Federale Verzekering

Promo van het moment bij Federale Verzekering
Momenteel geen tijdelijke kortingen!

Actie geldig t/m 30/04/2024

Deze promo is verlopen sinds 30/04/2024 !

Federale Verzekering

De actie bestaat uit het toekennen van korting gedurende het eerste verzekeringsjaar "Omnium". De actie is geldig tot en met 30/04/2024.

Voorwerp en modaliteit van de actie :

Federale Verzekering verbindt er zich toe om een korting toe te kennen, die overeenstemt met 3 maanden jaarlijkse premie "Omnium" (wat overeenkomt met een korting van 25% op de jaarlijkse premie "Omnium"). De korting wordt het eerste jaar van het contract omnium aangeboden, op de totale jaarlijkse premie, per onderschreven polis voor een personenwagen, lichte vrachtwagen of vrachtwagen.

Deze korting van 3 maanden zal meteen geintegreerd worden in de berekening van de jaarlijkse netto-premie van het eerste jaar en herrekend worden pro rata de effectieve duur van het contract in het geval van een dekking van minder dan 1 jaar.

Duur van de actie :

De actie loopt van 01/01/2024 tot en met 30/04/2024.

Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen voor hetzelfde contract.

Voor wie ?

Deze zal enkel worden toegepast voor elk voertuig waarvan het verzekeringsvoorstel of de verzekeringsaanvraag werd ondertekend door de deelnemer en ontvangen door Federale Verzekering gedurende de duur van de actie en op voorwaarde dat de gebruikelijke bestuurder(s) van het te verzekeren voertuig een schadeattest voor de periode van de 5 voorgaande verzekeringsjaren kan (kunnen) afleveren, met een maximum van 1 schadegeval in fout voor deze periode.

Over Federale verzekeringen

De actie “Autosalon 2024” wordt georganiseerd door Federale Verzekering Coöperatieve Vennootschap tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 — Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 87 door de Nationale Bank van België.

* Korting geldig vanaf het eerste jaar van de overeenkomst onderschreven tijdens de actie, rechtstreeks verwerkt in de berekening van de premie en pro rata herberekend bij verzekeringsduur van minder dan één jaar.