.

* Aanbod geldig op het eerste verzekeringsjaar 'omnium' van 01/01/2023 tot en met 30/04/2023'