autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

De Omnium van Ethias

Ethias biedt 4 Omnium formules aan

 • Pack Omnium
 • Pack Omnium Plus
 • Pack Mini Omnium
 • Pack Mini Omnium Plus

Franchise van 0€? Verschil tussen de Pack Omnium en de Pack Omnium Plus?

Verschil tussen Pack Omnium en autoverzekering Pack Omnium Plus?
In het algemeen gaat het over dezelfde dekking en een tussenkomst in gelijkaardige situaties. Het verschil tussen de Pack Omnium en de Pack Omnium Plus slaat gedeeltelijk op de duur dat u een vervangwagen krijgt. Wel krijgt u met de Pack Omnium Plus van Ethias een hogere vergoeding bij diefstal of perte totale. Ethias behoudt 100% van de waarde van uw voertuig gedurende 30 maanden met de Pack Omnium Plus , tegenover 12 maanden voor de gewon

Wie verzekering zegt, zegt meestal ook franchise !
De franchise is het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer de verzekering tussenkomt in een schadegeval. Bij Omniumverzekering is er wel meestal sprake van een franchise. Maar Ethias biedt omnium-formules zonder franchise ! Om van het "€ 0 franchise"-voordeel te genieten, zijn er twee voorwaarden: u moet minstens 30 jaar oud zijn en uw voertuig laten herstellen bij één Ethias erkende herstellers.

Pack Omnium

De Pack Omnium omvat de BA Autoverzekering, Mobility (de gratis bijstand na een ongeval in België), mini omnium. Bovenop Ethias verzekert uw wagen tegen de materiële schade aan uw wagen, zelfs wanneer u aansprakelijk bent of de aansprakelijke derde niet is gekend.

 • Schade aan de wagen, ook in fout
 • Totaal verlies van de wagen, ook in fout
 • Glasbreuk: het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
 • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diestallen of de pogingen er toe.
 • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
 • Onverwarchte aanraking met een dier
 • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten

De franchise is het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer de verzekering tussenkomt in een schadegeval. Bij omniumverzekering is er wel meestal sprake een franchise. Maar Ethias biedt omnium-formules zonder franchise. Om van het " 0 franchise"-voordeel te genieten, zijn er twee voorwaarden: u moet minstens 30 jaar oud zijn en uw voertuig laten herstellen bij n herstellers door Ethias erkend.

Hier een overzicht van uw premie Pack Omnium
Voor een nieuwe VW Golf diesel van 27.433€ excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Omnium TOTAL
franchise van 450 €
301 €
635
936
Gesponsord
zonder franchise**
301 €
700
1.001
Gesponsord
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 53 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf VIII diesel met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van € 27,433 excl. btw (of € 33.193 btwi), die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt. ** Vrijstelling te verhogen met € 450 indien u niet kiest voor een erkende hersteller.- Simulatie volgens het tarief geldig op 21.01.2021

Pack Mini Omnium Plus

De Pack Mini Omnium Plus omvat de BA autoverzekering, Mobility (de gratis bijstand na een ongeval in België), Mini Omnium . Bovenop indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig voor het schadegeval.

 • Totaal verlies van de wagen, ook in fout
 • Glasbreuk: het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
 • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diestallen of de pogingen er toe.
 • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
 • Onverwarchte aanraking met een dier
 • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten

De franchise : er is geen franchise met de pack mini omnium plus

Hier een overzicht van uw premie Pack Omnium Plus
Voor een nieuwe VW Golf diesel van 27.433€ excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Omnium TOTAL
zonder franchise
301 €
777
1.078 €
Gesponsord
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 53 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf VIII diesel met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van € 27,433 excl. btw (of € 33.193 btwi), die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt. - simulatie volgens het tarief geldig op 21.01.2022
 
 

De Pack Mini Omnium

De Pack Mini Omnium omvat de BA autoverzekering, Mobility (de gratis bijstand na een ongeval in België) Bovenop, Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren.

 • Glasbreuk: het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
 • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diestallen of de pogingen er toe.
 • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
 • Onverwarchte aanraking met een dier
 • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten

De franchise : er is geen franchise met de pack mini omnium

Hier een overzicht van uw autopremie Pack Mini Omnium
Voor een nieuwe VW Golf diesel van € 27.433 excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Mini Omnium TOTAL
0€ franchise
301
376
677
Gesponsord
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 53 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van € 27.433 excl. btw (€ 33.193 btwi), die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt..
- simulatie volgens het tarief geldig op 21.01.2022

Franchise

Bij herstelling (Omnium en Omnium Plus)

Indien contractueel een vrijstelling voorzien is van € 0, € 450 bij herstelling door een door Ethias erkende hersteller wordt de vrijstelling op respectievelijk € 450, € 900 en € 1.350 gebracht indien de herstelling uitgevoerd wordt door een niet door Ethias erkende hersteller.

