autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

De Omnium van Ethias

Ethias biedt 4 Omnium formules aan

 • Pack Omnium
 • Pack Omnium Plus
 • Pack Mini Omnium
 • Tweedehands met financiering?
  Pack Mini Omnium Plus

Franchise van 0€? Verschil tussen de Pack Omnium en de Pack Omnium Plus?

Uniek in België
Ethias is de enige verzekeringsmaatschappij die een Omnium zonder franchise ( van 0€) hanteert, en dat zonder supplement op de premie. De enige voorwaarde is ouder dan 29 jaar zijn. Dit geschenk heeft een waarde van 2,5% van de waarde van uw wagen, als uw voertuig nieuw 20.000€ kost. Ethias schenkt u dus 500€ bij een ongeval in fout.

Verschil tussen Pack Omnium en autoverzekering Pack Omnium Plus?
In het algemeen gaat het over dezelfde dekking en een tussenkomst in gelijkaardige situaties. Het verschil tussen de Pack Omnium en de Pack Omnium Plus slaat gedeeltelijk op de duur dat u een vervangwagen krijgt. Wel krijgt u met de Pack Omnium Plus van Ethias een hogere vergoeding bij diefstal of perte totale. Ethias behoudt 100% van de waarde van uw voertuig gedurende 30 maanden met de Pack Omnium Plus , tegenover 12 maanden voor de gewone Pack Omnium .

Hier een overzicht van uw autopremie Pack Mini Omnium
Voor een nieuwe VW Golf VII (2019) van 22.037€ excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Mini Omnium TOTAL
0€ franchise
276 €
327
602 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf VII diesel 2017 - "1.6 CRTDI" met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van 22.037 excl. btw, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt.. **Indien u een Mini Omnium kiest = Verzekert uw wagen tegen schade bij diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren - simulatie volgens het tarief geldig op 05.11..2019
Hier een overzicht van uw autopremie Pack Mini Omnium +
Voor een nieuwe VW Golf VII (2019) van 22.037€ excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Mini Omnium + TOTAL
0€ franchise
276 €
461
737 €
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf VII diesel 2017 - "1.6 CRTDI" met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van 22.037 excl. btw, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt.. **Indien u een Mini Omnium + kiest = Verzekert uw wagen tegen schade bij diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren + bij totaal verlies (indien onherstelbaar)- simulatie volgens het tarief geldig op 05.11.2019
Hier een overzicht van uw autopremie Pack Omnium
Voor een nieuwe VW Golf VII (2019) van 22.037€ excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Omnium TOTAL
franchise van 450 €
276 €
574
850 €
zonder franchise
276 €
636
912
* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf VII diesel 2017 - "1.6 CRTDI" met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van 22.037 excl. btw, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt.. **Indien u een Omnium kiest = Verzekert uw wagen tegen schade bij diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren + materiële schade aan uw wagen, zelf waanneer u aansprakelijk bent of de aansprakelijke derde niet is gekend (waarbehoud tot de 13 ste maand)- simulatie volgens het tarief geldig op 05.11.2019
Hier een overzicht van uw autopremie Pack Omnium Plus
Voor een nieuwe VW Golf VII (2019) van 22.037€ excl. btw.
Om zelf te betalen in ongelukgeval BA Omnium Plus TOTAL
franchise van 450 €
276 €
640
915
zonder franchise
276 €
708
984 €

* Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurder met bonus-malus 0 die rijdt met een nieuwe Golf VII diesel 2017 - "1.6 CRTDI" met een vermogen van 85kw/115pk met een waarde van 22.037€ excl. btw, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000 en 30.000km aflegt.. **Indien u een Omnium Plus kiest = OMNIUM + diefstal uit de wagen + vervangwagen gedurende de duur van de herstelling + waarbehoud tot de 31 ste maand - simulatie volgens het tarief geldig op 05.11.2019

De Pack Mini Omnium

De Pack Mini Omnium omvat de BA Autoverzekering, Mobility (de gratis bijstand na een ongeval in België). Bovenop Ethias verzekert uw wagen tegen schade bij :

Diefstal

 • Deze waarborg is van toepassing op het voertuig en zijn originele toebehoren in geval van diefstal, diefstal gepleegd met lichamelijk geweld (carjacking) en diefstal na braak en indringing in het gebouw waar het motorrijtuig is geparkeerd (homejacking). Ethias verzekert ook de schadee toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe.

Brand

 • Deze waarborg verzekert het motorrijtuig en zijn toebehoren tegen brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting, waar de gebeurtenis zich ook voordoet en wat ook de oorzaak ervan is. Er is geen vrijstelling.

