autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

De Omnium van Ethias

Ethias biedt 4 Omnium formules aan

 • Omnium
 • Omnium Plus
 • Mini Omnium
 • Tweedehands met financiering?
  Mini Omnium Plus

Franchise van 0€? Verschil tussen Omnium en Omnium Plus?

Uniek in België
Ethias is de enige verzekeringsmaatschappij die een Omnium zonder franchise ( van 0€) hanteert, en dat zonder supplement op de premie. De enige voorwaarde is ouder dan 29 jaar zijn. Dit geschenk heeft een waarde van 2,5% van de waarde van uw wagen, als uw voertuig nieuw 20.000€ kost. Ethias schenkt u dus 500€ bij een ongeval in fout.

Verschil tussen Omnium en autoverzekering Omnium Plus?
In het algemeen gaat het over dezelfde dekking en een tussenkomst in gelijkaardige situaties. Het verschil tussen de Omnium en de Omnium Plus slaat gedeeltelijk op de duur dat u een vervangwagen krijgt. U kan echter ook opteren voor de klassieke Omnium en de optie ‘Mobility Plus’ kiezen die 35€/jaar kost, waarmee u dezelfde service krijgt. Wel krijgt u met de Omnium Plus van Ethias een hogere vergoeding bij diefstal of perte totale. Ethias behoudt 100%

van de waarde van uw voertuig gedurende 30 maanden met de Omnium Plus , tegenover 12 maanden voor de gewone Omnium .

Hier een overzicht van uw autopremie Ba + Omnium Plus als basiswaarborgen
Voor een nieuwe VW Golf VII (2017) van 20.165€ excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Omnium TOTAL
franchise van 450 €
275 €
567
842 €
zonder franchise
275 €
645
920 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf VII diesel 2017 - "1.6 CRTDI" met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van 20.165€ excl. btw, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt.. **Indien u een Omnium Plus kiest, is de waarborg Mobility Maxi verplicht (17€) inbegrepen in onze voorbeelden. - simulatie volgens het tarief geldig op 19.02.2019

Omnium

De Omnium dekt de materiële schade aan uw voertuig bij een schadegeval zelfs als u verantwoordelijk bent, alsook bij vandalisme.
Diefstal Brand
Aanrijding met dieren Natuurgeweld
Materiêle schade Glasbreuk

Als u één of meerdere ongevallen heeft, zal dat een invloed hebben op de berekening van uw volgende premies van uw autoverzekering, de verhoging gaat als volgt:

 • 1 ste schadegeval + 10%
 • 2 de schadegeval + 20%
 • 3 de schadegeval + 30%

Omnium Plus

De Omnium Plus dekt de materiële schade aan uw voertuig bij een schadegeval zelfs als u verantwoordelijk bent, alsook bij vandalisme.

 • Full Omnium
 • Diefstal in de wagen
 • Vervangwagen
 • Geen waardeverlies tot 31e maand i.p.v. de 13de
  tot 31e maand i.p.v. de 13de
 • Materiêle schade


Bovenop deze garanties levert Ethias een vervangwagen (onder bepaalde voorwaarden) van de klasse A en B, als het verzekerde voertuig onmiddellijk geïmmobiliseerd is na een verkeersongeval in België of tot 25 km over de grens van de buurlanden:

 • Gedurende maximaal 10 dagen bij herstelling van het voertuig
 • Gedurende maximaal 30 dagen bij perte totale van het voertuig
 • Gedurende maximaal 30 dagen bij een diefstal van het voertuig die werd vastgesteld na een klacht bij de politie
Net als bij de Omnium geldt de franchise onder bepaalde voorwaarden die u verder vindt.
Na een schadegeval zal de premie verhoogd worden zoals bij de Omnium (zie hoger). Weet ook dat de berekening van de premie voor uw Omnium of
Omnium Plus gebeurt op basis van de leeftijd van uw voertuig en andere criteria.

Coêfficiênten voor waardevermindering

Bij een totaalverlies (pertetotale) wordt het bedrag van de schadevergoeding bekomen door de volgende coëfficiënten voor waardevermindering toe te passen:

Mini Omnium/ Mini Omnium Plus / Omnium

Omnium Plus

Maand
Waardevemindering
Maand
Waardevermindering
0 tot 12
0 %
0 tot 30
0 %
13 tot 24
1,5 % per maand
31 tot 46
2,5% per maand
25 tot 72
1 % per maand
47 tot 72
1 % per maand
 

Franchise

0€ franchise bij normaal tarief

Als u ouder dan 29 jaar bent en u de herstelling bij een door Ethias erkende garage laat uitvoeren, moet er geen vrijstelling betaald worden!

- 20% op uw premie als u een franchise aanvaardt

Ter herinnering, de franchise is het deel ten uwen laste bij een schadegeval, dus het bedrag dat de verzekeraar niet in rekening brengt als er zich een ongeval voordoet. Deze vrijstelling heeft ook een invloed op de berekening van uw verzekeringspremie.

Hoe hoger het bedrag van de franchise, hoe meer uw verzekeringspremie zal verlagen. En omgekeerd, hoe kleiner de franchise, hoe hoger uw verzekeringspremie zal uitvallen.