De vrijstelling 0€ is niet van toepassing voor de categorie lichte vervangwagen in combinatie met beroepsgebruik.

Indien de verzekeringsnemer jonger is dan 30 jaar bedraagt de opgelegde vrijstelling € 450 ongeacht de hersteller.

Bij totaal verlies

Bij totaal verlies wordt de toegekende vergoeding verkregen door de onderstaande waardeverminderingscoëfficiënten toe te passe op de verzekerde waarde :

Mini Omnium/ Mini Omnium Plus / Omnium
Omnium Plus
Maand
Waardevemindering
Maand
Waardevermindering
0 tot 12
0 %
0 tot 30
0 %
13 tot 24
1,5 % per maand
31 tot 46
2,5% per maand
25 tot 72
1 % per maand
47 tot 72
1 % per maand

Bestuurdersverzekering

Uw verplichte BA autoverzekering komt niet tussen in de medische kosten tengevolge van een schadegeval waarvoor u als bestuurder verantwoordelijk bent. De bestuurdersverzekering is dus een aanvulling op uw autoverzekering.
 • Kosten van uw medische en chirurgische behandelingen, inbegrepen van revalidatie, prothese en esthetische chirurgie
 • Economische en morele schade bij tijdelijke of permanente ongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk
 • Begrafeniskosten als u overlijdt
 • Economische en morele schade van uw rechthebbenden
 • Deze dekking beschermt u, maar ook de bestuurders aan wie u uw voertuig hebt toevertrouwd
 • Deze dekking is geldig in de landen vermeld op de groene kaart
 • Zowel in uw recht als in fout

Rechtsbijstand


De rechtsbijstand van de bestuurder regelt uw verdediging en de gerechtskosten indien nodig bij een schadegeval. De Rechtsbijstand Ethias stelt u 2 formules van rechtsbijstand voor (zie vergelijkende tabel):
 • Bij vervolging van de verzekerden voor overtreding van wetten en reglementen, voor doodslag of verwonding door onvoorzichtigheid ten gevolge van een verkeersongeval
 • Om een schadevergoeding te verkrijgen van een aansprakelijke tegenpartij
 • Betaling van onderzoeks, expertise, advocaat en procedurekosten voor het Belgische en buitenlandse gerecht
 • Dekking van de onvermogendheid van derden
 • Dekking van de verhaalkosten van de gezinsleden, passagiers van het voertuig waarop het contract van toepassing is, tegen de bestuurder van het voertuig die aansprakelijk is voor het schadegeval
 • Repatriëring van het voertuig dat in het buitenland een ongeluk heeft gehad
 • Terugbetaling van de douanerechten wanneer het voertuig door een totaal verlies niet opnieuw kan worden ingevoerd
 • Administratieve geschillen

Mobility & Mobility Maxi

Mobility is een gratis voordeel van Ethias bij een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.
 • Oproep 24u24 naar Call Center Schade (04 220 34 00)
 • Takeling van uw wagen ongeacht u aansprakelijk bent
 • Bestuurder en passagiers worden terug naar huis gebracht
 • Ter beschikking stelling van een vervangwagen als u in uw recht bent of met een full omnium als u in fout bent

Mobility Maxi, een uitbreiding op de waarborg Mobility
Verzekert uw mobiliteit indien uw voertuig buiten gebruik is ten gevolge van brand, natuurkrachten, vandalisme, poging tot diefstal of een verkeersongeval in België of in het Groothertogdom Luxemburg of tot 50 km voorbij de grenzen met onze buurlanden.

- Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, ongeacht of u in fout bent of niet
- Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
- U hebt onmiddellijk recht op een vervangwagen voor maximum 10 dagen bij een herstelling of 30 dagen bij totaal verlies of diefstal:

Deze garantie zijn inbegrepen met de Pack Mini-Omnium, Pack Mini- Omnium Plus , Pack Omnium en Pack Omnium Plus:

 • Gedurende 10 dagen, ongeacht de verantwoordelijkheid, hebt u recht op een vervangwagen als u uw auto naar een erkende hersteller brengt
 • Gedurende 30 dagen bij diefstal
 • Gedurende 30 dagen bij totaal verlies

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is de enige verplichte autoverzekering in België. Deze verplichte basisverzekering kan uitgebreid worden met tal van opties zoals omnium, bijstandverzekeringen, …

Bij Ethias omvat de BA:
 • Depannage na een ongeval, met Mobility zelfs met een vervangwagen als u in uw recht bent, niet als u in fout bent
 • Als u BOB bent of u vertrouwt uw wagen toe aan een BOB, dekt Ethias de schade aan het voertuig na een ongeval
 
 
 
 
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl Yuzzu (ex-Touring)
220 €
743 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Aedes (50 jaar)
270 €
705
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022