Glasbreuk

 • Deze waarborg verzekert zonder vrijstelling de schade ingevolge het breken van de voorruit of de zij-en achterruiten (achteruitkijkspiegels en lichten zijn niet verzekerd). Er is geen vrijstelling.

Natuurkrachten en aanraking met dieren

 • Deze waarborg komt tussen bij schade die rechtstreeks en onmiddelijk voorvloeit uit het neerstorten van rotsen, stenenval, terreinverschuiving, lawines, druk van sneeuwmassa, storm, hagel, overstromig, orkaan, tornado, wervelstorm, aardbeving, vulkaanuitbarsting en vloedgolf. Daarnaast is eveneens de schade door een onverwachte aanraking met een dier verzekerd. Er is geen vrijstelling.

De Pack Mini Omnium Plus

De Pack Omnium omvat de BA Autoverzekering, Mobility (de gratis bijstand na een ongeval in België), Mini Omnium. Bovenop Ethias verzekert uw wagen bij totaal verlies (indien onherstelbaar).

Totaal verlies

 • In geval van een totaal verlies wordt het bedrag van de schadevergoeding verkregen door volgende waardeverminderingcoëfficiënten toe te passen:
Mini Omnium/ Mini Omnium Plus / Omnium
Omnium Plus
Maand
Waardevemindering
Maand
Waardevermindering
0 tot 12
0 %
0 tot 30
0 %
13 tot 24
1,5 % per maand
31 tot 46
2,5% per maand
25 tot 72
1 % per maand
47 tot 72
1 % per maand

Vanaf de 73ste maand stemt de uitgekeerde schadevergoeding overeen met de werkelijke waarde van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval (te bepalen door expertise).

De Pack Omnium

De Pack Omnium omvat de BA Autoverzekering, Mobility (de gratis bijstand na een ongeval in België), Mini Omnium Plus. Bovenop Ethias verzekert uw wagen tegen de materiële schade aan uw wagen, zelfs wanneer u aansprakelijk bent of de aansprakelijke derde niet is gekend.

Stoffelijke schade

 • Deze waarborg is van toepassing op het voertuig in geval van schade door een ongeval ten gevolge van schok, val, omkantelen, aanrijding of een daad van vandalisme. U krijgt korting op de premie van de Omnium en de Omnium Plus wanneer u kiest voor een formule met vrijstelling:
Vijstelling bij stoffelijke schade
Koritng premie Omnium (Plus)
30 jaar en +
18 - 29 jaar
€ 0
0%
niet beschikbaar
€ 450
Tot - 20%
0%
€ 900
Tot - 35%
Tot - 20%

In geval van schade met betrekking tot de waarborg Stoffelijke Schade, zal bij de jaarlijkse vervaldag de premie Omnium verhoogd worden:

 • 1 schadegeval: + 10%
 • 2 schadegevallen: + 20%
 • 3 schadegevallen: + 30%

In geval van een schadevrij jaar kan de premie met 10% verminderd worden.

De Pack Omnium Plus

De Pack Omnium Plus omvat de BA Autoverzekering, Mobility (de gratis bijstand na een ongeval in België), Omnium. Bovenop : verzekert Ethias diefstal uit de wagen tot € 1.000, levert Ethias een vervanwagen gedurende de duur van de herstelling (maximum 10 dagen) en 30 dagen na diefstal of totaal verlies + waardebehoud tot de 31ste maand (i.p.v. de 13de).

 • Gedurende maximaal 10 dagen bij herstelling van het voertuig
 • Gedurende maximaal 30 dagen bij perte totale van het voertuig
 • Gedurende maximaal 30 dagen bij een diefstal van het voertuig die werd vastgesteld na een klacht bij de politie
Net als bij de Omnium geldt de franchise onder bepaalde voorwaarden die hierboven vindt.
Na een schadegeval zal de premie verhoogd worden zoals bij de Mini Omnium Plus (zie hoger).
.

Franchise

Bij herstelling (Omnium en Omnium Plus)

Indien contractueel een vrijstelling voorzien is van € 0, € 450 of € 900 bij herstelling door een door Ethias erkende hersteller wordt de vrijstelling op respectievelijk € 450, € 900 en € 1.350 gebracht indien de herstelling uitgevoerd wordt door een niet door Ethias erkende hersteller.

De vrijstelling 0€ is niet van toepassing voor de categorie lichte vervangwagen in combinatie met beroepsgebruik.

Indien de verzekeringsnemer jonger is dan 30 jaar bedraagt de opgelegde vrijstelling € 450 ongeacht de hersteller.