Ethias
stelt een verlaging voor van uw autoverzekeringspremie:
 • tot - 20% als u een franchise van 450€ aanvaardt

Mini Omnium

De Mini Omnium verzekert uw voertuig voor alle materiële schade waarvoor u zelf niet verantwoordelijk bent

Diefstal Brand / Glasbreuk
Aanrijding met dieren Natuurgeweld

De Mini - > Omnium heeft geen franchise

Mini Omnium Plus

De Mini Omnium Plus verzekert uw voertuig voor alle materiële schade waarvoor u zelf niet verantwoordelijk bent, waaronder diefstal en dekt bovendien uw wagen bij totaalschade.

Diefstal Brand
Aanrijding met dieren Natuurgeweld
Pertetotale na een ongeval Glasbreuk

De Mini Omnium Plus heeft geen franchise

Bestuurdersverzekering

Uw verplichte BA autoverzekering komt niet tussen in de medische kosten tengevolge van een schadegeval waarvoor u als bestuurder verantwoordelijk bent. De bestuurdersverzekering is dus een aanvulling op uw autoverzekering. Bij Ethias kost de bestuurdersverzekering 46€ per jaar (voor een voertuig met 4 wielen) en dekt u voor:

 • Kosten van uw medische en chirurgische behandelingen, inbegrepen van revalidatie, prothese en esthetische chirurgie
 • Economische en morele schade bij tijdelijke of permanente ongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk
 • Begrafeniskosten als u overlijdt
 • Economische en morele schade van uw rechthebbenden
 • Deze dekking beschermt u, maar ook de bestuurders aan wie u uw voertuig hebt toevertrouwd
 • Deze dekking is geldig in de landen vermeld op de groene kaart
 • Zowel in uw recht als in fout

Rechtsbijstand


De rechtsbijstand van de bestuurder regelt uw verdediging en de gerechtskosten indien nodig bij een schadegeval. De Rechtsbijstand kost afhankelijk van de gekozen formule tussen 29€ en 46€ per jaar. Ethias stelt u 2 formules van rechtsbijstand voor (zie vergelijkende tabel):

 • Bij vervolging van de verzekerden voor overtreding van wetten en reglementen, voor doodslag of verwonding door onvoorzichtigheid ten gevolge van een verkeersongeval
 • Om een schadevergoeding te verkrijgen van een aansprakelijke tegenpartij
 • Betaling van onderzoeks, expertise, advocaat en procedurekosten voor het Belgische en buitenlandse gerecht
 • Dekking van de onvermogendheid van derden
 • Dekking van de verhaalkosten van de gezinsleden, passagiers van het voertuig waarop het contract van toepassing is, tegen de bestuurder van het voertuig die aansprakelijk is voor het schadegeval
 • Repatriëring van het voertuig dat in het buitenland een ongeluk heeft gehad
 • Terugbetaling van de douanerechten wanneer het voertuig door een totaal verlies niet opnieuw kan worden ingevoerd
 • Administratieve geschillen

Mobility & Mobility Maxi

Mobility is een gratis voordeel van Ethias bij een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.
 • Oproep 24u24 naar Call Center Schade (04 220 34 00)
 • Takeling van uw wagen ongeacht u aansprakelijk bent
 • Bestuurder en passagiers worden terug naar huis gebracht
 • Ter beschikking stelling van een vervangwagen als u in uw recht bent of met een full omnium als u in fout bent

Mobility Maxi, een uitbreiding op de waarborg Mobility
Verzekert uw mobiliteit indien uw voertuig buiten gebruik is ten gevolge van brand, natuurkrachten, vandalisme, poging tot diefstal of een verkeersongeval in België of in het Groothertogdom Luxemburg of tot 50 km voorbij de grenzen met onze buurlanden.

- Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, ongeacht of u in fout bent of niet
- Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
- U hebt onmiddellijk recht op een vervangwagen voor maximum 10 dagen bij een herstelling of 30 dagen bij totaal verlies of diefstal:

Deze garantie kost :
17€/jaar
met de Omnium Plus (verplicht)
35€/jaar met de Omnium (optie)

 • Gedurende 10 dagen, ongeacht de verantwoordelijkheid, hebt u recht op een vervangwagen als u uw auto naar een erkende hersteller brengt
 • Gedurende 30 dagen bij diefstal
 • Gedurende 30 dagen bij totaal verlies

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is de enige verplichte autoverzekering in België. Deze verplichte basisverzekering kan uitgebreid worden met tal van opties zoals omnium, bijstandverzekeringen, …

Bij Ethias omvat de BA:
 • Depannage na een ongeval, met Mobility zelfs met een vervangwagen als u in uw recht bent, niet als u in fout bent
 • Als u BOB bent of u vertrouwt uw wagen toe aan een BOB, dekt Ethias de schade aan het voertuig na een ongeval
 
 
 
 
 
 
 
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
Omnium alleen
  Corona Direct
Voor 4.000 Km/jaar
186 €
363 €
  Touring
213 €
495 €
  Ethias
310 €
567 €
  Corona Direct
Klassieke Formule
285 €
519 €
  P&V
386 €
521 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0 voor een VW Golf VII diesel (2018) 1.6 CRTDI. 85 KW, 20.165€ excl. BTW in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. Vrijstelling van 500€ in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 21.08.2019