Bij totaal verlies

Bij totaal verlies wordt de toegekende vergoeding verkregen door de onderstaande waardeverminderingscoëfficiënten toe te passe op de verzekerde waarde :

Mini Omnium/ Mini Omnium Plus / Omnium
Omnium Plus
Maand
Waardevemindering
Maand
Waardevermindering
0 tot 12
0 %
0 tot 30
0 %
13 tot 24
1,5 % per maand
31 tot 46
2,5% per maand
25 tot 72
1 % per maand
47 tot 72
1 % per maand

Bestuurdersverzekering

Uw verplichte BA autoverzekering komt niet tussen in de medische kosten tengevolge van een schadegeval waarvoor u als bestuurder verantwoordelijk bent. De bestuurdersverzekering is dus een aanvulling op uw autoverzekering. Bij Ethias kost de bestuurdersverzekering omgeveer 46€ per jaar (voor een voertuig met 4 wielen) en dekt u voor:
 • Kosten van uw medische en chirurgische behandelingen, inbegrepen van revalidatie, prothese en esthetische chirurgie
 • Economische en morele schade bij tijdelijke of permanente ongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk
 • Begrafeniskosten als u overlijdt
 • Economische en morele schade van uw rechthebbenden
 • Deze dekking beschermt u, maar ook de bestuurders aan wie u uw voertuig hebt toevertrouwd
 • Deze dekking is geldig in de landen vermeld op de groene kaart
 • Zowel in uw recht als in fout

Rechtsbijstand


De rechtsbijstand van de bestuurder regelt uw verdediging en de gerechtskosten indien nodig bij een schadegeval. De Rechtsbijstand kost afhankelijk van de gekozen formule tussen 29€ en 46€ per jaar. Ethias stelt u 2 formules van rechtsbijstand voor (zie vergelijkende tabel):

 • Bij vervolging van de verzekerden voor overtreding van wetten en reglementen, voor doodslag of verwonding door onvoorzichtigheid ten gevolge van een verkeersongeval
 • Om een schadevergoeding te verkrijgen van een aansprakelijke tegenpartij
 • Betaling van onderzoeks, expertise, advocaat en procedurekosten voor het Belgische en buitenlandse gerecht
 • Dekking van de onvermogendheid van derden
 • Dekking van de verhaalkosten van de gezinsleden, passagiers van het voertuig waarop het contract van toepassing is, tegen de bestuurder van het voertuig die aansprakelijk is voor het schadegeval
 • Repatriëring van het voertuig dat in het buitenland een ongeluk heeft gehad
 • Terugbetaling van de douanerechten wanneer het voertuig door een totaal verlies niet opnieuw kan worden ingevoerd
 • Administratieve geschillen

Mobility & Mobility Maxi

Mobility is een gratis voordeel van Ethias bij een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.
 • Oproep 24u24 naar Call Center Schade (04 220 34 00)
 • Takeling van uw wagen ongeacht u aansprakelijk bent
 • Bestuurder en passagiers worden terug naar huis gebracht
 • Ter beschikking stelling van een vervangwagen als u in uw recht bent of met een full omnium als u in fout bent

Mobility Maxi, een uitbreiding op de waarborg Mobility
Verzekert uw mobiliteit indien uw voertuig buiten gebruik is ten gevolge van brand, natuurkrachten, vandalisme, poging tot diefstal of een verkeersongeval in België of in het Groothertogdom Luxemburg of tot 50 km voorbij de grenzen met onze buurlanden.

- Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, ongeacht of u in fout bent of niet
- Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
- U hebt onmiddellijk recht op een vervangwagen voor maximum 10 dagen bij een herstelling of 30 dagen bij totaal verlies of diefstal:

Deze garantie zijn inbegrepen met de Pack Mini-Omnium, Pack Mini- Omnium Plus , Pack Omnium en Pack Omnium Plus:

 • Gedurende 10 dagen, ongeacht de verantwoordelijkheid, hebt u recht op een vervangwagen als u uw auto naar een erkende hersteller brengt
 • Gedurende 30 dagen bij diefstal
 • Gedurende 30 dagen bij totaal verlies

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is de enige verplichte autoverzekering in België. Deze verplichte basisverzekering kan uitgebreid worden met tal van opties zoals omnium, bijstandverzekeringen, …

Bij Ethias omvat de BA:
 • Depannage na een ongeval, met Mobility zelfs met een vervangwagen als u in uw recht bent, niet als u in fout bent
 • Als u BOB bent of u vertrouwt uw wagen toe aan een BOB, dekt Ethias de schade aan het voertuig na een ongeval
 
 
 
 
 
 
 
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
Omnium alleen
  Corona Direct
Voor 4.000 Km/jaar
159 €
401 €
  Yuzzu
213 €
495 €
  Ethias
276 €
574 €
  Corona Direct
Klassieke Formule
285 €
533 €
  P&V
355 €
467 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0 voor een VW Golf VII diesel (2018) 1.6 CRTDI. 85 KW, 20.479€ excl. BTW in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. Vrijstelling van 500€ in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 06.12.2019